Skip to main content

Full text of "Notitia dignitatum; accedunt Notitia urbis Constantinopolitanae et laterculi prouinciarum"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http://books.qooqle.com/| 4hl 70SS. fSJ i^arbarb CoUegt Itbrorp 
CONSTANTIUS FUND Evu^dimu ApostoUdes SofJiodes 

Tbw ud PrAh af O^ 

1843-1883 

Fk Gmk, L«B, nd Ai^ o ^OTITIA DIGNITATIIK ACCBDUNT NOTITIA URBIS CONSTANTINOPOLITANAE ET LATERCULI PROUINCURUM EDIDIT OTTO SEEOK. « oo i ^ >0& 

BEROLINI 

APUD WEIDMANNOS 

MDCCCLXXVI. 

v6'^" JmN 30 1B9U \ N,. -^ / a^i-^XA^-^-^.toc^ s.tt-i^' j 


\ 


THEODORO MOMMSEN GRATO ANIMO D. D. D. INDEX RERUM. Praefatio p. vii 

Notitia Dignitatum in partibus Orientis p. 1 

Notitia Dignitatum in partibus Occidentis p. 103 

Notitia urbis Constantinopolitanae , . . p. 227 

Prouinciarum laterculi p. 245 

Laterculus Ueronensis p. 247 

Laterculus Polemii Siluii . p. 254 

Notitia Galliarum p. 261 

Indices p. 275 

Nomina uirorum et mulierum p. 277 

Index geographicus p. 277 

Magistratus et officia p. 301 

Legiones, quae ante Constantinum imperatorem extitisse 

uidentur p. 309 

Alae p. 311 

Cohortes p. 313 

Classes p. 315 

Numeri reliqui: 

I. equites p. 316 

n. pedites p. 320 

Notabilia uaria * p. 327 

Conspectus officiorum ciuilium p. 335 

Conspectus officiorum militarium p. 336 PRAEFATIO. Res critica librorum prope omnium, quos hoc vo- 

lumine conprehendimus , aut tota aut magna ex parte 

nititur uno codice manu scripto, qui Spirae quondam ad- 

seniatus post medium s. XVI periit. Sed quoniam apo- 

grapha eius quattuor extant, quae omnia ea cum cura 

facta sunt, ut etiam in minimis rebus conspirent, non 

est cur iacturam magnopere doleamus. De omnibus enim 

libri primarii scripturis, quin etiam de diuisione eius 

in paginas et columnas aeque constat ac si ipse maneret, 

atque adeo picturae eius felici quodam casu propemodum 

integrae ad nos peruenerunt. Et quod eis saeculis, qui- 

bu8 apographa illa confecta sunt, fieri solebat, uidelicet 

ut in antiqui exemplaris picturis describendis res ipsae 

quidem redderentur, sed adhiberetur nouella pingendi 

ratio et supellex, aedificia, similia in eas formas muta- 

rentur, quae miniatoris aetate in usu essent, id in nostris 

quoque codicibus factum est; sed cum Othonem Hienri- 

cum comitem Falatinum in eo exemplari^ quod a clericis 

Spirensibus dono acceperat^ picturarum inmiutatio offen- 

deret, alterum earum exemplum confectum est, quod 

formas codicis primarii quam accuratissime redderet et 

libro priori adnexum principis desiderio sufficeret. Qui 

liber duplici picturarum serie adornatus adhuc in biblio- 

theca Monacensi adseruatur ^) . Itaque de omnibus codi- 

cis Spirensis partibus plenum et certum iudicium ferri 

potest. 

Quo in libro scribendo cum librarius a littera aperta 
interdum usus esset, saeculo undecimo recentior non fuit, 
neque tamen ante medium saeculum nonum compositus; 

1) u. Zur Kritik der N. B. Hermae t. IX p. 218. X PRAEFATIO. 

utpote qui Dicuili librum a. 825 absolutum contineret. 
Qua re etiam hoc docemur libellos illos diuersissimos, 
qui in codice Spirensi extabant, aut tum demum in cor- 
pus unum redactos esse, cum ipse conscribebatur , aut 
non ita multo ante. Itaque singula^ quippe quae ex fbn- 
tibus diuersis manauerint^ plane diuersa ratione tradita 
esse possunt, id quod re uera factum est. Erant autem 
omnia haec: 

1. Picturae eae, quas Bockingius in primis editionis 
suae foliis describendas curauit. 

2. Aethictis. 

3. Itinerarium Antonini, cuius uersus primi usque 
ad uerba y>rationem quod mercurius^< aut rubricatoris ne- 
glegentia omissi erant aut saeculo XV ita euanuerant, ut 
legi iam non possent^). 

4. Septem montes urbis Romae. 

5. Dicuil'^). 

6. Notitia Oalliarum, 

7. haterculus Polemii Siluii. 

8. De montibuSf portis et uiis urbis Romae. 

9. De rebus belUcis. Impressus est in editionibus No- 
titiae Dignitatum Basil. 1552; Lugd. 1608 append. p 201 ; 
Geneu. 1623 append. p. 25; Paris. 1651 p. 164. 

10. Disputatio Hadriani Augusti et Epicteti philoso- 
phi; impressa in Not. Dign. ed. Basil. 1552; Paris, 1651 
p. 190. 

11. Notitia urbis Bomae cum inscriptione hac: tiUrbs 
quae aliquando desolata nunc clariosior (sic) piissimo im- 
perio restaurata.<i 

12. Notitia urbis Constantinopolitanae. 

13. De gradibus cognationum; impressus in Corp. lur. 
anteiust. ed. Bocking. p. 173; lurisprudentia anteiustin. 
ed. Huschke p. 386. 

14. Notitia Dignitatum. 

Partes 9 — 14 omnes picturis ornatae erant. 

Librarius in codice Spirensi scribendo satis diligenter 
uersatus est, nam et litterae eius tam planae et expressae 
erant^ ut ei qui postea codicem descripserunt^ nisi locis 
quibusdam euanidis et carie corruptis in litterarum formis 
uix unquam haesisse uideantur, et corniptelas^ quae ex 

1) In edit. Farthey et Pinder genuinas codicis Spir. lectiones 
ezhibent TUV\, OQ e codice alio correcti sunt. 

2) V in edit. Parthey, J9 in edit. Letronne e cod. Spirensi fluze- 
runt. PRAEFATIO. XI 

neglegentia scriptoris ortae sint^ in eo haud ita multas 
inuenies. Sed cum opuscula geographica in codire Dres- 
densi 182 et notitiae urbium in codice Uindobonensi 162 
ita legantur^ ut dubitari nequeat quin ex eodem e quo 
Spirensis fonte fluxerint^ his collatis librarius ille non 
nunquam interpolationis arguendus est ^ ; quae latius for- 
tasse serpsisset, nisi librorum omnium, quos codex conti- 
nebat^ ea ratio esset^ quae raiissime tantum ingenio pro- 
prio indulgere permitteret. Itaque interpolationes illae 
nec multae nec fere maioris momenti sunt, si modo opus- 
cula singula, quae librarius in corpus unum contulit^ 
exemplis satis emendatis ad eum peruenerint. Ad haec ipsa 
ergo tota quaestio transferenda est^ ac primum quidem 
de Notitia Dignitatum dicturi sumus^ quae nisi in codice 
Spirensi nusquam traditur. 

Liber^) primarius, qui Not. Diguitatum solam con- 
tinebat, constabat quaternionibus tredecim, quibus senio 
unus adiectus erat. Librarius in fine cuiusque dignitatis 
gradus, excepto clarissimatu^ qui cum uno tantum folio 
coutineretur j perfectissimatum sine diuisfone praecessit, 
paginas singulas uacuas reliquerat; item tres inter noti- 
tias Orientis et Occidentis postque indicem utrumque 
conscriptae non fuerunt. Folium primum utrum uacuum 
an , quod magis placet , picturis ornatum fuerit , cum ex- 
ciderit, definiri nequit. Paginae scripturae destinatae 
bipertitae erant, singulaeque columnae constabant uersi- 
bus uigenis senis , ita ut paginae totae uersuum quinqua- 
genorum binorum capaces essent, quamuis interdum non 
plures quam binos uel ternos continerent. Nam spatiis 
eis, quae capitibus absolutis uacua remanserant, neque 
ad . scribendum ■ unquam neque ad pingendum librarius 
usus est, sed unum quodque caput incipiebat paginam 
neque minus duas complebat. Tabulis enim insignium 
scriptura nuUa subiecta erat, etiamsi spatium abunde suf- 
iiciebat, et tam pictura quam contextus paginam suam 
tenebant. Atque inscriptiones capitum, quibus insignia 

1) Itin. Ant, p, 527 genuina lectio: Ortyx, Dresd. : Ortux Spir. : 
Ortigia; Not. urb, Hom. reg. VI 6; 7 Vind. : Statuam Mamuri, 
Templum dei Quirini; Spir. : Statuam mamuritam plumbeam dei 
Quirini; Not. urh. Const. II 11 addidit librarius Spir. : Megio I 
continet; VI 18 addidit: habet; IX 8: addidit: ad. 

2) Omnia quae de codice archetypo dicturus sum, in libello Quae- 
^iones de Not. Dign. (Berol. 1872) inscripto iam exposui; perpauca 
taQtum re melius considerata h. J. a me immutata sunt. XII PRAEFATIO. 

nuUa apposita erant (Or. I; Oc. I; VII; XLII} tanto 
splendore pictor confecerat^ ut paginam dimidiam uel 
maius etiam spatium implerent. Commata eadem fere in 
codice fuerunt^ quae in editione nostra fecimus^ sed cum 
librarius ferme uteretur compendiis soUemnibus ut praef., 
com. , pp. , leg, , coh. , aug, , notasque numerorum acQii- 
beret, uersus multo breuiores euaserant. Praeter com- 
pendia illa, quae aut punctis aut uirgulis distincta fuisse 
crediderim, uerba quae commata singula efficiebant con- 
tinuata erant, ita ut librarii archetypum describentes 
in diuisione uerborum saepissime peccarent. Perienint 
foliorum paria quattuor, suo loco mota sunt paria duo; 
praeterea paginae nonnuUae, quas librarius ad insignia 
accipienda praetermiserat , pictoris incuria uacuae reman- 
serunt. 

Omnia, quae de forma codicis archetypi exposuimus, 
imprimis foliorum deperditorum et transpositorum ratione 
stare, uix est quod dicafYnus; et quia praeterea summi 
momenti est, utrum capita ea, quae in indicibus promit- 
tuntur, in ipso libro non inueniuntur, casu aliquo exci- 
derint an nunquam in codice archetypo fuerint, discri- 
ptionem quaternionum et foliorum integram proponam. 
Et numerum commatum quidem ita posui , ut neque lacu- 
nas neque dittographias in archetypo fuisse sumerem; 
quare dubitari nequit, quin hac ex parte permulta dubia 
maneant, quae tamen summae rei nusquam officiunt. 

QUATERNIO I. 

fol. 1 aut uacuum aut picturis omatum.] — fol. 2 ] praeter inscriptionem summo splendore pi- 
pfol. 3/ ctam indicem commatum 127 (10? -f- 52 
-f- 52 + 13?) continebat. 
fol. 4a uacua relicta. 

b \ insignibus praefecti praetorio Orientis de- 
fol. 5a / stinatae erant, quae pictoris uitio omissa 
simt. 
Or. II commatum 72. 

insiguia praefecti praetorio per lUyricum. 

Or. III commatum 30. 

insignia praefecti urbis Constantinopoli- 

tanae. 

Or. IV. 


PRAEFATIO. XIII QUATERNIO IL fol. 9 insignia magistri militum praesentalis I. 

fol. 10 Or. y commatum 50. 

fol. 11 insignia magistri militum praesentalis II. 

fol. 12 Or. yi commatum 51. 

fol. 13 insignia magistri militum per Orientem. 

fol. 14a Or. yil comm. 46. 

fal l ^ I i^®%^^^ magistri militum per Thracias. 

b Or. yill comm. 40. 
fol. 16 insignia magistri militum per IUyricum. QUATERNIO III. 

fol. 17a Or. IX comm. 41. 

b insignibus praepositi sacri ciibiculi destinata 
erat, quae pictoris uitio omissa sunt. 
fol. 18a Or. X comm. 2. 

b insignia magistri officiomm. 
fol. 19 Or. XI comm. 50. 
fol. 20a insignia quaestoris. 

b Or. XII comm. 4. 
fol. 21a insignia comitis sacrarum largitionum. 

b Or. XIII comm. 32. 
fol. 22a insignia comitis rerum priuatarum. 

b Or. Xiy comm. 14. 
fol. 23a insignia comitum domesticorum. 

b Or. Xy conim. 6. 
fol, 24a uacua relicta ad indicandum finem illustrium 
dignitatum. 

b insignia castrensis. 

QUATERNIO ly. 

fol. 25a Or. Xyil comm. 10. 

b insignia primicerii notariorum. 
fol. 26a Or. Xyill comm. 4. 

b insignia magistrorum scriniorum. 
fol. 27a Or. XIX comm. 9. 

b insignia proconsulis Asiae. 
fol. 28a Or. XX comm. 15. 

b insignia proconsulis Achaiae. XIV PRAEFATIO. fol. 29a Or. XXI comm. 13. 

b insignia comitis Orientis. 
fol. 30a Or. XXII comm. 27. 

b insignia praefecti AugustaUs. 
fol. 3la Or. XXIII comm. 17. 

b uacua relicta ad indicandum finem procon- 
sularium dignitatum; u. C. Th. VI 22, 7. 
fol. 32a insignia uicarii Asianae. 

b Or. XXIV comm. 19. 

QUATERNIO V. 

fol. 33a insignia uicarii Ponticae. 

b Or. XXV comm. 22. 
fol. 34a insignia uicarii Thraciarum. 

b Or. XXVI comm. 17. 
fol. 35a insignia uicarii Macedoniae.\ ^ 

b Or. XXVII. ) " 

fol. 36a insignia comitis Aegypti. 

b Or. XXVIII comm. 42. 
fol. 37 a insignia comitis Isauriae. 

b Or. XXIX comm. 13. 

fol. 38a insignia ducis Libyarum. 

f 1 s^ I ^^* ^^^^ supersunt comm. 6. 

b insignia ducis Thebaidos. 
fol. 40 Or, XXXI comm. 54. y 

rc fbl. 
fol. 
fol. 
fol. 
fol. 
fol. 
fol. 
fol. QUATERNIO VI. 

4la insignia ducis Phoenices. 

b Or. XXXII comm. 36. 
42a insignia ducis Syriae. 

b Or. XXXIII comm. 29. 
43a insignia ducis Palaestinae.\— 

b Or. XXXIV comm. 40. / 
4'Ja insignia ducis Osrhoenae. 

b Or. XXXV comm. 29. 
45a insignia ducis Mesopotamiae. 

b Or XXXVI comm. 27. 
46a insignia ducis Arabiae. \ 

b Or. XXXVII comm. 40 / - 
47a insignia ducis Armeniae. 

b Or. XXXVIII comm. 37. 
48a insignia ducis Scythiae. 

b Or. XXXIX comm. 33. u ^ P 

•^ co iS 

« s s 

cc o 2 PRABFATIO. XV QUATERNIO VII. 

fol. 49a insignia ducis Moesiae secundae. 

^ 1 r-n. i' Or. XL comm. 41. 
fol. 50aj 

b insignia ducis Moesiae primae. 
fol. 51a Or. XLI comm. 37. 

b insignia ducis Daciae ripensis. 
fol. 52 Or XLn comm. 40. 

fol. 53a uacua relicta ad indicandum finem specta- 
bilium dignitatum. 

b insignia consularis Paiaestinae. 
fol. 54a Or. XLIII comm. 12. 

b insignia praesidis Thebaidos. 
fol. 55a Or. XLIV comm. 12. 

fol. 56a} «'•• XL^'- 

b uacua relicta. 

UUATERNIO VIII. 

fol. 571 Oc. I comm. 120 (10? + 52 + 52 + 6?j 
fol. 58/ praeter inscriptionem. 

fol. 59a uacua relicta. 

f 1 fio I i^isignia praefecti praetorio Italiae. 

1» 1 n* i' Oc. II comm. 51. 
fol. 61a/ 

b librarii uitio una tantum pagina insignibus 

praefecti praetorio Galliarum accipiendis re- 

licta erat; quae cum eis non sufficeret, ua- 

cua remansit. 

fol. 62a Oc. III comm. 50. 

b insignia praefecti urbis Romae. 

fol. 63a Oc. IV comm. 32. 

f 1 64 I ^^^^^^ magistri peditum. 

QUATERNIO IX. 

fV fifi I ^'^®^?^^* magistri peditum. 

b 

fol. 67 \ Oc. V comm. 157 (51 -f 52 + 51 -h 3). 
fol. 68a o .NOTITIA DIGNITATITM ACCEDUNT NOTITIA URBIS CONSTANTINOPOUTAME ET LATERCULI PROUINCIARUM EDIDIT OTTO SEEOK. ♦ 00*-^-4CC> 

BEROLINI 

APUD WEIDMANNOS 

MDCCCLXXVI. l-.^ \ ^ /^ H 7 <^ 'i i' =■? 3 • 7 

^6'' JmN 30 
o^Ji^JX^-niou^ 


/ 

u /ti \ 0' rt ') 3 \\^ THEODORO MOMMSEN GRATO ANIMO D. D. D. XX PRABFATIO. 

strorum militum insignibus inscriptiones recte positae agno- 
scantur , interpolatae corrigantur uel certe refellantur. Nu- 
meri enim militum, quorum nomina aut plane eadem 
sunt^ nisi quod alteri seniores alteri iuniores appellantur^ 
aut saltem similia ut sagittariorum Gallicanorum et sagit- 
tariorum Orientalium, aut qui alia qualibet re arte con- 
iuncti sunt^ ut e. g. Petulantes et Celtae, Krachiati et 
Cornuti, qui in Ammiani libris semper una nominantur 
neque facile in expeditione aut in hibernis diuulsi esse 
uidentur; insignibus clipeorum similibus uti solebant. 
Quod quamuis licentia pictorum et interpolatorum plerum- 
que obscuratum sit y tamen nunc quoque non nunquam ap- 
paret. Similitudo autem illa interdum eiusmodi est^ ut cU- 
peis alioquin paribus pro colore caeruleo alterius in altero 
ruber ponatur, uel pro albo giluus, aut ut colores permu- 
tentur, e. g. ut in altero signum album in area rubra, in 
altero signum rubrum in area alba depingatur. 

Quae ut probemus, primum de eis tabulis disputa- 
binius, quae cum in codice archetypo inscriptiones in- 
signium cum contextu iam propemodum conspirarent^ 
interpolatione instituta damnum non admodum magnum 
perpessae sunt; id quod uel praecipue de insignibus ma- 
gistrorum militum praeseutalium iu partibus Orientis 
(V et Vi) dicendum erit. Conferat ei^o lector clipeos 
lanceariorum seniorum (V 2) et iuniorum (VI 7) , louia- 
norum Herculianorumque iuniorum (V 3; 4) et seniorum 
(Oc. V 2; 3), mattiariorum iuniorum (Or. V 7) et senio- 
rum (VI 2) , Dacorum et Scythorum et (Sarmatanun) Re- 
giorum (VI 3 ; 4 ; 8) , atque eadem similitudo , quam in 
his obseruabit, in insignibus quoque sagittariorum senio- 
rum iuniorumque Gallicanorum (Or. V 13; 14) et sagit- 
tariorum iuniorum Orientalium domiuicorumque (VI 14; 
15) appareret, nisi in eo codice, quem nos describendum 
curauimus, in clipeis duobus (V 13; 14) angeli bini, quos 
alii codices osteudunt , omissi essent ^) . Et in clipeo ter- 
tiorum sagittariorum Ualentis (V 15) alioquin simiUimo 
eiusdem modi angelos aliquando fuisse, quamquam in 
codicibus quos uidi omnibus perierunt, equidem persua- 
sum habeo, clipeum autem eum, cui nomen sagittario- 
rum seniorum Orientalium adscriptum est (VI 13 1, etiamsi 
pictorum licentiae multa tribuamus, cum reliquorum tamen 
sagittariorum insignibus nulla re comparari potest. Sed 

1) u. picturas editionis Bdckingianae et BasilienBis 1552. PRABFATIO. XXI 

clipeimi praecedens in ea tabula^ quae apud Bockingium 
inuenitur^ non angelos quidem sed aues duas ostendit^ 
quae cum angelis facile confundi poterant; quos si inse- 
ramus, similitudo illa^ quae requiritur^ restituta est. Et 
iiomina quoque Mattiacorum iuniorum et Constantiniano- 
rum (VI 11, 12), qui sagittarios seniores Orientales prae- 
cedunt, loco suo mota esse, Mattiacorum seniorum et 
Constantianorum insignia comparata ostendunt (V 11, 12), 
quae omnia corriguntur, si Tubantum nomen (VI 10) ad 
clipeum id referamus, quod sagittariis senioribus Orienta- 
libus tribuitur, inscriptionesque reliquas iuxta positas 
sinistram uersus moueamus. Itaque in hac quoque tabula 
ordo clipeorum cum ordine eo, quo numeri in contextu 
propositi erant, non omnino conspirabat, atque inscriptio- 
nes eorum, ita uti nunc leguntur, in codice archetypo 
non fuerunt sed e contextu haustae sunt. Et ne quis 
credat, nos in interpolationibus statuendis nimis faciles 
fuisse, menda contextus apertissima cum in ea tabula, 
qua de agimus tum in insignibus capitis praecedentis 
repetuntur *) . Ergo in eis etiam picturis , ubi partem in- 
scriptionum recte positam esse probari potest , de reliquis 
dubitari licet, uel potius de nuUo clipeo constat ex sola 
inscriptione , nisi aliae quoque rationes acced^nt. Quod 
in insignibus magistrorum militum praesentalium eo us- 
que fit, ut in cap. V inscriptiones 2 — 4, 7, 8, 10 — 20, 
23 — 25, in cap. VI 2 — 6, 14 — 20 ueras esse, paene 
affirmauerim , VI 10 — 13 ita corrigam , uti feci , de reli- 
quis dubitem. Nam ut numeros eos omittam, de quibus 
iam disputaui, Theodosianorum clipei angelis singulis 
omnes omati sunt (V 23 — 25; VI 23) , cornutorum (VI 9) 
et Batauorum (V 8) insignia in Occidentis partibus eadem 
fere reperiuntur (V 14; 19), defensores (V 16) et uindi- 
ces (VI 16) tam nominibus, quam insignium similitudine 
arte cohaerent, Uisos (V 20) et Teruingos (VI 20), quo- 
rum clipei , praeseitim si picturas editionum Bockingianae 
et Basiliensis sequimur, nisi in coloribus non discrepant, 
utrosque populos Gothicos fuisse constat, Fortenses et 
Neruios (V 5; 6) Raetouarios (V 17) et Bucinobantes 
(VI 17), Angleuarios (V 18) et Falchouarios (VI 18), 
Hiberos (V 19) et Thraces (VI 19) simili quadam ratione 
coniunctos fuisse , quamuis probari non possit , nihil tamen 
nos uetat suspicari. Sed brachiatorum insignia (V 9) ab 

1) c/. VI 24=22 = 65 = 63; V 12=53. XXII PRAEFATIO. 

eis, quae in Ocddentis notitia proponuntur (V 15) omnino 
diuersa sunt, neque felices Honoriani (V 21), uictores 
(V 22), felices Theodosiani (VI 21), felices Arcadiani 
(VI 22) , ubi repetiti sunt (Or. VII 3 ; Oc. V 37 ; Or. V 
25 ; VII 2) utuntur clipeis similibus. 

In insignibus magistri militum per Orientem (VII) 
exceptis clipeis felicium Arcadianorum et Honorianorum, 
quibus de modo dictum est, dubitandi causas non iuueni, 
in reliquis autem id quidem probari potest, inscriptiones 
perperam positas esse, sed quomodo recte ponantur, nisi 
in parte tabularum trium cap. V not. Oc. indicari non 
potest. Quas uti potuero emendatas hoc loco lectoribus 
proponam ^) . 

1) c/. Zur Kritik der N. D. p. 233. PRABFATIO, XXIII 4—8 9—13 14—18 19—23 
4 Armigeri 5 Armigeri 
propugna- propugna- 
tores senio- tores iuni- 
res? cf. 5. ore8?cf.4. 

9 ? 10 ? 

14 Cornuti 15 Brachiati 
seniores. seniores. 
cf. 25;Or. cf. 51. 
VI 9 

19 Batauise- 20 Mattiaci 
niores. cf. seniores. cf. 
Or. V 8. 21; Or. V 
12; VI 11 6 Lancearii 7 ? 

Sauarien- 
ses?cf. Or. 
V2; VI7. 

11 ? 12 ? 

16 Petulantesl7 Celtae se- 
seniores. niores. cf. 
cf. 17; u. 16; 59. 
praef.p. XVIII. 

21 Mattiaci 22 Ascariise- 
iuniores. niores. cf. 
cf. 20. 23. 2 louiani se- 

niores. 
cf. Or. VI3. 

3 Herculiani 
seniores. 

cf. Or. V 4. 
8 ? 13 ? 

18 Heruli se- 
niores. 23 Ascariiiu- 
niores. cf. 
22. XXIV PBAFFATIO 24—27 28—31 32—35 36—39 40—43 
24 louii senio- 25 Cornuti iu- 26 Safpittarii 27 Leones seni- 

res. 
niores. 
Neruii. 


ores. cf. 28; 
cf. 


14. 


capita bar- 
bata. crinita 
e leonum ca- 
pitibuH cor- 
rupta esse 
uidentur. 


28 


Leones iu- 
niores. 
cf, 27. 


29 
• 


30 


9 


31 ? 


32 


? 


33 
<•> 

1 


34 


9 

• 


35 ? 


36 


9 


37 
? 


38 


? 


39 louii iunio- 
res? cf. 24. 


40 


'/ 


41 
9 


42 


? 


43 ? rRA£FATIO« XXV 4—47 8—51 2—55 »6— 59 10—63 
44 ? 


45 ? 


46 ? 


47 ? 


48 ? 


49 ? 


50 ? 


51 Brachiatiiu- 
niores.cf.l5; 
196. 


52 Honoriani 


53 Marcoman- 


54 Honoriani 


55 Brisigaui se- 


Atecotti se- 


ni.incap.VII 
38 semel tan- 


Atecotti iu- 


niores. cf.56; 


niores. cf,54; 


niores. cf. 52 ; 


201. 


197. 


tum ponun- 


200. 
• 


tur; m cap. 
V198,199bi- 
pertiti sunt. 


56 Brisigaui iu- 


57 Honoriani 


58 Honoriani 


69 Celtae iuni- 


niores. cf . 55; 


Mauri senio- 


Mauri iunio- 


ores. cf. 17. 


202. 


res. cf. 58 ; 


res. cf. 57; 


203. 


204. 

XXVI PRAEFAITO. 

Praeter ea menda, quibus de egimus^ corniptelae 
perquam multae ex litteris anglosaxonicis male lectis ena- 
tae sunt, quod in primis apparet in permutationibus lit- 
lerarum n et r, r et y, a et u tam saepe repetitis, ut 
fere ad arbitrium unam pro altera ponere liceat. Diuisio 
autem illa columnarum et paginarum^ quam in archetypo 
fuisse uidimus^ cum magnam et inutilem, ut uidebatur, 
membranae profusionem requireret, penitus sublata est. 
Et insignia quidem in codice Spirensi paginas nouas in- 
cipere solebant — spatium enim alia ratione non suffecisset 
— sed contextus, si breuior erat, non nunquam subicie- 
batur tabulae et ubi hoc factum non est , ita scriptus erat, 
ut commata prima : sub dispositione etc. per tot»m pagi- 
nam continuarentur , spatium autem reliquum in tot co- 
lumnas diuideretur, ut maiora etiam capita pagina una 
plerumque caperet. At capita ea, quibus insignia nuUa 
opposita erant, ita praecedentibus adnectebantur , ut in 
media columna incipientes partem illorum efficere uideren- 
tur. Quae omnia cum in codicibus Monacensi quoque (M) et 
Canoniciano [C) adhuc obseruari possint neque ad rem cri- 
ticam magni momenti sint, plura de eis dicere supersedeo. 

De libellis reliquis, qui in codicis Spirensis apo- 
graphis reperiuntur, haud multa dicenda sunt, cum om- 
nia fere quae notatu digna uidentur, ex apparatu cri- 
fico facile concludi possint. Nam not. urb. Constant., 
quam praeter Spirensem liber antiquissimus Uindobonen- 
sis omnibus satis notus, qui topographiae urbis Romae 
operam dederunt, nobis seruauit, ita in utroque codice 
legitur, ut Spirensem diligentissime descriptum esse sed 
hic illic interpolatum iudices, Uindobonensem purum 
quidem sed negligentius exaratum, utrumque autem tam 
prope ad codicem archetypum accedere, ut haud scias, 
cui plus tribuas. At laterculus Pol. Siluii et not. Gall. 
codicibus innumerabilibus et multis quidem uetustissimis 
inserti sunt, sed in codice Spirensi plane singulari ratione 
traduntur. Laterculus enim ualde interpolatus est, sed 
tempore tam remoto, ut interpolationes eaedem iam Paulo 
Diacono notae fuerint M , notitiae autem Galliarum exem- 
plar nullum tam fidum archetypi imaginem reddit, quam 
Spirensis liber littera C in editione nostra notatus. De 
stemmate codicum, quod editioni praeposuimus , fusius 
disputandum esse non duxi; neque enim res tot uerbis 

1) u. Mommsen, Laterculus Polemii Siluii, Abhandlungen der 
8&chs. Gesellsch. der Wissensch. Phil.-hist. Cl. 1857 p. 231 ff. PRAEPATIO. XXVII 

tligna nidebatur, quot haec disputatio requirebat, et in 
libello tam paruo omnes^ quorura interest, facillime ipsi 
rationes cognationum inuenire possuni. 

In editione instruenda pro ratione rerum diuersas 
uias ingressi sumus; et Notitiam urb. Constant. quidem, 
quae a doctulo aliquo stilo quam maxime elaborato con- 
scripta est eodem modo tractauimus , qui in edendis aucto- 
ribus antiquis dudum receptus est, sed in meris nominum 
enumerationibus pkilologica emendandi ratio aut pericu- 
losa fuisset aut superflua. Itaque laterculum Ueronensem ex 
editione Mommseniana ^) repetiuimus librariorum uitiis eo 
usque correctis, ut nomina prouinciarum quodammodo 
agnosci possent, orthographia autem uitiosa et mendis, 
qui cum plena certitudine corrigi nequireiit, ita uti tra- 
dita erant relictis. Et in laterculo Polemii Siluii et noti- 
tia Galliarum nihil omnino correximus, sed quae in arche- 
typo fuisse uidebantur , quam fidissime expressimus, lectio- 
nibus codicum rectis quidem sed ex interpolatione ortis 
in apparatum criticum nonnunquam reiectis. Qua de re 
ut iudicium plenum et certum ferre liceret, sufficiebant, 
quod ad laterculum attinet, codices quattuor, quibus iam 
Mommsenus usus erat; reliquis ergo, quorum notitiam 
habui^ omnibus n^Iectis, id solum in apparatu Momm- 
seniano immutauimus, ut pro apographo codicis Spiren- 
sis secundario primarium acUiiberemus. Atque ad notitiae 
quoque Galliarum archetypum restituendum suffecissent 
codices tres, unum libri Spirensis apographum (C) codex- 
que unus familiae a et d; sed cum interpolationes libelli 
huius, ut quae ad initium saeculi quinti redirent, non 
nullius momenti essent, ut de his constaret et antiquis- 
simae a recentioribus discerni possent, cuiusque familiae, 
quam equidem nossem , adhibui exemplaria bina ea, quo- 
rum aut collationes optimas praesto haberem aut quae 
ex familiis alienis minime correcta uiderentur, Nam et 
codices, qui ex familiis pluribus conflati erant, et fami- 
lias, qui ex classibus pluribus, abieci omnes, excepto 
codice A^ et qui ad explicandas huius lectiones facerent, 
A^A^Bb; ille enim, cum aut ipse aut eius simillimus a 
Sirmondo publici iuris factus esset, uulgatae instar erat, 
quae cum usque ad hunc diem auctoritate maxima utere- 
tur, negligi non potuit. Et ne quis miretur, me codi- 
cem saeculo septimo exaratum tam parui aestimare, hoc 

1) Das Provinzenverzeichnis vom Jahre 297, Abhandl. der Ber- 
liner Akad. der Wissensch. 1862 p. 4S» ff. XXVIII PRAEFATIO. 

addere liceat^ exemplaria singularum familiarum, quae 
nos adhibuimus, prope omnia saeculis nono et decimo 
scripta esse, ita ut a probabilitate minime abhorreat^ ar- 
chetypos earum uel antiquiores fuisse codice Sirmon- 
diauo. 

In libris eis , quorum contextus testium plurium fide 
iiitebatur, familiae cuiusque specimina bina satis super- 
que uidebantur, in Notitia Dignitatum autem, quae tota 
ex uno fonte haurienda erat, apographa eius omnia ad- 
hibui. Auctoritati codicis unius ex eis qui superstites 
essent , totum me addicere nolui neque potui ; omnes enim 
tam diligenter descripti sunt, ut plerumque etiam in mi- 
nimis rebus conspirent, et ubi dissentiunt, consensus par- 
tis maioris, id quod raro alias euenit, fere pro tradita 
lectione habenda est. Uariam lectionem integram dedi, 
nisi quod minutias mere orthographicas suppressi , et phira 
fortasse supprimenda erant, quae editor parum adhuc ex- 
pertus, quamuis inutilia esse perspexissem , nimis anxius 
in apparatum criticum recepi. In nominibus urbium loco- 
rum populorum barbarorum, exceptis notissimis ut e. g. 
Rauenna, Astures, nihil immutaui, sed quae in codice 
Spirensi scripta fuisse persuasum habebam, ea in con- 
textu religiose proposui , omnibus quae ad emendaiida uel 
explicanda nomina facerent, in adnotationes reiectis. Con- 
iecturas, quae res ipsas spectarent, aut si certae erant 
aut si conspectus generalis locorum in huiusmodi catalogo 
minime contemnendus hac re iuuaretur, in contextum 
recepi; reliquas, nisi quae nuHam probabilitatem habere 
uiderentur, proposui in adnotationibus. Omnes autem 
litteris inclinatis distingui iussi , ita ut ubique primo ob- 
tutu appareat, quae tradita sint, quae ex coniectura po- 
sita. In rebus orthographicis , etsi recta scribendi ratio 
iam eo tempore, quo Notitia Dignitatum composita est, 
non semper obseruata sit , me tamen nimis anxie codicum 
auctoritati addictum fuisse, nunc quidem perspicio, sed 
libro iam dudum impresso nihil immutari potest. In- 
signia ex ea codicis Monacensis parte, quam fidelissimam 
archetypi imaginem reddere supra (p. VII) indicaui , charta 
dilucida paginis imposita diligenter efficta sunt et postea 
eo instrumento , quod ciconiae rostrum appellamus, ligno 
inscriptae. Cum aiitem miniator, qui illam codicis par- 
tem confecit, in pingendis rebus minutis et curam niaio- 
rem requirentibus non nunquam negligentius uersatus 
esset, melius me lectorum commodo consulturum esse PRABFATIO. XXIX 

putaui^ si insignia magistrorum militum ex altera codicis 
parte nouella quidem ratione sed multo maiore cum dili- 
gentia composita describi iuberem. Quod ut facerem, ea 
quoque ratione adductus sum, ut uiris doctis^ qui accu- 
ratiorem de insignibus quaestionem instituere uellent ne- 
que codices ipsos praesto haberent^ quandam conferendi 
facultatem praeberem. Mea enim editione emissa tria 
pictuiarum , quibus de agitur , exemplaria habebunt; quae 
omuia riuulis diuersis ex communi fonte fluxerunt^ scili- 
cet picturas editionis BasUiensis ^) e Spirensi ipso descri- 
ptas, Bockingianas ex codicis Monacensis parte poste- 
riore haustas, meas, quae ex eiusdem libri parte priore 
originem ducunt. 

Quod ad Notitiam Dignitatum edendam eis subsidiis 
instructus accessi^ ut lectiones quae recipiantur dignas 
posthac ex codicibus manu scriptis prolatum iri paene ne- 
gare audeam^ amicorum comitate et praecipue Theodori 
Mommseni praeceptoris optime de me meriti beneuolentia 
effectum est. Nam et quae mihi ab aliis coUata sunt^ 
magna ex parte eo interueniente impetraui; et ubi ipse 
m hoc laborum genere adhuc inexpertus haerebam^ dux 
peritissimus uias monstrauit atque aperuit. Itaque libros 
omnes, ex quibus Spirensis deperditi notitia haurienda 
est, aut ipse contuli aut alii a me rogati contulerunt. 
Ex quibus de Boor amicitiae^ qua iam a primis studio- 
rum annis coniuncti sumus, haud uulgare documentnm 
dedit, Gum Londinio^ ubi tum uersabatur ^ Oxoniam pro- 
fectus est, ut laborem codicis Canoniciani [C) conferendi 
satis taediosum susciperet. Quo opere perfecto de locis 
quibusdam, qui mihi dubii remanserant, uu. dd. Neu- 
bauer et Bywater Oxonienses certiorem me fecerunt. Et 
librum Parisinum (P) , postquam a u. d. Geppert acce- 
peram^ Bockingii coUationem fide dignam non esse, u. d. 
Otto Hirschfeld qua est comitate in usum meum pro parte 
contulit^ pro parte lectiones Bockingianas suppleuit et 
correxit. Codicem Palatinum (M) ipse primum Monaci 
euolui a praefectis bibliothecae regiae Foeringer et Hahn 
benignissime adiutus^ tum ministerio regio interueniente 
ad me Berolinum missum denuo inspexi; item Uindobo- 
nensi libro (V) eiusdem ministerii auxilio liberalissimo 
bis niihi uti licuit. Quod autem ad opuscula minora 
attinet^ codices notitiae urbis Constant. omnes contuli 

1) Eaedem repetitae sunt in editionibus Pancirolianis. XXX PRAEFATIO. ipse, notitiae Galliarum Parisinum d mea causa euoluit 
Hirschfeld, libronim Colouiensium apographa u. d. Wat- 
tenbach , antequam imprimerentur , mihi utenda conces- 
sit; praeterea uu. dd. Schmitz Coloniensis et Gardthau— 
sen Lipsiensis coUationes codicum nonnullorum a se factas 
benignissime mecum communicauerunt, quas tamen, ne 
moles apparatus critici in immensum cresceret, adhibere 
nolui. Adiumenta reliqua editionis libris impressis de- 
beo, qui cum in omnium manibus uersentur, plura de 
eis dicere supersedeo. 

Opere post trium annorum curas absoluto nemo credo 
me ipso melius perspiciet , quam multa aliis supplenda et 
corrigenda reliquerim; id autem me eifecisse reor, ut iu 
libris omnibus, quos hoc uolumine coniunxi, iam de 
lectionibus, quae pro traditis accipiendae sint, ubique 
constet. Et haec, quam uel maximam huius libri utili- 
tatem duxerim, non tam milii ipsi debetur quam amico- 
rum et fautorum huius operis benignissimis studiis. Qui- 
bus omnibus inprimis Mommsenio , de Borio , Hirschfel- 
dio gratias maximas ago et omnes acturos esse puto ^ qui 
aliquando hoc libro usuri sunt. 

Parisiis, mense Augusto MDCCCLXXVI. NOTITIA DIGNITATUM. C Oxoniensis Canonieiamts lat. misc. 378 s, XV. 

P Parisintts 9661 8. XV. 

V Uindobonensis 3103 8. XV 

M Monacemis 10291 s. XVI. 

3D imcriptiones picturarum , quae contextui imertae suni, 

ilf^ imcriptiones picturarum, quae ad finem lihri adnexae sunt. 
Nota codieis unds rotundis inclusa indicaui, mihi de lectione e%u9 

non comtare. 
Quae nulla re in apparatu critico adnotata litteris inclinatis in eon- 

textu impressa sunt, in codicibus omnibus sine lacunae indicio 

omittuntur. 
In clipeis, qui p. 11 — 31; 115 — 144 in insignibus picti sunt, indi- 

cantur colores hoc modo: D albus. 
ruber. 


giluus. caendeus. I. Notitia dignitatiim omnium, tam ciuilium quam 
m;litarium , in partibus Orientis. 2 Praefectus praetorio Orientis. 

3 Praefectus praetorio Illyrici. 

4 Praefectus urbis Constantinopolitanae. 

5 Magistri equitum et pcditum in praesenti duo. 

6 Equitum et peditum per Orientem. 

7 Equitum et peditum per Thracias. 

8 Equitum et peditum per IUyricum. 

9 Praepositus sacri cubiculi. 

10 Magister officiorum. 

1 1 Quaestor. 

/ 12 Comes sacrarum largitionum. Bock. p. 4 

^13 Comes rerum priuatarum. 

* 14 Comites domesticorum duo: 

15 Equitum. 

16 Peditum. 

17 Primicerius sacri cubiculi. 

18 Primicerius notariorum. 

19 Castrerisis sacri palatii. 1 oim dignitatum V \\ ciuium CV || in om. P \\ 2 refectus V 
spatio rubricae nacuo relicto. \\ 3 oUyrici P || 9 pp CPM papa V || sacri 
om. 3/ II 12 com CPr comites ilf || 13 com CP coml V comites M 
-14 domestici corum P 

NOTITIA DIOSITATUM. 1 2 OR. I. INDEX. 

20 Magistri scrinioium: 

21 Memoriae. 

22 Epistolarum. 

23 Libellorum. 

24 Graecarum. 

25 Proconsules 11: 

26 Asiae. 

27 Achaiae. 

28 Comes Orientis. 

29 Praefectus Augustalis. 

30 Uicarii quatuor: 

31 Asianae. 

32 Ponticae. 

33 Thraciarum. 

34 Macedoniae. 

35 Comites rei militaris duo: 

36 Aegypti. 

37 Isauriae. 

38 Duces tredecim: 

39 Per Aegyptum duo: 

40 Libyarum. 
Bapk. p. 5 41 Thebaidos. 

42 Per Orientem sex: 

43 Foenicis. 

44 Eufratensis et Syriae. 

45 Palaestinae. , 

46 Osrhoenae. 

47 . Mesopotamiae. 

48 Arabiae. 

49 Per Ponticam unus: 

50 Armeniae. 

51 Per Thracias duo: 

52 Moesiae secundae. 20 magister ilf || 24 crecarum PFH 25 pottt 27 colloc. r|| 27 achie 
ril 29 profectus P || 40 librarum CPF3f || 46 osrhoe Cjl 49 ponti- 
cum M, OR. I. INDEX. O 

53 Scythiae. 

54 Per Illyricum 11: 

55 Daciae ripensis. 

56 Moesiae primae. 

57 Cons.ulaTe8 XV: 

58 Per Orientem V: 

59 Palaestinae. 

60 Foenicis. 

6 1 Syriae. 

62 Ciliciae. 

63 Cypri. 

64 Per Asianam tres: 

65 Pamfyliae. 

66 Hellesponti. 

67 Lydiae. 

68 Per Ponticam 11: 

69 Galatiae. 

70 Bithyniae. Bdck.p. 6 

71 Per Thracias II: 

72 Europae. 

73 Thraciae. 

74 Per Illyricum III: 

75 Cretae. / 

76 Macedoniae. 

77 Daciae mediterraneac . 

7S Aegyptus autem consularitatem noA 

habet. 

79 Praesides XL: 

80 Per Aegyptiacam quinque: 

81 Libyae superioris. 

82 libyae inferioris. 

83 • Thebaidos. 

84 Aegypti. 

85 Arcadiae. 56 mesce V || 60 fonicis CPV || 77 mediterranie C U 80 aegyp- 
tiaca 31. 

1* OR. I. INDEX. 

86 


Per Orienlem VIII: 
87 


Palaestinae salutaris. 
88 


Palaestinae secundae. 
89 


Foenicis Libani. 


/ 


90 


Kufratensis. 
91 


Syriae salutaris. 
92 


Osrhoenae. 
93 


Mesopotamiae. 
94 


Ciliciae secundae. 
95 


Per Asianam Vll: 
90 


Pisidiae. 
97 


T<ycaoniae. 


BOck. p. 7 


98 


Frygiae Pacatianae. 
99 


Frygiae salutaris. 
100 


Lyciae. 
101 


Cariae. 
102 


Insulariim. 
103 


Per Ponticam VIII: 
104 


Honoriados. 
105 


Cappadociae primae. 
106 


Cappadociae secundae. 
107 


Helenoponti. 
108 


Ponti Polemoniaci. 
109 


Armeniae primae. 
110 


Armeniae secundae. 
111 


Galatiae salutaris. 
112 


Per Thracias quatuor 
113 


Haemimonti . 
114 


Rhodopae. 
115 


Moesiae secundae. 
116 


Scythiae. 
117 


Per Illyricum octo: 
118 


Thessaliae. 
119 


Epiri ueteris. 
120 


Epiri nouae. 89 fonitis V\i 92 osyhene C || 103 ponticum P\\ 107 helepo 3/. OB. I. INDEX. D 

121 Daciae ripensis. 

122 Moesiae primae. 

123 Fraeualitanae. 

1 24 Dardaniae. 

125 Macedoniae salutavis. 

126 Correctores duo: bock. p. 8 

127 Augustamnicae . 

128 Paflagoniae. n. 

Insignia praefecti praetorio per^ Orientem desiderantur. 

1 Sub dispositione uire illustri* praefectV Bock. p. 9 
praetorio per Orienteni sunt^) dioceses 
infrascriptae: 

2 Oriens. 

3 Aegyptus. 

4 Asiana. 

5 Pontica. 

6 ^ Thracia. 

7 Prouinciae: 

8 Orientisquindecim: 

9 Palaestina. 

10 Foenice. 

1 1 Syria. 

12 Cilicia. 

] ) sunt del. Gelenius. 

124 darniaePll 127. J28 augustani incepaflagonie V. 

II. 

1 uirorum illustrium praefectorum (prefectorum C) CPVM\\ dio- 
ceses] ita codd. ubique onines; cf. Sulp. Seu. cpist. 1 10; III 6. dial. 
II 3, 1; 9, 6; Cod. lust. I 6, 8; 27, 1 § 16; § 19; 2 § 13; 37y l; Cod. 
Th. I5,6; 12; VIII 5, 42; XVI 1 , 3 ; Comt. Sirm. 3 || 9 palastina 
F II 10 fonice V. 6 OR. n. PRAEFECTUS PRAETORIO PER ORIENTEM. 

1 3 Cyprus. 

14 Arabia [et dux et comes rei militaris]. 

15 Isauria. 

16 Palaestina salutaris. 

17 Palaestina secunda. 

18 Foenice Libani. 

19 Eufratensis. 

20 Syria salutaris. 

21 Osrhoena. 

22 Mesopotamia. 

23 Cilicia secunda. 

24 Aegypti quinque: 

25 Libya superior. 

26 Libya inferior. 
B6ck. p. 10 27 Thebais. 

28 Aegyptus. 

29 Arcadia. 

30 Asianae decem: 

3 1 Pamfylia. 

32 Hellespontus. 

33 Lydia. 

34 Pisidia. 

35 . Lycaonia. 

36 Frygia Pacatiana. 

37 Frygia salutaris. 

38 Lycia. 

39 Caria. 

40 Insulae. 

41 Ponticae decem: 

42 Galatia. 

43 Bithynia. 

44 Honorias. 

45 Cappadocia prima. 

46 Cappadocia secunda. 

18 fenices C foenices P fonices V phoenices ilf H 21 osyhoena C 
30 asiae P asiana FR 36 post 40 colioc. F|| 37 Baluatoris P|| 43 bithi- 
mia V, OR. II. PRAEFECTUS PRAETORIO PER ORIENTEM. 7 

47 Pontus Polemoniacus. 

48 Helenopontus. 

49 Armenia prima. 

50 Armenia secunda. 

51 Cralatia salutaris. 

52 Thraciae sex: 

53 Europa. 

54 Thracia. Bttck. p. ii 

55 Haemimontus. 

56 Rhodopa. 

57 Moesia secunda. 

58 Scvthia. 

59 Officium uiri illustris praefecti praetorio 

Orientis : 

60 Princeps. 

61 Cornicularius. 

62 * Adiutor. 

63 Commentariensis . 

64 Ab actis. 

65 Numerarii. 

66 Subarfiuuae. 

67 Cura epistolarum. 

68 Regerendarius 2) . 

69 Exceptores. 
'^^ Adiutores. 
'^^ Singularii. 

72 Praefectu5 prae<or«o Orientis euectiones 
annuales nonhabet, sed ipse emittit. 

2) Quamm Cassiod. uar. XI, 29 et Joh. Lyd, de mag. III ^ 4; 21 
formm regendarius commendent , nikil tamen comemu codicum trium 
telonmum tot locia obstante immutare ausus sum. 4S hellenopontus P\\ 50 aremenia C|| 51 calacia CPcalatia VM 
55 baemimonitiis P\\ 56 rhodapa P sed correx. \\ 59 ofiitum V\\ 66 suba 
uiue C subaiuuae P suba^iuue V suba uiuae M || 68 regendarius V II 
72 praefectus praetorio Orientis] prefectura prefec C praefectus pre- 
fectus (PJ prefectura pref ' V praefectura praeF M. 8 OR. III. PRAEFECTUS PRAETORIO PBR ILLYRICUM. iir. Biick. p. 12 Insignia mii illustri^ praefect* praetorio per 

IUyricum. 
I uirorum illustrium praefectorum (prefectorum V) CPVM. OH. UI. PKAEFKCTUi» PKAETORIO PER ILLYKICUM. 9 2.H 
mmMML4i/<^. Buck. p. ^^ 4 Sub dispositione uireillustrispraefecte prae- 
torio per Illyrieum sunt^) dioceses infra- 
scriptae: 

5 Macedonia. 

6 Dacia. 

7 Prouinciae Macedoiiiae sex: 

8 Achaia. 

9 Macedonia. 
10 Creta. 

J) sunt del. Gelenius. 

2. 3 om. V\\ 4 uirorum illustrium praefectorum (prefectorum CV) 
CPF3f||dioces C|| 9 macedo C. 10 OR. III. PRAEFECTUS FRAETORIO PBR ILLYRICUM. 

Bdck. p. 14 1 1 / ^hessalia. 

12 Epirus uetus. 

13 Epirus noua et pars Macedoniae salutaris. 

14 Prouinciae Daciae quinque: 

15 Dacia mediterranea. 

16 Dacia ripensis. 

17 Moesia prima. 
' 18 Dardania. 

19 Praeualitana et pars Macedoniae salutaris. 

20 Officium uir« illustri^ praefectt praetorio per 

Illyricum: 

21 Princeps. 

22 Comicularius. 

23 Adiutor. 

24 Commentariensis. 

25 Ab actis. 

26 Numerarii quatuot; in his auri unus^ ope- 

rum alter. 

27 Subadiuua^). 

28 Cura epistolarum. 

29 Begerendarius. 

30 Exceptores. 

31 Adiutores. 

32 Singularii. 

33 Praefectus prae^orio Illyrici ipse emittit. IV. 

Excidit folium ununij quod pagina cdtera continebnt - 
insignia praefecti urhis Constantinopolitanae , altera, qtUMe 
sub dispositione eius ■ erant. 

2) scrib, Subadiuuae. 

20 uirorum illustrium praefectorum (prefectorum CV) CPVM\\ 
26 hiis niauri om. ilf|| opef CPOf||33 om. Fll praefectus prae- 
torio] pre? preF C prefec pref P praefeS praef M, OR. V. MAGISTER MILITUH FRAEBBMTALIS t. V. 

Inaignia tiiri llIustriB magistri militum praesentalis. Bock 
2 Lanciarii b 

3 louiani iunioTes. 
» Fort£Dses. 6 Neruii. 

S Bataui BeDioreB. 9 Brachiati ii 4 Herculiani ii 
7 Matiarii Piclurae cap. V — IX ex M^ deieriptae «in(. || 1 milicii Jf^ [| 
pieBentialia C|| ordo aomitmm A. m. perlurhatm esl in V: 4, 5, 2, 7, 
8, 3, 0, 9 II 3 louiarii minoreB f^ || 4 herculiarii F D 7 maiciarii V atax- 
tiarii Mi | minoren T g 6 batani if ^ || 9 minoree V. *'iEK MILITUM PBAESKNIALIS I 
lOSalii. II Cunstantiani. 12 Matoiaci l^ Sagittarii senio 

seniures. res Gallicani. 

14 Sagittarii 15 Tertii Bagitta- 16 Uefunsores. 17 Retubarii. 
iuniores Gal- rii Ualentis. 

IB Angleuarii. 19 Uiberi. 20 Uisi. 21 FeUcesHono- 22 Uictores. n Primi Theudo- 24 Tertii Theo- 25 Felicea Theodo- 
eiani. dosiaiii. «iani Isauri. Orih «omiiium hoc tiiodo peilurhatus est iii V: W , 14, S3 , l.'i. 
la, II, 19, 33, •Jii, /7, 12, 'H, Jl, le, U. 'i II 12 matoiati J'|. 
\i iuiiio: (tic) Jl/i » H n rethobarii V raetobarii M'-^ || 19 hebrei 
ril25 thodowani Cltsauri CPil''' »ed corre*. P jBauri V. OR. V. MAGISTER MILTTUM PRAESENTALTS I. 13 

26 Sub (lisposition e uiri illustris magistri lui- 

litum praescnta/a^: 

27 Uexillationes palatiiiae quinque: 

28 Equites promoti seniores. 

29 Comites clibanarii. Bock. p. 19 
«^O Comites sagittarii iuniores. 

31 (.Wites Taifali. 

32 Equites Arcades. 

33 Uexillationes comitatenses VII. 

34 Equites catafractarii liiturigen^es. 

35 Equites armigeri seniores Gallicani. 

36 Equites quinto Dalmatae. 

37 Equites nono Dalmatae. 

38 Equites primi scutarii. 

^39 Equites promoti iuniores. 

40 Equites primi clibanarii Partlii. 

41 Legiones palatinac sex: 

4- Lanciarii seniores. v 

43 louiani iuniores. 

44 Herculiani iuniores. 
^^ Fortenses. 

^6 Neruii. 

47 Matiarii iuniores. 

^^ Auxilia palatina decem et octo: 

^^ Bataui seniores. 

^^ Brachiati iuniorcs. 

51 Salii. 

52 Constantiani. 

53 Matrtaci seniores. 

54 . Sagittarii seniores Gallicani. 

55 Sagittarii iuniores Gallicani. 

56 - Tertii sagittarii Ualentis. 
5^ Defensores. 

26 presentat CPV praesentat M\\ 34 bitiurgentes C biturigentes 
PVM\\ 40 parchi 3/ 1|42 lanccarii VM \\ 43 louiani V \\ 44 seniores 

C||47 mathiarli V\\ 53 maloiaci CPVM \\ 56 ualentes M. 14 OR. V. MAGISTER MTLITUM PRAESBNTALIS I. B«ck. p. 20 58 


Kaetobarii. 


59 


Angleuarii ^) . 


60 


Hiberi. 


61 

1 


Uisi. 


62 


Felices Honoriani iuniores. 


63, 


Uictores. 


64 


Primi Theodosiani. 


65 


Tertii Theodosiani. 


66 


Felices Theodosiani Isauri. 67 Officium autem suprascriptae magisteriae in 

praesenti potestatis in numeris militat et 
in officio deputatur; 

68 Habet autem dignitates infrascriptas: 

69 Principem. 

70 Numerarios duos. 

71 Commentariensem. 

72 Primiscrinios, qui Numerarii fiunt. 

73 Scriniarios. 

74 Exceptores et ceteros apparitores. 

75 Magister militum in praesenti XV. 

1) Angriuarii Pancirolus. 

58 recobarii V || 66 sauri CM scauri P || 73 seniores F R 74 ap- 
parito F|| 75 magister C OB. VI. KA018TBR HILITUH FRAB8ENTALI8 II. VI. 

InBignia niri illnstris magistri militnm praeeentalis 
4 6c3rth&e. 

7 LaDdarii iunioreB. 5 Primani. 
8 Regii. 2 MatiBrii wniorea. 

3Daci. 

6 Undeeimani, 

9 Cornuli. t preientialis C|12 marUarii Jlf^ || 3 dati rn 4 aertae CB 5 pri- 
i C priniBni FH 6 undetiniani F|| 7 lancrarii C Isncearii VM^'*. / 16 OR. VI. MAGISTBR MHJTIIH PRAESENTALIS H. lO-tll 


!'*'<i -n-^ 


H-17 


[,l^)Mi(^%\ 


18-21 


%^ i) 


22-25 


€»''0(g® lOTubantes. 11 Constantiniani. l2Mattiaci lit Segittarii teni< 

iuniores. res Orientales 

14 Sagittirii 15 Sagittarii donii- 16 Uindiccs. 17 Bucinobanteq. OrientalB-^. 
ISFaleho- ISThraces. 20 Teruingi. 21 Ftlices Theodo- 22 Felices 23 Secundi Theo- 24 Felicen 25 Quarti Theodo- 

Arcndiani dosiani. Arcadiani «liani. 12 martiaciCmatiaei 7"i|I5dTiici CPV3n domci ilf'|| IS fnlchona- 
i C|| lOtraces CPtrates (' || 2(1 terungi V^n oreadiani Jf*||iunio- 
>a oni. J>f 1 '«l|24 aread : Mi"iA. 25 clijni duo titie foloribin rtlicti snnt. OR. VI. IkfAGISTER MILITUM PRAE8ENTALIS II. 17 

26 Sub dispositione uiri illustris magistii mili- 

tum praesentalis: 

27 Uexillationes palatinae sex: 

28 Comites seniores. 

29 Equites brachiati iuniores. 

30 Equites Bataui iuniores. ^^^- p- ^^ 

31 Comites sagittarii Armeni. 

32 Equites Persae clibanarii. 

33 Equites Theodosiaci seniores. 

34 Uexillationes comitatenses sex: 

35 Equites catafractarii. 

36 Equites catafractarii Ambianenses. 

37 Equites s^xto Dalmatae. 

38 Equites secundi scutarii. 

39 Equites scutarii. 

40 Equites secundi clibanarii Parthi. 

41 Legiohes palatinae sex: 

42 Matiarii seniores. 

43 Daci. 

44 Scythae. 

45 Primani. 

46 Undecimani. 

47 Lanciarii iuniores. 

^^ Auxilia palatina decem et septem: 

49 Regii. 

5^ Cornuti. 

51 Tubantes. 

52 Constantiniani. 

53 Mattiaci iuyiiores. 

54 Sagittarii seniores Orientales. 

55 Sagittarii iuniores Orientales. 

56 Sagittarii dominici. 

57 Uindices. 

58 Bucinobantes. 

26 praesentalis om. C \\ militum magistri praesentat M \\ 32 diba- 
narii V\i 45 priniani F|| 46 undetiniani V || 50 cornitti M. 

NOTITIA DlGNITATUM. 2 18 OR. VI. MAGISTER MILITUM PRAESENTALIS II. 

B5ck. p. 24 59 Falchouarii. 

60 Thraces. 

61 Teruingi. 

62 Felices Theodosiani. 

63 Felices Arcadiani iuniores< 

64 Secundi Theodosiani. 

65 [Felices Arcadiani iuniores.] 

66 [Secundi Theodosiani*] 

67 Quarti Theodosiani. 

68 ' Item Pseudocomitatenses: 

69 Auxiliarii sagittarii. 

70 Officium autem suprascriptae magisteriae in 

praesenti potestatis.cardinale liabetur; 

71 Habet autem dignitates infrascriptas: 

72 Principes duos*). 

73 Numerarios duos. 
7 4 Commentariensem . 

75 Primiscrinios , qui numerarii fiunt. 

76 Scriniarios. 

77 Exceptores et ceteros apparitores. 

78 Magister militum in praesenti XV. 

I) scrih, Principem. 

Tosi 63 inser. V: felices arcadiani seniores || 65 om. F || 66 anie 
63 colloe. ril 68. 69 om. C\\ 72 princeps VM\\ 78 magistri M. OR. VII. HAGISTER MILITITH PER OKIENTEM. . 19 vn. 

Insignia uiri illnstris magistri militum per Orientem. B<><k. ,.. ■£, 
3 FeliceB Honoriani 
S Mart«t 2 Felices Arcadiani 
4 Quinta Macedonii 
a Septima gemina. 3 bonoiani FH 5 raarcenses M'-'. OR. vn. ' MAOISTKR MIUTUM FBB ORIBNTEM. 

)U 

T Becima ge- 


8 Balistarii m- 


gPrima Fla- 


10 Secunda 


mina. 


niores. 


uia ConttsD- 


FlauiaCon- 


tia. 


stantiaTbe- 
beorum. 


1 1 Secunda (e- 


laPrimB Fla- 


ISPrimaAnne- 


14 Secunda 


U> UalentiB 


uia Theodo' 


niaca. 


Anneniacs 


Thebeonim. 


siana. 


15 Forteiues 


16 Funditorea. 


nPrima lU. 


IS QuarUlts 


auxiliarii. 
lica. 


Hca. 


19 Seita Par- 


SOPrimalBaura 


21 Balistarii 


22 Tianatigri' 


thicB. 


.agiftaria. 


Theodosiaci 


tani. II ualentes M'^ \\ ih rorlentes M^ || 16 fundatores rn 19 parchics 
P II 21 theodoBiscB M^ theodosiani V ted cnrrex. OR. VII. MA6I8TER MILITUM PER ORIENTEM. 21 

23 Sub dispositione uiri illustris magistri mili- 

t.um per Orientem: 

24 Uexillationes comitatenses decem: 

25 Comites catafractarii Buc;ellarii iuuiores. 

26 Equites armigeri seniores Orientales. Bdck. p. 27 

27 Equites tertio Dalmatae. 

28 Equites primi scutarii Orientales. 

29 Equites secundi stablesiani. 

30 Equites tertii stablesiani. 

31 Equites promoti clibanarii. 

32 Equites quarti clibanarii Parthi. 

33 ' Equites primi sagittarii. 

«^4 Cuneus equitum secundorum clibanariorum 

Palmirenorum. 

35 Auxilid palatina duo^) : 

36 Felices Arcadiani seniores. 

37 Felices Honoriani seniores. 

38 Legiones comitatenses .... : 

39 Quinta Macedoniea. 
^O Martenses seniores. 

41 Septima gemina. 

42 Decima gemina. 

43 Balistarii seniores. 

44 Prima Flauia Constantia. 

45 Secunda Flaui^ Constantia Thebaeorum. 

46 Secunda Felix Ualentis Thebaeorum. 

47 V Prima Flauia Theodosiana. 

48 Item pseudocomitatenses XI^): 

49 Prima Anneniaca. 
^O Secunda Armeniaca. 
^l Fortenses auxiliarii. 

^2 Funditores. Bfick. p. 28 

1) imer. Bdck. 2) Decem tantum legiones enumerantur. 

24 undecim P || 25 butellarii CPV3I || 27 dalmatae tercio P 
30 ow. Cj|37 om. C || 39 macedonia F3/|| 48 quinque P. 22 OK. VII. MA6I6TER MIHTUM PER ORIENTEM. 

53 Prima Italica. 

54 Quarta Italica. 

55 Sexta Parthica. 

56 Prima Isaura sagittaria. 

57 Balistarii Theodosiaci. 

58 Traustigritani. 

59 Officium autem magisteriae per Orientem 

potestatis cardinale habetur; 

60 Habet autem dignitates infrascriptas: 

6 1 Principem. 

62 Numerarios duos. 

63 Commentariensem. 

64 Adiutorem. 

65 Scriniarios. 

66 Mensores. 

67 Exceptores et ceteros apparitores. 

68 Magist&r militum per Orientem XXV^): 

3)./or<. scrib. XV. 
68 magistri CPVM. OR. Vllt. MAG18TER HILITUM PEK THBACIA8. 2^ vin. 

iDaignia uiri illustris magistri militum per Tliracias. B«ok. p.2u 
2 SoleDses i 

3 Menapii. 4 Prima Mttximiana Thebeorum. 

5 Tertia Diocletians The- 6 TeTtiodecimani. 
beorum. I tlirBuis CK H «targiHt nupertori Ubn mandatormn ittacriptam 
tH in PetMK- dca uexUlata || 2 seniuTes om V^ 5 dioclitiana C 
diodetiana fH l> tertio decimana C tertio decimiani M^ 24 OR. VIII. MAGISTER MILITDM PER THRACIAS, Bock. p. 30 7—10 11 — 14 15 — 18 19 — 22 c . 7 Quartodeci- 

mani. 
11 Diuitenses 
Gallicani. 
15 Balistarii iu- 

niores. 
19IuliaAlexan- 
dria. SFrimaFlauia 

gemina. 
12 Lanciarii 

Stobenses. 
16 Pannoniciani 

iuniores. 
20 Augustenses. 9SecundaFla- 
uia gemina. 

13 Constantini 
Dafnenses. 

17 Tzaanni. 

21 Ualentinia- 
nenses. 10 Constantini 
seniores. 

14 Balistarii 
Dafnenses. 

15 Solenses 
Gallicani. 

22 Gratianen- 
ses. 23 24 Sub dispositione uiri illustris magistri mi 
litum per Thracias: 

Uexillationes palatinae tres: 12 lancearii 3/^2 || 13. 14 dafirenses C \\ 17 ita P tzaani C tha- 
anni V taanni J/i ^ |j 24 pallatine C. OR. Vlll. MAGISTER MILITUM PER THRACIAS. 25 25 


Comites Arcadiaci. 


^ 


26 


Comites Honoriaci. 


BOck. p. 31 


27 


Equites Theodosiaci iuniores. 
28 


Uexillationes comitatenses ....: 
29 


Equites catafractarii Albigenses. 


k 


30 
31 
32 


Equites sagittarii seniores. 
Equites sagittarii iuniores. 
Equites primi Theodosiani. 
33 


Legiones comitatenses ....: 


. 


34 


Solenses seniores. 
35 
36 


Menapii. 

Prima Maximiana Thebaeorum. 
37 


Tertia Diocletiana Thebaeorum. 
38 


Tertiodecimani. 
39 


Quartodecimani. 
40 

41 
42 


Prima Flauia gemina. 

Secunda Flauia gemina. 
Constantini seniores. ^ 


• 


43 


Diuitenses Gallicani. 
44 


Lanciarii Stobenses. 
45 


Constantini Dafuenses. 
46 


Balistarii Dafnenses. 
47 


Balistarii iuniores. ' 
48 


Pannoniciani iuniores. 
49 


Taanni l) . 
50 


Solenses Gallicani. 
51 


lulia Alexandria. 
52 
53 


Augustenses. 
Valentinianenses 2) . 

^4 Officium autem magisteriae per Thracias Rock. p. 1) Tzaanni 17. Tzanni B^ek, 2) Gratianenses tM. Gelm, 

c/. 2^. 

27 theodociaci C H 38 tertio detiniani V tertio decimanni M\\ 
^^ quarto detiniani V quarto decimanni Jf | 44 lancearii VM || 45 
constanti V || 46 balastarii V | 49 tannni P n primum ex correctura 
f>rtmuidetur. thaanni V. 32 26 OR. VIII. MAG1ST£R MILITUM PER THRACIAS. 

potestatis in numeris milita^ etin officio 
deputatur: 

55 Habet autem dignitates infrascriptas : 

56 Principem. 

57 Numerarios duos. 

58 Commentariensem. 

59 Primiscrinios , qui numerarii fiunt. 

60 Scriniarios. 

61 Exceptores cft ceteros apparitores. 

62 Magister militum per Thracias XV. 

54 militat] militum CPVM || 62 magistri CV magisterium JP. OR. IX. HAGISTER HIUTIIH FEK ILLYBICUH. 27 IX. 

Insignia uiri illustris magistrl militum per lUyricum. ^*^- p- ^ 
2 BritoneB senii 
3 Ascarii teniorcB. 4 Ascarii ii 28 OR. IX. MAOISTEK HILITUM FER ILLYRICUH. 
Petulantes iuniorei 


6 Sdgittarii leeli 


7 InuicU iuDioiea. 


AtecotU. 


9 Matiarii con- 
stante». 


10 Martii. 


13 Secimdwii. 


Lfwciarii Augusten 


acB. l&Minenui. 


10 Lanciani iuniores 


Sub disposi 


tione uiri illus 


ris magistri mi 


litum per 


IUyricum; 
UexiU 


itiones comitat 


BDses duae: 5 peculantes FJ 8 aeecotti M^ alecocti P|| 9 martiarii CKB con- 
unea C H 11 bianenseB C || 12 germnniciaril C || 13 lecundsrii V\', 
l lancearii F || augustrenses P|| 16 lancearii V. OR. IX. MAOISTER MILITTJM PRR ILLYRICUM. 29 

13 Equites sagittarii seniores. 

20 Equites Germaniciani seniores. 

2t Legio palatina una: 

22 Britones seniores. 

23 Auxilia palatina sex: Back. p.35 

24 Ascarii seniores. 

25 Ascarii iuniores. 

26 Petulantes iuniores. 

27 Sagittarii lecti. 

28 Inuicti iuniores. 

29 Atecotti. 

30 Legiones comitatenses octo: 

3t Matiarii constantes. ^ 

32 Martii. 

33 Dianenses. 

34 Germaniciani seniores. 

35 Secundam. 

36 Lanciarii Augustenses. 

37 Mineruii. 

3S Lanciarii iuniores. 

^^ Item pseudocomitatenses nouem: 

^^ Timacenses auxiliarii. 

^^ Felices Theodosiani iuniores. 

"^'^ Bugaracenses ^) . * 

^^ Scupenses. 

^^ XJlpianenses. 

^^ Merenses 2) . 

46 Secundi Theodosiani. 

47 BaUstarii Theodosiani iuniores% 1) Bagaraca (burburaca cod. Scorialens») It. Ant. p. 135. Bura- 
gara It, Hier, p. 567. 2) Merienses Bdck. cf. Hierocl. p. 656 
MtjpIwv, Procop. de aed. IV 4 p. 76 II D Bepfjilptov. 

26 peculantes V || 29 attecotti V t alterum postea additum est. \\ 
35 secundari CM secundarii PV\i 36 lanciari C lantiari V lancearii 
if||38 lancearii VM\\^2 burgaracenses P||43 seupenses C||47 ba- 
listarii theodosiani repetit M. 30 OR. IX. MAG. MIL. P. ILLYR. X. PRAEP. S. CTJBIC. 

48 Scampenses. 

49 Officium autem magisteriae per Illyricum 

potestatis in numeris militat et in offi- 

Bdck. p. 36 cio deputatur; 

50 Habet autem dignitates infrascriptas: 

51 - Principem. 

52 Numerarios duos. 

53 Commentariensem, 

54 Primiscrinios, qui numerarii fiunt. 

55 Scriniarios. 

56 Exceptores et ceteros apparitores. 

57 Magister milit^/m per Illyricum XV. X. 

Imignia praepositi sacri cuhiculi desiderantur , 

B5ck. p.37 1 Sub dispositione uiri illustris praepositi 

sac^i cubiculi: 
2 Domus diuina per Cappadociam. 56 apparitoros V\\ 57 magister CPM\\ militis CPVM. || XV o»i. 
CPVM. X. 

1 praepositi] pp CPVM\\1 dina C. OR. XI. MAGISTKR OFFICIORUM. 

XI. 

Inaignia uiri iUnstria magistri officionim. 
n. 3 Sub dispositione uiri illustria magistri of- !«''■• p^s 

ficioTum: 
i Scola scutariorum prima. 

^ Scola Bcutariorum Becunii&. 

S Scola gentilium seoiorum. 

^ Scola scutariorum sagittariorum. 

Anguiif gtqierioribus libri mandatorum alteri boa atUri cap/// 
muri^Mn ett in Ci^ om. V. 32 OR. XI. MAOISTER OFFICIORUM. 

8 Scola scutariorum clibanarioram ^) . 

9 Scola armaturarum iuniorum. 

10 Scola gentilium iuniorum. 

1 1 Scola agentum in rebus et deputati ciusdem 

scolae. 

12 Mensores et lampadarii. 

13 Scrinium memoriae. 

14 Scrinium epistolarum. 

15 Scrinium libelloram. 

16 Scrinium dispositionum. 

17 Officium ammissionum. 

18 Fabricae infrascriptae: 

19 Orientis V: 

20 Scutaria et armorum^ Damasci. 

21 Scutaria et armorum^ Antiochiae. 

22 r Clibanaria^ Antiochiae. 

23 Scutaria et armamentaria ^ Edesa. 

24 Hastaria Irenopolitana Ciliciae: 

25 Ponticae [quatuor] tres'^)\ 

26 Clibanaria^ Caesarea Cappadociae. 

27 Scutaria et armorum, Nicomediae. 

28 Clibanaria^ Nicomediae. 
Bock. p. 39 29 Asianae una: 

30 Scutaria et armorum^ Sardis Lydiae. 

31 Thraciarum duae [Asianae una] : 

32 Scutaria et armoram^ Hadrianopoli Haemi- 

monti. 

33 [Thraciarum duae:] 

34 Scutaria et armoram , Marcianopoli. 

1) Scuia eum cltbanis coniuncta fuisse ueri dimmillimum e&t ; 
scripserim: Scola Bagittariorum clibanariorum. 2) quae sequuntur, 
eorrex. Qden» 

12 mensoris V lit, i ex eorrectura orta^ 17 amissionum CPilf || 
20 scrutaria P H 24 ciliae C 1 26 cesaria C 1 30 scutarie CP scutariae 

if II 32 heminonti CV heminonti" P. OE. ^1« KAGISTBR OFFICIORXJM. 33 

35 Illyrici quatUor: 

3 6 Thessalonicensf s . 

37 , Naissatensts. > 

38 Ratiarensts. 

39 Scutaria Horreomargensfs. 

40 Officium autem suprascripti uiri illustris 

magistri officiorum de scola agentum in 
rebus est ita: 

41 Adiutor. 

42 Subadiuuae. 

43 Adiutores^) duo. 

44 Fabricarum tres. 

4& Barbaricanorum [tres] quatuor: 

46 Orientis unus. 

47 Asianae unus. 

48 Ponticae unus. 

49 Thraciarum et Illyrici unus. 

50 Curiosus cursus publici praesentalis unus. 

51 Curiosi per omnes prouincias. 

52 Interpretes diuersarum gentium. 

53 Magister officiorum ipse emittit. 

3) Adiutoris BOck, 

36 thessalonicenses CPVM U 37 naissatenses CPVM H 38 raUa- 
renseg CPVM^^^ horreomargenses CPFiJf || 40 ita] ista F|| 45 bar- 
bariorum CPVM, NOTITIA DIONITATUM. OR. XII. QUASaTOR. xn. 

Insignia iiiri illuatria qoaestoris. 1 
\ 
/ 


\ 
%- 


# 
L 
A 


# 


i 


M. 


k 3 Sub diBpositione uiri illustriB quaestoris: 

4 Leges dictandae. 

5 Preces. 

6 Officium non habet, sed adiutores de scri- 

niis quos voluerit. V% salubres Jf^ 1 6.H< I VM ted eorrex. V.- OR. Xin. COlfES SAORARUM LAKGITIOKUM. 35 xni- InBignia airi illttstria comitis largitionum. BOek. p. 41 
4 Sub dispositione uiri illustris comitis sa 
crarum largitionum: 

Comites largitionum per omnes dioceses. 
Comites commerciorum: 
* per Orienteiii et. Aegyptum. 
per Moesiam^ Scythiam et Pontum. 5 
6 
7 
8 2. 3 om. F I 3 loculi has inseriptiones praeferunt in C. 
4 uiri m rasura C. 3 36 OR. Xm. . COMES SACRARVM LAROITIONUM. B5ek. p. 42 9 
10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

32 

R6ck. p. 43 33. 

34 
35 per lUyiieum. 
Traepositi thesaurorum. 
•-Comes metallorum per Hlyricum. 
Comes et rationalis summarum AegypH, 
JRationales summarum, 
Magistri lineae uestis. 
Magistri priuatae. 
Procuratores gynaeceorum. 
Procuratores bafiorum. 
- Procuratores monetarum. 
Praepositi bastagarum. 
Procuratores linyfiorum. 
Officium autem suprascripti uiri illustris 
comitis sacrarum largitionum habet: 
Primicerium totius officii. 
Primicerium scrinii canonum. 
Primicerium scrinii tabulariorum. 
Primicerium scrinii numerorum. 
Primicerium scrinii aureae massae. 
Primicerium scrinii aure ad responsum. 
Primicerium scrinii uestiarii sacri. 
Primicerium scrinii argenti. 
Primicerium scrinii a miliarensi&t<«. 
Primicerium scrinii a pecuniis^ et.ceteros scri- 

niarios suprascriptorum scriniorum. 
Secundocerium officii^ qui primicerius est 

exceptorum. 
Xertiocerium officii^ qui tractat bastagas. 
Quarto loco libellos tractat^ et ceteros palati- 

nos officii suprascripti. 
Comes largitionum quotiens usus exegerit. 10 pp CPVMW 19 bastigarum F|23 piimicerii Ml U tobula- 
rum P II 27 aurie CPV auriae M || 30 anuliarensis C amiliarenBis 
PVMt 34 offitiu M. OR. XIV. COMBS RBBUM FBIUATARUM. 37 XIV. 

Insignia uiri illustris comitis priuatarum. 
2 Sub dispositiane uiri illustris comitis rerum Bock. p. 44 
priuatarum: 

Domus diuinae. 3 
4 
5 Rationales rerum priuatarum. 
Bastaga priuata. 3S OR. XIV. COMB8 RKRUM PRICA^^ARUM. 

6 Praepositi gregum et stabulorum. 

7 Procuratores saltuum. 

8 Offlcium autem suprascripti uiri illustris 

comitis rerum priuatarum habet: 

9 Prii^icerium totius officii. 

10 Primiscrinium beneficiorum. 

1 1 Primiscrimum canonum. 

12 Primiscrinium securitatum. 

13 Primicerium scrinii largitionum priuatanim, 

et ceteros scriniarios suprascriptorum scri- 
niorum. 

14 Secundocerium totius officii, qui tractat char- 

tas ipsius officii, et ceteros palatinos. 

15 Comes rerum priuatarum quotiens usus ex- 

egerit. 

6 stabuloV- ^ll^ primiteriuiB F*! 13 primiacrinittiii M, OR. XV. COH1TB8 D0HB6T100RUM . XV. ComeH domeaticorum 
equitom. ComeB domeHticorum ^'^- p « 
peditum. 

$ 


] 

J 


l-*laj«mc/£?i^mf-l 

ub dispositione. uiroium illastrium comi- 
tum domesticorum equitum siue peditum: 
Domestici equites, 
Domeatici pedites, 
et deputati eorum. 
Comes domesticoTum equitum .... 
ComcB domesticorum peditum . . . .' 

nm. FH domoititi V. OR. XVII. CASTBSNBIS. XVI. Caput, quo de primicerio sacri cubtculi actum erat, libra- 
rii culpa omisswm est. xm BMk. p.4i Sub dispositione uiri spectabilis cftetrensis') —1 
i\ 


j 


u 
OB. XVII. GASTRBNSIS. 41 

2 Sub dispositione uiri spectabilis castrensis: 

3 Faedagogia. 

4 Minist^riales dominici. 

5 Curae palatiorum. 

6 Officium autem suprascripti uiri spectabi- 

lis castrensis habet: 

7 Tabularium dominicum. 

S Tabularium dominarum Augustarum. Back. p. 48 

9 Adiutorem. 

10 Chartularium et scrinium ipsiusj 

11 et ceteros palatinos officii suprascriptif 

6 uiri Buprascripti CPVMJi 10 chartularu F||et Bcrinium ipBiuB 

om, V. i:) Oft, XVIII, riUMICBRroS notariorum. xvm. PtimioefmB notariomm. i 
i iuK vUH)iosiitioue uiri [illustris] spectabilis 
(tiuuivciii uotariorum: 

^huuiii ^) dignitatum et amministrationum no- 
UtiaA t^m militarium, quam ciuilium']. 

v^ k v.ia sNtAuMAcM^. 2) tam ciuilium quam militarium Bifck» v«UA t*\\\ admimatrationum K H quam militarium tam • OH. XVIII. PKlMfC. NOFAR.. XIX. HAG. SCRIN. 43 

5 Scolas etiam et nmnetoa tractat. 

6 Officium autem aon habet, aed adiutotem*) 

de ecola notariorum. XIX. 

Hag^stn Bcrmionim. 

2 — b MetBoriBe. Eputolarum. LibeUorum. Oraecarum. 
3) adiutorw Oe. XVI 6. 
5 nuioa M. t magiBter CPVMli—h om. M^\b g^recorum Jtf<. 44 OR. XIX. MA6ISTRI SCRINIORUM. 

B5ok. p.50 6 Magister memoriae 

7 adnotationes omnes dictat et emittit^ et pre- 

cibus respondet. 

8 Magister epistolarum 

9 legationes ciuitatum^ consultationes et pre- 

ces tractat. 

10 Magister libellorum 

11 cognitiones et preces tractat. 

12 Magister epistolarum graecarum 

13 eas epistolas^ quae graece solent emitti^ aut 

ipse dictat aut latine dictatas transfert in 
graecum. 

14 Officium autem de ipsis nemo habet^ 

sed adiutores electos de scriniis. 

7 aduocationes F|| distat Jlf 1 13 greci VI dictitatas M. OB. XX, PROCON8DL A8IAB. XX. 

Proconsul Asiae. 
J 
\_ 


^ ^ 


^^ § 


t 


'•)! jsx-zjEireu^, 


*tmn 
^ oub dispoBitione uiri Bpectabilis proconsu- 

Hs Asiae prouinciae infrascriptae: 
^ ABia. 

' Insulae. 

°, Hellespontus. 

^ Officium autem habet ita: 
'" Principem de eodem ofiicio. ' 

^ boUeipontua V. OR. XX. PROC. A8UB. XXI. PROC. ACHAIAK. 

Comicularium. . ^ 

\ , Adiutorem. ^ . [ " 

CommentarienBeni . 
■/' Ab actis. ^ 
"-^tunenuios. 
ScriniarioB. 
A libellisr ' 

Exceptores et ceteros ofiicialea. 
Proconsul Asiae .... 

XXI. 

ProconBol Achaiae. , 
OR. XXI. PROCONftUL ACHAIAB. 47 

3 Sub dispositione uiri spectabilis proconsu- 

lis Achaiae prouincia infrascripta: 

4 Achaia. 

& Officium autem habet ita: 

6 Principem de scola agentum in rebus duce- Bock. p. s4 

narum, qui odorata clementia principali 
cnm insignibus exit transacto bietmio. 

7 Comicularium. 

8 Commentariensem. 
d Quaestorem. 

10 Adiutorem. 

11 Ab actis. 

12 Numerarios. 

13 A libellis. 

14 Exceptores et ceteros apparitares. 

15 Proconsul Achaiae IIII. 

5 autem om. lf|6 ducenaf CPVMfidonXA CVM «dorata P. 48 OR. XXII. COMES ORIENTIS* B5ck. p. 55 2—6 7—11 12—16 xxn. 

Comes Orientis. 
2 Palaestina. 3 Foenice. 4 Syria. 5 Gyprus. Cilicia. 

7 Palaestina 8 Palaestina 9 Foenice 10 Eufra- 11 Syria salu- 

secunda. salutaris. Libani. tenses. taris. 

12 Osrhoena. 13 Mesopo- 14 Gilicia 15 Isauria. 16 Arabia. 

tamia. secunda. 

17 Sub dispositione uiri spectabilis comitis 
Orientis prouinciae infrascriptae: 

1 om. rg 6 cicilia M^t 10 sic CPFJf|| 11 salutais Vi 12 o»- 
rhonna C|| 13 mesopotamea F|| 15 lisauria v^/pisauria C|| 17 illustris 
spectabilis P. OR. XXII. COMES ORIENTIS. 49 

IS Palaestina. 

19 Foenice. ^''^' p- ^" 

20 Syria. 

21 Cyprus. 

22 Cilicia. 

23 Palaestina secunda. 

24 Palaestina salutaris. 

25 Foenice Libani. 

26 Eufratensis. 

27 Syria salutaris. 

28 Osrhoena. 

29 Mesopotamia. ' 

30 Cilicia secunda. 

31 Isauria. ^ 

32 Arabia. 

33 Officium autem uiri spectabilis comitis 

Orientis habet ita: 

34 Principem, qui de scola agentum in rebus 

ducenarius adorata clementia principali 
cum insignibus exit. 

35 Corniculariuni. - . 

36 Commentariensem. 

37 Adiutorem. 

38 Ab actis. 

39 Numerarios. 

40 A libelUsi). 

41 Subadiuuas. 1) Exspectmeris Cura epistolarum ; nam cum a lihelUs cogni- 
tmes tractet, cura epistularum comultationes (cf. XIX, 10; 8; Oc. 
^VII, 13; V2) , ille in officiis eorum iudicum obuius est , qui ex 
ordine ius dicehant , hic in officiis eoru7n , qui ex appellatione iudi- 
cahant. Id quoque ohseruandum est , nusquam in Not. Dign. nisi h. l. 
iubadiuuas et a lihellis in eodem ofjlcio reperiri; sed cf. Cod. lust, 
l 27, i§ 2i; 27. 

28 osrhena C \\ 34 ducenaf CPVM. 

NOTITIA DlGHITATUM. 50 OR. XXIII. PRAEFECTUS AUGUSTALIS. 42 Exceptores et ceteros officiales. 

43 Comes Orientis .... Bdck. p. 57 XXIII. 

Praefectus Augustalis. 

Pictura praecedenti simUlima , nisi quod feminae duae. 
qiiibus nomina Libyae inferioris et Archadiae adscripta sunty 
altera sinistram^ altera dextram subleuant. 2—4 Libya superior. Libya inferior. 5—7 Aegyptus. Thebais. Archadia. Augustamnica. 8 Sub dispositione uiri spectabilis praefecti 
Augustalis prouinciae infrascriptae: 2. 3 libra P. OR. XXIII. PRAEFECTUS AUOUSTALIS. 51 

9 Libya superior. . 

10 Libya inferior, 

1 1 Thebais. Back. p. 5s 

12 Aegyptus. 

13 Arcadia. 

14 Augustamnica. 

15 Officium autem habet ita: 

16 Principem, qui de scola agentum in rebus 

ducenarius adorata clementia principali 
cum insignibus ex^t. 

1 7 Comicularium. 

18 Adiutorem. 

19 Commentariensem. 

20 Ab actis. 

2j Numerarios. 

22 Cura epistolarum. 

23 Exceptores et ceteros officiales. 

24 Praefectus Augustalis .... 

Post 11 intbris litteris officium autem habet ita insent P || 13 ar- 
chaia P|| 16 ducenar CPVM\\ exiit CPVM sed cmrex, V 2 man. 4* OR. XXtV. UICARIUS DIOCESROS ASIANA8. 

XXIV. 

Uicarins dioceseos Asianae. 
1 t.tilta. 5 CariB. 6 Lyeia. 

•i Viaidi». 9'Frigia 10 Fri^gia 

PacatiBiia. Balutaria. 

(1 II 2 ita m om. rVhX- I IN-TAL-I 
(■ ht I INTA^. I CAMOKT) I PR. P FI, I IN 
)'U .W II i» riJmiiine, qund margim libri appo- 
•■ i,'. ^- - lu i; ; II 9 pecariana C pacatiaria P. OR. XXIV. UICAKIUS D10CE8E0S ASIANAE. 53 

11 Sub dispositione uiri spectabilis uicarii dio- 

ceseos Asiauae prouinciae infrascriptae: 

1 2 Pamfylia. ^^^- p- <*<» 

13 Lydia. 

1 4 Caria. 

15 Lyisia* 

16 Lycaonia. 

1 7 Pisidia. 

18 Frygia Pacatiana. 

19 Frygia salutaris. 

20 Officium autem uiri spectabilis uicarii dio- 

ceseos Asianae habct ita: 

21 Principem, qui de scola agentum in rebus 

ducenarius adorata clementia principali 
cum insignibus extt. 

22 Cornicularium. 

23 Commentariensem. 

24 Adiutorem. 

25 Ab actis. 

26 Numerarios. 

27 Cura epistolarum. 

28 Exceptores et ceteros officiales. 

29 Uicarius Asianae .... 

20 uiri spectabilis uicarii dioceseos Asianae om. F (| 21 ruhrica 
distinguunt CPiJf || ducenar CFJf ducenarum P||exiit CPVM. 54 OR. XXV. UICARIUS DIOCESEOS PONTICAE. XXV. H<uk. p 01 Uicarius dioceseos Ponticae. Pirtura praecedenti simillima^ nisi quod feminarum capita 

solis nimhis ornata sunt. 3 — 13 

1 
F. U. 

INTALL. 

COMORD. 

PR- 


1 
1 


Hithynia. 
« 


t 
1 


Galatia. 


Paflago- 
nia. 


Honorias. 


Galatia 
salutaris. 


Capado- 

cia 
prima. 


(vapado- 

cia 
secuuda. 


Heleno- 
pontus. 


Pontus 

Polemo- 

niacus. 


Armenia 
prima. 


Armenia 
secunda. ' 14 Sub dispositione uiri spectabilis uicarii dio- 
ceseos Ponticae prouinciae infrascriptae: 
Bofk. p 0-2 15 Blthynia. 

1 6 Galatia. 2 ita CP om. V. FL | INTALI | COMORI) | PR 3/» FL | inta- 

lim I comorJ | PR 3/- 1| 3 bithinea F |) 7 saiutaris C |) 1 1 polemania- 
cuR C polemonicus M^ || 14 pontice bilis C || suprascriptae M, OR. XXV. UICARIUS DIOCESEOS PONTICAE. TlS 

17 Paflagonia. 

18 Honorias. 

19 Galatia salutaris. 

20 Cappadocia prima. 

21 (^ppadocia secunda. 

22 Helcnopontus. 

23 Pontus Polemoniacus. 

24 Armenia prima. 

25 Armenia secunda. 

26 Officium autem habct ila: 

27 Principem, qui de scola agentum in rebus 

dncenH.nus adorata clementia principali cum 
insignibus extt transacto biennio 

28 Cornicularium. 

29 Commentariensem. 

30 Adiutorem. 

31 Ab actis. 

32 Numerarios. 
Cura epistolarum. 
Exceptores et ceteros officirtles. 

35 Uicarius Ponticae XH. 

27 ducenarum CPO/ 1| exiit CPFJIf || transacto biennio om. V. 33 
34 56 OR. XXVI. UICAHIUS nroCESBOS THKACIARUM. XXVI. 

Uicarius dioceeeos Thraciarum. 
3 Earopa. 4 Tracia. 5 Hemimonttu. 

ti Rhodopa. 7 MoesiH secunda. S Scythia. 

9 Sub dispositione uiri spectabilis uicarii dio- 
ceseos Thraciarum prouiticiae infrascri- 
ptae: 

2 t(<i Jfi - 2 oni. T^F-L- | INTACL- | COMOKI)- [ P fi- C ¥1, I 
INTAtL I CAMORD | F& F\\3 earoropa C'||!l thracearum V 
suprascriptae M. OR. XXVI. IIICARIUS DIOCESBOS THRACIARUM. 57 

10 Europa. 

11 Thracia. 

12 Haemimontus. bock. p. 64 

13 Rhodopa. 

14 Moesia secunda. . 

15 Scythia. 

16 Officium autem habet ita: 

n Principem, qui de scola agehtum in rebus est. 

18 Cornicularium. 

19 Commentariensem. 

20 Adiutorem. 

21 Ab actis. 

22 Numerarios. 

23 Cura epistolarum. 

24 Exceptores et ceteros officiales. 

25 Uicarius Thraciarum .... xxvn. 

Excidit folium unum, quod pagina altera insignia 
uicarii Macedoniae continehat , altera, quae sub disposi- 
tione eius erant. 16 ita om, CPM\\ 17 rebus « duc^nar F|| 25 thraticiarum V. 58 OR. XXVIH. COMES limitih aegypti. 

XXVIII. 

Comes limitis Aegypti. 
2 Babylonia. 
4 Memfi. 
5.Pelusio. t> Pyramides. 7 Thatnudena. 

S ATchadiana. 9 Andros. 

10 Farembole. II TheoduBiana, 12 Uasi minor. 

Jntigniam imenpUoHes prneUr I nm. K H 2 babilonia P3f^ [) * ''" 
Jin-i Ff. lINTAiX|COMORC.|P-ii- CFi-,|lNTAlJ,|CAMOBU| 
-PR- PH* menifi M'\\b peliisie .V*||6 pariamtdes P|| 7 tamudena 
C thamutea .V> || S archadiani C archadian M' -^. OR. XXVIII. COMES LIMITIS AKGYPTI. 59 

13 Sub (lispositiune uiri spectabilis comitis rei 

militaris per Aegyptum: 

14 Legio quiuta Macedonica, Memfi.^ 

15 Legio tertiadecima gemiua , Babilona. Bock. p. bh 

16 Equites stablesiani^ Pelusio. 

17 Equites 8ai'aceni Thamudeni, 8cenas Uete- 

ranorum. 

18 ^^,_ Legio tertia Diocletiaua [Thebaidos] , Andro. , 

19 Legio secunda Traiana, Parembole. 

20 Ala Theodosiana nuper constituta. 

21 ^ Ala Arcadiana nuper constituta. 

22 Ala sequnda Armeniorum ^ Oasi minore. 

23 £t quae de minore laterculo emittuntur: 

24 Ala tertia Arabum, Thenenuthi ^) . 

25 Ala octaua Uandilorum, Nee^). 

21) Ala septima Sarmatarum, Scenas Mandrorum. 

27 Ala prima Aegyptiorum, Selle^). 

28 Ala ueterana Gallorum, Rinocoruna ^) . 

29 Ala prima Herculia, Scenas extra Gerasa'^). 

30 Ala quinta Raetorum, Scenas Ueteranorum. 

31 Ala prima Tingitana , Thinunepsi ^) . 

32 Ala Apriana, Hipponos. 

33 Ala secunda Assyriorum, Sosteos. 

34 Ala quinta Praelectorum , Dionisiada. 

1) icrih. Terenuthi. 2) Arsinoe? In regimitbtis maris rubrt, quatt 
militum praesidio omnino caruisse uix ci^edideris , alia statio nulla 
aommemoratur. 3) Sile Itin. S^Xt); Hard. Conc. I. p. 1429. 4) scrib. 
Rhinocorura. 5) xa Feppa Strab. p. 50; 56; 760. Gerrho Plin. 
VI 167. reppov Ptol. Gerra Tab. Gerro, Gerra, Gera Rav. Hpas 
^n. VIII 19. rippot? merocl. Tepo; Not. episc. I 719. 6) Thi- 
monepsi Itin. scrib. Tmunepsi; c/. Brugsch^ Geographie des alten Ae- 
gyptens p. 190. 

18 diodetiana K || 19 traiane CPF traianae M\\ perembole C\\ 
21 archadiana CFV \\ 25 octaba CP octoba V \\ 26 armatarum M\: 
scoenas 3/ || 27 alac M \\ prime CPV primae M || 28 rinocorima P 
rhinocornua 3/11 29 horculia V litt. i ex correct. orta \\ scena sexta 
gerasa P scoena sextragesara M \\ 30 scoenas 3/ || 31 tingitane et 
hinunepsi CPV tingitanae et hinunepsi M \\ 33 assiriorum CPVM 
34 dionysiada M. 60 OR. XXVIIl. COMES LIMITIS AEGYPTI. 

35 Cohors tertia Ga/atarum^ Cefro'). 

36 Cohors secunda Astarum'*) , Busiris. 

37 Prouinciae Augustamnicae: 

Bdck. p. 69 38 Ala sccunda Ulpia Afrorum, Thaubasteos ^) . - 

39 Ala secunda Aegyptiorum, Tacasiria *«*) . 

40 Cohors prima sagittariorum , Naithu**^). 

4 1 Cohors prima Augusta Pannoniorum, Tohu * ') . 

42 Cohors prima Epireorum^^j^ Castra ludaeo- 

rum. 

43 Cohors quarta luthungorum, Affrodito. 

44 Cohors secunda Itwraeorum, Aiy^^j^ 

45 Cohors secunda Thracum, Muson. 

46 Cohors quarta Numidarum, Narmuiithi. 

47 Officium autem habet ita: 

48 Principem de scola agentum in rebus duce- 

nartum , qui adorata clementia principali cum 
insignibus exit. 

49 Numerarios^^j. 

50 Commentariensem. 

5 1 Adiutorem. 

52 A libellis siue subscribendarium. 

53 Exceptores et ceteros officiales. 

54 Comes Aegypti VII. 

7) Kt^pvi Euseb. h. eccles. VII 11. 7») Asturum BUck. 8) Thau- 
basio Itin. 9) Tacasarta Itin. 10) fort. scrib. Naisiu cf. Par- 
they, Abh. der Berl. Akad. 1658. p. 125. 11) Thou Itin. 12] fart. 
scr. Ituraeorum. 13) Alyi Itin. 14) adde: et adiutores eorum. 

35 gallatarum CPM gallatorum V sed correx. \\ 37 augustannice 
V\\ 39 tacasirita V\\ 40 naithii r|| 41 tohii V\\ 42 castra frodito iu- 
deorum P||44 itareorum CPVM\\ arii F|| 48 ducenar C ducenarum 
PVM\i qui om. M\\ exiit VM\\ 52 shxe om. M\\ 54 IIII CVM UIl P. OR. XXIX. COMES ISAURIAE. 61 XXIX. Comes per Isauriam. B(ick. p. 70 2-4 TAHSVS. 
6 Sub dispositione uiri spectabilis comitis rei 
militaris per Isauriam et praesidf*:. 1 isauream 3f^ || 2. 3. 4 om. F || 2 ita M^-^ F-L || INTALI. 

COMORD. I .pfi. C FL f INTALl | CAMOKD | PR- P || 3. 4 tar- 
sium mare C tharsus mare P || 4 tharsus M^ • 2 H et praesidis om, 
M et preside CP t psule V. 62 OR. XXIX. COMES ISAUR. XXX. DUX LIBYAR. 

7 Legio secunda Isaura. 

Bttck. p. 71 8 Legio tertia Isaura. 

9 Officium autem habet ita: 

10 Principem de eodem officio. 

1 1 Comicularium. 

1 2 Commentariensem . 

13 Numerarios. 

14 Adiutorem. 

15 Ab actis. 

16 A libellis. 

17 Exceptores et ceteros officiales. 

18 Dux^) Isauriae VI. XXX. 

Folium unum excidit^ quod pagina altera continebal 
insignia ducis Libyamm , alte7'a initium eai^ufn rerum , quae 
sub dispositione eius erant. 

Bock. p. 73 1 Numerarios et adiutores eorum. 

2 Commentariensem. 

3 Adiutorem. 

4 A libellis siue subscribendarium. 

5 Exceptores et ceteros officiales. 

6 Dux Libyarum 111^). 

1) Come» Bf)cA\ 

7. 8 isauria CPVM\\ 13 owi. M\\ 16 ante 15 colloc. M\\ 18 Bextus 
CPVM. 

XXX. 

1) Ducetn eum, qui tot militum numeris imperaret, ut enu- 
meratio eointm spatio unius paginae uix caperetur , pauciwes euectio- 
nes annuales hahuisse , quam omnes reliquos, persuadere tnihi non 
poasum; /ort. scrih. VI; cf. adn. crit. ad XXVIII 54. 

1 humerarios iW|| 4 a libelli» otn. M\\ i^eacribendarium C || 6 libra- 
rum CPT'itf||tertiu8 V. OR. XXXI. DUX THBBATDOS. 63 -4 — i . 9 0-14 5-18 9-21 XXXI. 

Dux Thebaidos. fiOek. p. 74 
3 Filari. 4 Hermunthus. 

6 Hermipolis. 7 Lato. 
8 Tentyra. 9 Cussa. 

lOOasis H Asfinis. 12 Thebas. 13Apollono8. 14 Syene. 

maior. 
15 Presentia. 16DiospoUs. 17 Lyco. 18 Copto. 

19 Copto. 20 Ambos. 21 Maximiano- 

polis. 

Insignium imcriptiones praeter 1 om. V\\2 ita -Sf > -2 FL« | INTAEL | 
COMORD IPil. CP II 4 hermudus Jtf2 || hfirmupolis itfi-2 y 7 lico 
^'•2 II 8 tentira itfi-2||9 cusa Jlfi-2 || 11 asfinus (F) \\ 13 appoUosia 
^ll 14 sieno C siena (P) || 16 dispolis C || 21 maximianopolus Jlf2. 64 OR. XXXI. DUX THBBAIDOS. 

22 Sub dispositione uiri gpectabilis ducis The- 

baidos: 

23 Cuneus equitum Maurorum scutariorum, Lic6*). 
B5ck. p. 75 24 Cuneus equitum scutariorum , Hermupoli. 

25 Equites sagittarii indigenae, Tentira^j. 

26 Equites sagittarii indigenae, Copto. 

27 Equites sagittarii indigenae, Diospoli. 

28 Equites sagittarii indigenae, Lato. 

29 Equites sagittarii indigenae, Maximianopoli. 

30 Equites promoti indigenae 

31 Legio tertia Diocletiana, Ombos. 

32 Legio secunda Flauia €onstantia Thebaeorum, 

Cusas^). ^ ^ 

33 Legio tertia Diocletiana, Praesentia ^) . 

34 Legio secunda Traiana, ApoUonos superioris. 

35 Milites Miliarenses, Syene. 

' 36 Legio prima Valentiniana , Copto. 

37 Legio prima Maximiana, Filas. ' ^ . -^ 

38 Legio tertia Diocletiana, Thebas. 

39 Legio secunda Valentiniana , Hermunthi. 

40 Equites felices Honoriani, Asfynis. 

41 Ala prima Abasgorum, Hibeos^) — Oaseos 

maioris. • 

42 Etquae de minore laterculo emittuntur: 

43 Ala secunda Hispanorum, Poisarietemidos *) . 

44 Ala Germanorum, Pescla'). 

45 Alaquarta Britonum, Isiu. 

1) Lyco 77. 2) Tentyra 8. 3) Cugsa 9. Chusis liin, Xo'jaa( 
Aelian. de nat. an. 10, 27. Kaoo; NoL episc. I 764. 'A»o6oaa ITk?- 
rocl. 4) Praesidio BOck. cf. Strab. p. 813 BTj^aixi?) ^puXax-^; i^'- 
5) Ibiu Itin. Ibion Rav. Nipi; Steph. 6) Peos Artemidos Itiff- 
SpeoB Artemidos Surita. 7) Pesla Itin, 

30 indigenarum V \\ 31 legionis tertie (tercie P) CPT' legiones 
tertiae 3f || diocletionoambos CP diocletianoambos F3f || 34 appollo- 
nos (^aiJJf appolonos V\\ 38 diocletia CPT'|| 41 tuntun add. Cy 43 poi- 
sarietenidos C poisarieteindos P poisarieteidos VM || 44 pesela M 
45 brittonum Pilf. OR. XXXI. DUX THEBAIDOS. 65 

46 Ala prima Hiberorum , Tlimou ^) . Bock. p. 76 

47 Ala Neptunia, Chenoboscia. 

48 Ala tertia dromedariorum , Maximianopoli. 

49 Ala octaua Palmyrenorum , Foenicionis ^^) . 

50 Ala septima Herculia uoluntaria , ctmtra Lata *^) . 

51 Ala prima Francorum, contra ApoUonos. 

52 Ala prima louia catafractamrww , Pampane. 

53 Ala octaua , Abydum — Abocedo'^). 

54 Ala secunda Herculia dromedariorum , Psi- 

naulai2). 

55 Ala prima Abasgorum, Oasi maiore. 

56 Ala prima Quadorum, Oasi rainore — Trim- 

theos^^). 

57 Ala prima Ualeria dromedariorum , Precteos. 

58 Cohors prima Lwsitanorum , Theraco *^) . 

59 Cohors scutata ciuium Romanorum> Mutheos. 

60 Cohors prima Apamenorum, SiliU^^). 

61 Cohors undecima Chamauorum, Peamu^®). 

62 Cohors nona Tzanorum , Nitnu *') . 

63 Cohors nona Alamannorum, Kurgo Seueri. 

64 Cohors prima felix Theodosiana, apud Ele- Bsck. p. 77 

phantinem. 

8) Thomu Itin. Tinoy Rav. 9) Poeniconon Itin. Phenice Tai. 
Phinice Rav. 10) scnh. contra Lato. 11) Abotide BUcking. 

12) VivapXa Athan. histor. Arrian. ad monach. 72. ^wotpo; Steph. 
Psinarni (?) Rav. 13) Terenutheos BdcJcing, Lepsius; fort. scrih. Mu- 
theos; cf. 59; Itin. p. 166. 14) Hieracon Wesseling. 15) Silsili 
dAnville; propter ordinefin geographicum h. l. ohseruatum praetule- 
nm;^Selinj; cf. Itin. p. 166. \^) fort. scrih. Panu, sed cf Permun 
I^v. 17j Nibiu Bock. (?) 

46 thinou P thunii V thimou M\\ 47 neptimia V || 49 palmire- 
norum P\\ fenitionis Cfoenitionis PV\\ 50 uolumptaria PVM\\ contra 
Lata mi. V\\ 51 Ala prima Francorum om. V\\ cira M \\ appoUonos 
PV\\ 52 catafractan CVM catafractam P\\ 53 abidum CM\\ abecedo V 
sed correx. || 55 abasgarum V || minore V sed correx. || 56 quadrorum 
P||thrimtheos F trutheos i»f |1 58 lysitanorum CPFiif || 61 XI CP\\ 
peanui P peamu Jtf || 62 zanorum F|| 63 alamanoiorum V sed cnrrex. \\ 
64 Elefantinem CP. 

NOTITIA DlGNITATUM. 5 66 OR. XXXI. DUX THEBAIDOS. 

65 Cohors quinta Suentium ^^) [quinta] , Suene. 

66 Cohprs sexta saginarum ^^) , in Castris Lapi- 

dariorum. 

67 Cohors septima Francorum, Diospoli. 

68 Officium autem uiri spectabilis ducis The- 

baidos habet ita: 

69 Principem de scola agentum in rebus. 

70 Numerarios et adiutores eorum. 

71 Adiutorem. l ^- 

72 Coihmentariensem 20) . 

73 A libellis siue subscribendarium*^ ;-> 
74. Exceptores et ceteros officiales. ^ 

75 Diix Thebaidos V. 

i 

IS) Suenensium BUcking. 19) fort, scrib. Suganibrorum uel 
sagittariorum. 20) Commentariensis in officiis ducum et comitwn 
adiutoretn praecedere solet. 

05 suentuum P\\ 60 capidariorum 3f U 68 thebaide CV thebaidae 
P\\ 69 de rebus M \\ 75 quintua V. OR. XXXII. DUX FOENICIS. 67 XXXII. Dux Foenicis. BAck. p. 84 e 


FL. 
INTALL. 


2-5 


Otthara. 


Euhara. Saltatha. 
COMORI) 


Castellum, 


Casfellum. Castellum. 
PR. 


Auatha. 


Nazala. Abira. 


6 — 9 


Xataui. 


. 


CoBtellum. 


Castellum, 


Castellum, Castellum. 


10-13 


Casama. 


Calamona. 


Bctproclis. Thelsee. 
Castellum. 


Castellum. 


Castellum. Castellum. 
ex quo ca" 
put barba- 
tum eminet. 


' 
14 16 


Adath 


• 
a. Palmyra. Danaba. 


• 


Castell 


um. Castellum. Castellum. 17 Sub dispositione uiri spectabilis ducis Foe- 

nicis: 

18 Equites Mauri Illyriciani, Otthara^). 

19 Equites scutarii Illyriciani, Euhari^). 

1) Ocurura Tah. (?) 2) Eumari Itin. EOapio; Not. ep. 1 991. 
Aiepla Ptol. E6ap6ia; Hard. Conc. II p. 473. 

Praeeedunt in codd. (nnnihm cap. XXXIV et XXXVII ; u. ad 

cap. XXXIV i 1 foenitis r|| 2 ita CPtm. V FL | INTAL | COMOR 

PS Jf 1 FL I intali | Comord' : | PR ilf 2 || 4 eubara F \\ 5 galthata M'^ 
t) litaui Jtf 2 II 9 abina r|| 12 tprodis V sed add. be || 13 thelsce V 
15 palmira VM^"^\ 16 om. M'^ 17 foeniti» V\\ 18 otthora V. 68 OR. XXXII. DUX FOENICIS. •rl , \ Bftck. p. 85 20 Equites promoti indigenae ^) , Saltatha'*). 

21 Equites Dalmata& Illyriciani, Lataui. 

22 Equites promoti indigenae, Auatha. 

23 Equites promoti indigenae , Nazala^^. 

24 Equites sagittarii indigenae, Abina^;. 

25 Equites sagittarii indigenae, Casama. 

26 Equites ,sagittarii indigenae, Calamoiia. 

27 Equites Saraceni indigenae, Ketproclis. 

28 Equites Saraceni, Thelsee, 

29 Equites sagittarii indigenae, Adutha'). 

30 Praefectus legionis primae Illyricorum, Palmira. 

31 Praefectus legionis tertiae Gallicae, Danaba^). 

32 Et q.uae de minore laterculo emittuntur: 

33 Ala prima Damascena,. Monte louis. 

34 Ala noua Diocletiana, Ueriaraca. 

35 Ala prima Francorum, Cunna®^ 

36 Ala prima Alamannorum, Neia. 

37 Ala prima Saxonum, Uerofabula. 

38 Ala prima Foeniuum, Rene^^). 

39 Ala secunda Salutis, Arefa^^). 

40 Cohors tertia Herculia, Ueranoca. 

4 1 Cohors quinta pacata Alamannorum, Oneuatha. 

42 Cohors prima lulia lectorum, Uale*^) Alba. 
43, Cohors secunda Aegyptiorum, Ualle Diocle- 

tiana. 

Bock. p. 86 44 Cohors prima Oiientalis, Thama. 
45 Officium autem habet ita: 

3) scnb. IUyriciani ; nunquam enim indigenae lUyricianos prae- 
cedunt. 4) AAHAOHNQN lege SaXdaftTjvwv Wetzstein , Imchr. aus 
Hauran. Ahh. der Berl. Acad. 2863. p. 311. 5) Nezala Tah. 
6) AbiraP; Abila Pancirolus. 7) 'Ahdr^a Ptol. 8) Danauae C. I. 
L. III 755. Danoua Tah. Aavdpa Pt^d. Aavd^ojv, Danaborum, ca«tri 
Danabeni Lequien II p. 847. 9) Conna Itin. 10) Neue Itin. Nc^tj 
Not. episc. I 1020; cf. Lequien Or. christ. II p. 863. ll)'Apcpd 
Joseph. h. i. III 3, 5. 12) scrib. Ualle. 

21 dalmati CPVM\\ 27 betprodife VM\\ 28 theslee F || 30 illy- 
riciiirum CM illiriciorum P illyritiorum V \\ 34 diodetiana ilf ( 43 
uale* V. OR. XXXIl. DUX FOENICIS. XXXIII. DUX SYRIAE 69 46 Principem de scola ageutum in lobus. 

47 Numerarios et adiutores eorum. 

48 Commentariensem. 

49 Adiutorem. 

50 A libellis siue subscribendarium. 

51 Exceptores et ceteros officiales. 

52 Dux Foenicis V. XXXIII. 

Dux Syriae. Bdck. p. 87 2 


fX- 

INTALL 
Seriane. Occariba. 
COMORD 
PE- 
Castellum. Castellum, 
Matthana.^ Adada. 


3.4 


Barbaliesus. 


Neocaesar. 
Castellum. Castellum. 


Castellum. Castellum. 
t 


Aratha. Acadaiua. 


5.6 


Rosapha. Sura. 


Castellum. Castellum. 
Castellum, Castellum, 


Acauatha. Oresa. 
" 


Castellum. Castellum. 7. 8 9. 10 11". 12 13.14 52 foenitis F|| V om. V. 

XXXIII. 

2 ita CP otn. V FL | INTAL | COMORD | PK 3/' FL | intali 

Comord. I PR M ^ || 3 barbalissos K || 8 aratha V suprtiscr. occariba |{ 
maithana M^'^ || 12 achadam C|| 13 achauata C. 70 oR. xxxm. Dux syriae. 

15 Sub dispositione uiri spectabilis ducis Sy- 

riae et Eufratensis Syriae: 

16 Equites scutarii lUyriciani, Seriane. 
Bfick. p 88 17 Equites promoti IUyriciani, Occariba^}. 

18 Equites sagittarii indigenae^ Matthana. 

19 Equites promoti^) indigenae, Adada. 

20 Equites sagittarii indigenae^ Anatha^). 

21 Equites sagittarii, Acadama^). 

22 Equites sagittarii, Acauatha. 

23 Pratefectu^ legionis quartae Scythicae, Oresa*). 

24 In Augusta Eufratensi: 

25 Equites Dalmata^ IUyriciani, Barbalisso. 

26 Equites Mauri IUyriciani, Neocaesar^o^. 

27 Equites promoti indigenae, Rosafa^). 

28 Praefectu^ legionis sextaedecimae Flauiae fir- 

mae, Sura. 

29 Et quae de minore laterculo emittuntur: 

30 Ala prima noua Herculia, Ammuda^). 

31 Ala prima luthungorum, Salutaria. 

32 Cohors prima Gotthorum, Helela^). 

33 ' Cohors prima Ulpia Dacorum, Claudiana. 

34 Cohors tertia Ualeria, Marmantarum. 

35 Cohors prima uictorum, Ammattha^). 

36 Officium autem habet ita: 

1) Occaraba Tah, Orarabon Havt, Axopd^a TUA, Acorabensis 
Hard. Conc. I. p. 316, 2) Proifioti sagittarios praecedere nolent, 
3) Aratha 11. Arachon sim Arachensis Hard. I. p. 815. 'Apx^^lmv 
Lequien Or. christ. II p. 848. 4) 'Aaa<peiod(jia Ptol. (?) 5) 'OplC« PtoL 
Oruba Tab. Orissa Rao. 6) Ttjod^pa Ptol. Risapa Tab. Kisapha 
Rav. 7) 'ApouSU Ptol. Arulis Tab. Araris Rav. (?) sed cf. 3S. 

8) 'AXaXU Ptol. Alalius Hard. Conc. I p. 314. Alalorum Lequien Or. 
christ. II p. 848. 9) * AXapidfta Ptol. (?) cf. 30. 

' Iti syriane P|| 18 maithana Citf|| 20 aAtha V\\ 21 om. V\\ 23 pre- 
fecture CV praefecturae PM\\ legiones C\\ 24 — 28 post 35 colloc. M\\ 
24augusto CPVMW 25 dalmati CPVM Jfi 26 neocesar CV neocaesar 
PM\\2S prefecture Cr praefecturae P3f || 30 nona C||amuda CFamuda 
(P;j|f||32 gotiliorum CVM\\'Sb ammaitha C3f amattha Pammatha V. OR. XXXllI. DUX SYRIAB. 71 

37 Principem [unum]. 

38 Numerarios et adiutores eorum. 

39 Commentariensem. 

40 Adiutorem. 

41 A libellis siue subscribendarium. Bttck. p. 89 

42 Exceptores et ceteros officiales. 

43 Dux Syriae V. 

43 quintus V, 72 OR. XXXI Y. DUX PALAESTINAE. Bock. p. 78 2- 


-5 


6. 


7 • 


8. 


9 


10 


11. 


12 13 — 15 16 XXXIV- 

Dux Palaestinae. 
8 Zodocatha. 

11 Kobatha. 
13 Ueterocania. 3 Menoida. 
9 Sabaia. 5 Berosaba. 
Chennula. 7 Zoara. 12 Hauare. 
14 Mohaila. 

16 Aila. 10 Birsama. 
15 Aelia. Folia coniuncta duo , quae cap. XXXIV et XXXVII contine- 
hant , in archetypo suo loco mota et ante cap. XXXII inscrta sunt, 
quem locum in omnibus codd. nosiris obtinent. || 2 ita M^ ' - otn. V FL | 
INTALL I COMOilD I PK CP\\ 3 menosoa C menochia J/» • 2 || 4 om. 
K|| 5 — 7, 10, 15 post 17 cnlloc. KH 5 benosaba VM^''^\i 8 zodochata 
CP|| 10 birsania V\\ M lauare V sed corr^^. || 13 ueterocama PM^'^ 
ueterocai'a F|| 11 moahila 3/* moabila M'^. OR. XXXIV. DUX PALABSTINAE. 73 

17 Sub dispositione uiri spectabilis ducis Pa- 

laestinae: 

18 Equites Dalmatae Illyriciani, Kenosabae^). Bock. p. 79 

19 Equites promoti IHyriciani, Menochiae ^) . 

20 Equites scutarii lUyriciani, Chermulae. 

21 Equites Mauri Illyriciani, Aeliae. 

22 Equitcs Thainudeni lUyriciani, Jttrsama'*). 

23 Equites promoti indigenaei Sabaiae*). 

24 Equites promoti indigenae, Zodocathae ^) . 

25 Equites sagittarii indigenae, Hauanac^^). 

26 Equites sagittarii indigenae, Zoarae. 

27 Equites sagittarii indigenae. liobatha'^). 

28 Equites primi felices [sagittarii indigenaoi 

Palaestini, Sabure*") siue Ueterocariae ") . 
2y Equites sagittarii indigenae , Moahile ^^] . 

30 Praefectus legiontis decimae Firetensis, Ailae. 

31 Et quae deminore laterculo emittuntur: 

32 Ala prima miliaria Sebastena, Asuada^^). 

33 Ala Antana^2^ dromedariorum , Admatha^^). 

34 Ala Constantiaua , Toloha. 

35 Ala secunda felix Ualentiana , apud Praesidium. 

36 Ala prima miliaria, Hasta^^). 1) Berosaba 5. 2) Menoida.tJ; Mr^voWo; Hard. Cmc. II p. 401. 
^limidis l. l. p. 459. Mtjnoi; Euseh. oiimn. urh. sacr. scr. Moenoe- 
num castrum C. Th. VII 4 , 30. 3) Idlzms repaiTixi; ^toi Bap- 
3a[i.ioN. Xot. episc. V 108 B^pCap.p.a Ftol. Uersaminum castrum C. 
Th. VII 4, 30. 4) li^ai Steph. Byz. 5) Zadagatta Tah. Zawoid^oi 
^l. 6) Hauare 1'2. Hauarra Tah. Audpa Ftol. A-ioipa Steph. Byz. 
'' p/. 11. Po(D|3tt>J> Euseh. 8) SiTTcpoupEi Ptol. SdlTrcpwpi los. ant. 
XIV 5 1 4. Ser^^ojpi; los. passim. 9) Kapxap(a Emeh. lU) Mo- 
^aile 14; fort. scrih. (Charac-) Moab— Ailae. 11) Aoapaood Euseh. 
Asadada versto lat. Hier. 'AvoydO los. hell. iud. III 3,5. 12) An- 
toniniana? 13) 'AfJL{i.al}d Euseh. Amathar Hier. is 'Ap.aOoT; loseph. 
'tnt. iud. XVII 10*, 6. 14) 'Ao»(6 Euseh. Asta cod. Leid. Hier. 20 scrutarii P||22 thamudetii M H birsania V\\ 28 palestine P 
subure V\\ 29 moabile M \\ 30 legionum CTVM\\ frecensia r|| 31 la- 
tercule V \\ 34 coloha F, 74 OR. XXXIV. DUX PALAESTINAE. 

37 Ala Idiota constituta **) . 

38 Cohors duodecima Ualeria, Afro. 

39 Cohors decima Carthaginensis , Cartha. 
Bock. p. 80 40 Cohors prima "Sgentenaria ^*) , Tarba*'). 

4i Cohors quarta Frygum, Praesidio. 

42 Cohors secunda Gratiana, lehibo. 

43 Cohors prima equitata, Calamona. 

44 Cohors secunda Galatarum, Arieldela**). 

45 Cohors prima Flauia, Moleatha^*). 

46 Cohors quarta Palaestinorum , Thamana^^}. 

47 Cohors secunda Cretensis, iuxta lordanem 

fluuium. 

48 Cohors prima salutaria, inter Aeliam et 

Hierichunta. 

49 Officium autem habet ita: 

50 Principem de scola agentum in rebus. 

51 Numerarios et adiutores eorum. 

52 Commentariensem. 

53 Adiutorem. 

54 A libellis siue subscribendarium. 

55 Exceptores et ceteros officiales. 

56 Dux Palaestinae V. 15) Ala prima lota constituta Bdck. fort. scrib, Ala primaquin- 
genaria lota constituta. 16) centenaria Gelen. cf. XXXVI 36. co- 
hors quinquagenaria. 17) Baftapd xf&fjiT) — f^xti vjv ^poupi^v im tov 
9TpaTia>Td>v EiMeh. BafjieltptD Ptol. Thamaro Tah. Thamara I2ar. 
18) 'AptvStjXa HierocL; Not. JEpisc, i, 1000: 5, 127; Steph. B}fz. 
'Apt^Xoiv Hard. Cotic. I. p. 1428. 19) iv MaXdlllou los. ant. iud. 
XVIII y 6,2: MaXad», MaXadeot;, MaXa»t6v JEuseh. MaXidT»a Ptol. 
20) Baipidv, diziyioiiai neTpwv dpicpl Td it 07)pieia, dv j xat iY^dthjrai 
0TpaTicDTix<5v. Euseh. %dsa Ptol. Thomia Tab. 

40 argentenaria C|| 41 frigum CPV phrygum M\i 42 ihehibo V\ 
43 calamonja P|| 44 galatharum CPVM\\ 46 IIIL CPV\\ 47 iordanen 
Jfcr||48 hierichumta FH 54 rescribendarium C||56 palastine v" V. OR. XXXV. DUX OSRHOENAE. 75 XXXV. Dox Osrhoenae. Btfck. p. S9 

FL 
INTAU. 


\ 


2^ 4 


Gallaba. Callinico. 
COMORD 
PR 


Castellum. Castellum. 


5 — 8 


Dabana. Banasam. Syna Ju- Oroba. 

deorum. 
Castellum, Castellum. Castellum. Castellum. 


9 — 12 


Thillaza- Mediana. Rasin. Circesio. 
mara. 
Castellum. Castellum. Castellum. CasteUum. 


13 


Apatna. 
Castellum. U Sub dispositione uiri spectabilis ducis Os-Bdck. p.90 
rhoenae: 

15 Equites Dalmata^ IUyriciani, Ganaba*). 

16 Equites promoti Illyriciani, CHllinico. 

17 Equites Mauri lUyriciani, Dabana. 

*S Equites promoti indigenae> Banasam^). II 4. 1) Gallaba 3; scrib. Cannaba. 2) Bavaa*jfji£cDV Procop. de aed. 1 osrhenae P osrhroene V \\ 2 ita CP om. V FL | INTAL | 

COMOR I PR M^ FL | intall | Comord \ P.R. Jf2 || 6 banasani CV 
banasa Jlf» • 2 || 8 oroha C oraba 3f »• 2 || 9 tyllasamara V\\ 10 meclia- 
na iC) II 12 gracefio P || 13 aptana C || 14 osrhenae P|| 15 dalmati 
C^Pmilgauaba PJlf || 18 banasani V. 76 OR. XXXV. DUX O^RHOENAE. 

19 Equites promoti indigenae, Sina ludaeorum. 

20 Equites sagittarii indigenae, Oraba^). 

21 Equites sagittarii indigenae, Thillazamana. 

22 Equites sagittaiii indigenae Medianenses, Me- 

diana. 

23 Equites [sagittarii indigenae] primi Osrlioeni, 

Rasin *) . 

24 Praefectus legionis quartae Parthicae, Circesio. 

25 , Apatna^]. 

, 26 Et quae de minore laterculo emittuntur: 

27 Ala septima Ualeria pradectorum, Thillacama^j. 

28 Ala prima Uictoriae, Touia') — contra Bintha **) . 

29 Ala secunda Paflagonum , Thillafica. 

30 Ala prima Pa*i;horum, Resaia-*). 

31 Ala prima noua Diocletiana, inter Thaunuriii 

et Horobam. 

32 Cohors prima Gaetulorum, Thillaamana * V 
Biick. p. 91 33 Cohors prima Eufratensis, Maratha^*). 

34 x\la prima salutaiia, Duodecimo constituta. 

35 Officium autem habet ita: 

36 Principem de scola agentum in rebus. 

37 Numerarios et adiutores eorum. 

38 Commentariensem. 

3) Oroba 8; Horoba 32. 4) 'Pdtaio; (gm, casu) Procop, l. l. 
5) cf. 13. 'AcppaSava Ptol. Legiones FaHhicae exhihentur quattuor: 
prima et secunda XXXVI 29 ; 30; quarta h, L; sexta VII 19=^55. 
Quinta anm 359 a Parthis deleta est (U. Amin. XVIII 9,3; XIX 
8} ; tertiam h. l. excidisse putauenm. 6) Thilaticomum , Thillatico- 
mum Itin. 7) louia? 8) contra Birtha Wesseling. 9) scrib. Ke- 
saina. 10) Thillazamana 21. Thillazamara 9. Zafxa Ptol, \\, Za- 
[xapOa; Procop, de aed. II 6 ^?) 

21 thillazamina C tyllasamana V\\ 24 prefecture CPV praefectu- 
rae 3/|| panthice CPF panthicae M \\ crecesio V \\ 26 mittuntur T'; 
27 preelectorum C praeelectorum PVM || 28 alia P || uictoriatouia 
CPVMW 29 secunda om. C sed post. add. II || 30 panthorum CPVM , 

31 intenthannuri nethorobam CPM intonthamuri nethorobam V 

32 gettulorum K|| tn V litterae ama postea add. sunt^ 33 eufratensi 
CPFll 34 duodetima K|| 35 om. C spatio uacuo relicto. OR. XXXVI. DUX MKSOPOTAMIAE. 77 39 Adiutorem. 

40 A libellis siue subscribendarium. 

41 Exceptores et ceteros officiales. 

42 Dux Osrhoeiiae V. XXXVI. '2^5 7 — 9 

10 — 12 
13-15 

16. 17 Dux Mesopotamiae. fiOck. p. 92 FL INTALL- 
COMORD PR Amida. Theodosiopolis. Amida. 
Castellum. Castelliim. Castellum. 
Constantina. 
Castellum. 
Cephae. 
Castellwn. Ripaltha, 
Castellum. Apadna. Constantina. 
Castellum. Castellum. 
Cartha. Assara. 
Castellum. Castellum. 
Thilbisme. Caini. 
Castellum. Castellum. 
Thannuri. 
Castellum. 42 V om. V, XXXVI. 1 mesopotanee V\\ 2 ita CP om. V FL | IXTALI | COMORD 
PHjt/W2 II 6 om. V tygris Cilfi-2 || 7 constantini C \\ 10 om. V 
H charta r|| 17 thamuri V. 78 OR. XXXVI. DUX MBSOPOTAMIAE. 

18 Sub (lispositione uiri spectabilis ducis Me- 

sopotamiae: 

19 Equites scutarii Illyriciani, Amidae. 

Bttck. p. 93 20 Equites promoti IUyriciani, Resain — Theodo- 

siopoli. 

21 Equites ducatores IUyriciani [primi ducatores', 

Amidae. 

22 Equites felices Honoriani IUyriciani^ Constan- 

tina. 

23 Equites promoti indigenae, Apadna^), 

24 Equites promoti indigenae, Constantina^). 

25 Equites sagittarii indigenae Arabanenses^), 

Mefana — Cartha^) . 

26 Equites scutarii*) indigenae Pafenses^), As- 

sara ^) . 

27 Equites sagittarii indigenae Thibithenses'), 

Thilbisme. 

28 Equites sagittarii indigenae, Thannuri. 

29 Praefectu* legionis primae Parthicae Nisibenae, 

Constantina. 

30 Praefectu^ legionis secundae Parthicae^ Cefae^j. 

31 Et quae de minore laterculo emittuntur: 

32 / Ala secunda noua Aegyptiorum, Cartha^). 

33 Ala octaua Flauia Francorum, Ripaltha. 

1) cf» 8; 9; equiium profnotoi^um cunei bini in wnnibus Orientis 
tracitbus proximi ab IUyricianis recensefUur, 2) ^AxpeK^a Ptol. [^) 
3) Charcha Amm, XVIIL 10, 1. Xapyda Theoph, Simoc, V, l: 13. 
KapxapofAQlv id, I, 13. 4) Inter Orientales indigenas scuiarii prae- 
ter h. l. non reperiuniur; scrib, sagittarii. 5) Safenses BUck, 6} Ka- 
orpov Maooapcuv Not. episc. I, 931. 7) Thebeta Tab. Bt^tiTd Stejfh- 
Byz. 0£po9(6v Theoph. Simoc, IIL 10. 8) K((pac Proc. de aed. 
II. 4. KcioTpov 'Pioxi^a; Not. episc. I. 913. Cepha, KiQ^pd;, Zepha- 
nensis Lequieny Or. christ, II. p, 1006. 

20 resam PM || 22 honoria V || 25 charta V || 26 pauenses V 
28 thanmuri F|| 29 prefecture CF praefecturae P3f Hprimae legionis 
(C; II nisilene P H 30 prefecture CK praefecturae PM || 31 et om. 
CPM. OR. XXXVI. DUX ME80P0TAMIAE. 79 

34 Ala quintadecima Flauia Carduenorum, Caini. 

35 Cohors quinquagenaria *) Arabum, Beth- 

allaha. 

36 Cohors quartadecima Ualeria Zabdenorum, 

Maiocariri^^^). 

37 Officium autem habet ita: B6ck. p. »4 

38 Prindpem de scola agentum in rebus. 

39 Numerarios et adiutores eorum. 

40 Commentariensem. 

41 Adiutorem. 

42 A libellis siue subscribetidarium. 

43 Exceptores et ceteros officiales. 

44 Dux Mesopotamiae VIII. 

0) ef, Cohors prima centenaria XXXIV. 40. 10) Meiacarire 
Amm. XVIII. 6, 16; 10, 1; Mataxapipt Thettph. Simoc, L 13. 

34 cami C || 3G quardecima C \\ ualerie CV ualeriae PM\\ cami 
maiocariri C \\ 44 VIII om. V. 80 OR. XXXVII. DUX ARABIAE. Btick. p. 81 XXXVII, 

Dux Arabiae. 2 — 4 5. 6 8— 10 11 
12 
Ziza. 12 Betthora. 3 Animotha. 4 Tricomia. 

5 Areopolis. 6 Speluncis. 

S Mefa. 9 Gadda. t(i Bostra. 
11 Diafenes. In omnibus cndd. ante cap. XXXII cnllnc. est ; u. ad cap. 

XXXIV \\ 2 ita 3fi-2 om. V FL. | INTALL | COMORD t FK- 
CP\\ 3 cf. 14 II 5 arreopolis rjj 7 zica C zeha J/2 || 9 gaddai iV^. OR. XXXVn. DUX AKABIAE. 81 

13 Sub dispositione uiri spectabilis ducisAra- 

biae: 

14 Equites scutarii Hlyriciani, Motha^). 

15 Equites promoti Hlyriciani, Tricomia. 

16 Equites Dalmatoe Hlyriciani, Ziza. B«ck. p. 82 

17 Equites Mauri Hlyriciani, Areopoli. 

18 Equites promoti indigenae, Speluncis. 

19 Equites promoti indigenae^ Mefa^). 
^O Equites sagittarii indigenae, Gadda. 

21 Praefectus legionis tertiae Cyrenaicae, Bostra. 

22 Praefectus legionis quartae Martiae, Betthoro. 

23 Equites sagittarii indigenae, Dia— Fenis^). 

24 Et quae de minore laterculo emittun- 

tur: 

25 Ala nona miliaria, Auatha. 

26 Ala sexta Hispanorum, Gomoha. 

27 Ala secunda Constantiana, Libona^). 

28 Ala secunda Miliarensis, Naarsafari. 

29 Ala prima Ualentiana, Thainatha*). 

39 Ala secunda felix Ualentiniana , apud Adit- 

tha«). 

31 Cohors prima miliaria Thracum, Adtitha^). 

32 Cohors prima ThxB.cum, Asabaia^). 

33 Cohors octaua uolu;»taria, Ualtha. 

34 Cohors tertia felix Arabum, in ripa Uade 

Afaris fluuii in castris Amonensibus. 

1) Ma>&(6 Steph. J9yz. Mco&avdiv Wetzateinf Inschriften aus JEau^ 
ran. Ahh. d. Berl. Acad. 1863 p. 293. 2) Mrj^paaft JSt*seb. 3) <Daiv<£ 
Sierocl. OevouxtS; Not. episc. /, 1025. ^Daiv/jaiot C. I. O, 4542 — 44; 
^55i; Wetzstein p. 311. 4) Aaipaiv ^ AiPc6v Uuseb. 5) Thantia 
TaK 6) Hatita Tab. 7) Sabaia XXXIV 9=23. 

14 iUyrici animotha CM iUirici animotha PV cf. 3 || 15 tricon^ 
C tricoma i(f || 16 dalmati PVM damati C sed correx. || 17 arreopoli 
^||18 spelucis C speluntis FH 21 cyrinaice C eyrenaice F eyrenai- 
cae M II 22 becthoro M \\ 29 ualentiniana V \\ 30 aditha F || 31 ad 
titha (sic) CPM ad thita F|| 32 thracocum CPVM^ 33 uolumptaria 
CPVM II 34 Arabum post Uade colloc. M. 

NOTITIA DIGinTATUlI. 6 82 OR. xxxvn. bux arabiaii. 

35 Cohors tertia Alpmorum, apud Amona. 

36 Officium autem [habet] uiri spectabilis ducis 

Arabiae et g^raesidis habet ita: 

Bfick. p. 83 37 Principem de scola agentum in rebus. 

38 Numerarios et adiutores eorum. 

3 9 Commentariensem . 

40 Adiutorem. 

41 A libellis siue subscribendarium. 

42 Exceptores et ceteros officiales. 

43 Item officium praesidis eiusdem prouin- 

ciae: 

44 Principem de eodem officio. 

45 Comicularium. 

46 Ordinarios. 

47 Commentariensem. 

48 Numerarios et adiutores eomm. 

49 Adiutorem. 

50 A libellis siue regerendarium ^) . 

51 Exceptores et ceteros officiales. 

52 Dux Arabiae V. 

8) subscribendarium Bethmann-Holhveg. 

35 alpenorum CFVM \\BxnonA Jfcf H 36 duxci» M\\ 50 regeneren- 
darum C regenendarium PFy 52 quintus VM. OR. XXXVIII. t>UX AKMENIAB. 83 xxxvm. Dux Armeniae. Bttck. p. 95 3.4 5.- 6 FL. 
Auaxa. 


INTALL. 


COMORD 
PR. 
Castellum. 
Siluani^. 


Sabbu. Donr 


lana. 


Castellum, Castellum. 


Castellum. 


ApoUi- Melitena. 
naris. 


Trapezunta. 
Ca^tellum. y^ 


Castellum. Castellum. 

• 


/ Colore 
y/caeruleo mare 
y/ indicatur. 8 10 Sub dispositione uiri spectabilis ducis 

Armeniae : 
41 Equites sagittarii; Sabbu^}. 

12 Equites sagittarii^ Domana. 

1) Sabus Itin. Saba Tab. 2 om. V FL. I INTAL | COMOR | PR M^ FL. | intali | Comord: | 
P.R 3f2 g 3 sabbii C sabii V\\ b appollinaris C appolinaris F|| 8 syl- 
uanis M^^ || 9 trapezus (F)\\n sabbii PV. 

6* 84 OR. XXXVIII. DUX ARMBNIAE. 

Boek. p. 96 1 3 Praefectu^ legionis quintaedecimae 'ApoUinaris, 

Satala. 

14 Praefectu^ legionis duodecimae fulmina^ae^ Me- 

litena. 

15 In Ponto : 

16 Praefectu^ legionis primae Ponticae, Trapezunta. 17 Ala Rizena^ Aladaleariza^). 

18 Ala Theodosiana^ apud Auaxam^). 

19 Ala felix Theodosiana, Siluanis. 

20 Et quae de minore laterculo emittuntur: 

21 Ala prima Augusta Colonorum, Chiaca^). 

22 Ala Auriana, Dascusa. 

23 Ala prima Ulpia Dacorum , Suissa. 

24 Ala secunda Gallorum> Aeliana. 

25 Ala castello Tablariensi constituta. 

26 Ala prima praetoria nuper^) constituta. 

27 Cohors tertia Ulpia miliaria Petraeorum, 

Metita. 

28 Cohors quarta Raetorum, Analiba. 

29 Cohors miltaria Bosporiana, Arauraca. 

30 Cohors miliaria Germanorum, Sisila^). 31 Ala prima /ouia felix, Chaszanenica ^) . 

32 Ala prima felix Theodosiana, Pithiae^). 

33 Cohors prima Theodosiana, Ualentia. 

2) olotoaelariza , olutoeulariza, olotedariza , olotoedariza Codd. 
Itin, AurapaplCaiv Procop. de aed, III 4. 3) Anxis Bav, 4) Craca 
Tah, Ktax(( Ftol. Chiaca Codd. Itin. prueter Scorialensemy qui ciaca 
praebet, 4^) in nuper uel canuper nomen loci alicuiua latere cont. 
Mommsen. 5) StoiXioo&v cppo6piov Procop, de aed. III 6. 6) Oize- 
nenica Tab, 7) scrib, Pityunte. 

13 prefecture CV praefecturae PJf B apolinaris P appolinaris V\\ 
14 prefecture CPV praefecturae M\\ leigionis FH fulmine CV ful- 
minae PM\\ melithena C|| 16 prefecture CPKpraefecturae MilT b\b 

a 

dade ariza P ala doleariza F|| 21<chiata F || 23 ulpididacorum V\\ 
25 Ublarensi C || 26 pretorica CPF praetorica M\\ 29 militaria CPVMJ 
ararauca r||31 touia CPVM\\Z2 pythie C pithicae M. OR. XXXVIII. DUX ARMENIAE. 85 

34 Cohors Apulem cmium Romanorum^ Ysi- 

porto ^) . 

35 Cohors prima Lepidiana, Caene — Parem- Bflck. p. 97 

hole. 

36 Cohors prima Claudia equitata^ Sehasto- 

polis. 

37 Cohors secunda Ualentiana^ Ziganne^). 

38 Cohors, Mochora^*^). 

39 Officium autem hahet ita: 

40 Principem de scola agentum in rebus. 

41 Numerarios et adiutores eorum. 

42 Commentariensem. 

43 Adiutorem. 

44 A lihellis siue suhscrihendarium. 

45 Exceptores et ceteros officiales. 

46 Dux Armeniae VII. 

8) Toooo Xijxiljv paaaim. 9) Zigana Itin. IXi^^aslm^ Not. episc. 
I 468. Ztrrav^oov /. l. VII 938. ZtYavlaic /. l. VIII 517. Zv^wim 
l. l. IX 428. 10) Mogaro Itin. 

34 apuleta CPVM || 35 laepidiana PM || 38 machora m 44 re- 
scribendarium C \\ 46 Vn rnn. V. 86 OR. XXXIX. DUX SCVTHIAB. Bdck. p 98 


XXXIX. 

Diix Scythiae. 
2 — 4 


FL. 
INTALL. 


V 

Flauiana. Capidaua. 


COMORI). 


Castellum. Castellum. 
■ 


PR. 


5 
Bireo. 


\ 


Castellum, 
6 


\. \. Cii. 
7.8 


Arubio. N. *^vl^\ Castellum. 
Castellum, ^v^o\ 
9.10 


Aegissos. Thalamonio/\^ n. 
Castellum. Castellum. N,^^ N^^ 

11 Sub dispositione uiri spectabilis ducis Scy- 

thiae: 

12 Cuneus equitum scutariorum^ Sacidaua^). 

13 Cuneus equitum Solenrium, Capidaua. 

1) Sucidaua XL 7 = 17. Itin. Tah. Ptol. 1 cithiae P cythye V\\2 om. V FL INTALI | COMOR | PR 

M^ FL I intair | Comord | F-R M^ \\ 4 capidana P capidua F|| 8 om. 
V danubius CPM^'^ || 9 aegyssog CPM^ \\ 10 thalamono FJlfi-s | 
11 schithie C cithiae P || 12 sacidana C|| 13 solentium CPVM. OR. XXXIX. DUX SCYTHIAE. 87 

14 Cimeus equitum stablesianorum ^ Cii. Bock. p. 9» 

15 Cuneus equitum stablesianomm ^ Bireo^). 

16 Cuneus equitum catafractariorum^ Arubio. 

17 Cuneus equitum armigerorum^ Aegissos. 

18 Cuneus equitum Arcadum^ Talamonio^j. 

19 Auxiliares: 

20 Milites nauc/arii^ Flauiana. 

21 Milites superuentorg^ ^ Axiupoli. 

22 Milites Scythici, Carso. 

23 Milites secundi Constantini^ Trosmis. 

24 Milites Scythici, Dirigothia*). 

25 Milites primi Constantiani ^ Nouioduro^). 

26 Milites quinti Constantiani ^ Salsouia. 

27 Milites primi Gratianenses ^ Gratiana. 

28 Item legiones riparienses: 

29 Praefectu^ legionis secundae Herculi[an]ae, j- ,,_c^ 

Trosmis. , .r 

30 Praefectu5 ripae legionis secundae Herculiae 

cohortis quintae pedaturae inferioris ^) , Axiu- 
poli. 

31 Praefectu5 ripae legionis secundae Herculiae 

cohortis quintae pedaturae inferioris, Ipros- 
mis ') . 

32 Praefectu* legionis prima^ louiae, Nouioduno. 

33 Praefectu^ ripae legionis primae louiae cohor- 

tis quintae pedaturae superioris, Nouioduno. B5ck.p.ioo 

2) Biroe Itin, Bepdir) Theoph. Sim. II 16. Bereo Tab. Birafon, 
Bireon Mau. 3) Thalamonio t?c/ Thalamono 10. 4) Diniguttia Itin. 
AwoYlxeia Ptol. Dinogessia Mau. 5) scrib, Nouioduno. 6) supe- 
rioris BSck. 7) scrib. Trosmis. U cunens P|| 17 armigenorum CPVM\\ egyssos V aegyssos M 
ISthalamonio Fll 20 seqq. miit CPVM\\ 20 naudarii CPVM\\ 21 super 

uertor CPVM || axiopoli M || 25 nouiduro P \\ 29. prefecture CPV 
praefecturae 31 et ita plerumque nisi quod interdum M: praefectus, 
(^V compendia praebent \\ 30 hercule P\\ predature V\\ auxiupoli V 
31 pdature rHprosmis Jf 1| 32 primaei CPVM. , 88 OR. XXXIX. DUX SCYTHIAE. 

34 Praefectu* ripae legionis primae louiae cohor- 

tis quintae pedaturae inferioris^ Accisso^]. 

35 Praefectu* ripae legionis primae louiae cohor- 

tis et secundae Herculiae musculo— 

rum Scythicorum et classis^), Inplateypegiis. 

36 Officium autem habet ita: 

37 Principem de eodem officio, qui completa mili- 

tia adorat protector. 

38 • Numerarios et adiutores eorum. 

39 Commentariensem. 

40 Adiutorem. 

41 A libellis siue subscribendarium. 

42 Exceptores et ceteros officiales. 

43 Dux Scythiae V. 

8) sctib. AegisBO. 9) et classis musculorum Scythicorum Momtn- 
sen. 

34 ioute cohors P || 35 niplateypegiis C ipplateipegiis P || 37 pro- 
tectorem CPVM. OR. XL. DIIX MOESIAE SECUNDAE. 89 XL, Dux Moesiae secundae. Bdck.p. 101 2—4 5—7 8. 9 FL 
INTALL COMORD 
PR Prista. Appiaria. Oastellum . Castellum . Securisca. Dimo. Sucidaua. Castellum. Castellum. Castellum. Latris. Tegra. Castellum, Castellum, 10 Sub dispositione uiri spectabilis ducis Moe- 

siae secundae: 

11 Cuneus equitum scutariorum, Securisca. 

12 Cuneus equitum Solenrium, Dimo. 

13 Cuneus equitum scutariorum, Latius^). bsck. p.io2 

1) Latris 5. Latro Tah, Latron Rau, laxpoBV Procop. de aed, IV 
7. laxpdN Theoph. Simoc. VII 2; 13. leterus fluuius Bin. III 149. 
latrus fluuius lord. Get. 18. 2 om.V¥L\ INTAL | COMOED | PR M^ FL | intali | Comord. 
P.R J!f2 j 3 pristae M^ || 7 suciclaua C || 12 solentium CPVM\i duno 
CP II 13 latuis F. 90 OR. XL. DUX MOESIAE SECUNDAE. 

14 Cuneus equitum armigerorum , Sexaginta- 

prista. 

15 Cuneus equitum secundorum armigeroruni, 

Tegra2). 

16 Cuneus equitum scutariorum, Appiaria. 

17 Cuneus equitum stablesianorum, Sucidaua. 

18 Auxiliares: 

19 Milites praeuentores, Ansamo^). 

20 Milites Constantini, Trimammio. 

21 Milites Dacisct, Mediolana. 

22 Milites tertii nauclarii, Appiaria. 
2^ Milites Nouenses, Transmariscae. 

24 Milites primi Moefiiaci, Caudidiana. 

25 Milites Moesiaci, Teglicio. 

26 Milites quarti Constantiani , Durostoro. 

27 Milites Cimbriani, Cimbrianis. 

28 Milites nauclarii Altinenses, Altino*). 

29 Item legiones riparienses: 

30 Praefectus legionis primae Italioae, Nouas. 

31 Praefectus ripae legionis primae Italicae co- 

hortis quintae pedaturae superioris, Nouas. 

32 Praefectus ripae legionis primae Italicae co- 

hortis quintae pedaturae inferioris, Sexa- 
gintaprista. 

2) Tegris Tah, Tigris Rau, Tigra Itin. TiYac Proc, l. l. Ttypa 
id. IV 11. 3) Ansamon Hau. Anasamo Tab, Iv 'Aoffxtp TheophyL 
Simoc. VII 3. *Aairj(xa id. VIII 6. Asamus uel Asiamus fluuius codd. 
Plin. III 149. 4) 'AXxTjvav Procop. de aed. IV 7. 'AXTiva /. l. lU 

14 post 16 colloc. Jlf II 14. 15 Sexagintaprista — armigerorum o»», V 
14 sexaginta. presta itf || 15 secundorum om. M, sed post armigerorum 

inser. ^\\ 17 sucidana C|| 19 seqq. miH- CPVM\\ 20 triniamimo V 
21 daciscii CPVM\i 22 naucharii P|| 24 moefiaci C|| 25 tegUtio CP 
26 constantini V\\ 28 naucarii P|| 30 seqq. pro eo q. e. praefectus com- 
pendiis utuntur CPM^ prefecture aut prefect* V\\\egiom8 plerumqtie 
leg scribitur in CPM \\ 30 om. C || italiae PM italie V || noua» P [ 
31 ripae om. C\\ itaUe F^jl quintae ^ 32 cohortis om. P \\ predature 
C|| 32 quintae] V CPM\\ pediture r|| LX prista CPVM. OR. XL. DUX MOESIAB SBCUNDAE. 91 

j 

33 Praefectus legionis uudecimae Claudiae^ Du- 

rostoro. 

34 Praefectus ripae legionis undecimae Clau- B<ick. ji. io3 

diae cohortis quintae pedaturae superioris^ 
Transmariscae. 

35 Praefectus ripae legionis undecimae Claudiae 

cohortis quintae pedaturae inferioris, Trans- 
mariscae^). 

36 Praefectus nauium amnicarum et militum ibi- 

dem deputatorum. 

37 Officium autem habet ita: 

38 Principem de eodem officio , qui completa 

militia adorat protector.* 

39 Numerarios et adiutores eorum. 

40 Commentariensem. 

41 Adiutorem. 

42 A libellis siue subscribendarium. 

43 Exceptores et ceteros officiales. 44 Et quae de minore laterculo emittuntur: 

45 In prouincia Rhodopa: 

46 Cohors quarta Gallorum, Ulucitra. 

47 In prouincia Thracia: 

48 Cohors prima Aureliana , sub Radice — Uia- 

mata. 

49 Cohors tertia Ualeria Bacarum^), Drasdea. 50 Dux Moesiae inferioris V. 

5) scrib, Durostoro , cf, 33; in ea statione, quam praefectus 
totiits legionis obtinet , praefectm qaoque alterius utrius pedaturae se- 
dm hahere solet. 6) Bracar(augUBtanoruin) Bifck, 

33 Xlme C XI P undetime V Xl^ M\\ 34 legionis om. V\\ Xl^e 
C XI P undetime F XI«» M || quintae om, M \\ 35 pre! "leg XF ripe 
P II Xlme C undetime V \\ quintae om, M || transniarisca CM || 36 miii- 
CPVMW 37 autem om. CM \\ 38 protectorem CPV protectof M\\ 
48 uianiata V\\bO V om. M quintus V. 92 OR. XLI. DUX MOESIAE FRIMAE. XLI. Bdck. p. 104 Dux Moesiae primae. 2 — 4 5 — 7 8 — 10 FL. 


Flauiana. 


Pinco. 


INTALL. 
, 


COMORD. 
PR. 


Castellum, 


Castellum, 


Tricoruio. 


Aureoinonto. 


Uiminacio. 


Cdstellum. 


Castellum, 


Castellum, 


Laederata. 


Cuppis. 


Ad Nouas. 


Castellum. 

1 


Ca^tellum, 


Castellum, 11 Sub dispositione uiri spectabilis ducis Moe- 

siae primae: 

12 Cuneus equitum Constantiacorum , Pinco*). 1) Fingus fluuius Flin, III 149, Funicum Tdb,; Rau, ni«vo6c 
Proeop, de aed, IV 6, Aeliana Fincensia Eckh. docir. num, VI. 
p. 446, 

2 otn. V FL I INTALI | COMORD | FR M » • « || 6 aureomonte 
M^ II 7 uiminatio VM^\i 8 laederatae P|| 10 ad nonas m. OR. XLI. DUX MOBSIAE PRIMAK. 93 

13 Cuneus equitum ptomotorum , Flauiana. Bflck. p.iu5 

14 Cuneus equitum sagittariorum ^ Trieomio. 

15 Cuneus equitum Dalmatarum^ Aureomonto. 

16 Cuneus equitum promotorum, Uiminacio. 

1 7 Cuneus equitum sagittariorum^ Laedenatae^j . 

18 Cuneus equitum Dalmatarum^ Pinco^). 

19 Cuneus equitum Dalmatarum^ Cuppis. 

20 Auxiliares: 

21 Auxiliares Reginenses^ contra Reginam. 

22 Auxiliares Tricomienses, Tricoraio. 

23 Auxiliares Nouenses, Ad Nouas. 

24 Auxilium Margense, Margo. 

25 Auxilium Cuppense, Cuppis. 

26 Auxilium Gratianense, Gratiana. 

27 Auxilium Taliatense, Taliata^). 

28 Auxilium Aureomontanum , Tricornio. 

29 Item legiones: 

30 Praefectu* legionis quartae Flauiae, Sinffi- 

duno. 

31 Praefectu* legionis septimae Claudiae, Uimi- 

nacio. 

32 Praefectu^ legionis septimae Claudiae, Cuppis. 

33 Praefectu* militum , contra Margum 

in castris Augustoflauianensibus. 

34 Praefectu^ militum exploratorum , Nouis. 

35 Praefectu* militum exploratorum , Talia- jw«k. p. loe 

tae3). 

36 Praefectu* militum Uincentiensium , Lae- 

demata^). 

37 Praefectu* militum exploratorum, Zmiraae*) . 

2) Laederata 8. Lederata Tab:; Procop. l. l. 3) TavatU Ptol. 
'^TidxazProcop. 1. 1. Talia Itin. Faliatis T,db. Taliatis Rau. 4) 2[iL(5pv7]? 
^ocop. l, l, 

16 uiminatio CVM 17 laedanate V || 27 tabatense V\\ taliana 
-^1130 prefecture CPV praefecturae M et ita plerumque, nisi quod 
^nterdum in uno uel altero codice compendiis scriptum est \\ flau CPVM \\ 
31 uiminatio V\\ 32 cuppe V\\ 33 mil CPVM\\ 34 om. V\\ 36 laedamata P. d4 OR. XLI. DUX MOESIAE PRIMAE. 

38 Praefectu* classis Histricae, Uiminacio. 

39 Praefectu* classis Stradensis et Gennensis, 

Margo. 

40 Officium autem habet ita: 

41 Principem de eodem officio, qui completa mi- 

litia adorat protector. 

42 Numerarios et adiutores eorum. * 

43 Coiiimentariensem. 

44 Adiutorem. 

45 A libellis siue subscribendarium. 

46 Exceptores et ceteros of&ciales. 

47 Dux Moesiae superioris V. 

38 histrie CV histriae PM || uiminatio CVM \\ 41 protect 031 
protectorem PV || V ww. CPVM, OR. XLII. 1>UX DACIAB RIPBNSIS. 95 xm. Dux Daciae ripensis. B5ck. p. 107 2 5 11 i^'L. 


Dortieo. Bononia. 


INTALL. 
COMORD. 


Castelhm. Castellum. 


PR. 
Cebro. 


Drobeta. Augusta. 


Castellum, Castellum, Castellum. 


Lito. 


Varina. Almo. Aegetae. Castellum. 


Castellum. Castellum. Castellum. 12 Sub dispositione uiri spectabilis ducis Da- 

ciae ripensis: 

13 Cuneus equitum Dalmatarum For^en^ium, Bo- 

nonia. 

1 4 Cuneus equitum Dalmatarum Diuitensium, Dor- Bsck. p. log 

tico ^) . 

1) In insignibtts Dorticum Bononiae praeponitur , quod ordini 
geographico melius respondet. 

2 om. VYL\ INTALl | COMORD | PR ilf i • 2 1| 3 dordico M^ 
6 drebeta F|| 11 egeta F 1| 13 dalmatiarum P\\ forentium CPVM 
14 diuitensum V. 96 OR. XLII. BUX BACIAE RIPBNSIS. 

15 Cuneus equitum scutariorum , Cebro. 

16 Cuneus equitum Dalmatarum Diuitensium^ Dro- 

17 Cuneus equitum Dalmatarum, Augustae. 

18 Cuneus equitum Dalmatarum^ Uarina^). 

19 Cuneus equitum stablesianorum ^ Almo. 

20 Cuneus equitum scutariorum^ Aegetae^). 

21 Cuneus equitum Constantinianorum^ Uto. 

22 Auxiliares: 

23 Auxilium Miliarenrium^ Transalba [Daciae]. 

24 Auxilium primorum Daciscorum^ Drobeta. 

25 Auxilium Crispitiense ^ Crispitia. 

26 Auxilium Mariensium^) , Oesco. 

27 Auxilium Claustrinorum , Transluco. 

28 Auxilium secundorum Daciscorum, Hurgo Zono. 

29 Praefectus militum exploratorum , Trans- 

diemis. 

30 Item legiones: 

31 Praefectus legionis quintae Macedonicae, Uari- 

niana^). 

32 Praefectus legionis quintae Macedonicae, Ce- 

bro. 

33 Praefectus legionis quintae Macedonicae, Oesco. 
Bdck.p. 109 34 Praefectus legionis tertiaedecimae gemina^i 

Aegeta*). 
35 Praefectus legionis tertiaedecimae gemino^; 

Transdrobeta. 

2) u, 6, 3) Uarianis Itin. Baptd^va Procop, de aed, IV 6. 

4) Egeta Tah. ; Rau. Egeta et Ageta Codd, Itin, 'EtTjxa PtoL 5) Mar- 
tensium Bifck, 

21 utocie V utociae jlf || 23 miliarentium CPVM \\ Transalba Da- 

u 

ciae] tnsalbadacie C transalbada VMcf. adn. ad 22 || Daciae om. P|| 24 
auxiliorum M\\ dacisorum F|| 25 crispiciense CPF|| 26 mauriensium 
C II 28 dacisiorum F || 29 aeqq. pro praefectus aut praefecturae aut, 
id quod plerumque euenit , compendium aliquod ponitur || 31 seqq- 
pro legionis in CPM plerumque leg scriptum est^ 31 V*" 3f || uari- 
mana C|| 32. 33 V P|| 34 XIII P tredetime V XIII™*« Jf H geminia 
CPVM II 35 tertiedetime V XIII M \\ geminia CPV gemina M. OR. XLU. DUX DACIAE RIPRNSIS. 97 

36 Praefectus legionis tertiaedecimae gemmae, 

Hurgo Nouo. 

37 Praefectus legionis tertiaedecimae gemina^^ Zer- 

nis. 

38 Praefectus legionis tertiaedecimae gemino^, Ra- 

tiaria. 

39 Praefectus legionis quintae Macedonica^, Suci- 

daua. 

40 Tribunus cohortis secundorum reducum, Siosta. 

41 Tribunus cohortis nouae Sosticae 

42 Praefectus classis Histricae, Aegetae^). 

43 Praefectus classis Ratianensis ^) . 

44 Officium autem habet ita: 

45 Principem^ de eodem officio , qui completa mili- 

tia adorat protector. 

46 Numerarios et adiutores eorum. 

47 Commentariensem. 

48 Adiutorem. 

49 A libellis siue subscribendarium. 

50 Exceptores et ceteros officiales. B5ck. p. iio 

51 Dux Daciae ripensis V. 

5) 8crtb, Ratiariensis. 

36 past 37 colloc. V \\ XIHe V Xm PM || geminia CPVM 
37 Xm M triedetime V \\ geminia CPVM \\ 38 XIII« V Xm M 
geminia CPFJf || 39 macedonici CPFJtf || 42 agete CPF iEgetae Jlf || 
43 racianensis P || 45 protectorem CPV protect : Jlf || 51 quintus F. NUTITIA DlOKlTATtSt. 98 OR. XLIII. CONSUtARIS PALAKSTIMAE. XLin. Consnlaris Palaestiiiae. 
3 Sub dispositione uiri clarissimi consularis 

Palaestinae: 

4 Prouiucia Palaestina. 

5 Officium autem habet ita: 

6 Principem de eodem of&cio. 

7 Comicularium. 

8 Commentariensem. 
Bdek. p. 111 9 Adiutorem. 

10 Numerarium. 

11 Ab actis. 

12 A libellis. 2 om. VJIfi II 1 1 abaUs P. OR. XLIII. C0N8. J^ALAfiST. XLlV. J^RAESBfi THBBAlDOS. 00 

13 Exceptores etceteros coAortalifaos^ quibus non 

licet ad aliam transire militiam sine anno- 
tatione clementiae principalis. 

14 Ceteri omnes consulares ad similitudinem consularis 

Palaestinae officium habent. XLIV. PracBes Thebaidos. Bdok. p. 112 
4 Sub dispositione uiri clarissimi^) praesidis 
Thebaidos: . 1) perfectissimi ? 
13 cortinalios CPVM. XLIV. 1 dux M^ II 2. 3 om. F|| 2 -FL. j VAL- j PNEV3. j IVSSV. | -AV- 
C FL.- I VAL I Pnijh I LU8SU | aU P|| 3. thebai C thebaides P. 7* 100 OR. XLIV. PKAESES THEBAIDOS. 

5 Prouincia Thebais. 

6 Officium autem habet ita: 

7 Principem de eodem ofticio. 

8 Comicularium. 

9 Commentariensem. 
10 Adiutorem. 

B6ck.p. ii3f 1 1 Numerarium. 

12 Ab actis. 

13 A libellis. - 

1 4 Exceptores et ceteros coAortalinos^ quibus noo 

licet ad aliam transire militiam sine aimo- 
tatione clementiae principalis. 

1 5 Ceteri omiies praesides ad similitudinem praesidis The- 

baido^ officium habent. 

6 autem om. 3f|| 12 abatis (7P|| 14 cortalinos CPFJIf || principal- 
P principali j(f || 15 silitudine M H thebaide CPV thebaidae 3f || ha- 
bet F. OR. XLt, FINIS. 101 XLV. 2.3 Diuina prouidentia. BOck. p. 115 4 — 6 7 — 9 10 — 13 U Uirtus. Scientia rei 
militaris. 
15. 16 Auctoritas. Feiicitas. 

1. om. C\\ omniapraeter 1, 2, 3 om» F|| 4, 5, 7, 9, 10 — 12 FL- 
INTAlL I COMOKD | PR CP\\ 4, 5, 9 FL | INTA | COMOR | PR 
itfi II 7 FL ^INTAL | COMORD | PR 3fi || 10, 11 FL j INTALI | 
COMOR I PR JfMI 12 FL I INTALI j COMORD | PR MK 

6, 8, 13, 14 FL I UAL | COSTUf | Ivssi 5 C Fl. | UAL| COSTRL' | 
Ivssi d P II 6 fE I VAL I COSTR j LVSS | D 3f Ml 8 FL | VAL | 
COSTO I IVSSI I D Jfi II 13 FL | VAL | COSTR | IVSS^-D itfi[f 
14 FL I VAL I COMORD (sic) \ IVSSI-D- MK 102 OR. XLV. FINI8. Bdck. p.116 17 

18. 19 Diuina electio. Ueraus. AestaB. 20—22 23 — 25 26 —.30 31 
32. 33 AutumnuB. Hiems. 17 om, CP II omnia praeter 17^, 18, 19 cwn. r|| 20, 21 , 23, 25, 
2fr— 29 FL. I INTALL | COMORD j PR CP || 20, 21, 23, 25, 28, 29 

FL I^NTAL |_COMOR | PR 3f 1 1| 26 FL | INTA | COMO j PR Jf » ., 
27 FL I COMO I PR (sic) MK 

22 FL I VAL I COSTRf | Jvssi d C FL- j UAL- j COSTRi | 
IVSSl a^ i>FL I VAL I COSTRL j IV8SI D M^ \\ 24 FL j VALE | 
magmli | IVSSI d CP FL | INTAI.| COMO | PR (nc) 3f » || 30 FL | VAL | 

CONI^. I IVSSI a CP FL I VAL | COI^^ | IVSSI D Jf » || 31 IFL 1 

VALE I PnV I iu88 dJ C IFL. | UAbt | Pnav | lufM P IFL j VALL | 
V^ I IVSSI I DD ilf 4 32 autunnus C || 33 hiemis P. I. Notitia dignitatum omnium tam ciuilium quam Btfck.p.3' 
militarium in partibus OccidentiB. 2 Praefectus praetorio Italiae. 

3 Praefectus praetorio Galliarum. 

4 Praefectus urbis Romae. 

5 Magister peditum in praesenti. 

6 Magister equitum in praesenti. 

7 Magister equitum per Gallias. 
B Praepositus sacri cubiculi. 

9 Magister officiorum. 

10 Quaestor. 

n Comes sacrarum largitimum. 

12 Comes rerum priuatarum. 

13 Comes domesticorum equitum. Bdck. p. 4* 

14 Comes tbdmesticorum peditum. 

15 Primicerius sacri cubiculi. 

16 Primicerius notariorum. 

17 Castrensis sacri palatii. 

18 Magistn scriniorum : 

19 Memoriae. 

20 . Epistolarum. 

21 Libellorum. 

15. 16 primiteriuB r|| 18 om. rHmagister CPM. 104 OC. I. INDEX. 

22 Proconsul Africae. 

23 Uicarii sex: 

24 Urbis Romae. 

25 Italiae. 

26 Africae. 

27 Hispaniarum. 

28 Septem prouinciarum. 

29 Britanniarum. 

30 Cpmites rei militaris sex: 

3 1 Italiae. 

32 Africae. 

33 Tingitaniae. 

34 Tractus Argentoratensis. 

35 Britanniarum. 

36 * Litoris Saxonici per Britannias. 

37 Duces duodecim: 

38 Limitis Mauritanme Caesariensis. 

39 Limitis Tripolitani. 

40 Pannoniae primae et Norici ripensis. 
Bock. p. 5* 4 1 Pannoniae secundae. 

42 Ualeriae ripensis. 

43 Baetiae primae et secundae. 

44 Sequanicae. 

45 Tractus Armorica^tt et Neruicani. 

46 Belgicae secundae. 

47 Germaniae primae. 

48 Britanniae. 

49 Mogontiacensis. 

50 Consulares uiginti duo: 

5 1 Pannoniae ^) * 

52 Per Italias octo: 

1) scrib. Per Pannoniam unus: | Pannoniae secundae. r/. 
Mommsen, Ahh, d, BerL Akad, 1862. p. 497. 

23 Uicarii om. P\\ 29 britanniorum C brittanniorum PK| 33 tin- 
gritanie V tingritaniae ilf H 45 Armoricani et] armoricarie CV anno- 
ricariae PM || 49 moguntiacensis V. \ OC. IT INDEX. 105 

53 Uenetiae et Histriae. 

54 ^ Aemiliae. 

55 Liguriae. 

56 Flaminiae et Piceni annomirii. 

57 Tusciae et Umbriae. 

58 Piceni suburiicarii, 

59 Campaniae. 

60 Siciliae. 

61 Per Africam duo: 

62 Byzacii. 

63 Numidiae. 

64 Per Hispanias tres: 

65 Baeticae. 

66 Lusitaniae. 

67 Callaeciae. 

68 Per Gallias sex: 

69 Uiennensis. BAck. p. e* 

70 Lugdunensis primae. 

71 Germaniae primae. 

72 Germaniae secundae. 

73 Belgicae primae. 
7^ Belgicae secundae. 

75 Per Britannias duo: 

76 Maximae Caesariensis* 

77 Ualentiae. 

78 Correctores tres: 

79 Per Italiam duo: 

80 ApuUae et Calabriae. , 

81 Lucaniae et Brittiorum. 

82 Per Pannoniam unum: 

83 Sauiae. 
Praesides triginta unum: 

Per Illyricum quattuor: 84 
85 56 annorarii CTVM "^ 57 tuscia V || 58 pice V || subundicarii 
CPFJtf||64 tres ow. M\ 67 calleote V\ 70 primae om. C|| 71 ^at 
7< ^^, Jfl 85 q^atuor tres P. 106 OG. I. INDEX. 

86 


DalmatiearuTTi ^) . 
87 


Pannoniae primae. 
88 


Norici mediterranei. 
89 


Norici ripensis. 
90 


Per Italias septem: 
91 


Alpium Co^iarum. 
92 


Baetiae primae. 
93 


Raetiae secundae. 
94 


Samnii. 
95 


Ualeriae. 


f 


96 


Sardiniae. 
97 


• 

Corsicae. 


BOck. 


p. 7* 98 


Per Africam duo: 
99 


Mauritaniae Sitifensis. 
100 


Tripolitanae. 
101 


Per Hispanias quattuor: 
102 


Tarraconensis. 
103 


Carthaginensis. 
104 


Tingitaniae. 
105 


Insulaxum Balearum. 
106 


Per Gallias undecim: 
107 


Alpium maritimarum. 


. 


108 


Alpium Poeninarum et Gratarum. 
109 


Maximae Sequanorum. 
110 


Aquitanicae primae. 
111 


Aquitanicad secundae. 
112 


Nouempopulanae. 
113 


Narbonensis primae. 
114 


Narbonensis secundae. 
115 


Lugdunensis secundae. 
116 


Lugdunensis tertiae. 
117 


Lugduuensis Senomcae. 2) 8cr%b, Dalmatiae. 

89 ripenses 3f || 91 cotiarum CPM cociarum F^H 102 tairaconen- 
fiis C II 108 penninarum C poenninarum PM poennimarum V || g^ra- 
tiarum CM graciarum P gretiarum FH 117 senorice C senoricae I*2kf 
s^rQnicf senoricae V, Oc. 1. INDRX. II. PRAEPBCTU8 PBAETOR, PEK ITALIAH. l07 

[18 Per Britannias tres: 

,19 Britanniae priniae. 

120 Britanniae secundae. 

[21 Flauiae Caesariensie. n. Iusignia uiri illustriB praefecti praetorio per Italias. sack. p. »• 
108 OC. II, PRAErECTUS PRABTORIO PBR ITALIAS. B5ck. p. 9* 2 — 4 HALIA mLmcvM 
AFEJCA ^///^. 
5 Sub dispositione uiri illustris praefectt prae 

torio Italiae dioceses infrascriptae: 

6 Italia. 

7 Hlyricum. 

8 Africa. 

9 


Prouinciae: 
10 


Italiae decem et septem 
11 


Uenetiae. 
12 


Aemiliae. 


B. . k. p. 10* 


13 


Liguriae. 2,3,4 om, r||5 uirorum CPAf ||r«- C iUuBtrium Pilf || prefecto- 
rum CP pfectof Fpraefect: M || praeto? CTVM || 10 et onu M\ 
\\ lenetie Fi| 12 aemelie C ameliae P emilee V. OC. II. PRAEFECl^US PRAETORIO PBR ITALIAS. 109 

14 Flaminiae et Piceni annonarii. 

15 Tusciae et Umbriae. 

16 PHceni st^burbicarii. 

17 Campaniae. 

18 Siciliae. 

19 Apuliae et Calabriae. 

20 Luca^iae et Brittionim. 

21 Alpium Cottiarum. 

22 Raetiae primae. 

23 Raetiae secundae. 

24 Samnii. 

25 ^ Ualeriae. 

26 Sardiniae. 

27 Corsicae. 

28 IUyrici sex: • 

29 Pannoniae secundae. 

30 Sauiae. 

3 1 Dalmatiarum ^) . 

32 Pannoniae primae. 

33 Norici mediterranei. 

34 Norici ripensis. 

35 Africae septem^) : 

36 Byzacium. 

37 Numidia. 

38 Mauritania Sitifensis. 

39 Mauritania Caesariensis. 

40 Tripolis. 

41 Praefectus annonae Africae. Back. p. u» 

42 Praefectus fundorum patrimonialium. 

43 Officium uiri illustris praefecti praetorio 

Italiae: 

1) iertb. Dalmatiae. 2) scrib. quinque. 

14 flaminee CV sed corr. 1| annonorii CPVM^ 15 umbrice P\\ 
16 saburbicarii CPVM \\ 19 apulei V\\ 20 lucarie CV lucariae >Jf || 
24 8an&ii V \\ 33 medi terrani 3f || 41 arnone CV arnonae PM\\ 
43 praetorio] praetoris F. ItO OC. U. PRABF. PRABT. PER ITAL. UI. PRAEP. PR. GALL. 44 


Princeps. 


45 


Cornicularius. 


46 


Adiutor. 


47 


Commentariensis. 


48 


Ab actis. 


49 


Numerarii. 


50 


Subadiuuae. 


51 


Cura epistolarum. 


52 


RegerendariuB. 


53 


Exceptores. 


54 


Adiutores. 


55 


Singularii. m. 

Insignia praefecti praetorio GaJliarum desiderantur. 

Bock. p.w l Sub dispositione uiri illustris praefecti 

praetorio Galliarum dioceses infrascrip- 
tae: 2 


Hispaniae. 


3 


Septem proninciae. 


4 


Britanniae. 


5 


Prouinciae: 


6 


Hispaniarum VH: 


7 


Boetica. 48 abatis CPF || 51 apiai^ C sed correx. || 52 regeredarius C. 

m. 

1 Boriptae om. jlf . 1 3 septem prouintiairum F || 6 hjspanie V 
hispa : 3f y VII <m, CPM \\ 7 boetica CPVM. OC. m. PRABFECTOS PRAETORIO GALLIARUM. It 1 8 


Lusitania. 


9 


Callaecia. 


10 


Tarraconensis. 


. 11 


Carthaginensis. 


12 


Tingitania. 


13 


Balear^s. 


14 


Septem prouinciarum XVII: 


15 


UiennensiB. 


16 


Lugdunensis prima. 


17 


Germania prima. 


18 

f 


Germania secunda. 


19 


Belgica prima. 


20 


Belgica secunda. 


21 


Alpes maritimae. 


22 


Alpes Poeninae et Grame. 


23 


Maxima Sequanorum. 


24 


Aquitania prima. 


25 


Aquitania secunda. 


26 


Nouem populi. 


27 


Narbonensis prima. 


28 


Narbonensis secunda. 


29 


Lugdunensis secunda. 


30 


Lugdunensis tertia. 


31 


TiUgdunensis Senoma. 


, 32 


Britanniarum V: 


33 


M^xima Caesariensis. 


34 


Ualentia. 


35 


Britannia prima. 


36 


, Britannia secunda. 


37 


Flauia Caesariensis. 


38 Officium uiri illustris praefecti praetorio 


1 


Galliarum : B5ck. p. 14' 11 ^fearthagniensis M \\ 13 baleris CPVM sed correx. C|| 14 VII 
prouinciarum CPM |1 Xn CVM duodecim P |M5 liennensis F|| 16 
lugdonensis CVM\\21 maritinie V\\ 22 pennine CV penninae Pilf || 
gratie CV sed correx, C gre P gratiae M \\ 29—31 lugdonensis M\\ 29 
lugdSneii C||30 lugdonesis C || 31 lugdnen C|| senoria CPVM. 112 OC. III. FRAEFECTUS PRAETORIO OALLIARUM. 39 


Princeps. 


40 


Coriiicularius. 


41 


Adiutor. 


42 


Commentariensis. 


43 


Ab actis. 


44 


Numerarii. 


45 


Subadiuuae. 


46 


Cura epistolarum. 


47 


Regerendarius. 


48 


Exceptores. 


49 


Adiutores. 


50 


Singularii. 45 subadiune {7|| 'IB epistolarum om. M\ 47 — 50 om, M, OC. IV. PRAEFECTUS iniBIS ROMAE. 113 IV. Insignia uiri illustris praefecti urbis Romae. Bttck. p. 15* 
2 Sub dispositione uiri illustHs praefecti ur- 

bis habentur amministrationes infrascri- 
ptae: 

3 Praefectus annonae. 

4 Praefectus uigilum. 

5 Comes formarum. 2 administracoes V administrationes M. 

NOTITIA DlGNITATUM. 8 114 OC. IV. PRAEFECTUS XrRBIS ROMAE. 

B5ck. p. 18* 6 Comes riparum et aJuei Tiberis et eloacarum. 

7 Comes portus. 

8 Magister census. 

9 Rationalis uinorum. 

10 Tribunus fori'suarii, 

11 Consularis aquarum. 

12 Curator operum maximorum. 

13 Curator operum public[an]orum. 

14 Curator statuarum. 

15 Curator horreorum Galbanorum. 

16 Centenarius portus. 

17 Tribunus rerum nitentium. 

18 Officium uiri illustris praefecti urbis: 

19 Princeps. 

20 Cornicularius. 

21 Adiutor. 

22 Commentariensis. • 

23 Ab actis. 

24 Numerarii. 

25 Primiscrinius [siue numerarius]. 

26 Subadiuuae. 

27 Cura epistolarum. 

28 Regerendarius. 

29 Exceptores. 

30 Adiutores. 

31 Censuales. 

32 Nomenculatores. 

33 Singularii. 

6 abiettiberis C abieitiberis P3f abiectiberis F^H doacarum CP3£ . 
7 pontus CPVM || 15 horneorum CPM borneorum F J 16 pontus 
CPVM II 17 nitentuu F || 18 lome add. r|| 25 primus crinius ^i 
28 regeiidarius F. OC. V. MAGISTER PEDITUM PRABSENTALIS. 115 2 1-8 -13 ;-i8 V. 

Insignia uiri illustris magistri peditum. Bflck. p. 17' 1-23 
HO 2 louiniani. 

3 Herculiani. 

4 Diuitenses. 5 Tongrecani. 6 Pannoni- 7 Moesiciaci. 8 Armigeri se- 

niores. 
12 Cimbriani. 13 Armigeri iu- ciani. 
SSabwienses. 10 Ociauani. 11 Thebei. niores. 
18 HeruU. 4Cornuti. 15 Brachiati. 16 Petulantes. 17 Celtae. 
'9Bataw. 20 Mattiaci. 21 Ascarii se- 22 Ascarii iu- 23 louii. 

niores. niores. Insignium tahulae cap. V et VI ex M^ descriptae sunt || 2 loui- 
mafli FJsen add. C||3 sen add. C|| 5 tongraecani 3fi-2 || 7 moe- 
ficiaci P moesiatiaci V morsiciaci M^ * 2 || 10 ociuani C || 13 uuores V\\ 
14 comicti V\\ 17 celta Jf2 || senio: add. M^ senior: add. 3f 2 || 18 
herculi VI senio: add. M^ senior: add. M^ || 20 matiaci C marciaci V\\ 
21 seniores om. F|| 22 iuniores om. F|| 23 louii F|| senior : add. M^'^. 8 116 OC. V. MA6ISTER PEDITUM PRABSENTALIS. fiOek. p. 18* 24—27 28—31 32—35 36—39 40—43 s 'J 
24 Cornuti. 
28 Tubantes. 25 Sagittarii 

Nerui. 
29 Salii. 26 Leonessenio- 27 Leonesiunio' 

res. res. 

30 Grati. 31 Felices senio' 

res. 
32 Felices iuni- 33 Oratianenses 34 Inuicti. 35 Augustei. 

- ores. seniores. • 

36 louii. 37 Uictores. 38 Bataui. 39 Bructeri. 

40 Ampsiuarii. 41 Oratianenses 42 Ualentinia- ' 43 Reti. 

iuniores. nenses. 26 senio : leones 3f2 || 30 graci VI 34 inuiati i!fi-« l^^ louii T. 
iuniores add. M^''^ || 41 iuniores otn, M^''^ || 42 ualentianenaes V 
43 rheti M « • 2 . OC, V. MAGISTKR PBDITUM PRAESENTALIS. 11.7 -47 -51 -55 -59 1-63 
Bdck. p. 19* ^'i 44 Sequani. 46 Latini. 47 Sabini. 45 Sagittarii 
uenatores. 

48 Atecotti seni- 49 Marcomanni 50 Marcomanni 51 Atecotti iu- 
ores. seniores. iuniores. niores. 

52 Brisigaui se- 53 Brisigaui iu- 54 Mauri senio- 55 Mauri iunio- 

niores. niores. res. res. 

56 Celtae iunio- 57 Britanniciani. 58 Bataui iunio- 59 Exculcatores. 
res. res. 

eOFelicesUalen- 61 Mattiaci. 62 Salii Galli- 63 Sagittarii 

timanenses. cani. Nerui. 

47 sauini V || 49 marcomoni V \\ 52 brysigani P brisgaui M^ 
brigguaui M^ || 53 brysigani P brisiguaui M^ \\ 61 matiaci CP mat- 

ciaci F marciaci jlf*'2||63 neruii M^, 1.18 . OC. V. MAGISTER PEDITUM PllAESENTALIS, Bttck. p. 20* 64—67 68—71 72 — 75 76—79 80 — 82.84 
64 louii.iuniores. 65 Seguntienses. 66 Galliuictores. 

68 Honoriani se- 69 Felices iunio- 70 Atecotti iuni- 

niores. res. ores. 

72 Honoriani 73 Mauritoantes 74 Mauritoantes 

Gallicani. seniores. iuniores. 

76 Fortenses. 77 Propugnato- 78 Armigeri. 

res. 
80 Kegii. 81 Pacatianenses. 82 Uesontes. 83 Mattiarii. 84 Mauricitrati 67 Honoriani iu- 

niores. 
71 Tungri. 
75 Menapi seni- 

ores. 
79 Septimani. 64 louii F||70attcoetti C\\se pro 
tungari P||72hofiani F|| 73 mauricoan 
niores om, M^'^^ \\ 74 mauricoantes i. V 
M^ menapi senior : M^ || 75 menapes CP 
seniores om. P || 77 propungnatores M^ || 
C|| 81 pacacianenses VM^''^ || 83 huiusmodi clipeum 
les CP; no7)ien cum clipeo om. M^ \\ ita V maciarii 
trarii il/^ || 84 mauricetuati C mauricitraci V. 
iuniores F|| 71 
tes Faf «-2 g se- 
menapiisenior: 
menapii M^ 
798eniore8iu2(^* 
tiMer. Jf 2, simi' 
C matiarii P xofr OC. V. MA61STER PRDITUM PRAESENTAUS. 119 -92 
B5ck. p. 21* S5 Undecimani. 

89 Tertia Hercu- 

lea. 
93 Septimani. 

97 Geminiacen- 

868 

101 Secunda Fla- 
uia Uirtutis. 86 Secundani 
Italiciani. 
90 Lanciarii. 

94 Fraesidian- 

tes 
98 Oailicani. 

102 Tertia Fla- 
uia Salutis. 87 Oermaniciani. 88 Tertiani. 
91 Fropugnatores. 92 Britannici. 
95 Ursarienses. 96 Cortoriacen- 

S68. 

99 Tertia luUa 100 Frima Flauia 

Alpina. Facis. 

103 Constantici. 1 04 Constantini- 

ani. 85 undetiniani F || 86 sedecimani P || Italiciani om, FM^'^ || 89 
iierculia V || 90 lancearii V || gall' add. C || 93 septimani P septiniani 
y\ 94 presichantes Ofi^ || 95 uisarienses P usarienses F|| 97 gemi- 
niatenses P || 99 lulia om. P|| alpnia M^ || 102 Flauia om. F || 103 con- 
stantinia F|| 104 constantiniana F. 5 s 120 OC. V. MAGISTER PBDITUM PRAESENTALIS, Bdck. p.^^"" 105—8 109 — 12 113—16 117 — 20 121—24 105 Augustani. 106 Fortenses. 107 Alpini. 108 Secunda lolia 

Alpina. 
109 Lauriacenses. 110 Comaginenses. 111 Taurunen* 112 Antianenses. 

ses. 
113 Fontinenses. 114 Constantia. 115 Martenses. 116 Abrincateni. 
117 Defensores 118 Mauriosis- 119 Metis. 120 Superuento- 

seniores. miaci. res. 

121 Constantiaci. 122 Comiacenses. 123 Septimani. 124 Romanenses. 

105 — 124 mn. V spatio uacuo relicto || 106 fontenses M^'^H tl2 
ancianenses P\\ 118 mauriosismaci C mariosismiaci P mauriosisiniaci 
itf2||119 mettis P. OC. V. MAGISTEK FEDIXUM FKAKSENTAL18. 121 

125 Sub dispositione uiri illustris magistri pe-Bock.p.23* 
ditum praesentalis: 126 


Comites /imitum infrascriptorum . . . : 


127 


Tt^iliae. 


128 


Africae. 


129 


Tingitaniae. 


130 


Tractus Argentoratensis. 


131 


Britanniarum. 


132 


Litoris Saxonici per Britannias. 


133 


Duces limitum infrascriptorum de- 
cem: 


134 


Mauritaniae Caesariensis. 


135 


Tripolitani. 


136 


Pannoniae secundae. 


137 


Ualeriae ripensis. 


138 


Pannoniae primae et Norici ripensis. 


139 


Baetiae primae et secundae. 


140 


fielgicae secundae. 


141 


Germaniae primae. 


142 


firitanniarum. 


143 


Mogontiacensis. 


144 


Legiones palatinae 
XII: 


CoUaiiocap. VII ^): 


145 


i^ louiani seniores. 

1' ■* 


3 Italia. 


146 -. 


:'^ Herculiani seniores. 


4 » 


147 . 


Diuitenses seniores. 


5 » 


148 


y' Tongrecani^) seniores. 


6 )) 


149 


Pannoniciani seniores. 


7 » 


150 : 


Moesiaci seniores. 


8 )) 1) Numeris inelinatis indicatur , nomen legionis uel auxilii in 
cflp. VII immutatum legi. 2) Tongrecani 5. Tiingrecani VII 6 ; 
XXVIII 14. Tuncgrecani Amm. XXVI 6 , 12; XXVII 1, 2. 1261imitum] militum CPVM^ infrascripte F infrascriptae'^ ifcf 
12^ tingitanee V sed correx. \\ 130 argentoratenses V\\ 134 maurita- 
nee F || cesarienses V sed correx.^Ji 138 ripenses C sed correx. || 143 
mogontiacenses C|l 145 — 151 = 2— 8 y 145 louiani F || 148 tongrae- 
cani Pif] 150 mesiciaci C moesiciaci P morsiaci M. 122 OC. V. MAGISTER PEDITUM PRABSENTALIS. 151 

Bdck.p. 24* 152~ 
• 153 

154 
155 
156 

157 

158 
159 
160 
161 
162 
163 
l64 
165 
166 
167 
^ 168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 Armigeri propugnatores 

seniores. 
La;2ciarii Sabarienses ^) . 
Oc^auani. 
Thebaei. 
Cimbriani. 

Annigeri propugnatores 
iuniores. 
Auxiliapalatinasexa- 
ginta quinque: 
Cornuti seniores. 
Brachiati seniores. 
Petulantes seniores. 
Celtae seniores. 
Heruli seniores. 
Bataui seniores. 
MaMaci seniores. 
Mattiaci iuniores. 
Ascarii seniores. 
Ascarii iuniores. 
louii seniores. 
Cornuti iuniores. 
Sagittarii Neruit. 
Leones seniores. 
Leones iuniores. 
Exculcatores seniores. 
Sagittarii Tungri. 
Exculcatores iuniores. 
Tubantes. 142 Afrka. 82 

28 

29 

145 

143 Gallia, 
Italia, » . Africa. » 9 


Italta. 


10 


» 


11 


» 


12 


» 


13 


» 


14 


» 


15 


» 


64 


Gallia. 


119 


Hispania, 


120 


» 


16 


Italia. 


18 


» 


121 


Hispania. 


65 


Gallia. 


19 


Italia, 


20 


» 


41 


Illyricum 


122 


Hispania. 


123 


» 3) Sauaria imcr. lapid, omnes; u, C. I. L. III p. 625. 

151 propugnator PJf propugtoru FB 152—156 = 9 — 13 || 152 lar- 
ciarii CPM lartiarii F|| 153 ociauani CPOf |i 156 propugnatof CFM 
propugnatorum F|| minores C|l 157 quinque om. V\\ 158 — 162 = 14 
— 18 II 160 peculantes V \\ 162 neruli V |1 163 — 168 = 19—23 || 163. 
164 bataui matriciaci seniores (sen V) CPVM ^ 164 otn. insifffi.\\ 
166 iun. F|| 167 sen F|| 168 louii FH 169—172 = 24 — 27 D 170 nerui 
CPVMW 173—175 <m. insign. H 173. 174 om. V || 175 excultator (C) \\ 
ionior: Jf || 176 — 179 = 28—31. OC. V. MAGISTEK PEDITUM FRA.ESENTALIS. 123 177 


Kalii. 


67 


Gallia. 
178 


Grati. 


21 


Italia. 
179 


Felices seniores. 


124 


Hispania, 


' 


180 


Felices iuniores. 


23 


Italia. 
181 


Gratianenses seniores. 


68 


Gallia. 
182 


Tnuicti seniores. 


125 


Hispania. 


Bttck. p.25* 


183 


Augustei. 


des. 


— 
184 


louii iuniores. 


42 


IHyricum. 
185 


Uictores iuniores. 


126 
154 


Hispania. 
(?) Britannia. 
186 


Bataui iuniores. 


72 


Gallia. 
187 


Bructeri. 


69 


» 
188 


Ampsiuarii. 


70 


» 
189 


Gratianenses iuniores. 


37 


Italia. 
190 


Ualentinianenses iunio- 


71 


(?) Gallia. 


res ^) . 


61 \ 


?) Illyricum. 
191 


Raeti. 


44 


» 


- 


192 


Sequa^ii. 


43 


» 
193 


Sagittarii uenatores. 


45 


» 
194 


Latini. 


46 


» 
195 


Sabini. 


22 


Italia. 
i96 


Brachiati iuniares. 


66 


Gallia. 


' 


"197 


Honoriani Atecotti se- 
niores. 


74 


» 
198 


Honoriani Marcomanni 
seniores ^) . 


38 


Italia. 
199 


Honoriani Marcomanni 
iuniores *) . 


38 


» 
200 


Honoriani Atecotti iu- 
niores. 


24 


» 
3» 


4 Ualentinianenses VII 61; 71, 4) 


Marcomanni VII 38. 

180—183 = 32 — 35 H 181 anie 176 colloc. M\\ 182 inuiati CPVM\\ 
184— 187 = 36— 39 II 184 louii F|l 188 — 191 = 40 — 43 jl 190 ualen- 
tinianes: IV JW B 191 re/// C|| 192—195 = 44 — 47 || 192 equarii P 
ied add. 8 sequarii VM sequ/////// C\\m om. insign. \\ 197—200 = 
48-51 II 197 honorarii P|| 198 Marcomanni om. V || 199 maro: M 
200 <m. V. 124 


OC. V: MAGISTER PEDITUM PKAKSBNTALIS. 


201 


Brisigaui seniores. 


128 


Hispania. 


202 


Brisigaui iuniores. 


25 


Italia. 


203 


Honoriani Mauri senio- 
res. 


51 


lUyricum. 


204 


Honoriani Mauri iunio- 
res. 

• 


26 


Italia. 


205 


Celtae iuniores. 


141 


Africa. 


206 


Inuicti iuniores Britan* 
niciani. 


127 


Hispania. 


207 


Exculcatores iunioi;es 
Britanniciani. 


des. 
208 


Felices Ualentinianen- 
ses. 


47 


Illyricum. 


209 


Mattiaci iuniores Galli* 
cani. 


77 


Gallia. 


210 


Salii Gallicani^). 


129 


Hispania. 


211 


Sagittarii Neruii Galli- 
cani. 


75 


Gallia. 


212 


louii iuniores Gallicani. 


76 


» 


213 


Seguntienses. 


49 


Illyricum. 


214 


Galli uictores. 


27 


Italia. 


215 


Honoriani uictores iu- 
niores ^) . 


48 


lllyricum. 


216 


Honoriani a^carii senio- 
res. 


79 


Gattia. 


217 


Felices iuniores Galli- 
cani. 


des. 
218 


AtecoUi tuniores GalK- 


78 


Gallia. 
cowt'). 5) Salii iuniores Gallicani VII 129. 6) Honoriani uictores 
VII 48. 7) cf. 70: VII 78. 

201 — 204 = 52 — 55 II 202 om. P||204 hononi mauri IV Cfl 205. 
206 = 56. 57 H Bataui iuniores inser. insign. 58 \\ 207 — 21 1 = 59 — 63 || 
208 uaentinianen Jf || 209 matiaci CV matici P D galliani CPVM\\ 
210 sallii m galUa// Cgalleani PgaUiani rH 211 8ag///////////ui///////n. 
Cllnerui PFJfH 212 — 215 = 64— 67 || 212 louii euanuit in C louii 
V II gallicatu FH 213 saguntienses V litt. a ex correct. orta || 216 — 
219=68 — 71 11216 arcarii CPVM. OC. V. KAOISTBR PBmTXJM PRAESENTALIS. 125 219 
220 
221 
222 
223 

224 
225 
226 
227 

228 

229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 

237 

238 
239 

240 Tungri. 

Honoriani Oallicani ^) . 

Mauri tomuites seniores. 

Mauri to/santes iuniores. 

Legiones comitaten- 

ses XXXII: 
Me;>apn seniores. 
Fortenses. 

Propugnatores seniores. 
Armigeri defensores se- 

niores. 
Septimani seniores. 
Begii. 

Pacatianenses. 
Uesontes ®) . 
Mattiarii iuniores. 
Mauri cetrati. 
Undecimani. 
Secundani Italiciani. 
Germaniciani iunio- 

res 1«) . 
[Tertiani siue] tertia Ita- 

lica"). 
Tertia Herculea. 
Lanciarii Gallicani Ho- 

noriani. 
Propugnatores iuniores. 50 


Hlyricum, 


52 


» 


136 


Tingitania, 


137 


» 


83 


Gallia» 


130 


Hispania. 


131 


» 


80 


Gallia, 


132 


Hispania. 


32 


Italia. 


55 


Hlyricum. 


133 


Hispania. 


30 


Italia. 


56 


Illyricum. 


134 


Hispania. 


144 


Africa. 


33' 


Italia. 53 Hlyricum, 54 

81 Gallia, Bflck. p. 27* 57 Hlyricum, 8) Mattiarii Honoriani Oallicani VII 5^. 9) tta ettam 8*2 ; VII 
m. Bisontes Blfek. 10) Germaniciani VII 33. 11) Tertiani 
VII 53. 220 -.224=72 — 75 || 221. 222 mauritoantes CPVM o tstroque in 
Vex correct. orto 1 224 merapes CPVMi 225 — 228 s;= 76— 79 H 227 
iuniores C||229— 233 = 80 — 84 g 230 pecatianenaes FB 231 ues////// 
C II 232 iuniores eitan. in C || 233 mauricetn//// C mauricetnati PV 
mauiicettnati ilf B 234 — 237 = 85 — 88 || 234 undetiniani r||235 ita- 
licia^VL itf||237 italiaca CF|| 238 — 241 = 89— 92. 126 OC. V. MAOISTER pbditvm praesentalis. 241 


Legio] secunda Bri- 


84 


Gattia. 
tannica [siue secun- 


156 


(?) Britannia. 
dani] 12) . 


242 


Septimani iuniores. 


31(?)/te7ta.l39(?) 
Tmg, 103 (?) Galh 


243 


Praesichantes ^^ . 


86 


Gallia, 


244 


Ursarienses. 


85 


» 


245 


Cortoriacenses. 


88 


)) 


246 


Geminiacenses. 


87 


» 


247 


Honoriani felices Galli- 
cani. 


89 


» 


248 


Tertia lulia Alpina ^*) . 


35 


Italia. 


249 


Prima Flauia Pacis ^*) . 


146 


Africa. 


250 


Secunda Flauia XJirtu- 
tis 1«) . 


141 


» 


251 


Tertia Fiauia Salutis i^) . 


148 


» 


252 


Flauia uictria: Constan- 
tina^®) [id est Con- 
stantici]. 


150 


» 


253 


Secunda Flauia Con- 


149 


» 
stantiniana ^^) . 


138 


(?) Tingitmiia. 


254 


Tertio Augustani. 


151 


Africa. 


255 


Fortenses. 


152 


» 


256 


Pseudocomitatenses 

xvm: 


257 


[Legio] prima Alpina^*^) . 


34 


Italia, 12) Secundani Britones VII 84. Secundani iuniores VII 166. 
13) Praesidiantes 94. Praesidienses VII 86; recte. 14) Tertia lulia 
VII 35. Ib) Vnmaxd VII 146, 16) Secundani r/J 147. 17) Tertiani 
F7J 148. 18) Constantici 103. Constantiaci VII 150. Conntantiana 
Alciat. 19) Constantiniani VII 149. 20) Prima lulia VII 34. 

241 secunde CV secundae PM || britannice C brittannice PV 
brittanice 3f 1 242 - 245 » 93 — 96 | 246— 249 »97— 100 | 247 galU- 
cani V a altero ex eorreet. orfo || 249 p fla//////cis Ci| 250 — 253^ 
101 — 104 1 250 euanuit in Cp 252 flauie CV flauiae Pif 1 uictrices 
CPVM I constantine CPF oonstantinae M 1 253 secunde flauie CV 
secundae flauiae PJf || constantiniane CPF constantinianae ilf 1 254— 
258 = 105-10811255 fontenses CPVM cf. 106; VII 152. OC. V, MAGISTER PEDITUM PRAESBNTALIS. 127 258 

259 
260 

261 
262 
263 
264 

265 
266 
267 
268- 
269 
270 
271 [Legio] secunda Iiilia 

Alpina ^^ . 
Lanctorii Lauriacenses. 

Lanciarii Comaginen- 

ses^^j, 

Taurunenses. 
Antianenses. 
Pontinenses ^^) . 
Prima Flauia Gallicana 

Constantia ^) . 
Martenses. 
Abrincateni. 
Defensores seniores. 
Mauri Osismiaci. 
Prima Flauia Metis ^») . 
Superuentores iuniores. 
Constantiaci 28) . 27 2 Comiacenses 27) . 

273 Septimani 28) . 

274 Romanenses. 

275 Officium suprascripti 

praesentalis: 60 Hlyricum. 58 
59 

des. 

des, 
39 
90 Hlyricufn. Italia, 
Gallia. )) 9t 

92 

93 

94 

95 

96 

138 Tinffitania. 
150 {l)Africa. 
102 Gallia. 
103 Bdck.p. 28* v » » » 106 
magistri )) )) peditum 276 
277 
278 
279 
280 
281 Princeps. 

Numerarius. 

Commentariensis. 

Adiutor. 

Regerendarius. 

Exceptores et reliqui apparitores. 21) Secunda lulia VII 60, 22) Comagenis XXXIV 36; Itin. ; 
^flft.; Eugipp, uit. S. Seuer. 1. 23) Pontennenses VII 39. fort. 8cr. 
Pontaenenses. 24) Prima Flauia Gallicana VII 90. 25) Prima Fiauia 
^^I 95 ; scrib. Prima Flauia Martis ; cf. 249 — 61. 26) Constantiniani 
VII 138. 27) Comacenses VII 102; recte. 28) Septimani iuniores 
VII 103. 

258 secunda] II CM\\ 259—262 = 109—112 || 259 lancerii CPV 
lancearii if || 260 lancearii VM^ maginenses CPVM\\2Q1 taurinen- 
^P^ 262 ancianenses P || 263 — 266 = 113 — 116 || 267 — 270=117 
-120||271— 274 = 121— 124 II 271 constantiati F || 281 reliqua P 
«w eorrex. 128 OC. VI. MAOISTBR BQUITUM PRABSENtALlS. Bdck. p. 29* 2. 3 4. 5 6—10 11 — 15 16—20 > ? VI. 

Insignia uiri illustris magistri equitum. 
2 Comites. 3 Promoti. 

4 Brachiati. 5 Bataui se- 

niores. 
6 Oomuti 7 Cornuti 8 Alani. 9 Bataui iu- 10 Ualentinia- 

seniores. iuniores. niores. nenses. 

11 Armigeri. 12 PrimaGdl- 13Daimatae. UPassereft- 15 Mauri ali* 

Vio tiaci tes 

16 Taifali. 17 Honoriani. 18 Maurife- 19 Constan- 20 Scutarii. 

roces. tiaci. 2 seniores add, C senior add, F|| 3 senior' add, K 1 14 pafise- 
ratiati M^ || 16 iun add, F || 17 seniores add, F || 18 mauriteroces 
P|| 19 constantiati VM'^. (>C. VI. MAGISTBR EQUITIIM PRABSENTALIfl. 129 
21 Stablesiani. 
iiVtHiA uni 22 Mucamutni. 23 Aim^ri t 24 Clibanarii. 
28TerliiBagitta- 26 Primo sagit- 37 Secundo 
res. tarii. gittarii. m. 

^ Qiiarto mgit- 30 Parthi iunio- 31 Citrati senio- 32 Comitea iu- 

33 Promod iuni' 34 Ssgittarii iu- 35 Citrati iunio- 36 Hononani ii 

- 38 Scutarii. 39 Stabletiani. 40 Cordueni. 13 KnioieH om. 3f' '^ U 24 uabanarii P \\ 26 primo V o ex eorreet. 
'"^ 1 30 iunior«a] »en C || 31 citraci V utati JU ^ || 32 Comites iunio- 
n»] MmittenBes P R 35 citraci V | 36 fonoriani C || 38 iu. add. F|| 
1* BNfe 38 «jHdc. ri corouerci P cordeni V. 130 OC. VI. MAGIST^R EauiTUM PRAESENTALIS. Bock.p.3i*41 Sub dispositione uiri illustris comitis et 

magistri equitum praesentalis: 42 

43 
44 
45 

^6 

47 

48 

49 

50 
51 
52 53 

54 
55 
56 
57 

58 
59 Uexillationes palati- 

nae decem: 
Comites seniores. 
Equites promoti seniores. 
Equites brachiati senio- 

res. 
Equites brachiati iunio- 

res. 
Equites Bataui seniores. 
Equites comuti seniores. 

Equites comuti iuniores. 

Comites Alani. 
Equites Bataui iuniores. 
Equites constantes Ua- 

lentinianenses senio- 

res 2) . 
Uexillationes comita- 

tenses : 

Equites armigeri^). 
Equites prima 6alli<;am. 
Equites octauo Dalmatae. 
Equites Dalmatae Passe- 

rentiaci ^) . 
Equites Mauii alites. 
Equites Honoriani Tai- 

fali iuniores^). Collatio cap. VII^). 159 


Italia. 


160 


» 


161 
170 


GaUia. 


167 


» 


168 


(?) » 


162 


(?) Italia. 


168 


(?) Gallia. 


162 


(?) lUdia. 


163 


» 


169 


Gattia. 


165 


Italia. 173 


Gallia. 


176 


» 


174 


» 


175 


» 


177 


» 


172 


» 205 (?) Brikumia. 

1) Numeria inclinatis indicaiur nomen uexHlaiianis in eap. VII 
immutaium legi. 2) iuniorefl VII 165. 3) EquiteB armigeri senio- 
res VII 173; sed cf. 66^ VII 184. 4) Passerentiacenses VII 176. 
5) Equites Honoriani iuniores VII 172] eed cf. 79^ VII 196. Equi- 
tes Taifali VII 205. 

43— 52 »2— 10 g 45 brachiaci VI 46 om. CPVM et insign. | 54 
— 58«= 11 — 15 II 55 prima gallia CPVM | 56 octano P|| 57 Equites 
Dalmatae om. Cjl passerentiati r|| 59— 63sl6— 20 g 59 tafali V. OC. VI. MAGISTKR BQmTUM I»RABSk«:NTALIS. 131 60 61 
62 (^j 63 

64 

65 
66 

67 

68 

69 
70 

71 
72 
73 

74 
75 
76 

77 

78 
79 "X Equites Honoriani senio- 

res. 
Equites Mauri feroces. 
Equites Constantiani fe- 

^^lces. 
Equites scutaru^^). 

Equites stablesiani Afri- 

cani''). 
clquites Marcomanni. 
Equites armigeri senio- 

res. 
Equites sagittarii cliba- 

narii ^) . 
Equites sagittarii Parthi 

seniores. 
Equites primo sagittarii. 
Equites secundo sagit- 

tarii. 
Equites tertio sagittarii. 
Equites quarto sagittarii. 
Equites sagittarii Parthi 

iuniores. 
Equites c&trati seniores. 
Comites iuniores. 
Equites promoti iuniores. 
Equites sagittarii iuuio- 

res ®) . 
Equites c&trati iuniores. 
Equites Honoriani iunio- 

res. 171 Gallia, 

202 Britannia. 

164 Italia. 

178 Gallia. 

207 Tingitania, 

181 Africa. 
182 1S3 
184 

m 

186 » 188 


» 


189 


» 


190 


» 


191 


» 


192 


» 


187 


» 


des. 
194 


Africa. 


195 


» 


193 


» 


196 


» Bttck. p. 32* 6) Equites scutarii seniores VII 181 » W7. 7) Equites stable- 
aiani seniores VII 182. 8) Equites clibanarii VII 185. 9) Equi- 
tes scutarii iuniores VII 195, reete; cf. 81^ VII 197. 

62 constantia P constantiati F || 64--67 = 21— -24 H 65 maco- 
mani ri 66 arongeri CJ 68 — 71 = 25— 28 || 71 tertii CV tercii P || 72 
-75 = 29 — 32 II 76 — 79 = 33 — 36 II 74. 78 citrati CPif curati F. 

9* 132 OC. VI. MAGISTBR EQUITUM PRAESENTALIS. SO J&^^^^armigeriiuniores. 198 Afrioa. 

81 V Equites secundi scutarii 197 » 

iuniores i^) . 

82 Equites stablesiani Itali- 180 » 

ciani. 

83 Equites sagittarii Cor- 209 Tingitania. 

dueni ^^) . 

84 Equites sagittarii senio- 208 » 

res. 

85 Cuneus equitum promoto- des, 

rum. 

86 Officium suprascriptae magisteriae pote 

statis: 

87 Princeps. 

88 Numerarius. 

89 Primiscrinius. 

90 Commentariensis. 

9 1 Adiutor. 

92 Regerendariusr 

93 Exceptores et reliqui apparitores. 10) Equites scutarii iuniores scolae aecundae VII 197. 11) £qui~ 
tes Cardueni VII 209. Carduenorum Qr, XXXVI 34. 

80 — 83 = 37— 40 II Sl seniores Jf || 84. 85 om. insign. || 85 pro> 
mottorum V t altero ex correct. orto || 92 regendarius V. OC. YII. DISTKIBUTIO NUMSRORUM. 133 VII. 

Qui numeri ex praedictis per infrascriptaB prouincias b^^. p. 33* 

habeantur : 2 Intra 


Italiam: 


Collatio cap^ V^) : 


3 


loiiiani seniores. 


145 


leg. pal. 


4 


Herculiani sentores. 


146 


n 


» 


5 


Diuitenses seniores. 


147 


» 


» 


6 


Tungrecani seniores. 


148 


9 


B 


7 


Pannomciani seniores. 


149 


» 


» 


S 


Moesiaci seniores. 


150 


n 

9 


Cornuti seniores. 


158 


aux. 


pal. 


10 


Brachiati seniores. 


159 


» 


» 


11 


Petulantes seniores. 


160 


» 


» 


12 


Celtae seniores. 


161 


B 


» 


13 


Heruli seniores. 


162 


» 


» 


14 


Bataui seniores. 


163 


» 

15 


Mat^iaci seniores. 


164 


» 


» 


16 


louii seniores. 


168 


» 


» 


17 


Uictores seniores. 


des. 


18 


Cornuti iuniores. 


169 


atM^. 


. pai. 


19 


Leones iuniores. 


172 


» 


» 


20 


Exculcatores seniores. 


173 


» 


» 


21 


Grati. 


178 


» 


» 


22 


Saiini. 


195 


» 


» 


23 


Felices iuniores. 


180 


» 


» 


24 


Atecotti Honoriani iunio- 

res 2) . 


200 


» 


» 1) Numeris inclinatis indicatur nomen legionie uel auxilii in dap. 
V immutatum legi, 2) In cap, V vox Honoriani semper fere reliquis 
numerorum nominibus praeponitur, 

1 per om. Jlf II 3 //ui///////// C|| louiani F|| 4 her/////////// C jl 5 se- 
niores euan, in C'|| 6 tungraecani PMfi 7 pannoriciani CP3f panno- 
ritiani F 1 U peculantes F || 12 celthe C || 15 maliaci CPVM\i 16 
louii V II 22 sauini CPVM \\ 24 attecotti V, 134 OC. VII. DI8TRIBUT10 NUMERORUM. 

25 


Brisigaui iuniores. 


202 


aux. p(d. 


Bock. 


p.34*26 


Mauri Honoriani iunio- 
res. 


204 


» » 
27 


Galli uictores. 


214 


» % 
28 


Octauani. 


153 


leg, pcd. 
29 


Thebaei. 


154 


» » 
30 


Mattiarii iuniores. 


232 


leg, cotn. 
31 


Septimani iuniores. 


242 


(?) » » 
32 


Regii. 


229 


» » 
33 


Germfl,niciani ^) . 


236 


» » 
34 


Prima Lilia^). 


257 


leg. pseud. 
35 


Tertia lulias). 


248 


leg, cotn. 
36 


Pladdi Ualentinianici fe- 
lices. 


des. 


— — 
37 


Gratianenses iuniores. 


189 


aux, pal. 
38 


Marcomanni^). 


m 199 » » 
39 


Pontennenses ^) . 


263 


leg, psetid. 
40 


Intra Illyricum cum uiro 
spectabili comite Illy- 
rici: 
41 


Sagittarii Tungri. 


174 


aux, pal. 
42 


louii iuniores. 


184 


» » 
43 


Sequani. 


192 


» » 
44 


Raett. 


191 


» » 


- 


45 


Sagittarii uenatores. 


193 


» » 
46 


Latini. 


194 


» » 
47 


Ualentinianenses felices. 


208 


» » 
48 


Honoriani uictores®). 


215 


» » 
49 


Seguntienses. 


213 


» » 3) Germaniciani iuniores V 236, 4) Prima Alpina V 267, 5) Ter> 
tia lulia Alpina V 99 = 248. 6) Honoriani Marcomanni senioreSy 
Honoriani Marcomanni iuniores V 198; 199. 7) Pontinenses V 113=. 
263 fort, scrib. Pontaenenses. 8) Honoriani uictores iuniores V 216, 26 iuniores] /////res C || 27 euan. in C || 28 ////uani C | 29 ///bei 
C II 36 ualentinianiaci P R 42 louii F|| 44 retii CPOf || 45 segitta- 
rii P||48 uictor CFuicto; M, OC. VII. DI8TRIBUTIO INUMERORUM. 135 50 


Tungri. 


219 auz. 


pal. 


51 


Mauri Honoriani senio- 
res. 


203 » 


» 


52 


Mattiarii Honoriani Gal- 
licani ^) . 


220 » 


» 


53 


i Tertiani i») . 


257 leg. 


com. 


54 


Tertia Herculea. 


238 » 


» 


55 


Pacatianenses. 


230 » 


» 


56 


Mauri c&trati. 


233 » 


» 


57 


Propugnatores iuniores. 


240 » 


» 


58 


Lancearii Lauriacenses. 


259 leff. pseud. 


59 


Lancearii Comaginenses. 


260 9 


» 


60 


Secunda lulia^^). 


258 » 


9 


61 


Ualentinianenses ^^) . 


190 (?) aux. pal. 


62 


Catarienses **) . 


des. — 

63 


Intra Gallias cum uiro illu- 
stri magistro equitum 
Galliarum: 


64 


Mattiaci iuniores. 


165 aux, 


. pal. 


65 


Leones seniores. 


171 » 


)) 


66 


Brachiati iuniores. 


m )) 


9 


67 


Salii seniores^^). 


177 » 


» 


68 


Gratianenses *^) . 


181 » 


» 


69 


Brocteri ^*) . 


187 » 


» 


70 


Ampsiuarii. 


18S » 


» 


71 


Ualentinianenses ^^) . 


190 (?) 


» 


72 


Bataui iuniores. 


186 » 


» B6ck. p. 35* 9) Honoriani Gallicani V 72 = 220. Mattiarioa praeter hos inter 
attxilia non reperies; itaque aui ex cod. V Mauri recipiendum est, 
atU Mattiaci, qtiod edit. Gelen. praehet. 10) Tertia Italica V 237 = 
Tertiani V 88. 11) Secunda lulia Alpina V 108 = 258. 12) repetun- 
tur 71. Ualentinianenses iuniores V 190. 13) N(umeru8) Cattharen- 
Bium ^ram^. inscr. Khen. 1293, 1377, 1491 e, 1497, 1550 d; Cadda- 
rensium Henz. 5271 = Bramb. 1317. 14) Salii V29 = 177. 15) Gra- 
tianenses seniores V 33=181. 16) Bructeri F39 = i«7. 

52 Mattiarii] mauri r||56 citrati CPVM\\bl propugnatores V\\ 
58 lactarii V || laurianenses C || 69 brotteri F || 72 Bataui r^etunt 
PM. KiO OC. VII. DISTRIBUTIO NUMERORUM. 73 

74 
75 

7« 
77 

7H 
711 

Nl 

N2 
H\\ 
NJ 

Nh 

N(l 
N7 

NN 
Ntl 

tiU 

lU Britoiies. 

Atecotti Honoriani senio- 

res. 
Sagittarii Nerui» Galli- 

cani. 
louii iuniores Gallicani. 
Mattiaci iuniores Galli- 

cani. 
Atecotti iuniores Galli- 

cani. 
Ascarii Honoriani senio- 

res. 
Armigeri defensores se- 

niores. 
Lancearii Honoriani Gal- 

licani. 
Lancearii Sabarienses. 
Menapit seniores. 
Secundani Britones*^). 
Ursarienses. 
Praesidienses.. 
Geminiacenses. 
(yortoriacenses. 
Honoriani felices Galli- 

cani. 
Trima Flauia Galli- 

cana i^) . 
Mar^enses. 
Abrinoateni. des. — — 
197 atix. pal. 211 » » 212 » » 

209 » » 218 )> 216 » » » 227 

• 


leg. 


com. 


239 


» 


» 


152 


leg. paL 


224 


%. 


com. 


241 


)) 


» 


244 


)) 


» 


243 


» 


» 


246 


» 


» 


245 


)) 


)) 


247 


» 


» 264 leg. pseud. 

265 » » 

266 » » )7j aim&. SeouAdani Britanniciani ; cf. F92: Britannicis= F24i: 
i«P(^UuU Hritnnnica. 18) Frima Flauia Gallicana Constantia V ^64 
_ (HinMtantia V 114. 

V\ l);/tone8 CB 74 ////ti C arecotti F|| 75 nerui CPVM^i 76 louii 
r II 77 martiaci (PJ || 78 om. V || 82 om. C|t honoriani pro lancearli 
^»11 K\ menapi CPVM\\ 86 presidientes V H 87 germiniacenses F||9« 
KiiUic VP gallit' V galli: i(f H 91 marienses CPVM\( 92 abrineateni 
VVVM. OC. VU. D18TRIBUTI0 NUHEKOKUM. 137 93 


Defensores seniores. 


267 leg. 


psetcd. 


94 


Mauri Osismiaci. 


268 » 


» 


95 


Prima Flauiai»). 


269 » 


9 


96 


Superuentores iuniores. 


270 » 


)) 


97 


Balistarii. 


des. — 

98 


Defensores iuniores. 


des. — 

99 


Garronenses ^o) . 


des. — 
100 


Andere[ni]tiani 2i) . 


des. — 
101 


Acincenses. 


des. — 
102 


Comacenses. 


272 leg. 


pseud. 


103 


Septimani iuniores^^). 


273 » 


» 


242 (?) leg. com. 


104 


Cursarienses^*) iuniores. 


des. — 
105 


Musmagenses. 


des. — 
106 


!^omanenses. 


274 leg. psetid. 


107 


Insidiatores. 


des. — 
108 


Truncensimani 2*) . 


des. — 
109 


Abulci. 


des. — 
110 


Exploratores. 


des. — 
111 


Officium uiri illustris mag 


istri equitum per 
Gallias: Bock. p. 37* 112 Princeps ex officiis magistrorum militum 

praesentalium ^ uno anno a parte pedi- 
tum^ alio a parte equitum. 

1 13 Commentariensis. 

114 Numerarii ex ntmqtie officiis singuliis a^nis. 

115 Adiutor. 

1 1 6 Regerendarius . 

117 Exceptores et reliqui apparitores. 

19) Prima Flauia Martis V 269. 20) Praefectus militum Car- 
ronentium XXXVII 15. 21) Anderetianorum uel Anderecianorum 
XLI 17; XLII 22. Andereton Rau, Anderitum Tah. 'A>;6£p7]Bov 
^l 22) Septimani V 273. 23) Ursarienses Pancirol. 24) Tri- 
cesimani Aldat, 

97 V^istari CPJf || 99 garlonenses V \\ 100 andereniciani PJf || 
111 offitia\3f II magistri uiri illustris Pl 113 commentarienses PV sed 
correx. V\\ 114 utrisque] uiris et CPVM || offitii Jlf || singulis annis] 
MDgularis CPVM^Wio regendarius F|| 117 et om. M, 138 OC. VII. DISTRIBUTIO NUMBRORUM. 118 

119 
120 

121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 

128 
129 

130 
131 
132 
133 

Bdck. p.38* 134 

135 136 
137 
138 

139 
140 Intra Hispanias cum ui- 
ro spectabili comite: 
Ascarii seniores. 
Ascarii iuniores. 
Sagittarii Neruie. 
Exculcatores iuniores. 
Tubantes. 
Felices seniores. 
Inuicti seniores. 
Uictores iuniores. 

Inuicti iuniores Brito- 

nes25). 

Brisigaui seniores. 
Salii iuniores Galli- 
cani^ft). 

For^enses. 

Propugnatores seniores. 
Septimant seniores. 
Uesontes ^7) , 
Undecimani. 
Intra Ttngita^iam cum 
uiro s p e c t ab il i co- 
mite: 

Mauri tonantes seniores. 
Mauri tonantes iuniores. 
Constantiniani 28) . 

Septimani iuniores. 
Intra Africam cum uiro 
spectabili comite 
Africae: 166 


ai4x. 


pal 


167 


» 


» 


170 


» 


» 


175 


» 


» 


176 


» 


9 


179 


» 


» 


182 


» 


» 


185 


x> 


» 


206 


» 


» 


201 


» 


» 


210 


» 


» 


225 


leff. 


com. 


226 


» 


» 


228 


» 


» 


231 


» 


» 


234 


» 


» 221 atcx. pal. 

222 » » 

27 J leff, pseud, 
253 (?) leff, com. 

242 (?) » 25; Inuicti iuniores Britanniciani V 20$ = Britanniciani F 57; 
re<^e. 26) Salii Gallicani V '210. 27) Bisontes BUck. v 28) Con- 
stantiaci V 272. 

121 nerui CPVM^ 124 iu sen F|| 130 forienses CP3f foknses F|| 
132 om. P II septimane CV septimanae 3f H 134 undetiniani F|| 135 
tungitariam CPFJI/|| 136. 137 mauritoantes CP mauritomantes VM. OC. VII. DISTRIBUTIO NUMERORUM. 139 141 Celtae iuniores. 

142 Annigeri propugnatores 

seniores. 

143 Armigeri propugnatores 

iuniores. 

144 Secundani Italiciani. 

145 Cimbriani. 

146 Primani29). 

147 . Secundani 3®) . 

148 Tertiani 3^1) . 

149 Cons tantiniani ^^) . 

150 Constan tiaci ^^) . 

151 Tertio Augustani. 

152 Fortenses. 

153 Intra Britannias cum 

uiro spectabili 
comite Britan- 
niarum: 

154 Uictores iuniora^ Bri- 

tanniciani. 

155 Primani iuniores. 

156 Secundani iuniores. 

157 Item Uexillationes: 

158 Intra Italiam: 

159 Comites seniores. 

160 Equites promoti senio- 

res. 

161 Equites brachiati se- 

niores. 

162 Equites comuti senio- 

res^^). 205 aux. pai. 
151 leg. pal. 

156 » » 235 


leg. 


c<m. 


155 


leg. paL 


249 


leg. 


cotn. 


250 


» 


» 


251 


» 


» 


253 


» 


» 


252 


» 


» 


254 


» 


» 


255 


» 


» 185 (?) aux. pal. 

des. — — 
241 (?) leg. com. 
Collatio cap. VI. 

43 pal. 

44 » 

45 » 

48 (?) 49i^.) » BOck. p. 39"" 29) Prima Flauia Pacis V 100^249. 30) Secunda Flauia Uir> 
tutis VlOl = 250. 31 ) Tertia Flauia Salutis Vl02 » 251 . 32) Secunda 
Flauia Constantiniana V 253. 33) Flauia uictrix Constantina V 252 
s Constantici V 103. 34) aitt hic aut 168 acribendum eat iuniores. 

142 (nn. F|| 143 propugtores F|| 150 constantiati F|| 154 iuniorum 
CPVM. 140 OC. VII. DISTRIBUTIO NUMERORUM. 163 

164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 Comites Alani. 
Equites Mauri feroces. 
Equites coiistantes Ua- 

lentinianenses iuni- 

ores35). 

Intra Gallias cum 
uiro illustri co- 
mite et magistro 
eq u it um Gallia- 
rum: 
Equites Bataui senio- 

res. 
Equites comuti senio- 

res 3*) . 
Equites' Bataui iunio- 

res. 
Equites brachiati iu- 

niores. 
Equites Honoriaiii se- 

niores. 
Equites Honoriani iu- 

niores ^^) . 
Equites armigeri se- 

niores ^?) . 
Equites octauo Dal- 

matae. 
Equites Dalmatae Pas- 

serentiacenses. 
Equites primi Galli- 

cani. 
Equites Mauri alites. 50 pal. 
61 com, 
52 pai. 47 pal. 

48 (?) 49 (?) 51 » 46 » 60 com. 59 » 54 » 56 » 57 » 55 r> 58 » » 35) seniores VI 52, 36) Equites Honoriani Taififili iuniores VI 
59 = Taifali VI 16, 37) Equites annigeri VI 64, 

167 "seniores "bataui P|| 171 om. F|| 175 Equites Dalmatae oni. 
M II passeratianenses m 176 p'me galli' V || 177 aliifes (t. e. alli- 
tres) V, OC. VII. DISTRIBUTIO NUMERORIJM. 141 178 179 180 181 182 Equites Constantiaci 

feroces. 

Intra Africam cum 

uiro spectabili co- 

mite Africae: 

Equites stablesiani Ita- 

liciani. 
Equites scutarii senio- 
res 38) . 

Equites stablesiani se- 
niores **) . 183 


Equites Marcomanni. 


V84 


Equites anriigeri se- 
niores. 


185 


Equites clibanarii ^®) . 


186 


Equites Partha sagit- 
tarii seniores. 


187 


Equites cetrati senio- 
res. 


188 


Equites primo sagitr- 
tarii. 


189 


Equites secundo sagit- 
tarii. 


190 


Equites tertio sagit- 
tarii. 


191 


Equites quarto sagit- 
tarii. 


192 


Equites Parthi sagit- 
tarii iuniores. 


193 


Equites c^^rati iunio- 
res. 62 com. 82 com. 63 » 64 » 67 
68 72 73 » 65 66 » » 74 )) 69 » 70 » 71 » » » 78 » Bdck. p. 40* 38) Equites scutarii VI 63. 39) Equites stablesiani Afticani FJ 
64. 40) Equites sagittarii clibanarii VI 67. 178 conatantiati r|| 179 infra ilf || 186 pantbosagittarii OPVM 
187 cetnati CFilf oernatiP|| 188 aagittarii primi Pprimi (CJOf || 191 
quarti CP H 193 crinati CPVM. , 142 OC. VII. DISTRIBTJTIO NUMERORITM. 194 195 196 197 19B 199 200 

201 

202 

208 
204 
205 
206 207 Equites promoti iunio- 

res. 
Equites scutarii iunio- 

res [comitatenses]. 
Equites Honoriani iu- 

niores. 
Equites scutarii iu- 
niores scolae secun- 
dae^i). 
Equites armigeri iu- 
niores. 
In^ra Britannias cum 
uiro spectabili co- 
mite B ri t an ni a- 
r um: 
Equites catafractarii 

iuniores. 
Equites scutarii Aure- 

liaci. 
Equites Honoriani se- 

niores. 
Equites stablesiani^^). 
Equites Syri. 
Equites TaifaU«). 
In^ra Tingitaniam 
cum uiro specta- 
bili comite Tingi- 
taniae: 
Equites scutarii senio- 
res **) [comitaten- 

868 ]. 76 com. 77 » 79 » 81 » 80 » des, — 

des. — 

60 com, 

64 (?) 82 (?) 
des, — 
59 (?) com. 63 com. 41) Equites secundi scutarii iuniores VI 81. 42) c/. iso 
m, 43) ef. m. 44) c/. 281. 195 scutati M | comitetenses P sed eorrex. || 199 infra CPVM\ 
honoriaci CP 1 206 infra CPVM 1 tigritaniam C tungritaniam 
yM I tigritarie C tingitariae P tingitarie V. OC. Vn. DISTRIBUTIO NUMBRORUM. 143 208 209 Equites sagittarii se- 
niores [comitaten- 
ses] . 

Equites Cardueni **) 
[comitatenses] . 84 com. 83 » vm. 

Esccidit folium unum , quod pagina altera conUnehat 
insignia /^raepositi sacri cubiculi, altera, quae sub dispo- 
sitione eit€s erant. 45) Cquites sagittarii Cordueni VI 83. OC. IX- MAQISTER OPFICIORUM. IX. 

'■ ''*' Insignia uiri illustris magistri officiorum. 
3 Sub dispositione uiri illustris magistri offi- 

ciorum: 

4 Scola scutariomm prima. 

5 Scola scutariorum secunda. 

6 Scola armaturarum seniorum. 

7 Scola gentilium seniorum. 

2 om. r» 3 m gMa add. P|l 7 om. 0. OC. IX. IktAGISTSR OFflClORCM. 145 

8 Scola scutariorum tertia. Bsek. p. 4s* 

9 Scola agentum in rebuB et deputati eiusdem 

scolae. 

10 Scrinium metnoriae. 

11 Scrinium dispositionum. 

12 Scrinium epistolarum. 

13 Scrinium libellorum. 

14 Ammissionales. 

15 Cancellarii. 

16 Fabrieae infrascriptae: 

17 In Illyrico: 

18 Sirmensis sceitorum^ scordiscorum et armo- 

rum. 

19 Acincensis scutaria. 

20 Comutensis^j scutaria. 

21 Lauriacensis scutaria. 

22 Salonitana armorum. 

23 Italiae: 

24 Concordiensis sagittaria. 

25 I/eronensis scutaria et armorum. 

26 Mantuana loricaria. ' ^ ' , 

27 Cremonensis scutapa. 

28 Ticenensis atcuaria. 

29 Lucensis spatharia. 

30 In Gallifs: 

31 Argentpmagensis armorum omnlum. 

32 Matisconensis sagittaria. 

33 Augustodtmensis loricaria^ balistaria et cli- 

banaria. 

1) CarnuntenBis Blfck, 

18 sermensis C \\ scottorum CM scotorum P scociorum F || 19 
acincenses PV sed correx. P\\ scutarie CPV scutariae Jlf || 20 cormi- 
tensis F||21 om. C|| 24 concordienses 3f || sagittarii CPVM\\2b be- 
ronensis CPM boronensis V\\ scutarii C scutaf PVM || 30 gallis CP 
VM\\'61 argentomagenses C armentomagensis F||32Bagitt C sagit- 
tar P sagittaru V sagittarii 3f y 33 augustodonensis CPVM || lerica- 
ria nicliban. CP F clibani 3f. 

NOTITIA DlOiriTATUM. IQ i46 OC. IX. MA^ISTER OI^FICIORUM. B5ck. p. 44* 34 


Augustodtmensis scutaxia. 


35 


Suessionensis 


36 


Remensis spatharia. 


37 


Triberorum scutaria. ■.ii^^''' 


38 


Triberoram balistaria. 


39 


Ambianensis spathaiia et scutaria. 40 Officium autem suprascri-pti uiri illustris 

magistri officiorum de scola agentum in 
rebus habetur hoc modo: 

4 1 Adiutor. 

42 Subadiuuae adiutoris. 

43 Subadiuuae fabricarum diuersarum. 

44 Curiosus cursus publici in praesenti. 

45 Curiosi omnium prouinciarum. 

46 Interpretes omnium gentium. 

34 augustodonensis CPVM\i AO om. M apatio trium uersuum ua- 
cuo relicto || infrascripti CPV || 42 adiutores P VM. OC. X. QUASSTOtt. 147 X. Insignia iiiri illnstris qnaestoris. Bttck. p. 45* 
3 Sub dispositione uiri illustris quaestoris: 

4 Leges dietandae. 

5 Preces. 

6 Habet subaudientes adiutores memoriales 

de scriniis diuersis. 

J2 om. Fllsalutbres 3f*. 10* IIS OC. XI. COItBS Si».CttABttM LAR^^ItlOinjlt. XI. 

uovKi^ lu^ luiii^iua uiri iUustris comitis sacraram largitioniim. '> 
:t Suh ilispoHitione uiri illustris comitis sacra- 

vuiu lu v^itioQum: 
J (\uuivs largitionum per Hlyricum. 

i (\>meM uestiarii. 

(\>mevH auri. 

(\>mevS Urgitionum Italicianarum. 
('omofti titulorum largitionalium per Africam. 
U«itioualei»: u I luiiiiouw C OC. XI. COMES SACRARUM LAKGITIONTJM. 149 

10 Rationalis summaTum Pannoniae secundae^ 

Dalmatiae et Sauiae. 

1 1 Rationalis summarum Pannoniae primae^ Ua- 

leriae, Norici mediterranei et ripensis. 

12 Rationalis summarum Italiae. 

13 Ratiotialis summarum urbis Romae. 

14 Rationalis summarum Trium prouinciarum^ 

id est Siciliae, Sardiniae et Corsicae. 

15 Rationalis summarum Africae. 

16 Rationalis summarum Numidiae. 

17 Rationalis summarum Hispaniae. 

18 Rationalis summarum Quinque prouinciarum. 

19 Rationalis sumtmarum Galliarum. 

20 Rationalis summarum Britanniarum. 

21 Praepoaiti theaaurorum: 

22 Per Illyricum: 

23 Fraepositus thesaurorum Salonita»<?rum^ Dal- 

matiae. 

24 Praepositus thesaurorum Siscianorum, Sauiae. 

25 Praepositus thesaurorum Sabariensium^) , Pan- 

noniae primae. 

26 Per Italiam: 

27 Praepositus thesaurorum [per ItaUam] Aqui- 

leiemium , Ueneti^e, 

28 Praepositus thesaurorum Mediolanensium, Li- 

guriae. 

29 Praepositus thesaurorum urbis Romae. sdck. p.4S' 

30 Praepositus thesaurorum Augustae Uindeli- 

censis, Raetiae secundae. 

1) Sauaria inscr. lapid. omnea; u. C. 7. X. III p. 525. 

10 rationales VM sed correx. F||pannonie ra V\\ U rationales 
^llsumme CV summae P3f\\ 14 et om. M\\ 15 seqq. pro rationalis 
plerumque compendio rat utuntur CP || 19 rat sum PM H 23 seqq. 
pptus' V II 23 salonitarum CPVM \\ dalmate C \\ 27 seqq. pro praepo- 
situs plerumque prep CP pptus V praep M || 27 Aquileiensium Uene- 
tiae] a(^acie C aquiaciae PM aquiatie V || 28 mediolanentium V me- 
diolensium M\\ 30 uindilicensis CP uindilicenses F|| rettie CPV rhe- 
tiae M. 150 OC. XI. COMES SACRARUM LARGITIONUM. 

31 Per Oallias: 

32 Praepositus thesaurorum [per Gallias] Lug- 

dunensit^m. 

33 Praepositus thesaurorum Arelatensium. 

34 Praepositus thesaurorum ^emorum. 

35 Praepositus thesaurorum Triberorum. 
3ft //* Britanniis: 

37 Praepositus thesaurorum Augustensium [in 

Britannis] . 

;iN Procuratores monetart^m: 

30 Procurator monetae Siscianae. 

tO Procurator monetae Aquil^ensis. 

\ \ Procurator monetae urbis Romae. 

42 Procurator monetae Lugdunensis. 

43 Procurator monetae Arelatensis. 

44 Procurator monetae Triberorum. 
\h l*rocuratores ^ynaeciorum: 

40 Procurator ^ynaecii Bassianensis ^ Pannoniae 

secundae — translati Salonis. 
47 Procurator ^naecii Sirmen^, Pannoniae 

secundae. 
|S Procurator ^naecii louensis^ Dalmatiae — 

Aspalato ^). 
4i) Procurator ^ynaecii Aquiletensis ^ {7enetiae 

inferioris« 
fiO Procurator ^naecii Mediolanensis^ Liguriae. 

51 Procurator ^rynaecii urbis Bomae. 

2) Spalato Tah, Spalathion, Spalatum, Spalathon Rau, 'Aoicd- 
XttOov Comiant Borpk, de adm, imp, 'J9. 

32 lugdonensis CFif lugdunensis P\\ 33 arelatentium CF I 34 
iiemorum CPVM correx, Fahric, || 37 augustentium CF|| 38 monetae 
WVM II 30 procuratores C|| in uu, seqq, CV ubique fere exceptis ru- 
hriciu oompendio proci^ utuntur, procurat uel procuratores P, uariig 
vompetuliiM utitur M \\ 40 aquilitensis CPVM || 41 procuratores M j| 
inonetae ofu, M aed auppleu. \\ 42 lugdonensis CVM \\ 43 arelaten CM j; 

45 uyneciorum C cynetiorum PV cineciorum M || 46 seqq, cyneC setnper 
ftfi'e (^PF*V|i4(i procuratorescynetiorum F']47«irmen CP3f syrmen V\\ 
4U uquilegen C aquilegensis PVM \\ benecie Cbenetiae PJlf benetie K. OC. XI. GOMES SACRARtJM LAKGITIONUM. 151 

52 Procurator yynaecii Canusini et l/e/iusimy Bock. p. 49^ 

^ Apuliae. 

53 Procurator ^naecii Carthaginensis ^ Africae. 

54 Procurator yynaecii Arelatensis, prouinciae 

ZTiennensis. 

55 Procurator (Tynaecii Lugdunensis. 

56 Procurator ^naecii Remensis^ Belgicae se~ 

cundae. 

57 Procurator ^ynaecii Tomacensis, Belgicae 

secundae. 

58 Procurator yynaecii Triberorum, Belgicae 

primae. 

59 Procurator (^ynaecii Augustoduno translate 

Mettis. 

60 Procurator ^ynaecii (in Britannis) ?7entensis. 

61 Procuratores linyfiorum: 

62 Procurator linyfii CTiennensis, Galliarum. 

63 Procurator linyfii Rat^nnati^, Italiae. 

64 Procuratores bafiorum: 

65 Procurator bafii Tarentini, Calabriae. 

66 Procurator bafii Salonitani, Dalmatiae. 

67 Procurator bafii Cissensis, ^enetia^ et Hi- 

striae. 

68 Procurator bafii Syracusani, Siciliae. 

69 Procurator bafebrum omnium per Africam. 

70 Procurator bafii Girbitani, prouinciae Tri- 

politana^. 

7 1 Procurator bafii insularum Balearum , in Hi- Bock. p. so» 

spania. 

52 berua in apulie CFberus in apuliae Pberus in apulia M correx. 
Bdek \\ 53 chartaginensis V\\ 54 biennenais CPVM\\b5 procurator] pro- 
uinciae P||lugdon C lugdonenses Flugdonensis M\\ 56 remenses CPM\\ 
58 belgicorum tribrorum V tribrorum CM trirobrorum P \\ 59 trans- 
latamentis CPM translatamesjstis V \\ (60 britanias V \\ bentensis CP 
FJ/II 62 biennensis CPVM\\ 63 rabennatium CPVM\\ Italiae om, P\\ 
65 bafu VM II tanentini CPVM \\ 67 benetii CVM beneni P \\ 68 bafii 
om, 3f II 69 bafiiorum C bafuorum P basnorum V bafnorum Jlf || 70 
grebitani V girbitanae 3/|| Tripolitanae om. JfcT tripolitani CPV. • 152 OC. XI. COMES SACBARVM LARGITIONUM. 

72 Procurator bafii Telonensis, Galliarum. 

73 Procurator bafii Narboneasis.. 

74 Praepositi branbaricariorum^) siue ar- 

gentariorum: 

75 Praepositus branbaricariorum siue argenta- 

riorum Arelatensium. 

76 Praepositus branbaricariorum siue aigentario- 

rum Remensium. 

77 Praepositus branbaricarioriim siue argenta- 

riorum Triberorum. 

78 Praep&siti haatagarum: 

79 Orientalium: 

SO Praepositus bastagae primae Orientalis [Orien- 

taKum] et quartae^). 

81 Praepositus bastagae secundae Orientalis et 

tertiae*). 

82 Praepositus bastagae secundae^) et tertiae 

Orientalis. 

83 Praepositus bastagae primae^) et quartae 

Orientalis. 

84 Gallicanarum: 

85 Praepositus bastagae primae Gallicanae [Gral- 

licanorum] et quartae^). 

86 Comes commerciorum per Illyricum. 

87 Officium autem suprascripti uiri illustris 

comitis sacrarum largitionum habet: 

88 Primicerium totius ofticii. 

89 Primicerium scrinif canonum. 

90 Primicerium scrinit tabulariorum. 

3) scrib' barbaricarlomm. 4) BcUie. Italicianae. 

74 siue am, Jtf || 75 seqq. prep CP pptus Vuariis compendiia utiiur 
ilf II 75 brabar C branbar PVM || 75 seqq, argentar giue argent CP 
F3f II 76. 77 branbSr CPVM\i 77 tribyrorum C tribirorum P tribiie- 
rum F|| 80 bastagar COf bastagii P|| Orientalis] orien CP ort^ V 
orient: 3f ||86 om. 3f R 87 uiri illustris suscripti C uiri iHiutriB su- 
ppaacripti PV iUuet : suprascript M om, uiri || 88 tetius V sed eorrex, |i 
89 seqq, prim plerumque CP primicSF V uariie compendiis tiiitur M 
89 — 92 scriniorum CPVM correx, Blfck, OC. XI. COMES SACKARUM LAKGITIONUM. 153 

1 

91 Primicerium scrinit numerorum. 

92 Primicerium scrinie eniieae massae. 

93 Primicerium scrimi auri ad responsum. B()Gk. p.5i* 

94 Primicerium scrinii uestiarii sacri. 

95 Primicerium scrinii ab argento. 

96 Primicerium scrinii a miliarensibus. 

97 Primicerium scrinii a pecuniis^ et ceteros 

scriniarios. 

98 Secundicerium officii, qui primicerius est 

exceptorum. 

99 Tertiocerium officii^ qui tractat bastagas^). 

5) iVb^. Or, XIII addit : Quarto loco libellos tractat , et cete- 
ro8 palatinos ofBcii suprascripti. 

92 auria CFVM || 93 scriniorum CPV Bcrin : i»f 1 94 scriniorum 
CP scrin VM. 154 OC. XII. COMBS RERXJM PRIIIATARUM. 

xn. 

p 52" Insignia uiri illustris comitis priuataruin. 
#£) Sub dispositione uiri illustris eomifris lerum 
piiuatarum: 

Comes laigitionum priuataium. 
Comes Gildoniaci patrimonii. 

Rationalis reium priuatarum ') per Illy— 

ricum. 
[Rationalis leium piiuataium pei Italiam] . 
Rationalis rei priuatae pei Italiam. 
1) aerib. aut h. l. rei priuat&e aut 8 — 18 rerum priuatamin. 
2 otn. V\\ 5 gildoniati KH 6. 8. 9 radonaleB M. OR. XIi: COMES RSRUM FRIUATARUM. 155 

O Bationalis rei priuatae per urbem RomamB&ek. p.53« 

et suburbicarias regiones cum parte 
Faustinae. 

1 O Rationalis rei priuatae per Siciliam. 

1 i Rationalis rei priuatae per Africam. 

1 2 Rationalis rei priuatae per Hispanias. 

13 Rationalis rei priuatae per Gallias. 

1 4 Rationalis rei priuatae per Quinque pro- 

uincias. 

15 Rationalis rei priuatae per Britannias. 

16 Rationalis rei priuatae fundorum domus 

diuinae per Africam. 

17 Procurator rei priuatae per Siciliam. 

18 Procurator rei priuatae per Apuliam et Ca- 

labriam siue saltus Carminianensis. 

19 Praepositus rei priuatae per Sequanicum 

et Germaniam primam. 

20 Procurator rei priuatae per Dalmatiam. 

21 Procurator rei priuatae per Sauiam. 

22 Procurator rei priuatae per Italiam. 

23 Procurator rei priuatae per urbem Romam. 

24 Procurator rei priuatae per urbicarias regio- 

nes rerum luliani. 

25 Procurator rei priuatae per Mauritaniam Siti- 

fensem. 

26 Procurator rei priuatae gynaecioruln Tri- 

berorum. 
2 7 Procurator ^miecei Uiuarensis rei priuatae 

Metti translata anhelat^). 

2) translati Arelatum BOck. ; ergo gynaeceum Uiuario Medioma- 
tricos , Mediomatricis Arelatum ultro citroque per totam Galliam 
migrauit? Ceterum 26 — 29 omnia ualde eorrupta sunty neque ego me- 
defafn satis certam inueni. 

9 rei publice P || 9 aeqq, ron V rat plerumque C interdum P, 
uariis campendiisutitur M\\^ri^ uel ^ri}iB.t plerumque CPM^li 17 procu- 
rator] rat CPV ratio: M correx, PandroL || 18 seqq, procur tiel 
procurtLi'^ plerumque CPVM H 18 saltus] salutis V || carminenses P 
carmiiiianenses M \\ 20 r^ rei F || 21 suauiam CPVM\\ 23 romanam 
V\\ 26 Triberorum om. V \\ 27 cyrecei CV cyfecei P cirecei M\\ iu- 
uarensis PM uiuarenses V. 156 OC. XII. COMES KBKUM PKIUATARUM. 

Bdck.p. 54*28 Praepositus bastagae rei priuatae 

talis inferioris. 

29 Fraepositus bastagae priuatarum Galliai-uTn . 

30 Officium autem suprascripti uiri illustris 

comitis rerum priuatarum habet: 

31 Primiceriiua totius officii. 

32 Primiscrinium beueficiorum. 

33 Primiscrinium canonum. 

34 ^ Primiscrinium securitatum. 

35 Primiscrinium largitionum priuatarum^ 

36 scriniarios etiam reliquos suprascriptonim 

scriniorum. 

37 Secundicerium totius officii> qui tractat chax- 

tas officii^ 

38 ceteros etiam palatinos. 

31 officii] of/////// {ramra) P \\ 33 nouum C nonum PVJki || 37 
charias CVM, OC. Xni. COMITES DOMBsTlCORtTM. 157 xni Gomes domeaticorum 
equitum. Comes domesticorum B6ek.p.55» 
peditum. 
5 Sub dispositione uirorum illustrium comi- 

tum domesticorum equitumsiuepeditum: 

6 Domestici equites. 

7 Domestici pedites. 

Deputati eorum. 

3 am M^ (P?) II equitum JbTMl 4 ow M^ (P?) || peditum MK 158 OC. XIV. PRIMIC. S. CTIBIC. XV. CASTRENBIS. 

XIV. 

Excidit /olium unum , cuius pagina altera uacua re- 
licia Jinem Hlustrium dignitatum indicabai , altera contiM- 
bat insignia primicerii sacri cuiieuli. 
k.p.B6*Sub dispoeitione uiri spectabilis piimicerii 
gacri cubiculi: 

Religua desiderantur. XV. 

Castrensis sacri palatii. J 


^ 


s^- 


p 


-gi 


<> 
i& 
rH palBtini Pil 2 om. CTJf' FL|IN|TALL-|CO«) OC. XV. CASTREKSIS SACRl PALATlI. 159 

3 Sub dispositione uiri spectabilis castrensis: 

4 Paedagogia. 

5 Ministeriales domini. 

6 Curae palatiorum. 

7 Officium autem uiri spectabilis castrensisBfick. p.58' 

habet: 

8 Tabularit^m domini. 

9 Tabularium dominae Augustae. 

1 Adiutorem. 

11 Chartularium et scrinium ipsius^ 

12 et ceteros palatinos officiorum^). 

1) officii suprascripti Or, XVII 11, 

5 domni CV \\ 8 tabulariorum CPVM \\ domni C || 9 domni aug 
C domini aug V dni aug PM || 1 1 cartularium CPM carcularium V 
12 palatinus V sed correx. 160 OC. XVI. PRlMlCERms NOTARIORUM. B5ck. p.59* XVI. 

Primicerius notarionim. 
4 Sub cura uiri spectabilis primicerii notario- 

rum: 

5 Notitia omnium dignitatum et amministratio- 

num tam ciuilium quam militarium. 

6 Officium autem non habet sed adiutores^). 

1) adiutorem de scola notariorum Or. XVIII e. 

2. 3 ow. r II 2 ita Mi (O -FL. j INTALL j COMObF j .PR-f 
FL I INTAL I COMORD | PR Jlf Ml 4 spectabiUs uiri V | uiri om. 
PM^ 5 ministrationum CPVM || 6 atramento seriptum %n codd. mn- 
nibus. '. XVll. MAOISTRI !;CRtNiOUI'\ xvn. 

Magiatn sGriniomm. 

EpUtularun). 
11 Magister memoTiiie aiinotationes omnes dictat, 
et emittit; reepondet tamen et precibus. 
1 magister CiTJf || 2— 4_n.«. CiTJtf' H 5- 10 om. FH 6. 7. 9. 
FL I INTAI.L|COMORD | PR C'P\\ 5 FL | INTAL ] COMOE | PR 

' Jf ' II 7 FL I INT I COMO | PR if' |l D FL | INL (*ie) \ COMO | Pfi 3f ' II 
fi iia 3f 1-^ II 6. 8. 10 FL I VALE | MAG EPIS | IVSS aS C \\ e FL- j 
VALE I mag ^ i iuff. 93 P H 9. 10 FL_| VALE | MAO | E"? | IVSSI- 
SP|i 8FL I VAL [MAG | IVSS | DD Jtf ' H 10 FL ; VAL|MAG:E| 
IVSSl .DD Jtf ' 11 II rt emittit. om. Sf\i respondit V. 162 . XVU. MAG. SCRIN. XVIII. PBOC. AFBIC. 12 Magister epistolarum legationes ciuitatum 

et coDBul^atioiies et preces tractat. 

13 Magister libellorum cognitiones et preces 

tractat. xYin. 

Froconsnl AMcae. 
2 Sub dispositione uiri spectabilis ptoconsu- 

lis Africae: 

3 Prouincia /Tocon&ularia et legati eius duo. 

4 Officium autem habet ita: 

12 consulatioiiei CFVMVi 13 cognationes jtf, 

xvm. 

3 procoHBulamt et conauUriB CPrM || et «n. VMl 4 aut 3l. OC. XVIII. PROC. AFR. XIX. UIC. TFRB. ROM. 163 

5 Principem de scola agentum in rebus duce- 

narium. 
<> Coimicularium. RAck. p.62* 

7 Numerarios duos. 

8 Primiecrinium. 

9 Commentariensem. 

10 Adiutorem. 

11 Ab actis. 

12 Subadiuuas. 

13 Exceptores. 

14 Singulares et reliquum officium. XIX. 

Insiffnia uicarii urbis Romae desiderantur. 

1 Sub dispositione uiri spectabilis uicarii ur-Bflck.p.63* 

bis Romae prouinciae infrascriptae: 

2 Consulares: 

3 Campaniae. 

4 Tusciae et Umbriae. 

5 Piceni suburbicarii. Bftck. p. 64* 

6 Sicilia^. 

7 Correctores: 

8 Apuliae et Calabriae. 

9 Bruttiorum et Lucaniae. 

10 Praesides: 

11 Samnii. 

12 Sardiniae. 

5 duodenarium CPVM\i 7 duo CP II r|| 12 subadiuias M, 

XIX. 

6 gicUia CPVM\\ 8 apulte CV \\ 9 brutiorum 3f || 12 bardinie V 
sardinii M sed correx. 

11* 164 OC. XlX. UICARITJS URMIS UoMAfi. 

13 Corsicae. 

14 Ualeriae. 

15 Officium autem supradictus uir spectal>ilis 

uicarius habet ita: n 

16 Principem de scola agentum in rebus dixce- 

narium. 

1 7 Comicularium. 
IS Numerarios duos. 

1 9 Commentariensem. 

20 Adiutorem. 

21 Ab actis. 

22 Cura epistolarum. 

23 Subadiuuas. 

24 Exceptores. 

25 Singulares et reliquos officiales. 

15 habet ita] sic habet 3f || 18 duo CPV^ 25 reliquos PAT cete- 
roB CV. OC. XX. UICARIU8 AFRICAE. 165 XX. Uicarius Africae. BtJck. p. 67* JPictura ets, quas p. 52 et 56 propomimuSj similis est, 
sed stela tripes dextrum tabulae latus occupat neque feminae 
aliquid manibus tenent et capita earum solis nimbis omata 
sttnt. 2 6. 7 

FL. 
INTALL 
COMORI) 

PR. 
• 
Byzaci. 


Numidia. 


Tripolitana. 

• 


Mauritania Siti- 
fensis. 


Mauritania Cae- 
sariensifl. 8 Sub dispositione uiri spectabilis uicaxii 

Africae: 

9 Consulares: 
.10 Byzacit. 

2 am. VYL\ INTALT| COMORD | PR 3fi-2 || 3 bycaci CM^ 
byzacium (P; || 5 tripoUtan F||6 maritania F|| 10 bizaci CF* bygazi 
P byzaci M. 166 OC. XX. UICAKIUS AFKICAE. 

11 Numidiae. 

12 Praesides: 

1 3 Tripolitanae. 

Bock. p.68*14 Mauritaniae Sitifensis. 

15 Mauritaniae Caesariensis. 

16 Officium autem habet idem uir spectabilis 

uicarius hoc modo: 

17 Principem de seola agentum in rebus duce- 

narium. 

18 Comicularium. 

19 Numerarios duo^. 

20 Commentariensem. 

21 Ab actis. 

22 Cura epistolarum. 

23 Adiutorem. 

24 Subadiuuas. 

25 Exceptores. 

26 Singulares et reUquos officiales. 

12 atratnento scriptum in ilf || 13 tripolitan CV tripolitani PM\\ 

14 (wi. F II 15 cesarien (C) caesarie: M caesarieni P || 16 lucarius 
om. Jtf||19 duo CFVM. OC. XXI. UICAKIUS HISPANIARUM. 167 XXL 

Uicarius Hispaniae. Bock. p. 69* JHctura eis , quas p, 52 et 56 proposutmus j simillima 
est y nisi quod feminarum om?iium capita nimhis et coronis 
fnuralibus omata sunt eo fere modo , quo p, 52, 3 ; 5 ; 9 ; Betica. FL. 

intalL 

COMORD 
PR. Lu8itania. Callecia. 6 Sub dispositione uiri spectabilis uicarii Hi- 

spaniarum: 

7 Consulares: 
S Baeticae. 

9 Lusitaniae. 

10 Callaeciae. 

2 om. V FL I INTALI | COMORD | PR Jlfi-2 || 3 betice FH 
4 iusitania C lusitanie m 5 galletie V || tO galleciae P galletie V. 1 70 QC^ XXII. UICARIUS BBPTEM PBOUINCIARUM- 

Bdck.p.72*20 Sub dispositione uiri spectabilis uicarii 

Septem prouinci^ruiu: 

21 Consulares: 

22 fTiennensis. 

23 Lugdunensis. 

24 Germaniae primae. 

25 Germaniae secundae. 

26 Belgicae prtmae, 

27 Belgicae secundae. 

28 Praesides: 

29 Alpium maritimarum. 

30 Alpium Poeninarum et Gratarum. 

31 Maximae Sequanorum. 

32 Aquitanicae primae. 

33 Aquitanicae secundae. 

34 Nouempopula;}ae. 

35 Narbonensis primae. 

36 Narbonensis secundae. 

37 Lugdunensis secundae. 

38 Lugdunensis tertiae. 

39 Lugdunensis Senoniae. 

40 Officium autem habet idem uir spectabilis 

uicarius hoc modo: 

41 Principem de scola agentum in rebus ex 

ducenariis. 

42 Comicularium. 

43 Numerarios duos. ^ 

44 Commentariensem. 
jB<»ck. p.73'' 45 Ab actis. 

46 Cura epistolarum. 

47 Adiutorem. 

48 Subadiuuas. 22 biennensis CPVM || 23 lugdonen^is CVM || 30 poeminarum 
V II gratiarum CPVM || 34 nouem populare CV nouem popularae 
PJf II 37 lugdonensis Cr|| 38. 39 lugdonensis CVMtAO h&het jfost 
roodo coUoc. V\\A\ ex om. V\\U duo CPV. OC. XXII. UICARIUS 8EPTEM PROUINCIAKUM. 169 XXII. Uicark^ Septem prouinciarum. Bdck. p.7r IHctura eis , quas p. 52 et 56 proposuimus , simillima 
est , nisi quod feminarum capita solis coronis muralibus 
ornata sunt. 

1 


2 
FL. 

INTALL. 

COMORD. 

PR. 
« 


3.4 
Biennensis. 


Lugdonen- 

sis. 


5-9 


Germaniae 
primae. 


Germania 
secunda. 


Belgica 
prima. 


Belgica 
secunda. 


Alpium 

mantima- 

rum. 


10—14 

• 


AlpiumPoe- 
ninarum. 


Maximae 

Sequano- 

rum. 


Aquitanica 
prima. 


Aquitanica 
secunda. 


Nouem po- 
pulare. 


15—19 


Narbonen- 
sis prima. 


Narbonen- 
sis secunda. 


Lugdonen- 
sis prima. 


Lugdonen- 
sis secunda. 


Luedonen- 
sis Senonia. _ 1 uicarii CPM uiccarii F H 2 om. F FL | INTALI | COMOR | 
PR Jf i FL I intall | comord | P.fi M^ || 3 uiennensis C H 4 lugdo- 
nensis & Ittt, o ex correct. orta || 5 germania prima M^'^ \\ 6 germa- 
nie scde V \\ 7. 8 beUica M^ || 10 alpium apenninarum M^ alpium 
apeninarum 31^^ 11 soqnorum Fll 16 narbonenses P|| 17 lugdonen- 
81*8 C litt, o ex correct, orta || 19 lugdon senonie C lugdonensis se- 
nona P lugdonensis quarta M^ lugdo : 4^ 3/2. 172 OC. XXIII. UICARIUS BRITANNIARUM. 

8 Sub dispositione uiri spectabilis uicarii Bri- 

tanniarum: 

9 Consulares: 

10 Maximae Caesariensis. 

11 Ualentiae. 
Bdck. P.7&M2 Praesides: 

13 Britanniae primae. 

14 Britanniae secundae. 

15 Flauiae Caesariensis. 

16 Officium autem habet idem uir spectabilis 

uicarius hoc modo: 

17 Principem de scola agentum in rebus ex du- 

cenariis. 

18 Comicularium. 

19 Numerarios duos. 

20 Commentariensem. 

21 Ab actis. 

22 Cura epistolaruih. 

23 Adiutorem. 

24 Subadiuuas. 

25 Exceptores. 

26 Singulares et reliquos officiales. 

16 uicarius britanniarum P|| 17 et pro ex FM\^ 19 duo CPV. OC. XXlV. 0OMB8 ITALIAB. 173 XXIV, Comes Italiae. B<iek. p.84* 
4 Sub dispositione uiri spectabilis comitis 

Italiae: 

5 Tiactus Italiae circa Alpes. Folia coniuncta duo , quae cap, XXIV et XXVII cmtinebani, 
in arcketypo. suo loeb exciderunt et post cap. XXIX inserta sunt; 
guem locum in omnibua codd. nostris obtinent \\ 2. 3 om. V \\ 2 FlL- 1 
INTAEl. I COMORD. | PR- CP, : \ 174 V ( B5ck. p.76* OC. XXV- COMBS AFRICAE. XXV. 

Comes Africae. 2 


—5 


FL. 


Thamalensis 


. Montensis. 


Bazensis. 


INTALL. 


Castellum. 


Castellum. 


CasteUum. 


6 


— 8 


COMORD. 
PR. 


Gemellensis. Tubuniensis 
Castellum, Castellum. 


. Zabensis. 
CasteUum. 


» 


9 


Tubusubditf 
CmteUum 


ini. 

• 


10- 


-12 
Thamallo- 
mensis. 


Balaretani. 


Columna- 
tensis. 
Castellum, 


Castellvm. 


CasteUum. 


13- 


-15 
Tablaten- 

sis. 


Caputcel- 
lensis. 


Tilliba- 
renses. 
Castellum. 


Castellum. 


CasteUum. 


16- 


-18 


Tangenses 


• 


Bidenses. 


Badenses. 


Castellum. 
Castellum. 


CasteUum. 

1 19 Sub dispositione uiri spectabilis comitis 

Africae: 

20 Ztmitanei: _. 

21 Praepositus limitis Thamallensis^). 

1) Turris Tamalleni Itin. Thamamuleni Bau. Tamalleni N(4. 
episc. Proctms. 1. Tamateni Hard. Cons. III p. 7S9. Tamamalien- 
sis id. I p. 1083. Tamallensis id. I p. 1109. 

2 om. r FL I INTAEL | COMOR | PR M^ F.L | intali | Co- 
mord I P-fi 3f 2 1| 3 thamalsensis P || 5 bauensiA M^ || 7 tubunensis P 
tubuinensis M^ || tubunsubditani C tubusobtitaiii M^ || 10 thamalo- 
mensis C || 12 colunacensis F H l^ tilibarenses C tillibanenses M^ 
tillibalensis M^ || 16 taugenses M^ H 20 uinitanei CPM umctanei J^ OC. XXV. COHE8 AFBICA8. 1^5 

22 ' Praopositus Hmitis MoateiisiB in castris Lepti- B5ek. p.77* 

taniji). 

23 Praepositus limitis Bazensis^). 

24 Praepositus limitis GemeUensis. 

25 PraeposituB limitis Tubuniensis. 

26 Praepositus limitis Zabensis. 

27 Praepositus limitis Tubusubditani^). 28 Praepositus limitis.Thamallomensis^). 

29 Praepositus limitis Balaretani^). 

30 Praepositus limitis Columnatensis ^) . 

31 Piraepositus limitis Tablatensis^). 

32 Praepositus limitis Caputcellellsis ^) . 

33 Praepositus limitis Secundaeforum '^) in ca- 

stris Tillibanensibug^^). 

34 Praepositus limitis Taugensis ^^) . 

35 Praepositus Hmitis Bidensis^^). 

36 Praepositus limitis Badensis. 

37 Officium autem habet idem uir spectabilis 

comes hoc modo: 

38 Principem ex officiis magistrorum militum 

2) scrib. Neptitanis (cf, Morcelli, Africa christ, I p, 242 ; GuMn, 
Voyage arch, p, 267) ; neque enim limiies in media prouincia quaerendi 
md, sedin canfiniis regionis desertae, 3) Badias Tah, Badiensis Hard. 
I p. 1098, cf, Morc, I p, 91, 4) Thugusubditanus Not, episc. Maur, 
Sitif, 8. Tubusubtu Hard. I p, 1099. Tubusubtos Mau, Toupouoouirro; 
Ptol. Tubusuptu Hin, V21. Tubusoptum Amm. XXIX 5, 11. Tubu- 
suptus, Tubusuttus, Tubusuctus Codd, Itin. Tupusuctu Wilmanns, 
Ex. inser. lai. 2852, 5) TamaUumensis Uict. Uit. V 12; Not, ep. 
Byz. 55; Hard, I p, 1081; 1109; II p, 1085. 6) Castelliiabari- 
tanus {sic) Not. ep. Maur, Caes, 65, 7) cf, XXX 3= 12. 8) Taba- 
lati uel Thabalati Codd. Itin, 9) cf, XXX 9 = 18. Caput Cilani 
ud Cillani Codd, Itin, Caputcillensis Not, ep, Maur. Caes, 38, 
10] Secundanorum Gelen. (?) 11) Tillibarenses 15. Tillibarensis 
XXXI 6^21. Tillabari Itin, 12) Tangenges 16, 13) cf XXX 
4=^13, 

22 seqq, prep ttel pp plerumque C pptus plerumque V || 28 tha- 
malloniensis F H 30 colunacensis V || 32 caput om. M || 38 magistrum 
CPifmagistri V, 176 OC. XXV, COMES AS^RICAB. 

praesentalium , uno anno a parte peditum^ 
alio a parte equitum. 

39 Comicularium **) . 

40 Adiutorem ^*) . 

41 Commentariensem ex officiis magistrorum 

militum praesentalium altemis annis. 

42 Numerarios duos ex utrisque officiis magi- 

strore^m militum praesentalium singulos. 

43 Subadiuuam. 
Bttck. p. 78* 44 Regerendarium. 

45 Exceptores. 

46 Singulares et reliquos officiales. 

1 4) Cormcularius et adiutor in offieiis comiium et ducum post cant- 
mefitanetisetn et numerarios collocari solent. 

41 ofTo C officio P offitio VM || magiBtrum CFVM \\ praesen- 
talium ow. r||42 duo CPF || magistros CPVM\\A^ subadiuuan T. 

44 regendarium V. OC. XXVI. OOMES TINGITANIAR. 177 XXVI. 

ComeB Tingitaniae. ._. . .. .i. 


2- 


-4 


FL 
INTALL- 


Tamucus. 


Dugas. 
-7 


COMORD 
FR 


Castellum. 
;. Bariensis. 


Castellum. 
Sala. 


5- 


Aulucus 
• 


Castellm 


n. Castellum. 


Castellum. 


8 — 


-10 


Pacatian 


a. Tabernas. 


Frigias. 


Castellun 


• 
fi. Castellum. 


Castellum. 11 Sub dispositione uiri spectabilis comitisBack.p.TO' 

Tingitaniae: 

12 Limitanei: 

13 Praefectus alae Herculeae, Tamuco*). 

14 Tribunus cohortis secundae Hispanorum^ 

Duga^). 

15 Tribunus cohortis primae Herculeae, Au- 

lucos 3) . 

1) Tamuda uel Tamusida? 2) Ao6ou TroTafAOU IxpoXai Ptol. (?) 
3) Ad LucoR Alciat. 

2 (nn. V FL | INTALI | COMORD | PR ilf i-2 || 3 tamuccis V ;.. 
6 barrensis CV \\ 9 taberna 3f ^2 || 10 friglas ilf 1-2 || 13 tamuto C. 

NOTITIA DIOVITATUM. 12 178 OC. XXVI. COMES TlNGrrANIAE. 

16 Tribunus cohortis primae [et] /tyraeorum, 

CaBtrslbariensi ^) . 

17 Tribunus cohortis , Sala. 

18 Tribunus cohortis Pacatianensis, Paea- 

tiana. 

19 Tribunus cohortis tertiae -4st2/rum, Ta- 

bernas. 

20 Tribunus cohortis Friglensis, Friglas^). 

21 Officium autem habet idem uir spectabilis 

comes hoc modo: 

22 Principem ex ofiicits magistrorum militum 

praesentalium , uno anno a parte peditum, 
alio anno a parte equitum. 

23 Commentariensem ut supra. 

24 Numerarios duos, singulos ex officit* supra- 

dictis. 

25 Comicularium. 

26 Adiutorem. 

27 Subadiuuam. 
2S Regerendarium. 

29 Exceptores. 

30 Singulares et reliquos officiales. 

4) Bariensis uel Barrensis 6. Castro Banasensi BUck, 5) Fri- 
gidensis, Frigidas Simmler. 

16 et tityreorum CM et titireorum P et tytireonim FH 18 paca- 
ciana CH 19 hastorum CPVM\\ 22 officio CP offilio VM \\ magistr 
C magistrum PVM H equitum] peditum P \\ 24 duo CPV \\ ' officio 
CPoffitio rJf II supradicto CPFitf || 27 subadiuuas Fll 28 regenda- 
rium V. OC. XXVII. COMBS AROBKTORATRNSIS. 179 XXVII. Coraes Argentoratensis. BAck. p. 85* 
4 Sub dispositione uiri spectabilis comitis Ar- 

gentoratensis: 

5 Tractus Argentoratensis. 

De loco , queni hoc cap. m codd, ohtinet , u. ad cap. XXIV \\ 
2 om. F FL- I INTALL. | COMORD- | PK CP\\ 3 argentorensis C. 12* 1^0 OC. XXVIII. COM. LIT. SAXONICI PER BRITANNIAM. xxvm. 

Bftrk. p. 80* Comes litoris Saxonici per Britaimiam. 

Pictura ei simillima est, quam p. 171 proposuimus. 2 


FL. 
INTALL. 


3. 4 


COMORD 
PR 


Othona. 


Dubris. 


Castellum. 
Branoduno. 


Castellum, 
Garianno. 


5 — 7 


Lemannis. 
Castellum, 


Castellum. 


Castellum. 


8—10 


Regulbi. 


Rutupis. 


Anderidos. 
Castellum. 


Castellum. 


Castellum, 


11 
Portum Adurni. 
Castellum, 12 Sub dispositione uiri spectabilis comitis li- 

toris Saxonici per Britanniam: 

13 Praepositus numeri Fortensium, Othonae^). 

1 4 Praepositus militum Tungrecanonmi, Dubris. 

1) Mutuantonis vel Mantuantonis codd, Rau. ; pro Mutu scrtb. 
Mutatio . 

1 saxon CPV saxor M^'^ || prittanniam Jf 2 || 2 om. F FL | 
INTALI I COMORD | PR3fi-2||3 othana r|| 6 branaduno TP 
rittupis P|| 10 anderitos M- || 12 saxoi C saxor PM saxorum ril 13 
fortentium PVM\\ 14 aeqq. pptus V prep plerumque C || Htungrae- 
canorum PM. OC. XXVIII. COM. LIT. SAXONICI PBR BRITAKNIAM. 181 

15 Praepositus numeri Turnacensium^ Leman- Bdck. p.sr 

nis 2) . 

16 Praepositus equitum Dalmatarum Branodu- 

nensium, Hranoduno. 

17 Praepositus equitum stablesianorum Garian- 

nonensium > Gariannonor ^) . 

18 Tribunus cohortis primae JBaetasiorum , Re- 

gulbio. 

19 Praefectus legionis secundae Augustae^ Ru- 

tupis, 

20 Praepositus numeri Abulcorumy Anderidos^i. 

21 Praepositus numeri exploratorum , Portum 

Adumis). 

22 Officium autem habet idem uir spectabilis 

comes hoc modo: 

23 Principem ex officio magistri militum prae- , 

sentalitf a parte peditum. 

24 Numerarios duos ut supra®; ex ofBcio supra- 

dicto. 

25 Commentariensem ex officio supradtic^o. 

26 Cornicularium. 

27 Adiutorem. 

28 Subadiuuam. 

29 Regerendarium. 

30 Exceptores. 

31 Singulares et reliquos ofBciales. 

2) Lemanis JHau.; Itin. Lemauio Tah, Lemana fluuius Rau. 
3) Fapi^vvou 7roTap.oO dxPoXafc Ptol. 4) Anderelio Rau. 5) Ardua, 
Adron fluuius Rau, 6) ut supra] utrumque tiel utrosque? 

16 Branodunensium] branodun. CPFJIf || branaduno F|| 17 sla- 
blesiaS CPVM || gariannoneni CPM garrianonensis F|| garianonor. 
C garrianonor. F || 18 uetasiorum CPM uethasiorum F || 19 aug 
CPFJtf II 20 pp eP3f pptus V\\ 21 prep CP ^tus Fpraepos: M\\ 
23 presentalium CV praesentalium PM || 24 duo CPV || ut supra 
«». P|l ex officio supradicto om» Jtf" || dicto om. CP || 25 supra CP 
ut supra {V}M || 26 om. VM || 28 subadiuuan V \\ 29 regenda- 
rium F. l8i OC. XXIX. COMES BBITANNIARUM. 

XXIX. 

»<"'' psi- Comes Britaimiae. 
4 iinh (lispositione uiriEpectabiliecoinitigBri- 

tanniarum: 
.1 Prouincia Britannia']. 

6 Officium autem habet idem uir spectabilis 

comes hoc modo: 

I) Prauinciae Britanniae Alciat. 

2. 3 om. F II 2 FL. I INTACL- | COMORU- | PR- CP FL | IN- 
TA£|CUM0K| FRJIfi|l»pn>uiiiciae JtfUBrilanniaoffl. Jf briu P. OC. XXIX. COMES BRITANNIARUM. 183 

7 Principem ex officiiis magistrort^m militum 

praesentalium alternis annis. 

8 Commentariensem ut supra. Bock. p.83* 

9 Numerarios duo^^ singulos ex utrisque officiis 

mfrascriptis. 

10 Adjutorem. 

11 Subadiuuam. 

1 2 Regerendarium . 

13 Exceptores. 

14 Singulares et reliquos officiales. 

7 officio CP offitio VM\i magistri CPVM\\ alternis uicibus M\\ 
8 commentarensem P || 9 duo CPV \\ utf offic CPVM \\ supra CPM 
om. F' II 14 otn. Jbrjj ceterosvCjj officiales om. V, 184 OC. XXX. DUX MAURITANIAE. XXX. Bock. p. 86* Duo? et praes^^ prouinciae Mauritaniae. 2 — 4 5— -7 FL. INTALL COMORD 8—10 PR Columnatensis. Uidensis. Inferioris. Cdstellum. Castellum. Fortensis. Muticitani. Castellum. 


Castellum. 


Castellum. 


Audenses. 


Caputcellensis. 


Augustensis. 


Castellum. 


Castellum. 


Castellum. 12 
13 

14 

Bdck. p. 87* 15 II Sub dispositione uiri spectabilis ducis et 
praesidis prouinciae Mauritaniae [et] 
Caesariensis: 

Praepositus limitis Columnatensis ^) . 

Praepositus limitis Uidensis^). 

Praepositus limitis inferioris. 

Praepositus limitis Fortensis^). \)cf. XXV V2=^30. 2) Bidensis A^JtF /7 = 35, rec<c. 3) Fron- 
tensis propos. Bdck. 

1 ducis ^VM\\ praesi^s CPM presidis V || 2 om. V FL | IN- 
TAL ! COMOR I PR M^ F-L | intaK | Comord M^ reliqua desunt. j| 
3 colunarensis F || 5 hiferioris P || 7 matticitani P micticitani F | 8 
audienses M^ audiensis M^^^i 12 colunacensis F|| 13 ofn. C. OC. XXX. DUX MAURITANIAE. 185 

16 Praepositus limitis Muticitani^). 

17 Praepositus limitis Audiensis^). 

18 Praepositus limitis Caputcellensis ^) . 

19 Praepositus limitis Augustensis. 

20 Officium autem habet idem uir spectabilis 

dux et praeses hoc modo: 

21 Principem ex officit^ magistxarum militum 

praesentalium alternis annis. 

22 Numerarios duos^ singulos ex officiis supra- 

scriptis. 

23 Commentariensem ex officiis mpia^criptis al- 

ternis annis. 

24 Cornicularium. 

25 Adiutorem. 

26 Subadiuuam. 

27 Begerendarium. 

28 Exceptores. 

29 Singulares et reliquos officiales. 

4) Mutecitanus Not. episc, Maur. Caes. 76. 5) Auzia passim. 
6) c/. XXV 14^32. 

16 mauricitani P micticitani F|| 17 adiensis Jf || 18 caputcallen- 
sis P|| 19 agustensis C|| 20 hoc modo om. jyrH21 officio CP offitio 
VM B magistri CPVM \\ 22 duo CPV \\ 22. 23 suprascriptis] supra 
singulis CPVMW 26 subadiuuan F|| 27 regendarium V. 186 OC. XXXI. DUX TBIPOLITANAB. XXXI. Bdck. p.88* 2 — 4 5 — 8 Dux prouinciae Tripolitanae. FL. 
INTAIJL 
COMORD PR Talalatensis. Castellum. Thentettani. Castellum. Bizerentane. Tillibaren- Madensis. Maccoma>| 

ses. densis. \ Castellum. Castellum. 


Castellum. 


1 
Castellum. 


9- 


-12 


Tintiberitani. Bubensis . 


Mamucen- 
sis. 


Balensis. 


Castellum, Castellum. 


Castelhm. 


CasteUum. 


13- 


-16 


Uarensis. Leptitanis. 


Madensis. 


Sarcitaui. 


Castellum, Castellum. 


Castellum. 


Castellum. B6eli. p. 88* 17 Sub dispositione uiri spectabilis ducis pro- 

uinciae Tripolitanae: 

18 Praepositus limitis Talalatensis. 

19 Praepositus limitis Tenthettani ^) . 

1) Thenteos Itin. 

_2 om. V FL I INTAL | COMOR | PR .V» FL | intalT | Comord | 
P-R M2|| 3 Ulatensis VI 4 tenthettani CJf |I 5 biierentani P byxe- 
rentane JTi-^ 1 6 tillibarensis Fl 7 maclensis C madenBes J£« 1 9 ten- 
tiberitani Jf^'^l 11 manucensis F| 12 basensis P|l 16 sacritani JT* 
18 limitis] militis ikf | 19 aetgq, pptus F| 19 tentheitani Cthentectani V. OC. XXXI. DUX TRIPOLITANAE. 187 

20 Praepositus limitis Bizerentane ^) . 

21 Praepositus limitis Tillibarensis ^j . 

22 Praepositus limitis Madensis. 

23 Praepositus limitis Maccomadensis ^} . 

24 Praepositus limitis Tintiberitani. 

25 Praepositus limitis Hubensis. 

26 Praepositus limitis Mamucensis. 

27 Praepositus limitis Balensis. 

28 Praepositus limitis Uarensis. 

29 Milites Fortenses in castris Leptitanis. 

30 Milites Munifices in castris Madensibus. 

31 Praepositus limitis Sarcitani^j. 

32 Officium autem habet idem uir spectabilis 

dux hoc modo: 

33 Principem ex ofiiciis magistrorum militum 

praesentalium [praes] alternis annis. 

34 Numerarios utrosque^). 

35 Commentariensem utrumque^]. 

36 Cornicularium. 

37 Adiutorem. 

38 Subadiuuam. 

39 Regerendarium. 

40 Exceptores. 

41 Singulares et reliquos officiales. 

2) Bezereos Itin. H) cf. XXV 15 = 33. 4j Macomadibus 
Sirtis Itin. Macomad. selorum Tab. Sacomadea, Macumades maiores 
Rau. Ma%6(j.axa Ptol. 5) Sabratani Bock. ; potius de Sancito aliquo 
[cf. Renier 173) cogitauerim. 6) ut supra? 

20 byzcrentane VM\i 29 hortenses V\\ post 29 ruhris litteris in- 
ser. C: officium — hoc modo , quod postea erasum est. || 32 dux otn. 
^V|| 35 utrunque 3f ||38 subadiuuan F||39 regendarium V. 188 OC. XXXII. nVX PANNONIAE SKCUNDAE. xxxn. BAck. p. 90" Diix Panuoniae. 2 — 5 FL INTALL 
COMORl) Cornacu. Teutiborgio. Burgenaa. PR- Castellum. Castellum. Castellum . 6-- 10 11—15 16 — 20 Cuccis. Aciminci. Secundarum. Nouas. Albano. Castellum. Castellum. Castellum. Castellum. Castellum. Teutibarcio. Cornaco. Cuccis. Bonoria. Cusi. Castellum. Castellum. Castellum. Castellum. Castellum.' Acirmirci. Kicti. Burgentas. Tauruno. Ad Hercule8.| Castellum. Castel- Castellum. Castellwn. Castellum, 
lum. fiOck. p 91* 21 Sub dispositione uiri spectabilis ducis pro- 

uinciae Pannoniae secundae reparieusis 
et [siue] Sauiae: 

22 Cuneus equitujn scutariorum, Comacii*], 

1) scrib. Cornaci. 

2 mn. V FL | INTAL | COMOR | PR M^ FL | intali | Comord | 
PH itf2||3 comatii F H 4 betiborgia P teubiborgio Jlf2 || 7 acimici 
C acimnici PM^''^ acimmci F|| 8 secundane P|| 9 nonas M^^W theu- 
tibarcio C teucibatio P teutibartio Ftenbitartio M^ || 16 acimirici V]\ 
19 taurimo P |i 20 adhercubes P ad berculem J*f *-2 || 21 pariensis 
CPVMW 22 comacu M. OC. XXXII. DUX PANNONIAE SECUNDAK. 189 

23 Cuneus equitum Dalmatarum^ Teutiborgio ^) . 

'24 Cuneus equitum Constantianorum^ Burgenas. 

25 Cuneus equitum promotorum, Cuccis. 

26 Cuneus equitum constantium^ Aciminci. 

27 Cuneus equitum Italicianorum^ Secundarum. 

28 Equites Dalmatae^ Nouas. 

29 Equites Dalmatae^ Albano. 

30 Equites promoti, Teutibarcio 2) . 

31 Equites Dalmatae, Comaco. 

32 Equites sagittarii, Cuccis. 

33 Equites Dalmatae, Bonoriae^). 

34 Equites Dalmatae, Cusi. 

35 Equites sagittarii, Acimirci*). 

36 Equites Dalmatae, Ricti^). 

37 Equites Dalmatae, Burgentas®). 

38 Equites promoti, Tauruno. 

39 Auxilia Herculensia, ad Herculem. 

40 Auxilia Nouensia, Arsaciana') siue Nouas. 

41 Auxilia Augustemia, contra Bononiam in 

barbarico in castello Ona^rino. 

42 Auxilia Praesidentia ^) , in castris Herculis. 

43 Auxilia ascarii, Tauruno siue Marsonia. 

44 Praefectus legionis quintae louiae cohor- Bflck. p. »2* 

tis quintae partis superioris, Bononiae. 

45 Praefectus legionis sextae Herculeae co- 

hortis quintae partis superipris, Aureo 
monte. 

2] TrjTo^o6pYiov Ptd, Tittoburgo Tah, Clantiburgum Rau, Teu- 
tiburgio Itin, 3) scrih, Bononiae. 4) scrih, Aciminci. 5) 'Pb- 
"lov Ftd. Ritti Itin, Bittio Tah, 6) 8crih, Burgenas. 7) Antiana? 
^) scrib. Praesidiensia. 

23 seqq, cun eq vel equit plerumque codd, \\ 23 tentiborgio C [| 
2S dalmatie V H nou|s V \\ 29 seqq, eq vel equit plerumque codd. \\ 
30 tentibarcitf^ C teutibartio PV || 38 taurimo V \\ 39 Herculensia] ' 
hercut CPilf hercuKs r|| 40 arsatiana F || 41 augustentia CP3f au- 
gustantia V I| babarico C || onachrino CPVM || 43 taurimo V \\ 44 
quinta V\\ quine C quinae PM\\ 45 seqq. Praefectus et legionis ple- 
rumque in CM compendiis scripta sunt \\ 45 sexie CF sexiae P. 190 OC. XXXII. DUX PANNONIAE SBCIJNDAK. 

46 Praefectus legionis quiBta^ louiae, Bur- 

genas. 

47 Praefectus legionis sextae Herculeae, Teu- 

tiborgio®). 

48 Praefectus legionis quintae louiae et sex- 

tae Herculeae, in castello Onagrino. 

49 Praefectus militum Calcariensium, Sirmi. 

50 Praefectus classis primae Flauiae Augu- 

stae, Sirmi. 

51 Praefectus classis secundae Flauiae, Graio. 

52 Praefectus classis ^istricae, Mursae. 

53 Tribunus cohortis tertiae Alpinorum Darda- 

norum, 

54 Ala Sirmensis, Sirmi. 55 Praefectus classis primae Pannonicae, Ser- 

uitii. 

56 Praefectus classis Aegetensium ^^) siue secun- 

dae Pannonicae , nunc Siseiae. 

57 Tribunus cohortis tertiae Alpinorum, Si- 

sciae. 

58 Tribunus cohortis primae louiae, Leona- 

tae. 

59 Tribunus cohortis primae Thracum ciuium 

Romanorum, Caput Basensis^^). 
B5ck.p.ft3*60 Officium autem habet idem uir spectabilis 

dux hoc modo: 
61 Principem de eodem officio. 

9) TeuTopo6pYiov Ftol. Tittoburgo Tah. Clantiburgum Rau. Teu- 
tiburgio Hin, 10) u. Or, XLII adn. 4. 11) scrih. Caput Basantis. 

46 quintacio uie C quintatio uiae P quintatio uie V quintacio 
uiae ilf II 47 sexie CV sexiae P || tetiborgio C\\A^ legis F|| 50 Augu- 
stae Sirmi om. ilf || 51 Praefectus — Flauiae ,om. M\\ 52 istrice CPV 
istricae Jf || 55. 56 pannonie CV pannoniae Pitf || 56 egetentium J'|| 
sine C || 57 seqq. trib cojiort P uariis cmnpendiis utitur M || 56 nune 
CPVM II sitie F H 59 Caput Basensis om. M. OC. XXXII. mrX PANNONIAE SECUNDAE. 191 

62 Numerariuin. 

63 Adiutorem. 

6 4 Commentariensem ^^) . 

65 Subadiuuam. 

6 6 Regerendarium . 

67 Gxceptores. 

68 Singulares et reliquos officiales. 

12) Commentariensis adtutorem praecedere solet. ivk-i OC. XXXIII. DUX UALERIAE. »' K V • • » xxxni. 

Dnx jflroiiiiiciae Valeriae. INTVLL- ^Uue. Intercisa. Nuncinercisa. C»«M/Mn« Castellum. Conradculia. Casiellum. Altino. Casiellum. Castellum. \.MuuKK V.>wttero. Solua. Ad Herculem. Cirpi. v^Kvt»;(MM. iWv//imi. Castellum. Castellum. Castellmn. vv^iUMHuU*. V^Mpona. Matrice. Uetusalina. Intercisa. rnvtoViMM. Ca^itt U mm. Castellum, Castellum. Castellum. X ' ' VxIiKuua.uUA. Ltt^sonio. Ripa alta. AdStatuas. Florentia V 4.S c,Vmm». CWvJlwm. CasteUum. Castellum, Castelluni. , s»/> vlisSiUKs\ti<>ue uiri spectabilis ducis pro — 
'.«uvKio V^leriae ripensis: 

^>iucud e<{uituin scutariorum ^ Solue*). 
i*\iuouji e^uitum Dalmatarum, Intercisa. 

^ . 'W:. Svlu*k to^^i et codd. Itin, optimi Scorialensis 

V v>s»lu* ^^/i»«;irMm et asseclae Spirensis. 

i^ i. i \ i\\\A 1 (.X>MOR I PR ilf 1 F-L | intali | Comord 
, . s..^a K 'M «^ ^jonraocuba P|| 8 ochabo P || 20 ripalu 
V, '.. ^^uit i^ii^nMtque codd. OC. XXXIII. DUX UALRRIAE. 193 

26 Cuneus equitum Constantianorum ^ Lusio- 

nio 2) , nunc Inercisa ^) . 

27 Cuneus equitum stablesianorum , Ripa Alta, 

nunc Conradcuha'*). 

28 Cuneus equitum Fortensium, Altino. 

29 Equites Dalmatae, Odiabo^). 

30 Equites promoti, Crumero. 

31 Equites Mauri, Soluai). 

32 Equites Dalmatae, Ad Herculem. 

33 Equites Dalmatae, (yirpr^). 

34 Equites Dalmatae, ('onstantiae. 

35 Equites Daknatae, Campona. 

36 Equites promoti, Matrice. 

37 Equites Dalmatae, Uetusalinae. 

38 Equites sagittarii, Intercisa. 

39 Equites Dalmatae , Adnamantia ') . 

40 Equites Dalmatae, Lussonio. 

41 Equites Dalmatae, Ripa Alta. 

42 Equites Dalmatae, Ad Statuas. 

43 Equites Dalmatae, Florentiae. 

44 Equites sagittarii, Altino, nunc in hiiTgo 

contra Florentiam. 

45 Equites Flauianenses , Ad Militare®). 

46 Auxilia Herculensia> Ad Herculem. 

47 Auxilia Ursarenria-*) , Pone Nauata^"), nunc Back. p.9fl' 

Ad Statuas. 

2) Lupsonio iy = 40; 57; Aouooovtov Ptol. Lussunio Itifi. Lu- 
siene Tab. Alusione JRau. 3) 8crib. Intercisa. 4) contra Hercu- 
lia 8cil. castra? cf, 32; 46. 5) Azao iltin. 6) Cirpi 56; Itin. 
Cirpe 49. KdipTtic Ptol. 7) Annamatia fiel Anamatia codd. Itin. 
Annamatta Tab. Annama Rau. 8) Ad Miliare Alciat. 9) Ursa- 
rienses V 95 = 244= VII 85; XXXV 20; XXXVIX21. \0) De 
ponte aliquo sermonem e88e 8U8picatu8 e8t BHck. 

* 
27 numc V \\ 29 seqq. eq uel equit plerumque codd. || 33 8eqq. dalm 
nm nunquam codd. \\ 35 campana correx. ex campona V || 40 lusonio 
C||44 borgo CTVM^ 46 8eqq. aux plerumque codd. || 46 herculentia 
CPM II 47 ursarentia CPVM\\ poneuata P. 

NOTITIA DIOMITATUM. 13 194 OC. XXXIII. DUX T7ALERIAE. 

48 Auxilia uigilum^ contra Acinco [trasJ^V ^^ 

barbarico. 

49 Auxilia Fortensia, Cirpe^). 

50 Auxilia insidiatorum , Cardabiaca ^^j , 

51 Praefectus legionis primae adi utricis co- 

hortis quintae partis superioris, Brege- 
tione*^). 

52 Praefectus legionis secundae adiutricis co- 

hortis quintae partis superioris, Aliscae. 

53 PraefectuB legionis secundae adiutricis par- 

tis inferioris, Florentiae. 

54 Praefectus legionis secundae adiutricis 

[tertiae] partis superioris, Acinco. 

55 Praefectus legionis secundae adiutricis, in 

castello contra Tautantum. 

56 Praefectus legionis secundae adiutricis, 

Cirpi. 

57 Praefectus legionis secundae adiutricis, 

Lussonio. • 

58 Praefectus classis Histricae, Florentiae. 

59 Tribunus cohortis, Vincentiae. 

60 Tribunus cohortis, Quadriborgio. 
Btick. p. 97* 6 1 Tribunus cohortis , louia. 

62 Tribunus cohortis^ ad burgum Centena- 

rium. 

63 Tribunus cohortis^ Alescae^*). 

64 Tribunus cohortis, Marinanae ^^). 

11) del, Biick. 12) Gardellaca Tah. Cardelaca Mau. 13) h 
lapidum inscr. Brigetio scnbi solet. 14) Aliscae 5^. AUsca Itin. 
15} Marinianis Itin,; Tab, Marinianus Hau, Maurianis Itin, Hier. 
Ma-yvtdiva Ptol, 

49 fortentia F|| 51 aeqq, praefeotus et legionis plerumque in CM 
cotnpendiia scripta tunt || 51 patis P || bregecione C|| 52 cohortis (nn. 
P II Aliscae ante cohortis colloc, VM \\ 54 legis F || 55 tantantum T \ 
56 legionis] leg C xm\ PVM || cirpe V scirpi M 1| 59 wqq, tribuniis 
cohortis in codd, plerumque cotnpendiii scriptum est | 59 uincenciae 
P II 62 borgum CPVM || 64 maurinane C aninanae M. OC. XXXIII. DUX UALERIAE. 195 

65 Praefectus legionis^ Transiacinco ^®) . 

66 Offieium autem habet idem uir spectabilis 

dux hoc modo: 

67 Principem de eodem corpore. 

68 Numerarium. 

69 Commentariensem. 

70 • Adiutorem. 

71 Subadiuuam. 

72 Regerendarium. 

73 Exceptores. 

74 Singulares et reliquos officiales. 

16) scrib. Trans Acinco. 

65 transiacino C || 66 aut M H 67 corp CM. 13* 1Q6 OC. XXXIV. DOX PANNOKIAE PRIMAE, XXXIV. Bttck. p. 98* 2-4 5 — 8 9 — 12« Dux Pannoniae primae. FL. INTALL. COMORD 
PR Flexo. Castellum. Arrabona. Castellum, Arrabona. Quadribur- Alanoua. Aequi- 

gio. noctiae. Castellum. Castellum, Castel- Castellum. 

lum. Ad Hercules. Gerolate. Flexo. Quadrato. Castellum, Castellum. Castel- Castellum, 

lum. 14 
15 

Bftck. p.99* 16 
17 

18 13 Sub dispositione uiri spectabilis ducis Pan- 
noniae primae et Norici ripensis: 

Cuneus equitum Dalmatarum, Flexo. 
Cuneus equitum stablesianorum ^ Arrabonae. 
Equites promoti, Arrabonae*). 
Equites sagittarii, Quadriburgio. 
Equites Dalmatae, Ala Noua. 

1} Ab ordine geographico receditj fortasse e dittographia ortum, 

_2om. FFL. I INTAL | COMOS | PR 3f t FL | intalT | Comord | 
PR Jf2 II 6 quadribingio P|j 7 nanoua F|| 13 ripensis ow. Jtf" || 16 
seqq. eq tiel equit plerumque codd. || 17 seqq. pro sagittarii et Dalma- 
tae f» codd. non nunquam sagitt et dalm scriptum e»t. OC. XXXIV. DUX PANNONIAK PKIMAB. 197 

19 Equites Dalmatae^ Aequinoctiae^j. 

20 Equites Dalmatae^ Ad Herculem. 

21 Equites sagittarii, Gerolate^]. 

22 Equites promoti^ Flexo. 

23 Equites Mauri^ Quadrato. 

24 Tribunus gentis Marcomannorum. 

25 Praefectus legionis decimae geminae, Uin- 

domarae ^j . 

26 Praefectus legionis quartaedecimae gemiuae 

militum libumariorum cohortis quintae 
partis superioris^ Caniunto. 

27 Praefectus legionis decimae et quartaede- 

cimae geminart^m militum liburnano- 
rum, Arrabonae. 

28 Praefectus classis Histricae, Arrunto ^) siue 

Uindomanae^j [a Carnunto translata]. 

29 Tribunus cohortis, Arrianis®). 

30 Tribunus cohortis Caratensis ^) . 31 Equites promoti, Ad Mauros. 

32 Equites sagittarii, Lentiae. 

33 Equites sagittarii, Lacufelicis ^) . 

34 Equites Dalmatae, Arlape^). 

2) Aequinoctio Itin,; Tab. 3) Gerulata Itin. Gerulatis Tab, 
4] Uindobona liin. p. 248; 268; Tab. Uindobono Itin. p. 261. Uin- 
dob. C. I. X. III 4710. Uendohona Uict. Cae». 16. Bendobona 
Epit. Uict. 16. OutXt6pova Ptol. Uindomona Itin. p. 233. Uindo- 
mina lord. Get. 50. 5) scrib. Carnunto. 6) Appiani C. I. L. III 
4672 r cf. 4659, 6 f. 7) Scarabantensis? c/. 42; 43; Or. XLII 41; 
4-j. 8) Loco felicis Itin. 9) 'ApeSaT/), 'ApeXdTYj Pto/. Arelate Tab. 
Arlape Itin. bis. 

19 equinoccie V\\ 24 gent C\\ marcomai^ C marcomanorum V\\ 
26 seqq. praefectus et legionis in codd. non nunquam compendiis acripta 
sunt. II 26 liJ)urmanorum V \\ 27 legis V \\ geminate CPV geminatae 
M ] mit liburnarum CPVM jj arabone C || 28 carnumto V || transla- 
tae itf II 31 seqq. eq uel equit , sagltt et dalm plerumque codd. \\ 32 
lanciae P. 198 OC. XXXIV. DUX PANNONIAE PRIMAB. 

35 Equites Dalmatae , Augustianis ^^) . 

36 Equites promoti^ Comagenis. 

37 Praefectus legionis secundae Italicae mili- 

tum liburnariorum ^ louiaco. 
B5ck. p.100'38 Praefectus legionis secundae Italicae partis 

inferioris, Lentiae. 

39 Praefectus legionis secundae Italicaej Lau- 

riaco. 

40 Praefectus legionis primae Noricorum mi- 

litum liburnariorum cohortis quintae 
partis superioris^ Adiuuense. 

41 Praefectus legionis libumariorum primo- 

rum Noricorum^^), Fafianae^^j, 

42 Praefectus classis Arlapensis^) et Maginen- 

sis^3). 

43 Praefectus classis Lauriacensis. 

44 Tribunus cohortis, Boiodoro^*). 

45 Tribunus cohortis, Austuris*^). 

46 Tribunus cohortis, Cannabiaca. 

47 Officium autem habet idem uir spectabili^ 

dux hoc modo: 

48 Principem de eodem corpore. 

49 Numerarium. 

50 Commehtariensem. 

51 Adiutorem. 

52 Subadiuuam. 

53 Regerendarium. 

10) sci^h. AuguBtanis; locus antea Trigisamum dictu» ttb al<^ 
pHffia Augusta Thracum nouum nomen accepit; cf. C, I. L. I^^ 
p. 684, 11) scrih, Praefectus legionis primae Noricorum (Me/ No- 
ricae) militum liburnariorum e. q. s. 12) Fauianis Eugipp. tttt. 
St. Seuer. passim, 13) Comagenensis ^&cA;. 14) Boiiodurus C.Ll'' 
III 5755. BouS^oupov Ptol, Bolodurum Tah. Boiodoro uel Bolodoro 
Itin. Boiotro Eugipp, l, l, 22; 36, 15) Asturis Eugipp. l.h i- 

37 seqq. pro praefectus et legionis codd, plerumque cofnpetidtu 
utuntur II 37 libumiariorum V\\ 40 libur COf || 41 faaiane C M' 
dux 'om. 3/ II 53 regendarium V, UC. XXXV. DUX KABTIAE. 199 54 
55 Exceptores. 

8ingulares el reliquos officiales. XXXV. Dux Raetiae. Bock. p. 101* 2—4 5 — 8 9—12 FL INTALL COMORD 
PR. Augustanis . Phebianis . Castellum, Cmtellum, Submuntorio. Uallato. Kipa prima. Cambi- 

dano. Castellum. Castellum. Castellum. Castel- 

lum. Guntia. Foetibus. Teriolis. Quintanis. 

Castellum, Castel- Castellum. Castellum. 

lum. 13 Sub dispositione uiri spectabilis ducis pro- 
uinciae Baetiae primae et secundae: ^ 1 Raetiae] tertie F j[ 2 om. F FL | INTAL | COMOR | PR M^ 
FL I intalT | Comord | P-R Jlf^ n 4 phoebianis 3/i-2 f| 5 submumto- 
rio F|| 6 uallaco V\\ 7 rippa 1» Jf 2 || 9 guritia C || 13 Raetiae] ter- 
tie V. ' 200 ^ OC. XXXV. DUX RAETIAE. 

14 Equites stablesiani seniores, Augustanis^ , 

15 Equites stablesiani iuniores, Ponte Aoni 

nunc Febians^l. 
B6ck.p.io2* 16 Equites stablesiani iuniores, Submuntori* 

17 ' Praefectus legionis tertiae Italicae pa 

^ superioris ^) , Castra Regina, nunc t ^ 

lato. 

18 Praefectus legionis tertiae Italicae pa 

superioris deputata^ ripae primae^ Si 
muntorio ^) . 

1 9 Praefectus legionis tertiae Italicae pro pa 

media praetendentis a Uimania®) Cag 
liacum usque, Cambidano ') .- 

20 Praefectus militum Ursariensium , Gimtia» 

21 Praefectus legionis tertiae Italicae trai 

uectioni specierum deputatae , Foetibi 
22' Praefectus legionis tertiae Italicae trai 

uectiom specierum deputatae, Teriol 

23 Praefectus alae primae Flauiae Raetoru 

Quintanis. 

24 Tribunus cphortis nouae Batauorum, l 

tauis. 

25 Tribunus^cohortis tertiae Brittorum^), Ab 

sina^). 

1) Augustis Itin. 2) Ponte Aeni Itin. quinquiea. Adenum Tif' 
3) Fhebianis 4. 4) Summuntorio uel Summunturio Itin. 5; '. 
ferioris? 6) Uemania Itin. ter; Tah. 7) KafJiSo^jouvov Ftol. Kf> 
SopouNov Strah. Camboduno Tah. ; Itin. p. 250; '258; Campodu 
Itin. p., 237. Camb. C. /. i. III 5987. 8) Coh. III Britannon 
C. I. L. III p. 867; cf. VII 84; 127. 9) ita Itin. Arusc 
Tah. 

16 submumtorio F || 17 seqq. praefectus et legionis plerumq 
in codd. compendiis acripta sunt\\ 17. 18 legis V\\ 17 — 19 itahe » 
18 deputata CPF>/ 1| submumtorio V\\ 19 legionis om. M\\ praete 
dent CPVM\\ cassilia cusque V cassalia cumusque M || 20 mit C 
militis V\\ 21 legis F H italie F italiae ilf || deputata F||fetibuB 
foecibus V || 22 transuectionis CPVM\\ 24 noua CPFJtf |1 25 brutt 
rum M. fyfi .'ii OC. XXXV. DUX RAETIAE. 201 

26 Praefectus alae secundae Ualeriae singularis, 

Uallato. 

27 Tribunus cohortis sextae Ualeriae Kaetorum, 

Uenaxamodorum . 

28 Tribunus cohortis primae Herculeae Raeto- 

rum, Parroduno ^^), 

29 Tribunus cohortis quintae Ualeriae Frygum, 

Pinianis^*). 

30 Tribunus cohortis tertiae Herculeae Panno- B«ck. p. 103* 

niorum , Caelio ^^j . 

31 Tribunus gentis per Raetias deputatae, Te- 

riolis. 

32 Praefectus numeri bar[bari]cariorum*3j ^ Con- 

fluentibus siue Brecantia **) . 

33 PraefectUs alae secundae Ualeriae Sequano- 

rum, Uimania®). 

34 Tribunus cohortis Herculeae Pannoniorum, 

Arbore ^^) . 

35 Officium autem habet idem uir spectabilis 

dux hoc modo: 

36 Principem ex officiis magistrorum militum 

praesentalium altcrnis annis. 

37 Numerarios duos, ex utrisque officiis prae- 

sentalibus singulos. 

38 Commentarien$em ex utrisque officiis alter- 

nis annis. 

39 Adiutorem. ^ 

40 Subadiuuam. 

10) Kot^pooouNOv Ftol. ir Oaiviava Ptol. 12) Celio monte 
^iin. 13) correx^ BOck. 14) BpiYavxiov Straho; Ptol. his; Brigan- 
tio Tah. Brigantia Itin. sexies; Amm. XV 4 , 1. Murigantia l. l. 3. 
Brigantinus lacus Plin. h. n. IX 63. 15) Arbor felix Tah. ; Itin.; 
^mm. XXXI 10, 20. 

26 singularis Uallato om. M\\21 Tribunus — Ualeriae otn. M\\ 
28 paraduno M\\ 29 frigum CPVM\\ puuanis C \\ 30 herculae ifer|| 
"^2 barbariaricorum V \\ 34 hercule V herculae PM \\ arborae PM. 202 OC. XXXVI. DUX SKUUANICI. 41 

42 

43 R^erendarium. 

Exceptores. 

Singulares et reliquos officiales. XXXVI. Bdck. p. 104* Dux prouinciae Sequanici. FL. INTALL. COMORD 
PR. Olinone. 

Castellum eis simile j quae in imignibus 
p, 99, 173, 119, 182 propositis depicta 

sunt. 4 Sub dispositione uiri spectabilis ducis pro- 
uinciae Sequanici: 41 regendarium K. XXXVI. 1 sequanaci C sequanicae M^ || 2. 3 w/i. V \\ 2 FL | INTAL 
COMOR I PK 3/1 FL I intaUm | Comord | I^-K M^, OC. XXXVI. DUX SBaUANICI. 203 

5 ' Milites Latauienses , Olitione ^) . 

6 Officium autem habet idem uir spectabilis B<>ck.p.i05* 

dux hoc modo: 

7 Prjncipem ex ot&cio magistn militum prae- 

sentalitf a parte peditum. 

8 Numerarium ut mpra. 

9 Commentariensem ut supra 

10 Adiutorem. 

11 Subadiuuam. 

12 Regerendarium. 

13 Exceptores. 

14 Singulares et reliquos officiales. 

1) Milites Bataui, Uesontione Uales, 

5 olicione P olinone VM |1 7 officiis CP offitiis VM || militum 
magistrorum P || magistrorum CPVM\\ praesentalium CPM mn V\\ 
8 ut supra] utr CP uf^ V uii^ itf H 12 regendarium F. / 
\ 204 OC. XXXVII. DUX TRACTUS ARMORICANI. XXXVII. B5ck. p. 106* Dux tractus Armoricani. 2- 


-4 


FL 


Litus Saxoni- Hlabia. 


INTALL 


ciani. 


-8 


COMORD. 
PR 


Castellum. Ca 


stellum. 
Aleto. 


5- 


Benetis. 


Corumo- Maii na tias , 


sismis. 
Castellum, Castellum, Castellum. 


Castelr- 
lum. 


9- 


-12 


Constan- Rotomago. Abrin- 
tia. cati$. 


Gran- 
noiio. 


Castellum. Ca^tellum. Castel- 

lum, 
Castellum, 

9 13 Sub (lispositione uiri spectabilis ducis tra- 

ctus Armoricani et Neruicani: 

1 4 Tribunus cohortis primae nouae Armorica;*ae, 

Grannona^) in litore Saxonico. 
B6ck.p.io7*i5 Praefectus militum Carroneimum 2) , Bla- 

bia 3) . 

1) Grannono 12 = 23. Grauinum Tab. 2) Garronenses VII 99. 
3) Blauia Rau.; Tah. ; Auson. ep. X J6; Gregor. Turon. Glor. 
conf. 46. Blauto Itin. 1 armonicani C armoritani V\\ 2 om. V FL | INTAL | COMOR 
PR M^ FL I intalr | Comord | P.R 3/2 || 3 saxonicum itf»-» || 7 mann- 
tias P||8 alleto F|| 10 rothomago P|| 13 tractus otn. F || annonicani 
CV\\et om. C II 14 armorice CPV armoricae J/ || saxonio CPV3I, 
15 seqq. praefectus et militum non nunquam cmnpendiis scriptasunti 
15 carronentium CPVM. 17 osismia corumosismis CPVM\\ 19 martentium CPJHf marcen- 
tium V II 20 prima flauia CPVM || 21 ursarientium CPVM\\ rhoto- 
n»ago P II 23 grannonentium CPVM \\ 27 — 29 Senoniam secundam | 
Lugdonensem j et tertiam CPM. j OC. XXXVII. DIIX TRAOTtlS ARMORICANI. 205 

16 Praefectus militum Maurorum Benetorum, 

Benetis *) . 

17 Praefectus militum Maurorum Osismiaco- 

rum, Osismis. 

1 8 Praefectus militum superuentorum , * Man- 

natias ^) . 
19- Praefectus militum Martemium, Aleto. 

20 Praefectus militnm prima^ Flauiae, Con- 

stantia. 

21 Praefectus militum Ursarienrium , Roto- 

mago ^») . 

22 Praefectus militum Dalmatarum, Abrin- 

catis. 

23 Praefectus militum Grannonensium, Gran- / 

nono. 

24 Extenditur tamen tractus Armoricani et 

Neruicani limitis per prouincias quinque: 

25 per Aquitanicam primam 

26 et secundam, 

27 Lugdunensem Senoniam, 

28 secundam [Lugdonensem] 

29 et tertiam. 

30 Officium autem habet idem uir spectabilis 

dux hoc modo: 
81 Principem ex officiis magistrorum militum 

praesentalium alternis annis. 

4) sciib. Uenetorum , Uenetis. 5) Ciuitas Namnetum Not. Gall. 
UI 6. Namnetes Caes. h. g. III 9; Plin. h. n. IIII 107. Portu- 
namnetu Tab. NafjLvfjTat Ptol. Na[i.vtTfi)v Strab. p. 190. Namnis 
Branib. 891 = Or. ISS. 6) Ratomago et Rotomago Ittn. Ratuma- 
gus Tab. Ratumacos JSckhel , Doctr. num. I p. 73. 'PaT^fJiaYOC Ptol. 
Hotomagus Amm. XV 11 ^ 12. Ciuitas Rotomagensium Not. Gall. 
II ^. 206 OC. XXXVII. BUX TRACTUS ARMORICANI. 

32 Numerarium a parte peditum uno anno^) . 

33 Commentariensem de officiis suprascriptis al- 

temis aiinis. 

34 Adiutorem. 

35 » ^ Subadiuuam. 

36 Regerendarium. 
Bttckip.ios*37 Exceptores. 

38 Singulares el reliquos officiales. 

7) altero a parte equitum add. B&ek.: pofiua scrib, omni anno 
cf. XL 60 : XLI 28. 

36 regendarium V. or. xxxvni. dux bklgicae sbcttndae. 207 XXXVIII- 

Dux Belgicae secundae. 2. 3 4. 5 FL. INTALL. COMORU PR Qifartensis. Castelhmi, Litus Saxonioum. Castelltm. Portuae Patiaci. Castellum. .-- -^ — T'^ T^ *•- "^* " ~ 6 Sub dispositione uiri spectabilis ducis Bel- 

gicae secundae: 

7 Equites Dalinatae^ Marcis^) in litore Saxo- 

nico. 

8 Praefectus classis Sambricae, in loco Quar- Bftcu. p.109* 

tensi siue Hornensi. 

1] De Fano Martis aliquo cogitaue^^m. 2 om. F FL I INTA | COMOR | PK JJf 1 FL | intalT | Comord 
P-Sr M^\\h portue patiati V portue patiaci M^ || 8 Praefectus] mn. 
3f equites PV\\ clais C clasaes M\\ lambrice C iambricae illf ||lococo 
FJkf II bornens. CPV, 208 OC. XXXVIII. BUX BELGICAE SECUNDAE. 

9 Tribunus militum Neruiorum, Portu Epa- 

tiaci. 

10 Officium autem habet idem uir spectabilis 

dux hoc modo : 

11 Principem ex eodem eorpore. 

12 Numerarium. 

13 Commentariensem. 

14 Adiutorem. 

15 Subadiuuam. 

16 Regerendarium. 

17 Exceptores. 

18 Singulares et reliquos officiales. XXXIX. 

Excidit folium unum , quod pagina altera continehaf 
imignia ducis Germmdae primae , altera. quae sub dispo- 
sitione eius erant. 9 Tribunus oin V || portue patiaci CPM portue patiati V ^ lu 
dux mn. CPM\{ 16 regendarium V. OC. XL. DUX BRITANNIARUM. 209 XL. Dux Britanniarum. Insignia eis similUma sunt , quae p. 171 propomimus. BOck. p.ll2* 8 FL. 

INTALI. 

COMORD 

PR Sextae . Praesidium , Castellum, Castellum, Dano Morbio. Arbeia. Dictim. 12 13 16 Castellum, Castellum. Castellum, Castellum, 

Concangios. Lauatres. TJerteris. Braboniaco. 

Castellum. Castellum, Castel- Castellum, 

lum. 

Magloue. Magis. Longo- Deruen- 

uicio. tione. 

Castellum. Castel- Castellum. Castel- 

lum, lum. 17 Sub dispositione uiri spectabilis ducis Bri- 

tanniarum: 

1 8 Praefectus legionis sextae *) . 

1 9 Praefectus equitum Dalmatarum , Praesidio. B6ck. p.iis' 

1) adde: uictricis , Eburaci; u. C, I. L. VII p. 61. 1 brittaniorum CV britanniorum P brittanniorum M^'^ || 2 om. 

V.TT, I INTA I COMOR | PR M^ F-L | intali | Comord | P.R M^ \\ 
9 concagios F || 15 longouitio F|| 16 deruencione P|l 17 britannio- 
rum CP brittanniorum VM\\ 18 seqq. praefectus plerumque compen- 
diis scriptum est || 18 leg C. 

NoTflTIA DIQMITATUM. J 4 210 OC. XL. DUX BRITANNIARUM. 

20 Praefectus equitum Crispianorum, Dano. 

21 Praefectus equitum catafractariorum , Mor- 
'- bio^). 

1 i 22 Praefectus numeri barcariorum ^) Tigrisien- 
/ «ium, Arbeia. 

\ 23 Praefectus numeri Neruiorum Dicten«uro, 

Dicti 4) . 

24 Praefectus num^ri uigile/m, Concangios^ . 

25 Praefectus numeri exploratorum, Lauatres'' . 

26 Praefeetus numeri directorum, Uerteris'). 

27 Praefectus numeri defensorum, Braboniaco^. 

28 Praefectus numeri Solenrium, Maglone^). 

29 Praefectus numeri Pacen^ium, Magis*^). 

30 Praefectus numeri Longouicaworum , Longo- 

uicio. 

31 Praefectus numeri superuenientium Petueri- 

ensium^^), Deruentione. 

^ 32 Item per lineam ualli: 

33 Tribunus cohortis quartae JJngonum, Sege- 

duno^2), 

2) Ouivvoo6iov Ptol. Uinouia liin. ; Mau. Uinouie C. I. L. r// 
427; cf. Herm. IX p. 231. 3) P(rae)p(ositus) et milit(e8; n^umeri 
barc(ariorum) C. I. L. VII 285 (Lancasteii . 4) Dixio Rau. 5) Ce- 
ganges uel Coganges Bau. Ceangi C. I. L. VII 1204. Ceang. /. '• 
1206. 6) Lauatris, Leuatris Itin. Lauaris 'Mau. 7) Uerteris Ittn. 
bis. Ualteris Rau. 8) Brouonacis, Brocauo Itin. Kauonia Bat* 
9) Magloue 13. 10) Maio, Maia Bau. Mais C. L L. VII 1291. 
11) [leTouapia Ptol. Decuaria JRau. 12) Serduno Rau. 

20 crippianorum F || 21 cataphractorum M || 22 tigrisientium 
CPFikr||23 dictentium CPVM\\2^ uigilium CPFillf || 27 barboniaco 
C II 28 solentium CPVM \\ magloue M \\ 29 pacentium CPVM \\ 30 om. 
PM spatio uacuo relicto , prefectus numeri longo uica pfectus numeri 
longouitio (sic) V y longo uicariorum C || 31 otn. M spat* uac. rel., 
Praefectus numeri superuenientium oni. P spat. uac. rel. ; et in C 
totum comma omissum erat, litterisque minonhus sed atramento eodfW, 
quo reliqua scripta sunt, suppletum est \\ superuenientium^ V bo- 
nentium C \\ petueriense CPV \\ 32 om. V \\ 33 seqq. tribunus , prae- 
fectus, cohortis plerumque compendiis scripta sunt || 33 lei^oruni 
CPFilf II seduno M. OC. XL. DirX BRITANNIARUM. 211 

34 Tribunus cobortis primae Cornouiorum, Ponte 

Aeli. 

35 Praefectus alae primae AstMrum, Con- 

derco ^'^) . 

36 Tribunus cohorti8 primae Frixagorum ^*) ,Bttt k. p. ii4* 

Uindobala^^). 

37 Praefectus alae SaWnianae, Hunno^^). 

38 Praefectus alae secundae -^stwrum, Cilurno*^) . 

39 Tribuuus cohortis primae Batauorum, Pro- 

colitia^^). 

40 ' Tribunus cohortis primae Tungrorum, Bor- 

couicio ^-^) . 

41 • Tribunus cohortis quartae Gallorum, Uindo- 

lana2«). 

42 Tribunus cohortis primae^t) Astwrum, Ae- 

sica 22) . 

43 Tribunus cohortis secundae Dalmatarum, 

Magnis. 

44 Tribunus cohortis primae Aeliae Dacorum, 

Amboglanna 2^) . 

45 Praefectus alae Petrianae, Petrianis. 

46 , Luffuualln'^*) , 

13) Condecor Itau. 14) Frisiauonum BiSck. 15) Uindouala 
Rau. 16) Onno Rau,. 17) Celumno Bau. 18) Brocoliti Rau. 
If), Uelurtion Rau. 20) Uindolande Rau, 21) ff>rt. scrih. secun- 
dae; u. C. I. L. VII p. 132; sed cf. Renier , Inscr. de VAlgerie 670: 
pi*aef. coh. p. Astu. prou. Britt. inf. 3579; praef. coh. I Astyrum 
pr. Brittanniae. 22) Esica Rau, 23) Amboglans C. I. L. VII 
i'^91. Gabagianda Rau. 24) Cwn ultra Fetrianos (Castlesteads) oc- 
cidentem uersus reliquiae quattuor uaUi castellorum adhnc supersinty 
neque phts quam tres h. l. nominentur — nam Aballaua (Papcastle 
prope Cockermouth u. C. I. L. VII 415) , Concauata (Moreshy u. l. 
^- p. 83^, Uxehdunum (Ellenhorough u. l. l. p. 84) a uallo remota sunt 
neque Alio (Keswick aut Water-Crook) et quae eam sequuntur huc per- 
ttnent — praesidium unum librarii culpa excidisse manifestum est ; 
cuius jiomen alihi traditum (u. C. I. L. VII p. 161) contextui inserui. 

35 astorum CPif astrorum F||36 Mxagorium F|| 37 sauiniane 
CTjf sauinianae P||38 hastorum CPVM\\AiS tungorum V\\ boreo- 
uitio V borcouitio PM || 42 astf um C astorum PM astrorum V. 

14* 212 OC. XL. BUX BRITANNIARUM. 

47 Praefectus numeri Maurorum Aurelianorum, 

Aballaba 25) . 

48 Tribunus cohortis secundae Lmgowum, Conga- 

uata. 

49 Tribunus cohortis primae Hispanorum, Axelo- 

duno 26) . 

50 Tribunus cohortis secundae Thracum, Grabro- 

senti27). 

5 1 Tribunus cohortis primae Aeliae classicae^ Tun- 

nocelo 28) . 

52 Tribunus cohortis primae Morinorum, Glanni- 

banta29). 
Bock.p.ii5*53 Tribunus cohortis tertiae Nermbrum , Alionfe^^j. 

54 Cuneus /Sarmatarum, Bremetenraco^^). 

55 Praefectus alae primae Hercul^ae, Olenaco^v 

56 Tribunus cohortis sextae Neruiorum, Uirosido. 

57 Officium autem habet idem uir spectabilis 

dux hoc modo: 

58 Principem ex officiis magistrorum miUtum 

praesentalium alternis annis. 

59 Commentariensem ut supra, 

60 Numerarios ex utrisque officiis omni anno. 

61 Adiutorem. 

6 2 Subadiuuam . 

6 3 Regerendarium . 

2o) 47 ^ 48, 49 post 52 collocanda sunt. Aualana Mau, Galaua 
Itin. Aballaua C.I.L. VII 1291. Aballauensium L l 415. 26) Uxellu- 
damo Rau. Uxelodumc (tnc) C. I.L. VII 1291. 27) Gabrocentio jRftu. 
28) luliocenon Rau. 29) Clanouenta uel Clamouenta Itin. Cantauenti 
uel Cantiuenti Rau. 30} Alone Itin. 31) N(umerus) eq(uitum) Sar- 
mat[arum] Bremetenn(acensium) 6?ordian(orum) C. I L. VII 218 
(Rihchester). Bremetonaci Itin. Bresnetenaci ueteranorum Rau. 
32) 'OXixava Ptol. Oleiclauis, Olerica Rau. 

48 lergorum CFVM H 49 axdoduno V \\ 50 gubrosenti F || 52 
marinorum V || 53 neruorum CFVM \\ 54 armatarum CFVM || bre- 
metemraco V bremeteraco M \\ 55 hercule CFherculae F{M) || ele- 
naco V\\ 57 dux om. F \\ 59 ut supra] utr CFV uiru M || 63 regen- 
darium F. OC. XLI. DUX M0G0NTIACEN8IS. 213 64 
65 Exceptores. 

Singulares et reliquos ofiiciales< XLI, 

Dux Mogontiaceiisis. BUck. p. 116* 8 11 lO 13 FL. 


Salectio. 


Tabema. 


INTALL 


COMORD. 


Castellum. 


Castellum, 


PR. 


10. Nemetis. 


Alta Ripa. 


Uico luli 


Castellufi 


n. Castellum, 


Castellum, 


Uangion 


is. Mogontiaco. 


Bingio. 


Castellm 


m, Castellum, 


Castellum, 


Bodobrica 


„ Confluentibus. 


Antouaco. 


Castellum 


Castellum. 


Castellum, 14 Sub dispositione uiri spcctabilis ducis Mo- 

gontiacensis: 

15 Praefectus militum Pacen^ium, Saletione. 1 mogontiatensis F moguntiacensis M^ || 2 om. V FL | INTAL 
COMOE I PR M^ FL | intalim | Comord | P.fi M^ \\ 7 altarippa V\\ 
8 wangionis F || 9 mogonciaco CP moguntiaco F || 12 conflentibus 
(7 II 13 antoniaco P|| 14 mogonciacensis C mogontiacenses P|| 15 pa- 
centium CPM patentium V. 214 OC. XLI. DXJX MOGONTIACBNSI8. 

Bock.p.iiT* 16 Praefectus milituin Menapiorum > Tabemis. 

17 Praefectus militum Anderetiauorum ^ Uio 

lulio. 

18 Praefectus militum uindicum, Nemetis. 

1 9 Praefectus militum Martensium , Alta Ripa. 

20 Praefectus militum secundae Flauiae, Uau- 

giones. 

21 Praefectus militum armigerorum, Mogon- 

tiaco. 

22 Praefectus militum htngen^ium, Bingio^). 

23 , Praefectus militum balistariorum, Bodobrica^ . 

24 Praefectus militum defensovum , Confluenti- 

bus. 

25 Praefectus militum Acincen^ium, Antonaco^ 

26 Officium autem habet idem uir spectabilis 

dux hoc modo: 

27 Principem ex officiis magistrorum militum 

praesentalium alternis annis. 

28 Numerarium a parte peditum semper. 

20 Commentariensem a parte peditum semper. 

30 Adiutorem. 

31 Subadiuuam. 

32 Regerendarium. 

33 Exceptores. 

34 Singulares et reliquos officiales. 

1) Uingio liin. bis Uingo Amm. XVIII :?, 4. Uico Amtm. 
Mos. i>. Bingium Tac. h, IV 70; Tab. Bingum Rau. //ingium 
Henz. 5236. 2) Baudobrica Itin bis. //udobrica Henz. 5236. Bon- 
tobrice Tab, Bodorecas Hau. 3) Antunnaco Itin. bis; Tab. ////nna- 
cum Henz, 5236. Antennacum Amm. XVIII 2 , 4. 

\Q seqq. praefectus e^ miliium plerumque cmnpendiis scnpia. sunt 
17 anderecianorum CP andericianorum FHuicouilio -WJIlSf marten- 
tium CPilf marcentium F|| 21 argerorum P \\ mogonitaco CV\\ 22 
bringentium CPFilf H 25 acincentium CPVM\\ 29 ani. Jf||32 regen- 
darium V\\ 34 ceteros V. OC. XLIl. PRAKPOSITURAK MAGISTRI PEDITUM. 215 

XLII. 

Item praepositurae ma^stri militum praeseutali^ uick. p. iw 

a parte peditum. 

2 In Italia: 

.*^ In prouincia Uenetin. inferiore: 

4 Praefectus classis Uenetum, Aquiloiae. 

5 In prouincia Flaminia: 

6 Praefectus militum iuniorum Italicorum, Ra- 

t^ennae. 

7 Praefectus classis Rawennrttium cum curis 

eiusdem^ciuitatts, Rat^cnnae. 
b In prouincia Liguria: 
9 Praefectus classis Comensis cum curis eius- 

dem ciuitatis, Como. 

10 In prouincia Campania: 

11 Praefectus classis Misenatium, Miseno. 

12 In Gallia: 

13 In prouincia [Gallia] i?iparensi: 

14 Praefectus classis fluminis Rhodani, C^ien- 

nae siue Arelati. 

15 Praefectus classis barcariorum, Ebruduni^) ^ 

Sapaudiae. 

1 6 Praefectus militum musculariorum, Massiliae 

Graecorum. 

1) Uicani Eburodunenses Or. 344; 345. Eburoduno Tab. Castrum 
Ebrodunense Not. GalL IX 7. 

1 prepositura V || praesentalium CPVM \\ 3 in om. PVM || bere- 
tia CPV biretia Jlf || inferior FH 4. 5 om M spatio uersus unius ua- 
cut) rc/icfo II 4 benecum Pjj aquilete CV aquiletae P|| 6 seqq. prae- 
fectus , tribunus , militum , Sarmatarum , gentilium , similia plerum- 
que eompeiidiis scripta sunt || 6 rabenne CV rabennae PM \\ 7 raben- 
nantium C V rabenantium P rabennancium M \\ eius de ciuitate raben- 
nae (rabenne CV) CPVM correx. Bifck. \\ 8 liguriae Jlf || 10 campaniae 
il^jjll misenantium F|| 13 galliani parensi CPVM\\ 14 rodani CV\\ 
bienne CPV biennae M. 216 OC. XLII. PBAEPOSITURAE MAGISTRI PEDITUM. 

17 Tribunus cohortis primae Flauiae Sapaudi- 

cae, Calaronae. 
Bock. p.iia* 1 8 In prouincia iV^owempopulana: 

19 ' Tribunus cohortis Nouempopulanae, Lapurdo. 

20 In prouincia Lugde^nensi prima: 

21 Praefectus classis Araricae, Caballoduno ^) . 

22 In prouincia Lugde^nensi Senonia: 

23 Praefectus classis Anderetianorum, Parisius. 
• 24 Hispaniae : 

25 In prouincia [Hispaniae] Callaecia: 

26 Praefectus legionis septimae gemiiiae, Le- 

gione. 

27 Tribunus cohortis secundae Flauiae Pacatia- 

nae, Paetaonio^). 

28 Tribunus cohortis secundae Gallicae, ad co- 

hortem Gallicam. 

29 Tribunus cohortis Lucensis, Luco. 

30 Tribunus cohortis Celtiberae, Brigantiae, 

nunc luliobriga. 

31 In prouincia Tarraconensi: 

32 Tribunus cohortis primae Gallicae, Ueleia^;. 33 Praefectus laetorum Teutonicianorum , Car- 

nunta^) Senoniae Lugdwnensis. 

34 Praefectus laetorum Batauorum et gentilium 

2) Uide y ne ex dmhus uocabulis CabiUono — Lugduno cofi/la' 
tum sit. 3) IleTauiSviov Ptol. Petauonium Itin. 4) Ou^eia PtoL 
Uelienses Plin. III 26. Beleia Itin. Belegia Rau. 5) Gens Car- 
nuntum Henz. 5279. 

17 sapaudie CV sapaudiae PM \\ 18 populana CPVM om no- 
uem II 19 noue populane CV noue populanae P nouae populanae jlf , 
20 lugdonensi CPVM || 21 aracicae P \\ caballaduno C caballadimo 
Fll 22 lugdonen C lugdonensi PK3f || senoniae P || 23 andereciano 
rum CM anderitianorum V \\ parisiis 3/ || 26 legis V || geminine V 
legionae PM\\21 pacationae M \\ petonio C \\ 29 lugensis CPVM 
30 celtibene CPFJf || nuncui liobriga i«f || 32 uelcia F||33 carminta 
Flllugdonensi CPVM, OC. XLII. PRAEPOSITURAK MAGISTRI PEDITUM. 217 

SueuorumS), Baiocas*) etConstantiaeLug- 
dtmensi^ secundae. 

35 Praefectus laetorum gentilium Sueuorum^),Bdck.p.i20' 

et Ceromannos') Lugdunensis 

tertiae. 

36 Praefectus laetorum Francorum, Redonas Lug- 

dunensis tertiae. 

37 Praefectus laetorum Lingonen^ium per di- 

uersa dispersorum Belgicae primae. 

38 Praefectus laetorum Actorum ^) , Epuso ^) Bel- 

gicae primae. 

39 Praefectus laetorum Neruiorum, Fanoman- 

tis *^) Belgicae secundae. 

40 Praefectus laetorum Batauorum Nemetacen- 

sium, Atrabatis Belgicae secundae. 

41 Praefectus laetorum Batauorum Contragin- 

nen^ium, Nouiomago Belgicae secundae. 

42 Praefectus laetorum gentilium^^), Remo^^j ^ 

et Siluanectas Belgicae secundae. 

43 Praefectus laetorum Lagensium, prope Tun- 

gros Germaniae secundae. 

44 Praefectus laetorum gentilium Sueuorum^), 

Arumbernos ^^) Aquitanicae primae. 45 Item in prouincia Italia: 5) scrih. Sueborum 6) scrih. Baiocasses. 7) scrih, Genoman- 
nog uel Cenomanos. 8) Aeduorum BUck, (?) 9) Epoisso Itin. 
Eposium uel Epusum Gregor. Turon. h. Fr. VIII 16. 10) scrtb. 
Fano Martis. \i] fort. addend. Sueborum; cf. 44; 34; 35. 12) scrib. 
Remos, 13) Aruemos Gelen. 

34 lugdonensi CPVM \\ 35 lugdonensis Jlf || 37 lingonentium 
GPVM\\ 40 neraetacentium CPVM \\ 41 contraginnentium CPVM\\ 
42 syluanectas M \\ 43 lagentium CPVM || propartungros CPV pro 
partungris M || 44 acumbernos V^ aquitanie CV\\ secunde V\\ 45 in 
m. M. 218 OC. XLII. PRAEPOSITURAE MAGISTRI PEDITUM. 

46 Praefectu^ Sarmatarum gentilium Apuliae et 

Calabriae. 

47 Praefectus Sarmatarum gentilium per Bri/- 

tios et Lucaniam. 
iwck.p.121* 48 Item in prouincia Italia mediterranea: 

49 [Praefectus Sarmatanim gentilium Apuliae et 

Calabriae.] 

50 [Praefectus Sarmatarum gentilium per Bru- 

tios et Lucaniam.] 

5 1 Praefectus Sarmatarum gentilium, Foro Ful- 

uiensi. 

52 Praefectus Sarmatarum gentilium^ Opitter- 

gii ") . ' 

53 Praefectus Sarmatarum gentilium, Patauio. 

54 Praefectus Sarmatarum gentilium, ^^\ 

55 Praefectus Sarmatarum gentilium , Cremo- 

nae. 

56 Praefectus Sarmatarum gentilium, Taiirinis. 
5 7 Praefectus Sarmatarum gentilium , Aquis si- 

ue Tertona^^). 

58 Praefectus Sarmatarum gentilium, Nouariae. 

59 Praefectus Sarmatarum gentilium, Uercellis. 

60 Praefectus Sarmatarum gentilium, Regionis 

Samnitis ^') . 

61 Praefectus Sarmataruin gentilium, Bononiae 

in Aemilia. 

62 Praefectus Sarmatarum gentilium, Quadratis 

et Eporizio*^). 

14] scrih. Opitergii. 15) Ueronae add. Gelen. , utrton codicU 
Sjnrcnsis loco euanido melius^ lecto , an ex coniectura satis ohuia, 
nnn diiudico. W Dertona 7?omm. 11) scrtb. Kegio [in Samnitis; ; 
cf. Herm. IX p. "237. 18) Eporedia passim. 

47 brutios C^brictios V \\ 49 apulee C || 50 brucios F B 52 
Opittergii] CP om. M op. reliquis omissis V\\ 53 gentilium Patauio 
om. M II patauao C signo postremo ex correct. orio , patouio F || 54 gen- 
tilium om. -WH 57 t^rtorna tertona C texcona F|| 62 epurizio F. OC. XLII. PRAEPOSITURAB MAGISTRI PBDITUM. 219 

63 Praefectus Sarmatarum gentilium^ (in Ligu- 

ria) PoUentia. 

64 In Gallia: BcJck. p. r22* 

65 Praefectus Sarmatarum et Taifalorum genti- 

lium, Pictauis [in Gallia]. 

66 Praefectus Sarmatarum gentilium, a Chora 

Parisios usque. 

67 Praefectus Sarmatarum gentilium, inter Re- 

nos et Tambianos ^^) prouinciae Belgicae 
secundae. 

68 Praefectus Sarmatarum gentilium, per tra- 

ctum Rodune/»sem 20) et Alaunorum^^). 

69 Praefectus Sarmatarum gentilium, Lingonas. 

70 Praefectus Sarmatarum gentilium, Au 

Excidit in archetypo folium unum. 

19) Remos et Ambianos Gelen. 20) 'FoSoufjiva PtoL Koidomna 
Tah. 21) Uelauorum BiSck, 

65 sarmatarum g^ntil)um P|| ()6'pictauis in gallia post gentilium 
inser. P \\ parisio CPV\\ 67 cambianos PV rambianos M \\ 68 Ro- 
dunensem et Alaunorum om. M\\ tractum rodune semetalaunorum P 
tractum (spatium vacuum) dune semeta launorum C tractum (spatium 
mcuum) semeta launorum V\\ 69. 70 om. ilf || 69 samatanim P. CAMPANIAE. :vLin. Bock. p.l. ...u::^ Campaniae. 
^yrmrvc^ ^^ ttiri clarissimi consularis ^^ .^m i>Miipaniae. 
, «n 3t*bet ita: '-****. •i*^**^ lie ofKcio praefecti praetorio Italiae. OC. XLIII. CONSIJLARIS CAMPANIAE. 22t 

7 Comicularium. Bttck.p.i24* 

8 Tabularios duos [pro Numerarios]. 

9 Adiutorem. 

1 Commentariensem *) . 

i l Ab actis, 

12 Subadiuuam. 

13 Exceptores et reliquos cohortafinos^ quibus 

non lieet ad aliam transire militiam sine 
annotatione clementiae principalis. 

14 Ceteri omnes consulares ad similitudinem 

consularis Campaniae officium ha.hent, 

1) In officiis iisdicum, qui prauinciis singulis praeerant, com- 
mentartensis adiutorem praecedere solet; cf. Or, XXIX; XXXVII 
43; XLIII; XLIV; Oc. XLIV; XLV. 

8 tabellarios F|| 13 cohortallinos CFVM\\ 14 habet C(FjVM. 222 Of. XI.IV. COKReCTUR APCLIAK ET CAI.AKKIAE. 

XLIV. 

B.vk p 115- Con^ector Apuliae et Calabriae. r^ 
— 1 i_ PKOVTSCIA APVLIA ET CALASMA 
4 Sub iurisdictione uiri clarissimi correctoris 
Apuliae et Calabriae: 

1 tm. V LFL 1 VELE | CORR. | IVSSV 33 C IFL. | VELR ' 
CORR I IVSSU a P FL I VELE CORR ] IVSS 1) jlf i |i 3 prouinciB 
iprouintia M^ apuliae et calabrine ilf' ^. OC. XLIV. CORRECTOB APULIAE ET CALABRIAE. 223 

5 Prouincia Apuliae et Calabriae. 

6 Officium autem habet ita: 

7 Priiicipem ex eodem officio. 

8 Comicularium. Biick. p. m* 

9 Tabularios duos. 

10 Commentariensem. j 

11 Adiutorem. '. 

12 Ab actis. , . 

13 Subadiuuam. 

14 Exceptores et ceteros cohorta/inos^ quibus 

non licet ad aliam transire militiam sine 
annotatione clementiae principalis. 

15 Ceteri correctores ad similitudinem correc- 

toris Apuliae et Calabriae officium habent. 

7 eodem om. V \\ 14 cohortallinos CPVM \\ 15 officium habent 
(m. iJf II habet V. 224 OC. XLV. PRAESES DALMATIAE. XLV. 0^k.p, m» Praeses Dalmatiae. :i 
PHOVIJ^CIA BALMATJA . 
4 Sub iuri sdictione uiri perfectissimi praesi- 

dis Dalmatiae: 

5 Prouincia Dalmatiae. 

G Officium autcm habet hoc modo: 

2 om, V IFLG- | VM- | PRR. | IVSSV. *t CP FL | PR | IVSS 

i) (sic} Jtf"HI 3 prouintia dalmatiae M- || 5 dalmatia C. \ OC. XLV. PRAE8ES DAlbMATIAE. 225 

7 Priiicipem ex eodem officio. 

8 Comicularium. Bftck.p. 128* 

9 Tabularios duos. "■ 

10 Commentariensem. 

1 1 Adiutorem. 

12 Ab actis. 

13 Subadiuuam. 

14 Exceptores et reliquos cohorta/inos ^ quibus 

non licet ad aliam transire militiam sine 
annotatione clementiae principalis. 

15 Ceteri praesides ad similitudinem praesi- 

dis Dalmatiae officium habent. 

9 tabullarios V\\ 13 subadiuuan V \\ 14 cohortallinos CPVM\\ 
clementie ^up^rioris principalis 'F|| 15 habet VM. 

Addit V: Anno dm 1484. Addit C: Exemplata e hec cosmo- 
graphia que Scoti dicitur cum picturis ex uetu8tis9imo codice quem 
habui ex Spirensi bibliotheca. Anno dni •MCCCCXXXVX- mense 
lanuario. Dum ego Petrus donatus, dei pacientia episcopus padua- 
nu8, uice Sanctissimi dm Eugenii pape ■IIII* Generali Basiliensi 
Concilio presiderem. ^OTITIA DIGNtTATlJU. 15 NOTITIA 

URBI8 CONSTANTINOPOLITANAE. v^-v^ \ r v^-v^ •^•^ * 15* V Uindobonensis 162 s, IX. 

S^ Uindobonensis 3103 s, XV. 

62 Monacensis 10,291 s, XVL 

S Spirensis tcetus siue consensus codicum S^ et S^. I URBS CONSTANTINOPOLITANA 

NOUA ROMA. 

Praefatio. 

Saepe litteris dediti, quos pro ingenii facultate la- 

5 tentium rerum eura soUicitat, nunc peregrina gentium 
nunc secreta terrarum curiosius animo peragrante me^mn- 
tur, ne quid ad familiaris scientiae detrimentum relinqua- 
tur ignotum, inertiae esse ducentes, si lateat homines, 
quod in orbe consistit humano. Dlis igitur terrena pas- 

lOsibus, freta stadiis, caelesria coniectura captantibus, bru- 
tum et desidem iudicaui, cum totius absit mundi cura, 
urbis etiam Constantinopolitanae , in qua uiuendi palae- 
stra est, latere notitiam; quam supra conditoris laudem 
THEODOSII inuicti principis — in nouam faciem uetu- 

1 5 state detersa — ita uirtus et cura decorauit , ut eius per- 
fectioni, quamuis sit quispiam diligens, nihil possit ad- 
iungere. Uniuersis igitur eius partibus diligenter inspectis, 
corporum quoque eidem inseruientium recensito numero, 
fidem rerum omnium ' notitia circumscribente signaui , ut 

20 admirantis intentio singulis edocta monumentis , ampli- 
tudine quoque tantae felicitatis attonita fateatur, huic 
urbi nec laudem sufficere nec amorem. 

I 1 Inscriptionem efjigiei urbis mari circumdatae praepositam solus 
seruauit Oxon. Canon. lat. misc. 378, uetmtissimum codicis Spiren- 
m apographum ; om. V et spatio uacuo relicto S\ Sr^ ^ praefationem 
cum ihitio descriptionis primae regionis om. S\\4: sepe V\\ b curam V\\ 
6 /unc F"!! meq/untur V de litt. q duhitari potest; corr. Mommsen\^ 
8 intertiae FH 11 deses ego; brutum me et desidem Mommsen || 12 pa- 
lestra F|| 13 expectaueria pati latere Mommsen || 18 quoquedem V\\ xe- 
censeto V. 230 NOTITIA UUBIS CONSTANTINOPOLITANAE. 

II Regio prima. 

Prima regio longa situ plana in angustum pra- 

ducitur a palatii inferiore parte contra thea- 

trum maius euntibus, dextro latere decliuis 

5 in mare descendit, regiis nobiliumque do— 

miciliis clara. 

Continet in se: 

Idem palatium magnum. 
Lusorium. 
10 Palatium Placidianum. 

Domum Placidiae Augusta^. 
Domum nobilissimae Marinae. 
Thermas Arcadianas. 
Uicos siue angiportus uiginti nouem. 
15 Domos centum decem et octo. 

Porticus perpetuas duas. 
Balneas priuatas quindecim. 
Pistrina pubHca quattuor. 
Pistrina priuata quindecim. 
20 Gradus IIII. 

Curatorem unum^ qui totius regionis sollicitu- 

dinem gerat. 
Uernaculum unum, uelut seruum in omnibus 

et internuntium regionis. 
25 Collegiatos uiginti quinque, qui e diuersis cor- 

poribus ordinati incendiorum solent casi- 

bus subuenire. 
Uicomagistros quinque, quibus per noctem tuen- 

dae u];bis cura mandata est. 

112 longa] aci^ih. aut laeua aut in longum (t. e, in aduersum; 
cf. XIII 3) II situ V II producitur <m. F || 5 domicilis F || 1 1 Regio 
prima: omum placidie aug incip. S^ Kegio I continet: Domum 
placidiae aug incip. S'^ \\ placidae aug F || 14 angiportos F || 21 quin 
r||24 intemficciii iSi. NOTITIA URBIS CONSTANTINOPOLITANAE. 231 

III Regio secunda. 

Secunda regio ab initio theatri minoris post ae- 
qualitatem sui latenter molli subleuata cliuo^ 
mox ad mare praecipitiis abrupta descendit. 
5 Continet in se: 

Ecclesiam magnam. 

Ecclesiam antiquam. 

Senatum. 

Tribunal purpureis gradibus exstructum. 
10 Thermas Zeuxippi. 

Theatrum. 

A mphitheat rum . 

Uicos siue angiportus triginta quattuor. 

Domos nonaginta et octo. 
15 Porticus magnas quattuor. 

Bahieas priuatas tredecim. 

Pistrina priuata quattuor. 

Gradus IIII. 

Curatorem unum. 
20 Uernaculum unum. 

Collegiatos triginta quinque. 

Uicomagistros quinque. 

IV Regio tertia. 

Tertia regio plana quidem in superiore parte, 
utpote in ea circi spatio largius explicato^ 
• sed ab eius extrema parte nimis prono cliuo 
5 ^ mare usque descendit. 

Continet in se: 

III 2 thesLty, ininoris V || 3 molle V || diuo S^ \\ A mane Fjl 
pcipitis V pcipitus 8 \\ abrupta F || 12 ampitheat^ V\\13 angipor- 

to8 r. 

IV 2 tertio K || 3 utpnte /S ^ || 4 ninufl proctiuo /SHI ^ in se om. S^. 232 NOTITU URBIS CONSTANTINOPOLITANAB. 

Eundem circum maximum. 

Domum Pulcheriae Augustae. 

Portum nouum. 
10 Porticum semirotundam ^ quae ex similitudiiie 

fabricae si^a Graeco uocabulo nuncu- 
patur. 

Tribunal fori Constantini. 

Uicos septem. 
15 Domos nonaginta quattuor. 

Porticus maguas quinque. 

Halneas priuatas undecim. 

Pistrina priuata nouem. 

Cuvatorem unum. 
20 Uemaculum unum. 

CoUegiatos uiginti et unum. 

Uicomagistros quinque. V Regio IIII. 

Regio quarta a miliario aureo, collibus doxtra 
laeuaque surgentibus^ ad planitiem usque 
ualle ducente perducitur. 
5 Continet in se: 

Idem miliarium aureum. 

Augusteum. 

Hasilicam. 

Nympheum. 
1 Porticum . Fanionis . 

Liburnam marmoream^ naualis uictoriae mo- 
numentum. 

7 eumdem FH 10 seminotunda F|| 11 fabricae om, Kllsimina S^ 
suuiua S^ summa V correx. Gyllius || greco F || 16 n^agnus FH 17 
undem V correx. man. recens \\1S pristina V\\8ecundum collectionem 
duitatis inserendum est: Gradus undecim. 

V 2 qaureo F || 3 leuaque V \\ planiciem V\\\ uale F || 5 Conti- 
net in se neque h, l, nequepostea rubrica dintinxit S. NOTITIA URBIS CONSTANTINOPOLITANAK. 233 

£ccle8iam siue martyrium sancti Menae. 

Stadium. 
5 Scalam Timasi. 

Uicos XXXV. 

l)omo8 trecentas septuaginta quinque. 

Porticus magnas quattuor. 

Balneas priuatas septem. 
2o Pistrina priuata quinque. 

Gradus septem. 

Curatorem unum. 

Uernaculum unum. 

Collegiatos XL. 
25 Uicoinagistros quinque. 

VI Regio V. 

Regionis quintae non modica pars iii obliquiori- 
bus posita locis planitia excipiente produci- 
tur ; in qua necessaria ciuitatis aedilicia con- 
5 tinentur. 

Continet iu se: 

Thermas Honorianas. 
Cisternam Theodosianam. 
Pry^aneum. 
10 Thermas Eudocianas. 

Strategium^ in quo est forum Theodosiacum 

et obeliscus Thebaeus quadrus. 
Horrea olearia. 
Nympheum. 
15 Horrea Troadenria. 

Horrea Ualentiaca. 

13 mene S\\)S porticos F||20 pristrina V\\2b uicomagistri V, 
VI 2 uinte regionis S^ spatio uacuo relicto || 3 locis posita /S^ || 
planitia FiS|| 9 pryttaneum F/$|| 12 oboliscustha ebeus V\\V6 holea- 
ria S^\\ nymfaeum F"!! 15 om» V; cf. ad 17\\ croadentia /S|| 16 ua- 
lentiana S. 234 NOTITIA URB18 CONSTANTINOPOLITANAB. 

Horrea Constantiaca. 

Portum prosforianum. 

Scalam Chalcedonensem. 
20 Uicos uiginti tres. 

Domos centum octoginta quattuor. 

Porticus magnae VII. 

Balneas priuatas undecim. 

Pistrina publica septem. . 
25 Pistrina priuata duo. 

Gradus nouem. 

Macellos duos. 

Curatorem unum. 

Uernaculum unum. 
30 CoUegiatos quadraginta. 

Uicomagistros quinque. VII Regio VI. 

Regio sexta^ breui peracta planitie, reliqua in 
deuexo consistit; a foro namque Constan- 
V tiiii scalam usque siue traiectum Sycenum 
5 porrigitur spatiis suis. 

Continet in se: 

Columnam purpuream Constantini. 
Senatum eiusdem loci. 
Neorium. 
1 Portum. 

Scalam Sycenam. 

Uicos uiginti duos. 

Domos quadringentas octoginta quattuor. 

17 constantinoadentiaca F || 18 portum habet prosphorianum 
(proflsorianum S^) fif||19 calchedonensem V\\ 22, VII] IIII S^ qua- 
tuor 5^2 1124 pristrina r||25 pristina m 29 uemiculum V. 

VII 2 exta regio S^ spatio uacuo relieto || 2 inde uexo V inde 
uero ^MI ^ nanque ^ || 4 sycaenum F|| 7 coUumnam F|| 9 ueoriil ^t ,i 
10 pontum ril 11 gycaena VS^. NOTITIA URBIS CONSTANTINOPOLITANAK. 235 

Porticum magnam unam. 
1 ^ Balneas priuatas nouem. 

Pistrinum publicum unum. 

Pistrina priuata decem et septem. 

Gradus decem et septem. 

Curatorem unum. 
20 Uernaculum unum. 

CoUegiatos quadraginta nouem. 

Uicomagistros quinque. 

vni Regio septima. 

Regio septima in conparatione superioris pla- 

nior, quamuis et ipsa circa lateris sui ex- 

tremitatem habeatur in mare decliuior. Haec 

5 • a parte dextera columnae Constantini usque 

ad ybrum Theodosii continuis extensa por- 
ticibus et de latere aliis quoque pari ra- 
tione porrectis, usque ad mare uelut se 
ipsam inclinat et ita deducitur. 
10 Habetauteminse: 

Ecclesias tres , hoc est : Irenen , Anastasiam 

et sancti Pauli. 
Columnam Theodosii, intrinsecus usque ad 
summitatem gradibus peruiam. 
15 Equites magnos duos. 

Partem eiusdem fori. 
Thermas Carosianas. 
Uicos octoginta quinque. 
Domos septingentas undecim. 
20 Porticus magnas sex. 

14 magnu F|| 22 uicosmagistros V. 

VIII 2 conparatione V comparatione S^ \\ 4 procliuior V, corr. 
ead. man. \\ 5 dextre S^ dextra S^ || 6 eorum VS^ corum S^ 11 parti- 
cibus Fl|8 uelut ipsam F|| 9 inclinat om. F|| 10 atrammU) non ru- 
hrica scriptum in VS\\ 11 anastasiani S^\\ IQ fort. addend^ Theodo- 
siani; c/, 5 || 17 scarosiaaas VS cf. Sozom. h, eccles. VI 9 || 19 
domus S. 236 NOTITIA TJRBIS CONSTANTINOPOLITANAE. 

Balneas priuatas XI. 
Pistrina priuata XII. 
Gradus XVI. 
Curatorem unum. 
25 Uernaculum unum. 

CoUegiatos octoginta. 
Uicomagistros quinque. 

IX Regio VIII. 

Octaua regio ex parte tauri, nulla maxis uici- 
nitate contermina; angustior magis quam 
lata spatia sua in longitudinem producta 
5 conpensat. 

Continetinse: 

Partem fori Constantini. 

Porticum sinistram taurum usque. 

Hasilicam Theodosianam. 
10 Capitolium. 

Uicos uiginti unum. 

Domos centum octo. 

Porticus maiores quinque. 

Halneas priuatas decem. 
15 Pistrina priuata quinque. 

Gradus V. 

Macellos duos. 

Curatorem unum. 

Uemaculum unum^ 
20 Coll^atos XVII. 

Uicomagistros quinque. 

X Regio Doua. 

Regio nona prona omnis et in notum deflexa 
extensi maris litoribus terminatur. IX S usque ad 5 1 9 theodoaariam r| 14 balineas r| 19 om. «t ji 
21 aicosmagistros J\ 

X 2 ona r^o 5* sp. wir. rW. | nothd $' nodnm 5- 1 3 exlensis 
Mmmms^H | mauis K| terminantttr F. NOTITIA URBIS CONSTANTINOPOLITANAB. 237 

Continet in se: 
5 Ecclesias duas, Caenopolim et Homonoeam. 

Horrea Alexandrina. 

Domum nobilissimae Arcadiae. 

Thermas Aiiastasianas. 

HoiTeum Theodosianum. 
10 Uicos XVI. 

Domos centum sedecim. 

Porticus maiores duas. 

Balneas priuatas XV. 

Pistrina priuata XV. 
15 Pistrina publica IIII. 

Gradus mi. 

Curatorem unum. 

Uernaculum unum. 

CoUegiatos triginta octo. 
20 Uicomagistros quinque. 

XI Regio decima. 

Begio decima in aliud ciuitatis latus tiersa, a 

nona regione platea magna uelut fluuio 

interueniente diuiditur. Est uero tractu 

5 planior nec usquam praeter maritima loca 

inaequalis^ loiigitudini eius latitudine non 
cedente. 
Continet in se: 

Ecclesiam siue martyrium sancti Acacii. 
^O Thermas Constantinianas. 

Domum Augustae Placidiae. 
Domum Augustae Eudociae. 5 omonoeam VS^ omonora iS^ || 12 porticos F||duo8 F || 14 pi- 
strina priuata "XV om, S^ l \h pistrina publica IIII ow. F || 19 ui- 
cosmagistros F. 

XI 2 etima regio S^ sp. uac, reL || uersa om, VS || 3 uelud VS^ \\ 
4 dunditur S^\\^ latitudine S^W^d acaci F accacii S^ accatii S^, 238 NOTITIA URB18 CONSTANTINOPOLITANAE. 

Domum nobilissimae Arcadiae. 

Nympheum maius. 
15 Uicos uiginti. 

Domos sexcentas triginta sex. 

Porticus maiores sex. 

Balneas priuatas 

Pistrina publica duo. 
20 Pistrina priuata sedecim. 

Gradus XII. 

Curatorem unum. 

Uemaculum unum. 

Collegiatos nonaginta. 
25 Uicomagistros quinque. 

XII Regio undecima. 

Regio undecima spatio diffusa liberiore, nulla 
parte mari sociatur; est uero eius exten- 
sio tam plana, quam etiam collibus inae- 
5 qualis. 

Continet in se: 

Martyrium Apostolorum. 
Palatium Flaccillianum. 
Domum Augustae Pulcheriae. 
10 Bouem aereum. 

Cisternam Arcadiacam. 
Cisternam Modestiacam. 
Uicos VIII. 

Domos quingentas tres. 
15 Porticus maiores quattuor. 

Balneas priuatas quattuordecim. 

14 nymfaeum F|| 18 secundum collectionem ciuitatts erani uiginti 
c^tiae II 20 pristrina F|| 25 uicosmagistros F. 

XII 2 ndetima regio S^ sp. uac. rel. || spatio om. S^ R liberior 
VS II 3 sociata S \\ uerum S \\ 7 martyru F || 8 palacium V H facillianu 
F flaccilianu S\\\Q balneas priuatas quattuor om. V, sed add. man, 
dltera, coaeua. NOTITIA URBI8 CONSTANTINOPOLITANAE. 239 

Pistrinum publicum unum. 
Pistrina priuata tria. 
Gradus septem. 
Curatorem unum. 

Uemaculum unum. 
Collegiatos triginta septem. 
Uicomagistros quinque. 

cm Regio duodecima. 

Regio duodecima portam a ciuitate petentibus 

in longum plana omnis consistit^ sed latere 

sinistro moUioribus cliuis deducta maris 

5 confinio terminatur; quam moenium su- 

blimior decorat omatus. 
Con tinet in se: 

Portam auream. 

Porticus Troadenses. 
10 Forum Theodosiacum. 

Columnam itidem intra se gradibus peruiam. 

Monetam. 

Portum Theodosiacum. 

Uicos undecim. 
15 Domos trecentas sexaginta tres. 

Porticus maiores tres. 

Balneas priuatas quinque. 

Pistrina priuata quinque. 

Gradus Vmi. 
20 Curatorem unum. 

Uemaculum xmum. 

CoIIegiatos decem et septem. 

Uicomagistros quihque. 

21 unum oni. V. 

XIII 1 om. S^ \\ 2 uodetima regio S^ sp. uac. rel, |j 5 conuiuio 
F||9 troadensesi F || 15 trecentes V sexcentas S^ || 18 pristina F|| 

19 vm r. 240 NOTITIA URBIS CONSTANTINOPOLITANAB. 

XIV Regio tertiadecima. 

Tertiadecima regio Sycena est, quae sinu ma- 

ris angusto diuisa societatem urbis nauigiis 

frequentibus promeretur; tota lateri mon- 

5 tis adfixa praeter unius plateae tractum, 

quam subiacentium eidem monti litorum 
tantum praestat aequalitas. 
Continet in se: 
Ecclesiam. 
10 Thermas Honorianas. 

Forum Honorianum. 
Theatrum. 
Naualia. 

Domos quadringentas triginta unam. 
15 Porticum maiorem unam. 

Halneas priuatas quinque. 
Pistrinum publicum unum. 
Pistrina priuata quattuor. 
Gradus VIII. 
20 Curatorem unum. 

Uernaculum unum. 
Collegiatos XXXIIII. 
Uicomagistros quinque. 

XV Regio XIIII. 

Regio sane licet in urbis quartadecima nume- 
retur parte, tamen quia spatio interiecto 
diuisa est, muro proprio uallata alterius 

XIV 1 om, S^\\2 sycaena V\\ 5 preter V \\ 7 praestate qualitas 
V correx. man. 2 || 13 uicarum numerus deest, neque in colleciiotte 
duitatis computatur\\ 14 domus F||unu r|| 17 pristinum V\\ 18 pri- 
stina Fll-21 mn. «2 || 23 uicomagistro V. 

XV 2 licet mn. «2 || 3 spatia V\\ interieto V corr. man. S» || 4 di- 
uisum TiSlluallatum VS"^ uallato «»||alterni8 S^ KOTITIA URBI.S CONSTANTINOPOLITANAE. 241 

5 quodammodo speciem ciuitatis ostendit. Est 

uero progressis a porta modicum' situ pla- 
num^ dextro autem latere in cliuum sur- 
gente usque ad medium fere plateae spa- 
tium nimis pronum; unde mare usque 
mediocris haec , quae ciuitatis continet par- 

tem, explicatur aequalitas. 
Contiuet in se: 
Ecclesiam. 
Palatium. 
15 Nympheum. 

Thermas. 
Theatrum. 
Lusorium. 

Pontem suilicium siue ligneum. 
20 Uicos undecim. 

Domos centum sexaginta septem. 
Porticus maiores duas. 
Bahieas priuatas quinque. 
Pistrinum publicum unum. 
25 Pistrinum priuatum unum. 

Gradus quinque. 

XVI CoUectio ciuitatis. 

Cognita urbe per partes , fas est etiam situm 

conclusae iam uniuersitatis aperire , ut 

magnificentiae unicum decus non solum 

5 uideatur opere et manu confectum, sed etiam 

conspirantibus elementis naturae felicitate 
munitum. Prouidentia ergo diuina tot futu- 

6 et uero V\\l dextfo F || cliu V \\ 10 mediocrem S^ \\ quae 
am. S^W 15 nymfaeum F|l 19 supplicium Fsupplitium S \\ liganeu V\\ 
24. 25 pristinum V\\ 26 desiderantur magistratm regionis, scil. eum 
secundum collectione^n ciuitatis (XVI 44 seqq.) neque curator neque 
uicomagistri in hac regione fuerint , uernaculus et collegiati triginta 
septem, 

XVI 2 urbe om. S-\\ 7 prouidentiae V. 

NOTITIA DIONITATUM. \Q 242 NOTITIA URBIS CONSTANTINOPOLTTANAE. 

rorum hominum domiciliis consulente, longo 
tractu in promunturii qualitatem spatiosior 

10 terra, faucibus Pontici maris opposita, si- 

nuosis portuosa lateribus^ angustior lati- 
tudine^ circumflui maris tutela uallatur: 
hoc quoque spatium^ quod solum apertum 
maris circulus derelinquit, duplici muro 

15 acies turrium extensa custodit. Intra quas 

saepta ciuitas continet in se omnia singil- 
latim memorata^ quae nunc ad firmioris 
memoriae qualitatem summatim coUecta 
referemus. 

20 Habet ergo urbs Constantinopolitana : 

Palatia quinque. 
Ecclesias quattuordecim. 
Domos diuinas Augustarum sex. 

Domos nobilissimas tres. 

« 

25 Thermas octo. 

Basilicas duas. 

Fora quattuor. 

Senatus duos. 

Horrea quinque. 
30 Theatra duo. 

Lusoria H. 

Portus quattuor. 

Circum unum. 

Cisternas quattuor. 
35 Nymphea nil. 

Vicos trecentos uiginti duos. 

8 longu ^i II 14 maius V\\ 16 septa VS\\ sigillatim iS^HM' 
nunc] non S^ \\ 20 constantinopolitana urbs S'^ \\ constantinopoli- 
tano F|| 21 palatio V || fwminantur quattuor \\ 22 nomin. duodecim 
23 augustanii F||nom. Quinque\i1^totidemnomin.\(2h nom. nnuern 
27 nom. tres || 29 nom. sex y si liorreum olearium adnumeres || 30 nnm. 
tria II 31. 32 totidem nom. || 34 fwm. tres || 35 nymfaea F|| totid, uom. 
36 totidem nwneris collectis efficiuntur y quamuis in regione t^rtia- 
devima uicorum numei^us uon indicetur. NOTITIA URBIS CONSTANTINOPOLITANAE. 243 

Donios quattuor milia trecentas octoginta octo. 
Porticus quinquaginta duas. 
Balneas priuatas centum quinquaginta tres. 
40 Pistrina publica uiginti. 

Pistrina priuata cehtum uiginti. 
Gradus centum decem et septem. 
Macellos quinque. 
Curatores tredecim. 
45 Uernaculos quattuordecim. 

CoUegiatos quingentos sexaginta. 
Uicomagistros sexaginta quinque. 
Columnam purpuream. 
Columnas intra se peruias duas. 
50 Colossum unum. 

Tetrapylum aureum unum. 
Augusteum. 
Capitolium. 
Monetam. 
55 Scalas maritimas tres. 

^ Habet sane longitudo urbis a porta aurea us- 

que ad litus maris directa linea pedum 

quattuordecim milia septuaginta quinque, 

latitudo autem pedum sex milia centum 

60 quinquaginta. 

.37 trecentos V\\ totid. effic. \\ 38 totid. effic. H 39 c/. XI 18 \\ 40 

pristina V\\ effic. uiginti unum || 41 pristrina V\\ effic. centum tre- 

decim || 42 cf. IIII 18 || 43 nomin. quattuor \\ 44 tresdecim V || 44 — 

47 cf. XV 26 II 49 inter S^ \\ 50 collosu 5^*11 51 tetraphylum aereum 

V II 52 augustaeum VS^ \\ 53 capetolia V \\ 55 totid. nomin. 16* PROUINCIARUM LATERCULI. LATERCULUS UERONENSIS. Nomina prouinciarum omnium: 

2 Uiocensis Orientis habe^t prouincias numero 

XVIII: 

3 Libia superior. 

4 Libia inferior. 

5 Thebais. 

6 Aegyptus louia. 

7 Aegyptus Herculea. 

8 Arabia. 

9 item Arabia Augusta Libanensis. 

10 Palestina. 

1 1 Fenice. 

12 Syria Coele. 

13 Augusta EupAratensis. 

1 4 Cilicia. 

1 5 Isauria. 

16 Cj/prus. 

17 Mesopotamia. 

18 Osroena. 

II Diocensis Pontica habet prouincias nuraero 
VII: 

Uaria lectio codicis Ueron. cap. 2. S: VII f, 254 seqq. 1 Ex- 
plicit cosmografia iuli caesaris. Incipit eiusdem nomina prouincia- 
rum omnium II 11 fenicen || 12 syriae cohele || 13 eupatens^s || 16 tu- 
pus II 18 osroaena. 248 LATERCULUS UERONENSIS. 

2 Bitinia. 

3 Cappadocia. 

4 Galatia. 

5 PapAlagonia, nunc in duas diuisa. 

6 Diospontus. 

7 Pontus Polemiacus. 

8 Armenia minor, nunc et maior addita. 

III Diocensis Asiana habet prouincias numero 
VIIIl: 2 


Panfilia. 


-3 


Frigia prima. 


4 


Frigia secunda. 


5 


Asia. "" 


6 


Lidia. 


7 


Caria. 


8 


Insulae. 


9 


Pisidia. 


10 


FiUespontus. IV Diocensis Trac^ae habet prouincias nume- 

ro VI: 

2 Europa. 

3 Rodope. 

4 Tracia. 

5 Emosmo^ss. 

6 Scitia. 

7 Misia inferior. 

V Diocensis Misiarum habet prouincias nu- 

mero XI: 

2 Dacia. 

3 Misia supenor Margensis. 

II 5 paplagonia || diuisas. 

III 1 numero] supra scribtas || 2 phanfilia || 5 assa || 6 lida || 8 in- 
suluae II 9 fisidiae. 

IV 1 traccae || 5 emossanus || 7 inferiori. 
V 2 dacias. LATERCULU8 UERONENSIS. 249 4 


Dardania. 


5 


Macedonia. 


6 


Tessalia. 


7 


Priantina. 


8 


Priualentina. 


9 


Epiros noua. 


10 


Epiros uetus 


1 1 


Creta. VI Diocensis Pannoniarum habet prouincias . 

numero VII : 

2 Pannonia inferior. 

3 ASauensis. 

4 Dalmatia. 

5 Ualeria. 

6 Pannonia superior. 

7 Noricus npariensis. 

8 Noricus mediterranea. 

VII Diocensis Brittaniarum habet prouincias 

numeroA^I: 

1 Primam. 

2 Secundam. 

3 Maxime Caesariensis. 

4 i^lauiae Caesariensis. 

VIII Diocensis Galliarum habet prouincias nu- 

mero VIII: 

2 Be/jica prima. 

3 Be/^ca secunda. 

4 Germania prima. 

5 Germania secunda. 

6 Sequania. 

7 Lu^dunensis prima. 

VI 3 fauensis || 6 pannonia pannonia || 7 pariensis. 
VII 4 aelauiae. 
VIII 2. 3 betica || 7. 8 lubdunensis. ^ 250 LATERCULUS XJERONENSIS. 

8 Lu^dunensis secunda. 

9 Alpes Graiae et Poeninae. 

IX Diocensis Biennensis habet prouincias nii- 

mero VII: 

2 Biennensis. 

3 Narbonensis prima. 

4 Narbonensis secunda. 

5 Nouem populi. 

6 Aquitanica prima. 

7 Aquitanica secunda. 

8 Alpes maritimae. 

X Diocensis Italiciana habet prouincias nu- 

mero XVI: 2 


Bewertam Histriam. 


3 


Flaminiam. 


4 


Picenum. 


5 


Tusciam Umbrtam. 


6 


Apuliam Calabriam. 


7 


TiWcaniam. 


8 


Corsicam. 


9 


Alpes Cotias. 


10 


Retia. XI Diocensis Hispaniarum habet pro^incias 

numero VII: 

2 Beticam. 

3 Lusitaniam. 

4 Kartaginiensis. 

5 Gallecia. 

6 Tharraconensis. 

7 Mauritania Tingitania. 

XII Diocensis Africae habet prouincias nu- 

mero VII: 
2 Proconsularis Zeugitana. 

X 2 beteiam || 5 umbrenam || 7 licaoniam. 
2^11 2. 3 proconsularis bizacina zeugitana. LATERCULUS UERONENSI8. 251 3 
4 

5 
6 

7 Bizacina. 

Numidia Cirtensis. 
Numidia militiana. 
Mauritania Caesariensis. 
Mauiitania Tabia insidiana. S Felix saeculum. XIII Gentes barbarae, 


quae puUulauerui 
imperatoribus: 


• 


Restituit Muellenhofjius : 


2 


Scoti. 


Scoti. 


3 


Picti. 


Picti. 


4 


Calidoni. 


Caledonii. 


5 


Rugi. 


— 31. 


6 


Heruli. 


— 30. 


7 


Saxones. 


Saxones. 


8 


— 20 


Franci. 


9 


— 21 


Chattuarii. 


10 


Camari. 


Chamaui. 


11 


Crinsiani. 


Frisiaui ? 


12 


Amsiuari. 


Amsiuarii. 


13 


Angri Angriuari. 


Angriuarii. 


14 


Fleui. 


Fleuus Jluuius] . 


15 


Bructeri. 


Bructeri. 


16 


Cati. 


Chatti. 


17 


Burgunziones. 


Burgundiones. 


18 


Alamanni. 


Alamanni. 


19 


Sueui. 


Suebi. 


20 


Franci. 


— 8. 


21 


Gallouari. 


— 9. 


22 


lotungi. 


luthungi. 


23 


Armilausini. 


Armilausini. 


24 


'Marcomanni. 


Marcomanni. 


25 


Quadi. 


Quadi. 


26 


Taifruli. 
XIX 5 milicianf^. 


= 35. y 252 LATERCULUS UERONENSIS. 27 


Hermundubi. 


Hermunduri. 


28 


Uandali. 


Uandali. 


29 


Sarmatae. 


Sarmatae. 


30 


— 6. 


Heruli. 


31 


— 5. 


Rugi. 


32 


Sciri. 


Sciri. 


33 


Carpi. 


Carpi. 


34 


Scitae. 


Scythae. 


35 


— 26. 


Taifali. 


36 


Gothi. 


Gothi. 


37 


Indii. 


JJinidi. 


38 


Armeni. 


Armenii. 


39 


Horro/ 


Osrhoeni. 


40 


Palmoerni. 


Palmyreni. 


41 


Mosoritae. 


Bosoritae. 


42 


Marmeritae. 


— 47. 


43 


Theui. 


f 


44 


Isaur/ 


Isauri. 


45 


Friges. 


Phryges. 


46 


Persae. 


Persa^e. 


47 


— 42. 


Marmeridae. 


XIV It 


em gentes, quae 


in Mauretania sunt: 


2 


Mauri Gensani. 


Mauri Quinquegentiani 


3 


Mauri Mazazeses. 


Mauri Mazices, 


4 


Mauri Haueres. 


Mauri Barbares (aut 
Bauares). 


5 


Mauri Bacautes. 


Mauri Bacuates. 


6 


Celtitibari. 


Celtiberi. 


7 


Turini. 


Asturesf (aut Turde- 
tanif) . 


8 


Ausitani. 


Ausetani. 


9 


Calpitani. 


Carpetani. 


10 


Cantabri. 


Cantabri. 


11 


Enantes. 


Mdetani. LATEROULIIS UERONENSIS. 253 

XV Nomina ciuitatum, trans Renum fluuium 
quae sunt: 

2 Usiphorum. Usipiorum, 

3 Tuuanium. Tuhantum. 

4 Nictrensium. Tencter — 

5 Nouarii/ — uariorum, 

6 Casuariorum. Chasuariorum, 

7 Istae omnes ciuitates trans Renum in formulam Rel- 

gicae primae redactae. Trans castellum Mo^on- 
tiace;2se LXXX leugas trans Renum Romani pos- 
sederunt. Istae ciuitates sub Gallieno imperatore 
a barbaris occupatae sunt. Leuga una habet mille 
quingentos passus. Explicit. 

XV 8 montiacesenam. LATERCULUS POLEMII SILUH 

siue 
SCHONHOUIANUS. P Bruxellemis 10615—10729 s, XIL 

F Monacensis 6243 [oL Fris. 43] s. VIIL 

S^ Oxon. Canon. lat. misc. 378 s. XV. 

/52 Monacensis 10291 s. XVL 

S Spirensis uetus siue consensus codicum S^ et S^. 

Interpqlationes , quae codicis Spirensis propi'ia£ sunt, lit- 

teris inclinatis in contextum recepi. Uncis rbtundis 

inclusiy quae in Spirensi omissa sunt. 

I NOMINA PROUINCIARUM. 

2 In Italia sedecim: 

B Prima: Campania, in qua est Capua. 

4 Secunda : Tuscia cum Umbria, in qua est Roma. 

5 Emilia. 

6 Quarta: Nursia Ualeria, in qua est Reaie. 

7 Quinta: Flaminia, in qua est Rauenna. 

8 Sexta : Picinum, in qua est Asculis. 

9 Septima: Liguria, in qua est Mediolanum. 

I 1 ita P numero , omnium prouinciarum F de prouinciis <S |1 2 
ita P in italia prouincia XVII F prouincie (prouintiae S-} italie (ita- 
liae S^) sunt XVII S\\3 caput P\\ 5 otn. S spatio unius uersus vacun 
relicto || 7 flamminia P ilaminie F flammina S || inque P |t 9 leguriam 
P licoria F || est om. P|| mediolanus P mediolanensis F. LATRRCULII8 POLEMII SILITII. 255 1 Octaua : 

1 1 Nona : 

* 

1 2 Decima : 

1 3 Undecima : 

1 4 Duodecima : Uenetia cum Ilistria, in qua est 

Aquileia. 
Alpes Cottiae et Apenn, in quibus 

Genua, 
Samnium, in qua est Beneue?itum. 
Apulia cum Calabria, in qua (est) 

Tarentum. 
Hrittia cum Lucania , in qua est He- 

gium, ' 

Raetia prima. 
Raetia secunda. 
Sicilia insula in mari Tyrrheno, 
Sardinia in mari Tyrrheno. 
Corsica in mari Tyrrheno. Item Galliarum XVII: 

Uiennensis. 

Narbonensis (prima;). 

(Narbonensis secunda) . 

Aquitania prima. 

Aquitania secunda. 

Nouempopulana. 

Alpes maritimarum. 

Belgica prima , in qua est Treueris. 

Belgica secunda, de qua (transitur 
ad Brittanniam) transitus 
Britannorum, 

10 uintia PHhistris PF lin quibus iSf2 || aquilegia S^\n abpis ' 
i^ll cotcie F cottice S^ cotticae S^\\ 12 samium P samnum S^ \\ bene- 
uentu S^ II 13 apolia cum calapria -F||in qua est Tarentum om. P\\ 
quibus S^ \\ arentus F tarantum <S|| 14 brutia P brucia F bricia S^ 
britia S^\\ con i^|| lucinia P|| quibus S^\\ est om. S^\\ 15 raetia om. 
P\\ 15. 16 ricia F retia S || 17 cicilia P siciliae S^ || 17. 18. 19 tyr- 
reno S^\\ 18 sardina P|| 19 iursica P cursica F. 

II. 1 — 18 om. F\\\ prouinciae galliarum sunt XVII S\\2 uien- 
nenses P || 3 narbonenses P || 7 nouempolana ^Si || 8 maritiorum P || 
9 in qua est Treueris om. S^ \\ treferus P || 10 brittania P|| britano- 
rum S^. 1.5 


Tertia decima: 


16 


Qmrta decima: 


17 


Quinta decima: 


18 


Sexta decima: 


19 


Septima dedmxi 


n 


Iten 


2 


Prima: 


3 


Secunda : 


4 
5 


Tertia : 


6 


Quarta : 


7 


Quinta : 


8' 


Sexta : 


9 


Septima : 


10 


Octaua : 256 LATERCULUS POLEMII SILUII. 11 


Nona : 


Germania prima super Renum. 


12 


Decima : 


Germania secunda (ut supra) iiersii^ 
Britann. 


13 


Undecima : 


Lugdunensis prima. 


14 


Duodecima : 


Lugdunensis (secunda) super ocea- 
num. 


15 


Tertia deckna: 


Lugdunensis (tertia) ut supra uersiis 
Britann. 


16 


Quarta decima : 


Senonia. 


17 


Quinta decima : 


Maxima (Sequanorum) . 


18 


Sexta decima : 


Sequanorum. 


19 


Septima decima : 


Alpes Graiae. 


III 


lu 


Bm in Africa VI: 


2 


Prima: 


Proconsularis , in qua est Cartago. 


3 


Secunda : 


Numidia. 


4 


Tertia : 


Bizacium. 


5 


Quarta : 


Tripolis. 


6 


Sexta : 


Maufitania Sitifensis. 7 Quinta : IV 

2 

3 
4 
5 
6 Prima : 
Secunda 
Tertia : 
Quarta : 
Quinta : Mauritania Caesariensis. 

In Hispania VII: 

Tarraconensis. 

Carthaginensis. 

Betica. 

Lusitania, in qua est Emerita. 

Gallaecia. 13 lugdunens /S* || 14 lugdunen S\i supra «SU occianum P occea- 
num S^\\\b lugit S^\\\^ alpis F\\ gracie P gratiae F. 

III 1 prouinciae afregana num. VI F prouinciae africae sunt 
VI «S II 2 proconsulares P consularis S- || cartaco F kartago 5|| 3 nu- 
mudia F || 4 bizaci ut supra P bizantium FS \\ 5 tripoles P tripulis 
i^ II 6 post 7 colloc. S II mauretanea sitifessis -F || 7 o^n. F || cesarrien- 
ses P. 

IV in spania prouincias sunt num. VII F prouinciae hispaniae 
sunt VIII iS II 2 terraconensis FS || 3 cartaginenses P cartagensis ¥ 
5 temerita P temerata P|| 6 nm. F gallicia P galatia S^ galacia S-, LATERCTJLU8 FOLSMU SILVII. 257 7 


Sexta: 


Insulae Haleares. 


8 


Septima : 


Ting^tana, 


9 


Octatm : 


trans fretum, quod ab oceano infu 
sum [terras intrat) transmit 
titur inter Calpem et Abi 
nam. 


V 


In 


Illirico XVIIII: 


2 


Pritna: 


Dalmatia (super mare). 


3 


Secunda : 


Pannonia prima (in qua est Ser 
mium] . 


4 


Tertia : 


Pannonia secunda. 


5 


Quarta : 


Ualeria. 


6 


Quinta : 


Preualis. 


7 


Sexta : 


Misia (superior) inferior. 


8 


Septima : 


Epirus uetus. 


9 


Octaua : 


Epirus noua. 


10 


Nona: 


Noricus (ripensis, supra Danubium) 


11 


Decima : 


Noricus) mediterranea. 


12 


Undecima : 


Sauia. 


13 


Duodedma : 


Dardania. 


14 


Tertia decima: 


Haemimontus. 


15 


Quarta decima: 


Dacia. 


16 


Quinta decima: 


Scitia. 


17 


Sexta decima: 


Creta insula. 


18 


Septima decima. 


r Achaia. 


19 


Octaua decima: 


Macedonia. 


20 


Nona decima: 


Thessalia. 7 insole PF || balearis F || 8 tingitanea J^ || 9 ab ociano F ob 
oceanom P ab occeano S ^ || infuso F || calpe P || uel abina P uel abin- 
nant F et auienam S. 

V 1 in iliricum prouincias XVIIII F prouinciae illiricae (illyri- 
cae «2) gunt XVllI S \\ 2 dalmacia PF \\ supra P H 3 serminum P || 
5 uiridia S\\% siribalis <S || 8 ephirum P epulis P || 9 ephirus P epu- 
lis P|| 12 suauia PS fauia P|| 14 hemymantus P haec memonentus 
F emantus ^|| 15 datia S\\\^ scotta S \\ M insola P|| 18 acaia F\\ 
20 thersalia F thessalonicensis S, 

NOTITIA DIQMITATUM. 17 258 LATERCULUS POLEMII SILTJII. VI 


Iii Thraciis VI: 1 


2 Prima : 


Thracia (prima). 


3 Secunda : 


i^^ Thracia (secunda). 


4 Quinta : 


Misia (inferior) superior. 


5 Sexta : 


Scithia (inferior) superior. 


6 Tertia : 


Europa, in qua est Constantinopo- 
lis prius Licus dicta siue Bi- 
zantium. 


7 Quarta : 


Rodopa. 


VII 


In Asia XII: 


2 Prima : 


Asia (ipsa), in qua (est) Ilium. 


3 Secunda : 


Licia. 


4 Tertia : 


Galatia. 


5 Quarta : 


Lidia. 


6 Quinta : 


Caria. 


7 Sexta : 


Hellespontus. 


8 Septima : 


Pamphilia. ^ 


9 Octaua : 


Pisidia. 


1 iVbwa : 


Phrigia (prima). 


1 1 Decima : 


(Phrigia) salutaris. 


1 2 Uhdecima : 


Licaonia. 


1 3 Duodecima : 


Ciclades. 


VIII 


In Oriente X: 


2 Prima: 


Siria^Coele, in qua est Antiochia. VI 1 in trachiis VI P in tracia prouincias VI F prouinciae tra- 
ciae (thraciae S^) sunt VI S\\2, 3 tracia PF thratia S^\\4. 5 posi 
7 colloc. S\\b flcitia PF scythia S^\\6 eorupa F \\ quae prius bican- 
tium dicebatur F \\ dicta licus iS || licos P || byzantium S^ \\ 7 om. F. 

VII 1 in asia prouincias XII F prouineiae asiae sunt XII S\ 
2 lium id est troia i^ || 3 licium P lycia /S^ || 4 galacia ^ || 5 item 
licia F lica *SMyoa /S^ || 7 hillespontus F\\10 frigia PF phrygia S^ | 
11 frigia P \\ salutaris] FS secunda P |1 12 liconia F lycaonia 5-., 
13 clades P ciclatis F elclades S^ cyclades S'^. 

VIII 1 R in oriente prouincias X F prouinciae (prouiciae S-] 
orientales (orient: S'^) sunt X <S|| 2 cile P ciliae F cole S^ || anthio- 
cia F. LATERCULU8 FOLEMII 8ILUII. 259 3 


Secunda : 


(Siria) Palestina. 


4 


Tertia: 


Siria Phoenice. 


5 
6 


Quarta : 
Quinta : 


Isauria. 

cilicia, iuxta montem Taurum. 


7 

8 


Sexta : 
Septima : 


Cyprus. 

Mesopotamia, inter Tigrem et Eu- 
fraten. 


9 


Decima : 


Eufratesia. 


10 


Octaua : 


Hosdroene. 


11 


Nana: 


Sophanene. 


TX 
In Ponto VIII: 


2 


Prima : 


Pontus Polemoniacus. 


3 


Secunda : 


Pontus Amasia. 


4 


Tertia : 


Honoriada. 


5 


Quarta: 


Bithinia. 


6 
7 

8 


Quinta : 
Septima : 
Sexta : 


Paflagouia. 
Armenia minor. 
Armenia maior. 


9 


Octaua : 


Cappadocia. 


X 
In Aegypto VI: 


2 


Prima: 


Aegyptus (ipsa) , in qua est Alexan- 
dria. 


3 


Secunda : 


Augustamnis. 4 Siria om. F || finice P finecis F phenicis /S* phoenicis S^ || 5 
ysauria P insauria P || 6 cylia F || tauromontem F || et eufraten add, 
^* II 7 om. S^ cipruB P|| 8 tigre uel eufrate P tegrem et eofratim F 
tygrem et euphraten S^\( et euphraten om. S^ cf. 6 \i ^ post 11 col- 
hc. S II eofratisia F eufragia S \\ \i) hosdrone P5^HM1 sufanis F 
supannene S^ supamienae S^. 

IX 1 in pontu prouincias VllII [aut Vill?) F prouinciae ponti 
sunt VIII «S 11 2 ponituB F || polemiacus P polimiacus P || 3 samaria 
P amassia <S || 4 honoriata P || 5 bithelia P bythinia S^^^ pamflago- 
nia P aflaconia P || 7 post 8 colloc. S || arminia minior P || 8 arminia 
maior -F|| 9 cappadotia S\ 

X 1 in aegypto prouincias VI F prouinciae aegipti sunt VI S\\ 
2 egyptus PF egiptus S^ || alaxandria P || 3 augustannes P agustan- 
nis F augustalis S. 

17* 260 LATKRCtJLUS FOLBHII SILUU. 4 


Tertia : 


Thebaida. 1 


5 


QMarta : 


Libia sicca. ' 


6 


Quinta : 


Libia pentapolis. 


7 


Sexta: 


Archadia. 


XT 
In Brittannia V: 


2 


Prima : 


Brittannia (prima). 


3 


Secunda : 


item Brittannia (secunda). 


4 


Tertia : 


Flania. 


5 


Quarta : 


Maxima. 


6 


Quinta : 


Ualentiniana. 


7 


Sexta : 


Orcades. 


8 
(Summa CXII). 5 lebea P lybia S^ \\ 6 libea P lybia S^ \\ pentabolis F. 

XI 1 item brittania (Y om.) P R in brittania prouincias V ^ 
prouinciae occidentalis (occiden: S^) sunt VI iSU 2. 3 brittania FF 
britannia /SMI 4 flabia F flagia /S> phlagia S'^ \\ 6 ualentina P|| 7 or- 
chades /S Ml ^ ^^^^ simul numero CXIL F. NOTITIA GALLIARUM. 

AstueA^ Colon. 212 s. VII, Jaffeet Wattenbachy 

Eccl. metrop. Colon. codd, manmcr. Berol. 1874 

p. 161. 
A^ Paris. 2123 s. IX. Guerardi E; u. Essai 

sur le systeme des diuisions territoriales de la 

Gaule. Par. 1832 p. 12. Cod. Thuani apud Bu 
. Chesne hist. JPranc. script. coaetan. p. 6. 
A^ Paris. 4280 B s. X. GuerardiM; cod.Thti- 

ani alter apud Du Chesne l. l. A^ et A^ paucis tan- 

tum locis adhibiti sunt. 
B Colon. 186 s. IX. Jaffe et Wattenbach. 

p. 133. 
C^ Uindob. 3103 s. XV. cotituli. 

C2 Monac. 10291 s. XVI. contuli. 

a^ ' Friburg. s. XautXI. Brambach, Mus. 

Rhen. nou.. XXIII p. 265. 
a^ St. German. 366 s. X. Guerardi W. 

h » Colon. 106 s. IX. Jaffe et Wattenbach. 

p. 133. 
^2 Paris. 3843 s. X. Guerardi J. 

c^ Paris. 1451 s. X. Guerardi A. 

c 2 Paris. 5001 s. XI. Guerardi S. 

d Paris. 4808 s. X. 2 man. s. XII. Gue- 

rardi P; mea causa denuo contulit O. Hirschfeld. 
e 1 Bern. 26 A s. VIII. Brambach p. , 267. 

e2 Paris. 4280 B s. X. Guerardi L. 

Numeris omissis indicatur consensus codicum eiusdem 
notae , numeris ^ * additis lectio codicum reliquorum eiusdem 
familiae. 

Notae in principio cuiusque commatis positae indi^ 
cant codices, qui lectio^nem in contextum receptam integram 
exhibent. 262 NOTITIA GALLIARUM. 

Notas codtcum, de quorum lectione dubitam, uncis 

rotundis inclusi. 

Interpolationes aniiquissimas litteris inclinatis in con- 

textum recepi, 

Stemma codicum: 
1 IN PROUINCIIS GALLICANIS QUAE CIUITATES 

SINT: 

2 In prouincia Lugdunensi prima ciuitates 

num. IIII: 

1 1 notisia in prouincia galliarum uel gallicanis decem titulis 
n/////// qualiter statutum aut quantae prouinciae uel ad metropolym 
ciuitatem urbis per capitulum superius nuncupate redire. aut con- 
stitutionis designate debeant respondere. aut rei publicae ut ordo 
exposcit pontificum conseruentur aut requirantur arbitrio ut anti- 
quitas nuUa possit conuelli condicione. in prouinciis gallicanis decem 
q' ciuitatisint C A inscf*iptionem om. B. in dei nomine (nomine do- 
mini C^) incipiunt annuntiationes (annunctiaciones C^) prouinciarum 
urbium (urbium om. C^) graecarum (grecarum C^) et pinnarum uel 
gallicanarum cum priuilegiis suis (suis om, C^) C sequitur prou. Al- 
pium Oraiat^m et Poeninarum , quae in hac familia primum locttm 
obtinet. incipiunt nomina ciuitatum prouinciarum galliae a ^ hic con- 
tinentur prouinciae galliganis quae ciuitates sunt galligani metropo- 
lis b^ in prouintiis gallicanis quae ciuitates sint d incipiunt nomins 
prouintiarum e^; de reliquis non constat 

2 om. B. in prouincia leudunense prima ciuitatis nm. III A 
rouincia lugdunensis ciuitas prima C^ prouincia lugdunensis priiDB 
numero ciuitatum omisso C^h^ proil. lugdunens. prima. habet. ciui- NOTITIA GALLIARUM. 263 

3 Metropolis ciuitas Lugdunensium. 

4 Ciuitas Aeduorum. 

5 Ciuitas Lingonum. 

6 Castrum Cabillonense. 

7 Castrum Matisconense. 

II In prouincia Lugdunensi secunda ciuitates 
num. VII: 

2 Metropolis ciuitas Rotomagensium. 

3 Ciuitas Baiocassium. 

4 Ciuitas Abrincatum. 

5 Ciuitas Ebroicorum. 

6 Ciuitas Saibrum. 

7 Ciuitas Lexouiorum. 

tates. num. IIII o* met. proii. lugdunen. prima. n. IIII d lugdo- 
nensium habet ciuitates numero IIII e^; de reliquis non constat. 
Posthac discrepantes scripturas nisi in nominihm et numeris non ad- 
notaho. 

3 Aa^bc^^e lugdonensium Bo^ lugdunen C^ lugdunensis C^ lug- 
donens a^ lug d. 

4 Aa^d eduorum BCaV>ce hoc est agustedunum add, b^ hoc 
est augustodunum add. b^. 

5 ABC'^hcde ligonum C^ linguorum a. 

6 post 7 colloc. b II castrum ABCabc ciuitas de recte; cf. Amm. 
XV, llf 11; Sirmond. conc, Qall. p» 11 et numerum ciuitatum in 
imcriptione capitis et in suhscriptione totius laterculi || Cabillonense] 
a^c^ cabellonense A cauellonensium B caualonense C caballonense 
a^ cabilonensium b^ cabillonensium h^ cabilonense c' gabilonense d 
cabellionensis e^ gabillonensis e^. 

7 om, ABC II ciuitas he^ || Matisconense] acd matiscensium h ma- 
tlconensis e^ matisconensis e^. 

II 1 Inscriptiones usque ad IX in Aa secunda manu eiusdem 
teniporis additae sunt || leudunensis A lugdon Be^ lugdones a^ 

^ C^ac rotomagent A rodomagensium Bb rothomagensium C^ 
romanensium d rotomagensis e. 

3 ABCcde^ baiocasium ae^ bolocasium b, 

4 Aa* bcd aprincatum B abincatum C abricatiim a^ albrincatium 
e^ abrintakarum e^. 

5 BCahcde ebroticorum A. 

6 ACbcde sadorum B salarum id est saiorum (siorum a^) a. 

7 Ahd letouiorum B lexiouirorum C^ lexiouiorum C^ lixouio- 
rum a luxouiorum c lixoiorum e* 264 NOTITIA 6ALL1ARUM. 

8 Ciuitas Constantia. 

III In prouincia Lugdunensi tertia ciuitates 

num. VIIII: 

2 Metropolis ciuitas Turonorum. 

3 Ciuitas Cenomannorum. 

4 Ciuitas Redonum. 

5 Ciuitas /Andecauorum. 

6 Ciuitas Namnetum. 

7 Ciuitas Coriosolitum. 

8 Ciuitas Uenetum. 

9 Ciuitas Ossismorum. 
10 Civitas Diablintum. 

IV In prouincia Lugdunensi Senonia ciuita- 

tes num. VII: 

2 Metropolis ciuitas Senonum. 

3 Ciuitas Carnotum. 

8 ABC^ahcde constancia C^. 

m 1 om, B II lugdonensis C^ lugdonens a^e^ lugdunw d • 
mi A sed correx, 

2 Bad torenorum A tirenorum C^ tyrenorum C^ toronorum he 
toronensium c^ turonensium e^. 

3 a^^cde^ celomannorum A caelomannorum B celomannarum C 
cenomanorum a^^e^ cennomanorum h^ caennomanorum 6^. 

4 ABCahc^de^ raedonum c* renodnm c^. 

5 ABCc^de^ andicauorum a^ andegauorum a^6c^ antecauorum f '. 

6 BC^ah^cde^ namitum A mannetimi C^ nannetum h^ Damne- 
tium e^. 

7 ooriosopitum A^ consulitum A^ conisolitum A^ consolitum BC 
corisopitum ace^ chorisoporum h corisopotum de^, 

8 cde uenitum A uenesium B cianeti C^ ganeti C^ uantium 
(cianctium a^) id est uenetum a uenotum h. 

9 ante 6 colloc, e^ || A ossiomorum B osisonorum C^ osisiDoruis 
C^ osismorum ae oscismorum h oxismorum c ossimorum d. 

10 ac^d diablentum Ahc^ diallintum B drabientum C^ deabientum 
C^ diablentium 6* diabrentum e^ id est carifes add. a^. 

IV 1 . lugd B lugdunens a^ lugdunenses d lugdoneni c* || Seno- 
nia] Ad sinonia a^ IIII Bh^^e^ quarta C\ de reliquis non coiMto^ || VIII 
c^eK 

2 ABCah^ce om. d sed post add. sennonum hK 

3 Cahde chamotum A caruotenum B carnotenam e. 


NOTITIA GALLIARUM. 265 

4 Ciuitas Autisioderum. 

5 Ciuitas Autricum. 

6 Ciuitas Tricassium. 

7 Ciuitas Aureliauorum. 

8 Ciuitas Parisiorum. 

9 Ciuitas Melduorum. 

V In prouincia Belgica prima ciuitates num. 
IIII: 

2 Metropolis ciuitas Treuerorum. 

3 Ciuitas Mediomatricum ^ Mettis. 

4 Ciuitas Leucorum^ TuUo. 

5 Ciuitas Uerodunensium. 

YI In prouincia Belgica secunda ciuitates 
num. XII: 
2 Metropolis ciuitas Remorum. 

4 post 6 colloc. C II a^ altisiodarum A^ autisioderinsium A^ au- 
tisiodoresum A^ autisiodero B autisiorum C autisiodorum a^cie^) au- 

A A 

thisioderum h autisiorum d authisiorum e^, 

5 alterum ciuitatis Carnoium nomen; om, ABCa^h ciuitas om, d\ 
Autricum] cde^ auericum a^ audricum e^ id est niuemum add. c^. 

6 Ca^de trecassium Ah tricasium Ba^ trigasinorum c^ tricassi- 
norum e^. , 

7 CaJM auriiianorum -4^6*ce. 

8 BCacde paritiorum A parisaeorum h^ pariseorum h^. 

9 BCahc^de meldorum Ac^, 

y 1 om. B II bellica a^h^d belgega e^. 

2 BCacd treuerotium A trefororum h^ trephorum h^ treuorum 
e^ treuisorum e^. 

3 Mediomatricum] AChe^ metitianorum J9 mediomatricorum acd 
mediomatrium c^ || mettis ce^ om. Aprim. man. BCde^ mettes A se- 
cund. man. id est mettis a hoc est mettis 5. 

4 Leucorum] ABal^cd leocorum C^e leoeorum C^ leuchorum h^ \\ 
Tullo] ABcde^ tullos C id est tullo a hoc est tuUo h tollo e^ 

5 A^d uerodentium A^ uirdoninsium B uerodunensis C uerudo- 
nensium a^ ueredunensium a^e^ uerdonensium h uerodonensium c 
ueredinensium e^. 

VI 1 belgicarum B bellica a^h^d belgega e^ || secunda om. e^ || 
XI c2 II ciuitates hoc ordine exhihet B: 2, 3, 5, 7, 9, i5, 4, 6, 8, 
12, 10. 

2 BCah{c)de remos A. 266 NOTITIA GALLIARUM. 

3 Ciuitas Suessionum. 

4 Ciuitas Catalaunorum. 

5 Ciuitas Ueromandorum. 

6 Ciuitas Atrabatum. 

7 Ciuitas Camara(^ensium. 

8 Ciuitas Turnacensium. 

9 Ciuitas Siluanectum. 

10 Ciuitas Bellouacorum. 

1 1 Ciuitas Ambianensium. 

12 Ciuitas Morinum. 

13 Ciuitas Bononiensium. 

VII In prouincia Oermania prima ciuitates 
num. IIII: . 

2 Metropolis ciuitas Magontiacensium. 

3 Ciuitas Argentoratensium. 

3 A^Babcd sessionum A^'^Ce. 

4 Aa cataleunorum B catalaonorum C cadellaunorum b gadel- 
launorum c^ catellaunorum e^ catuellaunorum d catuellorum e. 

5 AC^abcd uiromandorum Be ueremandorum C^. 

^ AC atrauatum Ba^hcd atruatum a^ atrauitium e* artrauitum «-. 

7 ac^ camaracentium A capracensium B camaracentum C* ca- 
meracentium C^ camarocensium b cameracensium c^ camarecensium 
d caramarcensium e^ amarecensium e^. 

8 Cacde turnacentium A tomatensium B turiacensium 5. 

9 ABCabcde^ seluanectum e^. ' 

10 ACa^ bellocanorum B beluacorum a^ bellocauorum bce^ bello- 
couacorum de^. 

11 abcde^ mn. B ambianentium A ambiennensinm C abinen- 
sium e^. 

12 Aahede moronorum B morenum C id est ponticTim add, a. 

13 BC^bc^ bononientium A bonouiensium C^ bononensioin ad 
bononinsium c^ boninensiura e^ boninsium e^. 

VII 1 germanioa I B germanorum priorum C germanica prima 
c* germaniae prima e^. 

2 A^ab^cde^ mogontiacenBium A^ moganciacinsium A^ magnen- 
sium B mogonsiacensium C^ magoziacensium C^ magonciacentium i' 
magociacensium e^ id est magontl add. a^ id est magontis add. a^. 

3 A^^^Ba^ argentoratentium A^ ariotaracensium C^ ariotoraten- 
sium C^ argentora a^ argentoracensium b^cd argentoriacensium &* 
argentoracens e^ agentoracensium e^ id est strateburgo add. a hoc est 
stratisburgo add. b^ hoc est stratisbugo add, b^. MOTITIA GALLIABUM. 267 

4 Ciuitas Nemetum. 

5 Ciuitas Uangionum. 

VIII lu prouincia Germania secunda ciuitates 

num. II: 

2 Metropolis ciuitas Agripinensium. 

3 Ciuitas Tungrorum. 

IX In prouincia Maxima Sequanorum ciuitates 

num. IIII: 

2 Metropolis ciuitas Uesontiensium. 

3 Ciuitas Equestrium, Noiodunus. 

4 Ciuitas Eluitiorum^ Auenticus. 

5 Ciuitas Basiliensium. 

4 post 6 eolloc, B || dbe^ nemitum AB neometum C nemmetum 
ce* met^tum d id est spira add. a hoc est spira add. h. 

5 Aa^cde^ uagionum Be^ wangionum Ca^ uangiorum h id est 
warmatia add, a^ warmatia add^ a^ hoc est warmacia add, h^ hoc 
est warmacum add. 5^. 

VIII 1 totam prouinciam om, B || germanie secunde C^ germa- 
niae secundae C^ germanica secunda c^ germaniae secunda e^. 

2 C^ah agripinentium A agrippinensium 0<^ agripinnensium c^ 
Bgripenensium d agrapens e^ agrepenensium e^ id est colonia add. a 
hoc est colonia €uld, h, 

3 ACah tungorum cde^ taugorum e^ id est tungris add. a. 

IX poat IV coUoc, 6 II 1 om, B || prima sequanorum A lugdunen- 
sis y sequanorum h maxima sequandorum d maxima om. e^ || X a^ 
Vmi ce. 

2 a^ uesonsientium AC^ uesonensium ^ uesonsiensium C^ ueso- 
tienttum a^ crassopolinorum (crisopolinorum h^) hoc est uesondonum 
b uesoneionicum c uesontienicum d uisontucinicum e^ uisontinium e^, 

3 Equestrium] ACa^cde^ aquestrium B equistrium e^ aequestrium 
a^b II Noiodunus] A nolodunum B nosuduno C id est neuidununus a^ 
id est neuidunus a^ hoc est nugduno h^ hoc est nugdbno h^ noiu- 
dunus c^d nouidunum c^ nuioduSni e^ nuiodunum e^. 

4 Eluitiorum] Ac^de^ eluisosorum B fluisiorum C^ eluisiorum C^ 
eliuitiorum a^ elitutionum a^ eluicorum h heluitiorum c^ elucionum 
e^ II Auenticus] ABc auonticus C^ auonticis C^ id est auenticum a hoc 
est auentico h hoc est auenticus d hoc e<t auentie e^ hoc est auen- 
tias e^ II cimtas nouidunus hoc est auenticum add, a^. 

5 BCabcde^ baailientium A basiliensiensium e^ id est basilia 
add. a^ basilia add, a^. w 268 NOTITIA GALLIARUM. 

6 Castrum Uindonissense. 

7 Castrum Ebrodunense. 

8 Castrum Argentariense. 

9 Castrum Kauracense. 
10 Portus Abucini. 

X In prouincia Alpium Graiarum et Poenni- 

narum ciuitates num. II: 

2 Metropolis ciuitas Centronium, Darantasia. 

3 Ciuitas Ualensium^ Octodorum. 

XI ITEM IN PROUINCIIS NUMERO VH: 

2 In prouincia Uiennensi ciuitates numero 
XIIII: 

6 castrumj BCdbcde^ ciuitas Ae^ || Uindonissense] e^e^ uindonisse J 
uindoninse B uindenissense C uindonense a uendonense h uindo- 
nissinse c uindoninsense e^, 

7 post 8 colloc. e || castrum] BCdbcde ciuitas A || Ebrodunense^ 
ah^c^d ebroiunense A ebrodonense B ebrudunense Ce^ ebrodunensi 
62 ebredunense c^e^. 

8 ABahc^d argentanense C argenturiense c* argentoratense e* 
argentaricense e^, 

9 a*rf om. Ac^ ramragense B ramracense C^ kamracense C^ ra- 
uacense a^ rauracinse he^ rausacense c^ eauracense e^, 

10 hc^de buceni A lupicini B busina C abucina a ebunici c-. 

X postremo loco totim laterculi colloc. B primo loco colloc. C 
posi XVII colloc. 6 II 1 sic Ad gaiar. alpinius B grecarum (grae- 
carum C^) et pinnarum C alpium gratarum et poenninarum a* uie- 
nensis V in alpium graiarum (gratarum h^) et pinninarum h alpium 
gratarum et poennanens e* de reliquis non comtat. 

2 Centronium] a^cde'^ om. B ceutronium A **3 centron C centro- 
num a^ metranium e^ \\ Darantasia] c drantasia Ade^ taratansia B tar- 
tarensia C^ tarrentasia C^ id est tarantasia a boc est darentasia b 
dratasia e^. 

3 Ualensium] A^'^Ca^cde ualentium ^i uallensium ^a^& || Octodo- 
rum] BC(h^)c^ octodoro ^ id est octodorus a^ octoduro (aV hoc est 
octodoro h^ octodonum c^ uctodoro d iunctudoro e^ iunctadoro e^. 

XI ante I colloc. C ; prouinciarum ordinem in septem prwinciis 
hunc exhihet h: XI, XV, XVI, XVII, X, XII, XIII, XIV 
1 ita Ad om. BCa^hU^; de reliquis non eonstat. \\ Ciuitates hoe ordine 
exhihet B: 3,4,6, 8, 10, 13, 15, 5, 7, 9, 11, 14, 16. 

2 mennentium A uiennen B uienneni prima a* uienensis I &' 
uienensium e^ \\ XlDl ace XTTI Ad. NOTITIA GALUARUM. 269 

3 Metropolis ciuitas Uiennensium. 

4 Ciuitas Genauensium. 

5 Ciuitas Gratianopolitana. 

6 Ciuitas Albensium, nunc TJiuarium. 

7 Ciuitas Deensium. 

8 Ciuitas Ualentinorum. 

9 Ciuitas Tricastinorum. 

10 Ciuitas Uasiensium. 

11 Ciuitas Arausicorum. 

12 Oiuitas Carpeniaraietmum, nunc Uindausca. 

13 Ciuitas Cabellicorum. 

14 Ciuitas Auennicorum. 

15 Ciuitas Arelatensium. 

16 Ciuitas Massiliensium. 3 BCah^cyie uiennentium A uienensium h^c^. 

4 hcd genauentium A gauanensium B gennauesium C* genna- 
uensium C^«. _ 

5 BC^a^^t^ gratianoplt A gracianopolitana C^ gratiaropolita- 
norum c* gratianopolitanorum h^d gratianobilitanorum e^. 

6 Alfoensium] Cahcde albentium A abhensium B || nunc Uiuarium] 
a om. ABCde^ uiuaria c nunc uiuario <;2-3*4 ^oc est belisio &> hoc 
est beilisum h^. 

7 BC^c^ cf. ad 11 deentium A decensium C^a^ detensium a^de 
athensium h diuensium uel dibiunum c^ cf. ad 11. 

8 ABCabcde. 

9 Cae om. c^ trecastinorum Ac^ trecasinorum B trecassinorum 
h^ crecasianorum h^ tricastri^rum d. 

10 ce uasentium A uasensium BC^ uasinsium O uasionensium a 
uasenciorum h^ uasentiorum h^ uastentium d. 

11 Aacde^ arausecorum B aurasicorum Ce^ aurasinorum h^ aura- 
siorum h^ ciuitas decensium add. c^ ciuitas detensium add. c^ cf. 7. 

12 ^perperam in archetypo omissum eraty computatur in summa 
totius laterculi; om. AiBCd, poat 15 coUoc. a, post. 14 colloc. c |{ 
Carpentoratensium] ahc carpentoracensium e || nunc Uindausca] e om. 
hc nunc uindasca a^ nunc uinclausa a^. 

13 acd om. e^ cauellicorum ACh cauiUicorum B cabellicum e-. 

14 ABahcde^ auennecorum C au.ennicorum eK 

15 Cacde arelatentium A arelatinsium B arlatensium h. 

16 a^hcde masselientium A masiliensium Ba^ massaliensis C^ mas- 
siliensis C^. 270 NOTITIA 6ALLIARUM. 

Xn In prouincia Aquitanica prima ciuitates 
num. VIII: 

2 Metropolis ciuitas Biturigum. 

3 Ciuitas Aruemorum. 

4 Ciuitas Rutenorum. 

5 Ciuitas Albigensium. 

6 Ciuitas Cadurconmi. 

7 Ciuitas Lemouicum. 

8 Ciuitas Gabalum. 

9 Ciuitas Uellauorum. 

XIII In prouincia Aquitanica secunda ciuita- 
tes'num. VI: 

2 Metropolis ciuitas Burdegalensium. 

3 Ciuitas Agennensium. 

4 Ciuitas Ecolisnensium.' 

XII duitates hoc ordine enumerantur in B : 2, 3, 5, 7, 9, 4f6,8\ 
1 om. B aquitania secunda C^ in margine a manu recentiore teri- 
ptum est; ita in originali || aequitania b^ aquitania c aequitaniae e^ 
VIIII «2. 

2 betorigum A beturicum B beturiguum C bituricum atMe be- 
torigorum b bitorigum c^. 

3 ABaV}(c^e^) aauemorum C^ aaruemorum C^ aiiemonim a* 
aruennorum <ji-3**<ie''3**. 

4 Bcd ratinorum A^ butenorum C rotenorum ae ruthinorum &* 
rutinorum A%\ 

5 ad albigentium A albienaium Bbce^ albegensium C albiginen- 
sium e^. 

6 'A^Ccd cadorcorum A^a caturcorum B cadurchprum b cader- 
corum c* catorcorum eK 

7 A^acde lemodicom A^BC leumouicum b. 

8 AC^acde cabalum B galabum C^ gaballuorum 6. 

9 ABCa^cde uallauorum a^ bellauorum b^ ballauorum b^. 

XIII ciuitatea hoc ordine enumerat B: 2, 3, 5, 7, 4, 6||1 aquit 
B aquitanea C^ equitania b^ aquitania c equitanega e* || secunda 
om. «*. 

2 Cacde bordigalentium A ordogalensium B bordegalensium ^ 
bordaegalensium &2. 

3 abd om. C agennentium A agennicium B agenennum r'^ 
aginnensium c^ ag*ftnen8ium e^ correx» 2 man» 

4 a^ om. Cde^ ecolisnentium A'^ aquilenensium A- aquelinensiom NOTITIA OALLIARUM. 271 

5 Ciuitas Santonum. 

6 Ciuitas Pictauorum. 

7 Ciuitas Petrocoriorum. 

XIV In prouincia Nouempopulana ciuitates 
num. XII: 

2 Metropolis ciuitas Ausciorum. 

3 Ciuitas Aquensium. 

4 Ciuitas Lactoratium. 

5 Ciuitas Conuenarum. 

6 Ciuitas Consorannorum. 

7 Ciuitas Boatium. 

S Ciuitas Henarnensium. 

9 Ciuitas Aturensium. 

10 Ciuitas Uasatica. A^ aqmlegensium B etolisnensium a' egolisnensium b^ agolisnensium 
h'^ ecolinensium c^ aecolisnensium c^ ecolismensium (e%K 

5 ^i-3C2«fft2;rfgi ganctonum AWC^b^ce^. 

6 Bade pectauorum ACbc, 

7 ABCde petrogoriorum a^ petrogorium aVi petracorium c^ pe- 
trocoritim c\ 

XIV cxuit, hoc m^d, enumerat B: 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 4, 6, 8, 
10, 12 II 1 om. B aequitaniae III add, b^ acquitaniae III add, b^, 

2 Bacd ausiorum C ausicorum b austiorum e metropolis oiuitas 
elusacium (elosasium A^ a^losasium A^) \\ ciuitas ausciorum (austrio- 
rum A^) ^i*2-3. 

3 ab^d aquentium AB aquiensium C^ aquientium C^ laquensium 
h^ aquinsium ce. 

4 a^ lactoracium A lectiorasium B latorasium C lactoricium a^ 
lacturacium b^ lacturantium b^c latoracium de^ latoratium e^, 

5 BC^a conbinarum A conuennarum C^ conuenas bcde. 

6 ABb-d consoranorum Cb^ consuranorum a^ consonarum a^ 
consarranorum c* sarranorum c^ consoramnorum e. 

7 A^ab^cde^ boasium A^'^ boesium B baosium C boacium b^ 
bobatium e^ quod est boius add. a. 

8 A^BC^ benarnentium A^ bernamensium C^ beranensium abc^de^ 
barennensium c^ perranensium e^ id est benainus add, a^ id est bo- 
nainus add. aK 

9 abcde aturentius A^ atorensium A^C adtorensium A^ astoren- 
&ium B hoc est uico iuli add. d^, 

10 ABacde basacia C^ add, a^. basatica C^ uasateca b. 272 NOTITIA GALLIARITM. 

11 Ciuitas Turba, ubi castrum Bogorra, 

12 Ciuitas IUoronensium. 

13 Ciuitas Elosatium. 

XV In prouincia Narbonensi prima ciuitates 
num. V: 

2 Metropolis ciuitas Narbonensium. 

3 Ciuitas Tolosatium. 

4 Ciuitas Beterrensium. - 

5 Ciuitas Agatensium. 

6 Ciuitas MagaJonemium, 

7 Ciuitas Nemausensium. 

8 Ciuitas Luteuensium. 

9 Castrum Uceciense. 

11 turba ABChcde tursa a^ tUBsa a^ || ubi. castram bogorra 
Aah^c^H <m, BC ubi castrus bogori h^ ubi castra bogorsa c* castor 
bigor . . e^ ubi castellum bigora e^. 

12 C^ illoponentium A elloronensium Bacde illonorensium C* 
eloronensium h^ eloronessium h^. 

13 metropolim faciunt ^i*2-3 || ^2 elusadum A^ elosaaium A^'^ C 
florasium B elosaticum a elufacium h^ elusantium h^ elusatium cd 
aelosatium e^, 

XV totam prouinciam om, B \\ narboneni a^ uienensis II h^ uien- 
nensis II h^ narbonensium prima d narrabonensium I eMI V Ad XI 
62 VIII acie» IX c^ VII e^. 

2 ACahede^ narbonens e^. 

3 ah^cde tolosasium A telosa C^ tolosa C^ tholosacium 6< id est 
tolosa add. a. , 

4 d beterrentium A beterensium Cc beternensium a beteruen- 
sium h biterrensium e. 

5. 6 om. ACdf ante 4 colloc. e, 5 ante 4 coUoc, b, 6 poti 7 coi- 
loc. a. 

5 a62ce2 agathensium h^ aganensium e^ 

6 a^hce^ magolonensium a2 magalenensium e^. 

7 ACh^de nemausentium a^b^ neumasensium a^ nemauBium c^ 
mausensium c2. 

8 Cbcd luteuentium A leuteuensium a^ lutenensium a^ latuuen- 
sium e^ lutuuensium e^ id est leuteua (lateua a2) castrum add, a. 

9 castrum A^'^ah(c)d(eV om, C* ciuitas A^C^e^ || Uceciensel Aacd 
uciense C uciacensium b uceciensium e^ ucenciensium e- id est asti* 
tuecensium add. a^ id est astituaecensi add. a^. NOTITIA GALLIARUM. 273 

XVI Ixi prouincia Narbonensi secunda ciuita- 
tes num. VII: 

2 Metropolis duitas Aquensium. 

3 Ciuitas Aptensium. 

4 Ciuitas Reiensium. 

5 Ciuitas Foroiuliensium. 

6 Ciuitas Uappencensium. 

7 Ciuitas Segestericorum. 

8 Ciuitas Antipolitana. 

XVII lu prouincia Alpium Maritimarum ciui- 
tates num. VIII: 

2 ^ Metropolis ciuitas Ebroduneusium. 

3 Ciuitas Diniensiura. 

4 Ciuitas Rigomagensium. 

XVI ciuit, hoc ordine enumerat B: 2, i, 6 , 3 , 6, 7, 8\\1 nar- 
bonense secunda A narb. B uienensis III b^ uiennensis III b- nar- 
rabon II «» || VI Ae^ 

2 Babd aquinsium ACce. 

3 post 4 colloc. 6, post 8 colloc. C || BCcde aptentium A aoten- 
sium a^ abtensium a^ athensium b. 

4 a* om. AC ragensium B reicensium «2 regensium bce^ reten- 
sium de'^ id est reius add. a. 

5 Ba^cd foroiulientium A floroiolensium C^ foroiolensium C^ 
foroiuliensis a^ foroiulensium b furituliensium e^ foriiuliensis e^. 

6 c^e uappincensium A uappecinsium B quod est labardo uape- 
tensium C^ quod est labordo uappetensium C^ wappencensium a* 
uappensentium a^ wapincensium b uappensensium c^ uapencensium d. 

7 sigesteriorum A cesterotorum B sergestrocorum C segesterio- 
rum a^bc^d segestorium a^ segestoriorum c^ segestiorum e^ corr. 2 
man. regesteriorum e^. 

8 A^ae antepolitana A^'^ atepoletana B antiptiliana C anthio- 
politana b antiopolitana cd. 

XVII ciuit. hoc ordine enumerat B : 2, 3, 7, 5, 9, 4, 8 \\ \ om, 
B alpina maritimarum C uiennensis IIII in (et in 5^} alpium mariti- 
marum 6. • 

2 bc^de^ ebredunensium Ac^ ebradoninsium B ebrudunensium C 
ebrodonensium a ebrudunensis e^- 

3 ACacd diennensium Be'^ dignensium b dienensium e^ dina 
add, a. 

4 BCabcde regomagensium A. 

NOTITIA OIOMITATUM. 18 274 NOTITIA GALLIARUM. 

5 Ciuitas Soliniensium. 

6 Ciuitas Sanisiensium. 

7 Ciuitas Glannatena. 

8 Ciuitas Cemelensium. 

9 Ciuitas Uintiensium. 

10 In prouinciis num. XVII ciuitates numero 

cxv. 

5 ABCh^ 8olliniensium,aicJei sollinensium c^. 

6 C om. B sanitiensium A^ sabsiensium J?'^ saniciensium ah^ 
saniniensium 5^ sanitienensium cd sanicienensium e^ sanitianensium 
e^ id est sanesio add. a. 

7 Ba^ glannatica Ae glaciatina C^ glatiana C^ giannatena a' 
glanatica h^ lanatica h'^ glannatina d planatena e* glanatena e^. 

8 C^h^c^de'^ celenensium A caemellensium B semelensium C- 
cemelenensium a^t^ celemensium a^ caemelessium h- celemsium c^. 

9 uisiensium A uensiensium A^BCh^ uisiciensium a^ uinsicen- 
iium a^ uensientium h^ uinsicienisium c\ uinsientium c^ uinsitiensium 
d uinsiciensium e^ uinsiensium e^ id est uentio add. 'a ; in archetypo 
uidetur fuisse: uinsiensium. 

10 om. ah \\ XVII] XVI BcK INDICES. 18 Or Notitia Dignitatum in partilms Orientis ......./>• i 

Oc Notitia Dignitatum in partibus Oceidentis p- t03 

C Notitit/ urhis Cmstantinopolitanae p. 5:'27 

U Laterculus Ueronensis p. 247 

P Laterculus Polemii Siluii p. 254 

O Notitia Galliarwn p. 26J NOMINA UIRORUM ET MULIERUM. Acacius C XI 9. 
Anastasia C VIII 11 ; X 8. 
Arcadia C X 7 ; XI 13. 
Arcadiuu C II 13; XII 11. 
Caenopolis C X 5. 
Carosa C VIII 17. 
Constantinus C 1 13; IV 13; 
VII 3; 7; VIII 5; IX 7; XI 10. 
Constantiug C VI 17. 
Crispus Oc XL 20. 
Eudocia C VI 10; XI 12. 
Fanio C V 10. 
Faustina Oe XII 9. 
FlacciUa C XII 8. 
Gallienus U XV 7. 
Gildo Oc XII 5. Homonoea C X 5. 

Honorius C VI 7; XIV 10; 11. 

Irene C VHI 11. 

lulianuB Oc XII 24. 

Marina C II 12. 

Menas C V 13. 

Modestus C XII 12. 

PauluB C VIII 12. 

Placidia C II 10; 11; XI 11. 

Pulcheria C IV 8 ; XII 9. 

Theodosius C I 14; VI 8; 11; 

Vin 6; 13; 1X9; X9; XIH 

10; 13. 
Timasius C V 15. 
Ualens C VI 16. 
Zeuxippus C III 10. INDEX GEOGRAPHICUS. Aballaba [Brit.) Oc XL 47. 
Abasgi Or XXXI 41 = 55. 
Abina (Tingit.) P IV 9. 
Abina [Phoen.) Or XXXH 24 = 
Abira 9. 

Abocedo (Theh) Or XXXI 53. 

Abrincates (Lugd. II) 6? II 4 ; Oc 
V 116=266= VII 92 ; XXXVII 
11 = 22. V 

Abucini portus (Sequan.) G IX 
9. 

Abulci Oc VII 109 ; XXVIII 20. 

Abuaina (Raet.) Oc XXXV 25. 

Abydum (Theh.) Or XXXI 53. 

Acadama (Syr.) Or XXXIII 12 

= 21. 

Acauatha (Syr.) Or XXXHI 13 

= 22. Achaia Or I 27 ; III 8 ; XXI 1 

— 4; 15; P V 18; proconsul 

Or I 27; XXI. 
Acimincum (Pann. II] Oc XXXII 

7 = 26; 16 = 35. 
Acincum [Ualer.) Oc VII 101; 

IX 19; XXXm 48; 54; 65; 

XLI 25. 
*Acoraba (Syr.) OrXXXni8 = 

17. 
*Acraba Or XXXVI 25. 
Acti Oc XLII 38. 
Ad Herculem, Ad Miliare etc. 

fi. Herctiles, Miliare etc. 
*Adacha (Phoefi.) Or XXXH 14 

= 29. 
Adada (Syr. ) Or XXXIH J = 19, 
Adatha (Phoen.) Or XXXH 14 = 

29. 278 INDEX GEOGRAPHICUS. Adittha (Arab.) Or XXXVII 30 ; 

Adtitha 31. 
Adiuuense [Noric. rip.)Oc XXXIV 

40. 
Admatha [PalaesL) Or XXXIV 

33. 
Adnamantia ( Ualer.) Oc XXXIII 

18 = 39 
Adurni portus [Brit.) Oc XXVIII 

11 =21. . 
Aedui [Lugd. I) 6? I 4 ; *Oc 

XLII 38; cf. Augustodunum. 
Aegeta (Dac. rip.) Or XLII 11 

= 20; 34; 42; Oc XXXH 56. 
Aegissos [Scijth.) Or XXXIX 9 

= 17; Accisso 34. 
Aegyptii Or XXVIII 27; 39; 

XXXII 43; XXXVI 32. 
Aegyptus dioecesis Or I 39 ; 78 ; 

80; 113; 24; XIII 7 ; 12;PXl; 

Aegyptiaca Or I 80 ; praefectus 

Augustalis Or I 29 ; XXIII ; 

comes commerciorum per Ori- 

entem et Aeg. Or XIII 7 ; co- 

mes et rationalis summarum 

Aejg. Or XIII 12; 
prouincia Or I 84 ; II 28 ; XXIII 

5=12; P X 2; Aeg. louia U 

I 6; praeses Or I 84; 

limes Or I 36; XXVIII 1; 13; 

54 ; comes II. II. 
Aegyptus Herculea U 1 7; cf. 

Augustamnica. 
Aelia [Palaest.) Or XXXIV 15 = 

21 ; 48. 
Aeliana [Armen.) Or XXXVIII 

24. 
Aemilia Oc I 54 ; II 12; XLH 

61 ; P I 5 ; consularis Oc 1 54. 
Aenus Oc XXXV 15. 
Aepatiaci portus [Belg. II) Oc 

XXXVIII 5 = 9. 
Aequinoctia [Pann. I) Oc XXXIV 

8 = 19. 
Aesica [Brit.) Oc XL 42. 
Uade Afaris [Arab.) Or XXXVII 

34 ; cf. Naarsafari. 
Afri Or XXyill 38. 
Africa dioecesis Or I 26 ; 61 ; 98 ; 

II 4; 8; 35; 41; XI 8; XII 
11; XX 1; 8; UXll 1; PIII 
1 ; uicarius Or I 26 ; XX ; prae- 
fectus annonae Africae Oc II 
41 ; comes titulorum largitio- 
nalium per Africam Oc XI 8; rationalis rei priuatae per Afr. 
Oc XII 11; 

prouincia Oc I 22; XI 15; 53: 
69; XII 16; XVIII 1; 2; pro- 
consularis Oc XVIII 3 ; P III 
2; procos. Zeugitana U XII 2; 
proconsul Oc I 22 ; XVIH ; ra- 
tionalis summarum Afr. Oc XI 
1 5 ; procurator bafiorum omni- 
um per Afr. Oc XI 69 ; ratio- 
nalis rei priuatae fundorum do- 
mus diuinae per Afr. Oc XII 
16; 

limes Oc I 32 ; V 128; VH 14«; 
179; XXV 1; 19; comes //. //. 

Africanus Oc VI 64. 

Afro [Palaest.) Or XXXIV 3S. 

Afrodito [Aeg.) Or XXVIII 4:i. 

Agennum [Aquit. II) G XIII ^i 

Aginnum [Belg.?) Oc XLII 41. 

Agrippina (Genn. II) G VIII 2. 

Aila [Palaest.) Or XXXIV 16 = 
30; *14 = *29. 

Aiv [Aeg.) Or XXVIII 44. 

Aladaleariza [Arm,] Or XXXVIII 

17. 
.*AlaIis [Euphr.) Or XXXIII 32. 

Alamanni Or XXXI 63 ; XXXII 
36; 41; U Xlll 18; c/. Buci- 
nobantes, Raetobarii. 

*Alamatha [£uphr.) Or XXXIII 
35. 

Alani Oc VI 8 = 50 = VII 16:5. 

Ala noua [Pann. I) Oc XXXIV 
7 = 18 

Alauni Oc XLII 68. 

Alba (Dac. rip.) Or XLII 23. 

Alba ( Uienn.) ^ XI 6. 

Albanum [Pann. II) Oc XXXII 
10=29. 

Albiga {Aquit. 1] O XII 5; Or 
VIII 29. 

Alesca u. Alisca. 

Aleto [Armor.)Oc XXXVII fc»«=lfl. 

Alexandria C X 6; P X 2. 

Alio [Brit.) Oc XL 53. 

Alisca [Ualer.) Oc XXXIII 52. 
Alescae 63. 

Almum [Dac. rip.) Or XLIl 1" 
= 19. 

Alpes Oc XXIV 5. 

Alpes Cottiae Oc I 91 ; II 21; 
UX 9; P I 11 ; praeses (k 
I 91. 

Alpes Graiae u. Alpes PoeninAe. INDEX GEOGRAFHICUS. 279 Alpefl maritimae Oc I 107; III 

21; XXII 9 = 29; C/^IXS; P 

n S; G XVII l ; praeses Oc 

I 107 ; XXII 29. 
Alpes Poeninae et Graiae Oc 1 

lOS; III 22; XXII 30; Alpes 

Poen. OrXXII 10; Alp. Grai. 

P II 19; Alp. Grai. et Pocn. 

U Vin 9 ; G XI; praeses Oc 

1 108; XXII 30. 
Alpinus Or XXXVII 35 ; Oc \ 

99; 107; 108; 248; 257; 258; 

XXXn53; 57. 
Alta ripa [Maomi.) Oc XLI 7 s= 

19. 
Ripa alta (Valer,) Oc XXXIII 

« = 27; 20=41. 
Altinum [Ualer.) Oc XXXIII 7 

= 28 • 44. 
Altinum* [Moea. II) Or XL 28. 
♦Alp [Aeg.) Or XXVIII 44. 
Amasia [PonL) P IX 3. 
♦Amatha [PalaesL) Or XXXIV 

33. 
Ambiani [Bely. II) G VI 11; 

Or VI 36; Oc IX 39 ; XLIL67. 
Amboglanna [Brit,) Oc XL 44. 
Amida [Mesop.) Or XXXVI 3 = 

19' 5 21 

*Ammatha [Palaest.) Or XXXIV 

33. 
AmmatthB. [Euphrat) Or XXXIII 

35. 
Ammnda (JSuphrat.) Or XXXIII 

30. 
Ampsiuarii Oc V 40 = 188 = MI 

70; ?7Xin 12. 
Analiba (Armen.) Or XXXVIII 

28. 
^Anasamum [Moes.II) Or XL 19. 
Anatha [St/r.) Or XXXIII 20 = 

Aratha 11. 
Andecaui [Lugd. III) G III 5. 
Anderetiani Oc VII 100; XLI 

1 7 • XLII 22 
Anderidos [Brit.) Oc XXVIII 10 

— ♦20. 
Andros [Aeg.) Or XXVIII 9=18. 
Angleuarii Or V 18 = 59. 
Angriuarii U XIII 13. 
^Annamatia ( Ualer.) Oc XXXIII 

18=39. 
Annonaria regio u. Picenum, Ita- 

lia. 
Ansamum (Moes. II) Or XL 19. Antiana [Pann. II?) Oc\ 112 = 

262; *XXXII 40. 
Antiochia (Svr.) Or XI 22 ; 23 ; 

P VIII 2. 
Antipolis [Narh. II) G XVI 8. 
Antonacum [Magont.) Oc XLI 

13 = 25. 
♦Anuath ( Palaest. ) Or XXXIV 

32 
Apadna [Mesop.) Or XXXVI 8 

= ^23 ; cf. Apatna. 
Apameni Or XXXI 60. 
Apatna (Oerh.) Or XXXV 13=' 

*25; cf. Apadna. 
Apenninus P I 11. 
ApoUosuperior (Theh.) Or XXXI 

34; ApoUo 13; 51. 
Appiaria [Moes. II) Or XL 4 = 

16; 22. 
Apte [Narh. II) G XVI 3. 
Apulia Oc XI 52. 

Apulia et Calabria Oc I 80 ; II 
19; XII 18; XIX 8; XLII 46 
= 49; XLIV 1—5; 15; UX 
5 ; P 1 13 ; corrector Oc I 80 ; 
XIX 8; XLIV; procurator rei 
priuatae per Ap. et Cal. siue 
saltus Carminianensis Oc XII 
18 

Aquae (Alp. Cott.) Oc XLII 57. 

Aquae [Narb. II] G XVI 2. 

Aquae (Nouempop.) G XIV 3. 

Aquileia (Uenet.) Oc XI 27; 40; 
49; XLIl J; PI 10. 

Aquincum u. Acincum. 

Aquitanica prima Oc 1 1 10 ; XXII 

12=32 ; XXXVII 25 ; XLII 44 ; 

CTIX 6 ; O XII 1 ; Aquitania 

pr. Oc III 24 ; P II 5 ; prae- 

ses Oc I 110; XXII 32. 

Aquitanica secunda Oc I 111; 

XXII 13 = 33; XXXVII 26; 

Z7 IX 7 ; G XIII 1 ; Aquitania 

sec. Oc III 25 ; P II 6 ; prae- 

ses Oc I 111; XXII 33. 

Arabanenses Or XXXVI 25. 

Arabes Or XXVIII 24 ; XXXVI 
35; XXXVII 34. 

Arabia Or 148; II 14; XXII 16 
= 32; XXXVII 1; 13; 36; 52 
UIS; praeses Or XXXVII 43 
dux Or I 48 [II 14] XXXVII 1 
52 ; dux Arabiae et praeses Or 
XXXVII 36. 280 INDEX GKOGRAPHICUS. Arabia Augusta Libanensis Ul 

9; cf. Foenice Libani. 
*Aracha {Stfr.) Or XXXHI 1 1 = 

20. 
Arar Oc XLII 21. 
Aratha {Syr.) Or XXXm 11 = 

Anatha 20. 
Arauraca {Armen.) Or XXXVIII 

29. 
Arausio {Vienn.) 6? XI 11. . 
Arbeia (Brit.) Oc XL 7=22. 
Arbor {Raet) Oc XXXV 34. 
♦Arcades Or V 32; XXXIX 18. 
Arcadia Or I 85 ; II 29 j XXIII 

6 = 13; P X 7 ; praeses Or I 

85. 
Arefa {Phoen.) Or XXXII 39. 
Arelate {Uienn.) G XI 15; Oc 

XI 33; 43; 54; 75; *XII 27 ; 

XLn 14. 
Areopolis {Arab.) Or XXXVII 

5=17. 
Argentaria (Sequan.) 6? IX 8. 
Argentomagus Oc IX 31. 
Arijentorate {Germ. t) G VII 3. 

Argentoratensis tractus Oc I 34 ; 

V 130; XX VH; comes II. II. 
Arieldela {Palaest.) Or XXXIV 

44. 
Arlape {Nor.' rip.) Oc XXXIV 

34; 42. 
Armeni Or VI 31 ; XXVni22; 

U Xm 38. 
Armenia Or I 50 ; XXXVm 1 ; 

10; 40; dux U, II, 
Armenia maior UIL 8 ; P IX 8. 
Armenia minor UU 8; PIX 7. 
Armenia prima Or I 109; II 49; 

XXV 12=24 ; praeses Or I 109. 

Armenia secunda Or I 110; II 

50; XXV 13 = 25; praeses Or 

1 110. 
Armeniacus Or VII 13 = 49; 14 

= 50. 
Armilausini U XIII 23. 
Armoricanus tractus Oc I 45 ; 

XXXVni; 13; 24; dux U. U. 
Armoricanus Oc XXXVII 14. 

Arnon {Arab.) Or XXXVn 24 ; 

35. 
*Arpha {Phoen.) Or XXXII 39. 

Arrabona {Pann. I) Oc XXXIV 

4=15' 5 = 16* 27, 
Arriana (Pann. I) Oc XXXIV 29. ♦Arrubium {Seyth.) Or XXXIX 

7 = 16. 
Arsaciana {Pann. II) Oc XXXII 

40. 

*Arsinoe {Aeg.) Or XXVm 25. 

Arubium {Scyth.) Or XXXIX 7 
— 1 fi 

*Arudi8 {Euphr.) Or XXXm 30. 
Aruerni {Aquit. I) Oc XLII 44; 

G xn 3. 

Asabaia {Arab.) Or XXXVII 32. 
*A8apheidama {Syria) Or XXXIII 

12 = 21. 
*A8aradda {Palaest) Or XXXIV 

32. 
Asculum \Picen.) P 1 S. 
Asfynis {Theb.) Or XXXI 11=40. 
Asia Or I 26 ; XX 1 ; 2 ; 5 ; fi ; 

19; Um 5; P Vn 2; pro> 

consul Or I ^G ; XX. 
Asiana dioecesis Or I 31 ; 64 ; 

95; 114; 30; XI 29=31; 47; 

XXIV 1; 11; 20; 29; Um 

1 ; Asia P VII 1 ; uicarius Or 

I 31 ; XXIV. 
Aspalato {Balm.) Oc XI 18. 
Assara {Mesop.) Or XXXVI 12 

= 26 
Assyrii Or XXVIII 33. 
Astae Or XXVm 36. 
*A8tho {Palaest.) Or XXXIV 3«. 
Astures Oc XXVI 19; XL 35; 

38 ; 42 ; *0r XXVm 36 ; * U 

XIV 7 ; cf. Austuris. 
Asuada {Palaest.) Or XXXIV 32. 
Atecotti Or IX 8 = 29; Oc V 

48 =197= VII 74; V 51=200 

= VII 24; V70=*218=VII7&. 
Atrabates ^Belg. II) OcXLII40; 

6? VI 6. 
Aturenses {Nouempop.) G XIV 9. 
*Auara {Palaest.) Or XXXIV 12 

= 25. 
Auatha {Phoen.) Or XXXIL 7 = 

22; {Arab.) Or XXXVII 25. 
Auaxa {Armen.) Or XXX Vm 7 

= 18. 
Audiensis limes {Maur. Caes.) 

Oc XXX 17 = Audenses 8. 
Auenio {Uienn.) G XI 14. 
Auenticus {Sequan,) <? IX 4. 
*Aueria (PAoew.) Or XXXII 4 = 

19. 
Augusta Eufratensis Or XXXIII 

2ii Ul 13 ; cf. Eufratensis. INDEX GKOGRAFiaCUS. 281 Augusta Uindelicensis ( Raei. II) 

Oc XI ao. 

Augusta [Brit.) Oc XI 37. 
Augusta {Dac. rip.) Or XLII 7 

= 17. 
Augustamnica Or I 127 ; XXIII 

7=14 ; XXVIII 37 ; Augustam- 

nis P X 3 ; Aegyptus Herculea 

U 11\ corrector Or I 127. 
Augustani (Raet.) Oc XXXV 3 

= 14. 
Aujjustenses Or VIII 20 = 52; 

IX 14 = 36; Oc XXXII 41. 
Augustensis limes (Maur. Caea.) 

Oc XXX 10=19. 
Augustiani [Nor. rip.) Oc XXXIV 

35. 
Augustodunum ( Lugd. I) Oc IX 

3.i; 34; XI 59 ; f? I 3 ; *0c 

xm 70. 

Castra Augustoflauianensia [Moes. 

I) Or XLI 33. 
Aulucos [Tingit.) Oc XXVI 5 = 

15. 
Aureliani [Lugd. Senan.) GIV 1, 
Aureus mons [Moes. I) Or XLI 

6=15; 28. 
Aureiis mons ( Fann. II) Oc XXXII 

45. 
Auscii [Nouempop.) G XIV 2. 
Ausetani ^7 XIV 8. 
Austuris [Nor. rip.) Oc XXXIV 

45. 
Autisioderum (Lugd. Senon.) G 

IV 4. 
Autricum [Litgd. Scnon.) Gl\ 5. 
*Auzia {Maur. Cacs.) Oc XXX 

8=17. 
Axeloduno {Brit.) Oc XL 49. 
Axiupolis [Scyth.) Or XXXIX 21 ; 

30. 
*Azao ( Ualer.) Oc XXXIII 8=29. 

Babylonia [Aeg.) Or XXVm 2 

= Babilona 15. 
Bacae Or XL 49. 
Bacuates U XIV 5. 
Badensis limes [Afr.) Oc XXV 

18 = 36. 
*Badias [Afr.) Oc XXV 5 = 23. 
Baetasii Oc XXVIII 18. 
Baeterrae [Narh. 1] G X\ 4. 
Baetica Oc I 65 ; III 7 ; XXI 3 

= 8 ; UXl -2', P IV 2 ; con- 

sularis Oc I 65 ; XXI 8. Baiocasses ( Lugd. II) 6' II 3 ; 

Oc XLII 34. 
♦Bagaraca Or IX 42. 
Balaretanus limes [Afr. ) Oc XXV 

11 = 29. 

Baleares Oc III 13; Insulae Bal. 
Oc I 105; XI 71 ; XXI 15; P 

IV 7; praeses Oc I 105; XXI 
15. 

Balensis limes {Tripol.) Oc XXXI 

12 = 27. 

Banasam (0»rA.) Or XXXV 6=18. 
Barbalissus [Euphr.) Or XXXIII 

3 = 25 
Barbaricum Oc XXXII 41; 

XXXIII 48. 
Bariensis [Tingit.) Oc XXM 6 = 

Castrabariensi 16. 
♦Barsamon [Palaest.) Or XXXIV 

10 = 22, 

*Basas Oc XXXII 59. 
Basilia [Sequan.] G^ IX 4. 
Bassiana [Pann. II) Oc XI 46. 
Bataui Or V 8 = 49 ; VI 30 ; Oc 

V 19=163 = VII 14; V 38 = 
186= VII 72; V 58; VI 5 = 
47 = VII 167; VI 9 = 51= VII 
169; XXXV 24; *XXXVI 5; 
XL 39; XLII34; 40; 41. 

Bataui [Uaet.) Oc XXXV 24. 
Bauares U XIV 4. 
*Baudobrica ( Maqunt. ) Oc XLI 

1 1 = 23. 

Bazensis limes [Afr.) Oc XXV 
5 = 23. 

Belgica prima Oc I 73; III 19; 
XI 58 ; XXII 7 = *26 ; XLII 
37 ; 38 ; ^7 VIII 2 ; XV 7 ; P 

II 9 ; G \ \\ consularis Oc I 
73 ; *XXII 26. 

Belgica secunda Oc I 46; 74; 

III 20 ; V 140; XI 56; 57; 
XXII 8= 27; XXXVm 1; 6; 
XLII 39 — 42; 67; U Wll 3; 
PIII 10; G^ VI 1; consularis 
Oc I 74 ; XXII 27 ; dux Oc I 
46; V 140; XXXVIII. 

Bellouaci [Belg. II) G \l 10. 
Benarnum {Nouempop.) 6rXIV8. 
Beneuentum {Samn.) PI 12. 
*Bereo {Scyth.) Or XXXIX 5=15. 
Berosaba {Palaest ) Or XXXIV 

5 = Beno8aba 18. 
*Berzamma {Palaest.) Or XXXIV 

10 = 22. 282 INDEX GBOGRAPHICUS. Beterrae [Narh. I) G XV 4. 
Bethallaha [Mesop.) Or XXXVI 

35. 
Betproclis [Bioen.) Or XXXII 

12 = 27. 
Betthora [Arab.) Or XXXVII 12 

= 22. 
*Bezereo8 (Tripol.) OrXXXI 5= 

20. 
Bidensis limes [Afr,) Oc XXV 

17=35; Uidensis [Maur. Cae?.) 

Oc XXX 4=13. 
Bigorra [Nouempop.) G XIV 11. 
Bingium [Mogont.) Oc XLI 10 = 

22. 
contra Bintha (Osrh,) OrXWW 

28. 
Birfeo {Scyth.) Or XXXIX 5= 15. 
Birsama [Palaest.) Or XXXIV 

10 = 22. 
♦contra Birtha [Osrh.) Or XXXV 

28 
Bithynia Or I 70 ; II 43 ; XXV 

3 = 15; Ull 2; PIX5; con- 

Sularis Or I 70. 
Bitnjriges [Aquit. I) G XII 2; 

Or V 34. 
Bizerentanus limes [Tripol.) Oc 

XXXI 5 20 

Blabia [Anmr.) Oc XXXVII 4 

= 15. 
Boates (Nouempop.) G XIV 7. 
Bodobrica [Magunt.) Oc XLI 11 

= 23. 
Boiodurum [Nor. rip.) Oc XXXIV 

44. 
Bononia [Aemil.) Oc XLII 61. 
Bononia [Belg. II) G VI 12. 
Bononia [Dac. rip.) Or XLII 4 

= 13. 
Bononia [Pann. II) Oc XXXII 

14 = 33; 41; 44. 
Borcouicium [Brit.) Oc XL 40. 
♦Bosoritae 17X111 41. 
Bosporianus Or XXXVIII 29. 
Bostra [Arab.) Or XXXVII 10 

= 21. 
Braboniacum [Brit.) Oc XL 12 

= 27. 
*Bracaraugu8tam Or Xli 49- 
Branodunum [Brit.) Oc XXVIII 

6=16. 
Brecantia [Haet.) Oc XXXV 32. 
Bregetio ( Valer.) Oc XXXIII 51. 
Bremetenracum [Brit.) OcXL54. Brigantia [Gallaeo.) Oc XLII 30. 

♦Brigantium [Raet.) Oc XXXV 32. 

*Brigetio( Ualer.) Oc XXXIII 51. 

Brisigaui Oc V 52; 53 = 201; 
202 = VII 128; 25. 

♦Britanni Oc XXXV 25. 

Britanniae Oc I 29 ; 35 ; 36 ; 75 ; 
118; III 4; ;)2; V 131; 132; 
142; VII 153; 199; XI 20; 36; 
60; XII 15; XXIII 1; 8; XXIX 
4; *5; XL 1; 17; U YYl \ -, 
Britannia Oc I 48 ; XXVIH 1 : 
12; XXIX 1; 2; 5; P II 10 j 
12; 15; XI 1 ; uicarius Oc I 
29; XXIU; comes Oc 135; V 
131; VU 153; 199; XXIX; 
comes litoris Saxonici per Br. 
Oc I 36 ; V i:^2 ; XXVIII ; dux 
Oc I 48 ; V 142 ; XL ; rationalis 
summarum Oc XI 20 ; rationa- 
lis rei priuatae Oc XII 15. 

Britannia prima Oc I 1 19 ; II 35 ; 
XXIII 5= 13 ; CT VII 1 ; P XI 
2; praeses Oc I 119; XXIII 
13. 

Britannia secunda Oc I 120; II 
36; XXIII 6=14; U Yll 2; 
P XI 3; praeses Oc 1 120; 
XXIII 14. 

Britannicianus Oc V 57 ; 206 ; 
207; VII *84; *127; 154. 

Britannicus Oc V 92 = 241. 

Britones Or IX 2 = 22; XXXI 
45; Oc VII 73; 84; 127. 

Brittii u. Lucania. 

*Brouonaci8 (5n<.) Oc XL 12 = 
27. 

Bructeri Oc V 39 = 187 = VII 69 ; 
U XIII 15. 

Bubensis limes [Tripol.) Oc XXXI 
10 = 25. 

Bucellarii Or VII 25. 

Bucinobantes Or VI 17 = 58. 
Bugaracenses Or IX 42. 

Burdegala [Aquit. II) G XIH 2. 

Burgenae [Pann. II) Oc XXXII 

5 = 24; 18 = 37; 46. 
Burgundiones U XIII 17. 

Burgus Centenarius ( Ualer.) Or 

XXXIII 62. 
BurguscontraFlorentiam ( Ualer.) 

Oc XXXIII 44. 
Burgus Nouus [Dac. rip.) Or 

XLII 36. INDEX GEOGRAPHICU8. 283 Burgiifl Seueri (Theb.) Or XXXI 

Burgua Zonus ( I)ac. rip. ) Or 

XLII 28. 
Busiris {Aeff.) Or XX VIII 36. 
Byzacium Oc I 62; II 36; XX 

3=10; P III 4; Bizacina U 

XII 3 ; consularis Oc I 62 ; 

XX 10. 
Byzantium P VI 6. 

Cabellio {Uienn.) U XI 13. 
Cabillonum {Lugd, I) (i I 6 ; 

*Oc XLII 21. 
Cadurci {Aquit. I) G XII 6. 
Caelius {Raet.) Oc XXXV 30. 
Caene {Pmit.) Or XXXVIII 35. 
Caesarea Cappadociae Or XI 26. 
Caini {Meso^}.) Or XXXVI 15; 

34. 
Calabria Oc XI 65 ; r/. Apulia. 
Calamona {Phoen.) Or XXXII 

11=26; {Palaest.) Or XXXIV 

43 
Calarona {Oall.) Oc XLII 17. 
Calcariensefl Oc XXXII 40. 
raledonii I^ XIII 4. 
Callaecia Oc I 67 ; III ; XXI 

5=10; XLII 25 ; Gallaecia U 

XI 5 ; P IV (i ; conflularis Oc I 

67; XXI 10. 
Callinicum [Osrh.) Or XXXV 4 

= 1«. 
Calpe P IV 9, 

Camaracum [Belg. II) G VI 7. 
Cambidano {Raet.) Oc XXXV 8 

= 19. 
Campania Oc 1 59 ; II 17; XIX 

3; XLII 10; XLIII 1—4; 14; 

P I 3 ; consularis Or I 59 ; XIX 

3; XLIII. 
Campona ( Ualer.) Oc XXXIII 

14 = 35. 
^Campodunum {Raet.) Oc XXXV 

8 = 19. 
Candidiana {Moes. II) Or XL 

24. 
*Cannaba {Osrh.) Or XXXV 3 

= 15. 
Cannabiaca {Nor. rip.) Oc XXXIV 

46. 
Cantabri T XIV 10. 
Canusium lApul.) Oc. XI 52. 
Capidaua {Sct/ih.) Or XXXIX 4 

= 13, Cappadocia Or X 2 ; XI 26 ; U 
II 3 ; P IX 9 ; domus diuina 
per C. Or X 2. 

Cappadocia ])rima Or I 105; II 
45; XXV 8 = 20; praeses Or 

I 105. 

Cappadocia secunda Or I 106; 

II 46; XXV 9 = 21 ; praeses 
Or I 106. 

Capua {Campan.) P I 3. 
Caput Basensis {Sau.) Oc XXXII 

59. 
Caputcellensis limes (A/r.) Oc 

XXV 14 = 32; {Maur. Caes.) 

XXX 9 = 18. 
Caratensis {Pann. I) Oc XXXIV 

30. 
♦Carcaria {Palaest.) Or XXXIV 

1 3 = 28 
Cardabiaca {Ualer.) Oc XXXIII 

50. 
Cardueni Or XXXVI 34 ; Oc VI 

40 = 83= VII 209. 
Caria Or I 101; II 39; XXIV 

5 = 14; U III 7; P VII 6; 

praeses Or I lOl. 
Carminianensis saltus {Apul. et 

Cal.) Oc XII 18. 
Carnotes {Lugd. Senon.) 6r IV 3 ; 

Carnunta Oc XLII 33. 
Carnuntum (Pann.I) Oc XXXIV 

26 ; 28 ; *IX 20. 
Carpentoracte ( Uienn.) G XI 12. 
*Carpetani U XIV 9. 
Carpi U XIII 33. 
*Carpi8 {Uuler.) Oc XXXIII 12 

= 33; 49; 56. 
♦Carrodunum {Raet.) Oc XXXV 

28. 
Carronenses Oc XXXVII 15; cf. 

Garronenses. "^ 

Carso {Sct/th.) Or XXXIX 22. 
Cartha {Palaest,) Or XXXIV 39. 
Cartha (Mesop.) Or XXXVI 11 

= 25; 32. 
Carthago (Afr.) Oc XI 53; Or 

XXXIV 39; PIII 2. 
Carthaginiensis prouincia Ocl 103; 

III 11 ; XXI 13; UXl 4; P 

IV 3; praeses Oc 1 103 ; XXIil3. 
Casama {Phfien.) Or XXXII 10 

= 25. 
Cassiliacum (Raet,) Oc XXXV 19. 
Castellum contra Tautantum ( Ua- 

ler.) Oc XXXm 55. 284 INDEX GEOGKAPHICUS. Casteflum Onagrinum [Pann. II) 

Oc XXXII 41; 48. 
Castellum Tablariense {Armen») 

Or XXXVIII 25. 
Castra Arnonensia {Arab. ) Or 

XXXVII 34. 
Castra Augustoflauianensia {Moes. 

I) Or XLI 33 
Castrabariensi {Ting.) Oc. XXVI 

16. 
Castra Herculis {Pann. II) Oc 

XXXII 42 cf. ad Herculem. 
Castra ludaeorum {Aegypt.) Or 

XXVin 42. 
Castra Lapidariorum [Theh.) Or 

XXXI 66. 
Castra Leptitana ( Tripol. ) Oc 

XXXI 29. 
Castra Madensia {Tripol.) Oc 

XXXI 30. 
*CastraNeptitana(^/r.) OcXyiN 

22. 
Castra Kegina {Raet.) Oc XXXV 

17. 
*Ca8tra Tillibarensia ( Afr. ) Oc 

XXV 3H. 
Catalauni {Belg. II) 6? VI 4. 
Catarienses Oc VH 62. 
*Ceangi [Brit) Oc XL 9 = 24. 

Cebrum [Dac. rip.] Or XLII 5 

= 15; 32. 
Cefae [Mesop.) Or XXXVI 13 = 

30. 
Cefro {Aeg.) Or XXVIII 35. 

Celtae Oc V 17= 161= VII 12; 

V 56 = 205 = VII 141. 
Celtiberi Oc XLII 30 ; U XIV 6. 

*Cemenelium (Alp. marit.) G 

XVII 8. 
Cenomanni {Lugd. III) Oc XLII 

35; G III 3. 
Centenariufl burgus {Ualer.) Oc 

XXXIII 62. 

Centrones {Alp. Grai.) fr X 2. 

Cephae iMeaop.) Or XXXVI 13 

= 30. 
Chalcedon VI 19. 
Chamaui Or XXXI 61 ; ♦ UXIH 

10. 
*Charac-Moab iPalaestina) Or 

XXXIV 14 = 29. 

♦Charcha (Mesop.) Or XXXVI 

11 = 25 * 32. 
♦Chasuarii 17 XV 6. Cha8zanenica(P/>n<.) OrXXXVm 

31. 
*Chatti UXIII 16. 
*Chattuarii 1^X1119 = 21. 
Chenoboscia (Theb.) Or XXXI 

47. 
Chermula {Palaest.) Or XXXr\' 

6 = 20. 
Chiaca {Armen.) Or XXXVIU 

21. 
Chora {GalL) Oc XLH 66. 
♦Chusae [Theb.) Or XXXI 9=32. 
*Ciacis {Armen.) Or XXXVIII 21. 
Cii [Scyth.) Or XXXIX 6=14. 
CiUcia Or 1 62; II 12; XI 24; 

XXII 6 = 22; UIH; PVIII 

6 ; consularis Or 1 62. 
Cilicia secunda Or I 94 ; H 23 ; 

XXn 14 = 30 ; praeses Or I 94. 
Cilurnum {Brit.^ Oc XL 38. 
Cimbriani Oc V 12=155 = \1I 

145; OrXL 27. 
Cimbriani {Moes. II) Or XL 27. 
*Cipha {Mesop.) Or XXXVI 13= 

30. 
Circesium {Osrh.) Or XXXV 12 

= 24. 
Cirpi {Ualer.) Oc XXXIII 12 = 

33; 49; 56. 
Cirta {Numid.) U XII 4. 
Cissa {Uenet. etHistr.) Oc XI 67. 
*CIanouenta {Brit.) Oc XL 52. 
Claudiana {Euphrat.) Or XXXIII 

33. 
Clanstrini Or XLII 27. 
Ad Cohortem Gallicam [Galhee.) 

Oc XLII 28. 
Coloni Or XXXVIII 21. 
Columnatensis limes {Afr.\ Or 

XXV 12 = 30; {Maur. Cae$.: 

XXX 3=12. 
Comageni {Nor. rip.) Oc XXXIV 

36; 42; V 110 = 260 = VII 5S. 
Comum [Ligur.) Oc XLII 9. 
Concangii [Brit.) OcXL 9 = 24. 
Concoraia Oc IX 24. 
Condercum {Brit.) Oc XL 35. 
Confluentes {Magunt.) Oc XLI 

12 = 24. 
Confluentes (IJae*.} Oc XXXV 32. 
Congauata iBrit.) Oc XL 48. 
♦Conna {Phoen.) Or XXXH 35. 
Conradculia ( Ualer,) Oc. XXXIII 

6 = 27. 
Consoranni (Nouempop.) <r XIV6. INDKX .GEOOKAFHICIJS. 285. Conatantia ^Lugd. II, Oc XXXVU 

9 = 20; XLll 34; G II 8. 
Constantia ( Uahr.) Oc XXXIII 

13 = 34. 
Conatantina {Mesop.) Or XXXVI 

7 = 22; 9 = »24; 29. 
Constantinopolis Or I 4 ; CI i ; 

12 ; XVI 20 ; P VI 6. 
Contra Acinco ( Ual.) Oc XXXIII 

48; cf, Transacinco. 
Contra Apollonos ( Theh. ; Or 

XXXI 51. 
*Contra Birtha [Oarh.) OrXXXy 

28. 
Contra Florentiam ( Uahr. ; Oc 

XXXin 44. 
Contraginbum Oc XLII 41. 
*Contra Herculia { Ualer.) Oc 

XXXIII 6 = 27. 
Contra Lata [T)ieh,) Or XXXI JO. 
Contra Keginam [Moes. I) Or 

XLI21. 
Conuenae iNouempop.) G XIV 5. 
Coptos [Theh.] Or, XXXI 18 = 

26; 19 = 36. 
Coriosolites [Lugd. III) G III 7. 
Cornacum [Pann. II) Oc XXXII 

3=22; 12 = 31 ; V 122 = 27Z 

= VII 102. 
Comouii Oc XL ^U. 
Corsioa Oc I 97 ; 11 27; XI 14; 

XIX 13; U X S; P l 19; 

praeses Ocl 97; XIX 13. 
Cortoriacum Oc V 96=245 = 

VII 88. 
Cremona Oc IX 27 ; XLII 55. 
Creta Or I 75; III 10; XXXIV 

47: C/' V 11; P V 17; consu- 

laris Or I 75. 
Crinsiani U XIII 1 1 . 
Crispitia [Dac. rip.) Or XLII 25. 
Cf umerum ( Ualer.) Oc XXXIIl 

9 = 30. 
Cucci [Fann. II) Oc XXXII 6 

= 25' 13 = 32. 
Cunna \p?ioen.) Or XXXII 35. 
Cuppae [Moes. I) Or XLI 9 = 19; 

25; 32. 
*Curio8olite8 [Luad. III) 6? III 7. 
Cursarienses Oc Vll 1 04 ; cf. Ur- 

saria. 
Cusae (Theh.) Or XXXI 32 = 

Cussa 9. 
Cusum [Pann. II) Oc XXXII 

15 = 34. Cyclades P VII 13; cf. Insulae. 
Cyprus Or I 63; II 13; XXII 

5 = 21; U I 16; P VIIl 7; 

consularis Or I 63. 
Cyrenaica Or XXXVII 21. 

Dabana [Oerh ) Or XXXV 5 = 

17. 
Daci Or VI 3 = 43 ; XXXIII 33 ; 

XXXVIII 23 ; Oc XL 44. 
Dacia dioecesis Or III 3 = 6; 

14; prouincia t' V 2 ; P V 15. 
Dacia mediterranea Orl 77 ; III 

1 5 ; Dacia P V 15 (?) consula- 

ris Or I 77. 
Dacia ripensis Or 155; 121; III 

lii; XLII 1; 12; 51; Scitia P 

V 16 (?) ; praeses Or I 121 ; dux 
Or I 55 ; XLII. 

Dacisci Or XL 21 ; XLII 24; 28. 

Dafnenses Or VIII 13; 14 = 45 
46. 

Dalmatae Or V 36; 37 ; VI 37 
VII 27; XXXIl 21; XXXII 1 
25; XXXIV 18; XXXV 15 
XXXVIl 16; XLI 15; 18; 19 
XLII 13; 14; 16 — 18; Oc VI 
13; 56; 57 = V11 174; 175 
XX VIII 16; XXXII 23; 28 
29; 31; 33; 34; 36; 37 ; XXXIII 
25; 29; 32—35; 37; 39—43 
XXXI V 14; 18-20; 34; 35 
XXXV1122; XXXVIII 7; XL 
19; 43. 

Dalmatia Or; I 86 ;' II 31 ; XI 1 ; 
23 ; 48 ; 66 ; XII 20 ; XLV 1 - 
5; 15; t;^ VI 7; P V2; prae- 
ses Oc 1 86 ; XLV ; procurd- 
tor rei priuatae per D. Oc XII 
20. 

Damascus Or XI 20; XXXII 33. 

Danaua [Phoen.) Or XXXII 16 
= 31. 

Danum [Brit.) Oc XL 5 = 20. 

Daimuius Or XXXIX 8; P V 10. 

Darantasia [Alp. Grui.) G X 2. 

Dardani Oc XXXII 53. 

Dax-dania Or I 124 ; III 18; U 

V 4 ; i' V 13 ; praeses Or 1 124. 
Dascusa [Armen.) Or XXX VI II 

22. 
Dea ( Uienn.) G XI 7. 
*Dertona Oc XLII 57. 
Der uentio (^rfY.j Oc XL 16=31. 
Dia (Arah.) Or XXXVH 11=23. 286 INDBX QBOGRAPHICX7S. Diablintes {Lugd, III) G III 10. 
Dianenses Or IX 11=33. 
*Dibon [Arah,) Or XXXVII 27. 
Dicti {Brit) Oc XL 8 = 23. 
Dierna {Dac, rip.) Or XLII 29; 

37. 
Dimo [Moes. II) Or XL 6 = 1 2. 
Dinia {Alp. martL) G XVII 3. 
Dinigothia {^oyth.) Or XXXIX 

24. 
Dionysias [Aeg.) Or XXVIII 34. 
Diospolis (TAci.) Or XXXI 16 = 

27 ; 67. 
Diospontus V W 6; cf. Heleno- 

pontus. 
Diuitenses Or VIII 1 1=43 ; XLII 

14; 16; Oc V 4= 147 = VII 5. 
Domana (Annm,) Or XXXVIII 

4=12. 
Dorticum {DaQ. rip.) Or XLII 

3 = 14. 
Dcasdea {Thrac.) Or XL 49. 
Drobeta {Dac. rip.) Or XLII 6 

= *16" 24* 35. 
Dubrae \Brit.) Oc XXVIII 4 = 

14. 
Dugas [Tingit.) Oc XXVI 4=14. 
Duodecimus ( Osrh. ) Or XXXV 

34. 
Durostorum {Moes. II) Or XL 

26; 33; *35. 

Ebrodunum {Alp. marit.) G XVII 

2. 
Ebrodunum {Sequan.) Oc XLII 

15; G^ IX 7. 
, Ebroici {Lugd. II) G II 6* 
♦Eburacum {Brit.) Oc XL 18. 
Ecolisna {Aguit. II) G XIII 4. 
Edesa Oi* Xl 23. 
*Edetani f;' XIV 11. 
♦Egeta [Dac. rip.) Or XLII 11 

= 20 ; 34 ; 42 ; Or XXXII 56. 
Elephantine {Theb.) Or XXXI 

64. 
Elosa {Nauempop.) G XIV 13. 
Emerita {Lusit.) P IV 5. 
Enantes ?7XIV11. 
Epatiaci portus [Belg. II) Oc 

XXXVIII 5 = 9. 
Epirei Or XXVIII 42. 
Epirus noua Or I 120; U\ 9; 

'PV 9; Ep. n. et pam Mace- 

doniae salutaris Or III 13; 

praeses Or I 120. Epirus uetus Or I 119; III 12; 

U \ 10; P V 8; praeses Or 

I 119. 
Eporizio Oc XLII 62. 
Epusum {Belg. I) Oc XLII 38. 
Equestres {Sequan.) f? IX 3. 
Eufratensis Or XXXV 33, 
Eufratensis Or I 44 ; 90; II I**. 

XXII 10 = 26; P VIII 9; Au- 

gusta Eufr. Or XXXIII 24; 

r^^I 13 ; Eufr. Syria Or XXXIII 

1 5 ; praeses Or I 90 ; dux Eu- 

frat. et Syriae Or I 44; dux 

Syriae et Eufrat. Syriae Or 

XXXIII 15. 
Eufrates Or XXXM 10; PMII 

8. 
Euhari [Phoen.) Or XXXII 19 = 

Euhara 4. 
Europa Or I 72; II 53; XXM 

3=10; r/IV2; PVI6; con- 

sularis Or I 72. 

Faenae {Arah.) Or XXXVIl 11 

= 23. 
Fafiana {Nor. rip.) Oc XXXIV 

41. 
Falchouarii Or VI 18 = 59. 
*Fanum Martis [Belg. II) Oc 

XXXVIII 7; XLII 39. 
Febiana {Raet.} Oc XXXV 4 = 

15. 
Fenae [Arah.) Or XXXVIl 11 = 

23. 
Filae {Theb.) Or XXXI 3 = 37. 
Flaminia Oc XLII 5 ; T X 3 , 

Pl 7. 
Flaminia et Ficenum annonarium 

Oc I 56; II 14; conBuIaris Oe 

I 56. 
Flauia Caesariensis Oc I 121; 

III 37; XXIII 7 = 15; f/ VII 

4 ; Flauia P XI 4 ; praesea Oc 

I 121; XXIII 15. 
Flauiana {Scythia) Or XXXIX 

3; 20. 
Flauiana {Moes.^ I) Or XLI 3 = 

13. 
Flauianenses Or XXXIII 45. 
*FIeuu8 i/XIII 14. 
Flexum [Pann. I) Oc XXXIV .1 

= 14; 11=22. 
Florentia i Ualet.) Oc XXXIH 

22=43; 44; 53; 58. 
Foenice Or I 43 ; 60; II 10; INDBX GEOORAPHICUS. 287 XXII 3=19; XXXIl I; 17; 

52 ; UI M\ Siria Phoenice P 

VIII 4; consularis Or I 60; 

dux Or I 43 ; XXXII. 
Foenice Libani Or I 89; II 18; 

XXII 9 ==25; Arabia AuguBta 

Libanensis T/ I 9 ; praeses Or 

I 89. 
Foenices Or XXXII 38. 
Foenicionia (Theb.) Or XXXI 49. 
Foetibus {Baet.) Oc XXXV 10 

= 21. 
Fortenses Or V 5 = 45; VII 15 

= 51 ; XLII 13; Oc V 76 = 

225 = VII 130; V106 = 255=i 

VII 152; XXVIII 13; XXXI 

29 ; XXXIII 28 ; 49. 
Fortenaia limes [Maur. Caes.) 

Oc XXX 6=15. 
Forum Fuluiense Oc XLII 51. 
Forum lulium {Narh. II) G 

XVI 5. 
Franci Or XXXI 51 ; 67 ; XXXII 

35 ; XXXVI 33 ; Oc XLII 36 ; 

r/XlII 8 = 20; cf. Salii. 
Fnglas [Tmgit) Oc XXVI 20 = 

Frigias 10. 
♦Frisiauones Oc XL 36; »Fri- 

siaui UXlll 11. 
Frvges Or XXXIV 41; Oc 

XXXV 29 ; U XIII 45. 
Frygia Pacatiana Or I 98; II 

36; XXIV 9=18; Frigia pri- 

ma Um 3; P VII 10; prae- 

ses Or I 98. 
Frygia salutaris Or I 99 ; II 37 ; 

XXiy 10=19; F Vil 11; 

Frigia secunda U III 4 ; prae- 

ses Or I 99. 

Gabales [A^it I) G XII 8. 
Gabrosenti [Brit.) Oc XL 50. 
Gadda {Arab,) Or XXXVII 9 = 

20. 
Gaetuli Or XXXV 32. 
Galatae Or XXVIII 35 ; XXXIV 

44. 
Galatia Or I 69 ; II 42 ; XXV 4 

= 16; U II 4; P VII4; con- 

sularis Or I 69. 
Galatia salutaris Or I 111; II 

51; XXV 7=19; praeses Or 

I 111. 
*Galaua {Brit.) Oc XL 47. 
Gallaecia u.Callaecia. Galli Or XXVIII 28 ; XXXVIII 

24; XL 46; Oc V 66 = 214 = 

VII 27; XL 41. 
Galliae praefectura Oc 1 3; III 

1 ; 38 ; praefectus praetorio //. //. 
regio Of? I 7; 68; 106; VII 63; 

lil; 166; 1X30; XI 31 = 32; 

62; 72; XII 29; XLII 12 ; 64 ; 

P II 1 ; Septem prouinciae Oc 

I 28; III 3; 14; XXII 1; 20. 

uicarius septem prouinciarum 

Oc I 28 ; XXII ; magister equi- 

tum per Gallias Oc I 7; VII 

63; 111; 166. 
dioecesis (decem prouinciarum) 

Oc XI 19; XII 12; UVUi 1; 

6r I 1 ; rationalis summarum 

Galliarum Oc XI 19; rationa- 

lis rei priuatae per Gallias Oc 

XII 12. 
Gallia riparensis Oc XLII 13. 
Gallicanus Or V 35; 13; 14 = 

54; 55; VIII 11 = 43; 18 = 50; 

Oc V 62; 72; 98; 209 — 212; 

217; *218; 220; 239; 247; 

264; VI ♦l^^*^^; VII 52; 

75—78; 81; 89; 90; 129; 176; 

XI 84; 85. 
Gallicus Or XXXII 31 ; Oc XLII 

28 • 32 
Gallouari* U XIII 21. 
Ganaba [Osrh.) Or XXXV 15 = 

Gallaba 3. 
*Gardellaca ( Ualer.) Oc XXXIII 

50. 
Garianno [Brit.) Oc XXVIII 7 

= Gariannonor 17. 
Garronenses Oc VII 99 : c/. Car- 

ronenses. 
Gemellensis limes {Afr.) Oc XXV 

6 = 24. 
Geminiacenses Oc V 97 = 246 = 

VII 87. 
Genaua {Uimn.) G' XI 4. 
Genua [Alp. Cott.) P I 11. 
Gerasa {Aeg.) Or XXVIII 29. 
Germani Or XXXI 44 ; XXXVIII 

30. 
Germania prima Oc I 47 ; 71; 

III 17; V 141; XII 19; XXII 

5 = 24; UVIII 4; P II 11 ; 

6? VII 1 ; consularis Oc 1 7 1 ; 

XXII 24; dux Oc 147; V 141. 
Germania secunda Oc I 72 ; III 

18; XXII 6 = 25; XLII 43; 288 INDEX GEOGRAPHICUS. UYlll 5; PII 12; G VIII 

I ; consularis Oc I 72 ; XXII 25. 
Germanicianus Or IX 12 = 34; 

20; Oc V 87 = 236 = VII 33. 
Germensis Or XLI 39. 
Gerolata (Pann. I) Oc XXXIV 

10 = 21. 
*Gerra [Aeg.] Or XXVIII 29. 
Girba [Tripol.) Oc XI 70. 
Gizenenica [Pont.) Or XXXVIII 

3h 
Glannatena [Alp. marlt.) ^ XVII 

7. 
Glannibanta [Brit.) Oc XL 52. 
Gomoha [Arab,] Or XXXVII 26. 
Gothi Or XXXIII 32 ; U XHI 

36 ; cf. Teruingi , Uisi. 
Graecus Or I 25; XIX 5; 12; 

13; Oc XLII 16; C IV 11. 
Graio [Pann. II) Oc XXXII 51. 
Grannono [Armor,) Oc XXXVII 

14; 12 = 23. 
Gratiana [Moes. J' Or XLI 26. 
Gratiana [Scyfth.) Or XXXIX 27. 
Gratianopolis ( Uienn.) G XI .^. 
Guntia [Raet.) Oc XXXV 9 = 20. 

Hadrianopolis [Hae^nim.) Or XI 

32. 
Haemimontus Or 1 113; II 55; 

XI 32; XXVI 5=12; UlWb; 

[P V 141 Thracia secunda P 

VI 3; praeses Or I 113. 
Hasta [Palaest.) Or XXXIV 36. 
*Hatita [Arab.) Or XXXVII 30 ; 

31. 
Hauare [Palaest.) Or XXXIV 12 

= Tlauanae 25. 
Helela lEuphrat) Or XXXIII 32. 
Helenopontus Or I 107; II 48; 

XXV 10=22; Diospontus U 

II 6 ; Pontus Amasia P IX 3 ; 
])rae8es Or I 107. 

Hellespontus Or I 66; II 32; 

XX 4 = 8; ^III 10; P VII 

7 ; consularis Or I 66. 
*Heluetii [Seqttan.) 6? IX 4. 
Ad Herculem [Pann. II) Oc 

XXXII 20=39; 42. 
Ad Herculem [Pann. I) Oc 

XXXIV 9 = 20. 
Ad Herculem [Ual.) Oc XXXIII 

1 1 = 32 • *6 = *27 • 43. 
HermipoUs (Theb.) \)r XXXI 6 

= He;*mupoli 24. Hermunduri U XIH 27. 
Hermunthus [Theb.) Or XXXI 4 

— 39. 

Heruli OcY 18 = 162= VII 13 ; 
U XIII 6 = 30. 

Hibeos [Theb.) Or XXXI 41. 

Hiberi Or V 19 = 60; XXXI 46. 

*Hiei-acon [Theb.) Or XXXI 5s. 

Hierosolyma u. Aelia. 

Hierichus [Palaest.) Or XXXIV 
48. 

Hippon [Aeg.) Or XXVIII 32. 

Hispani Or XXXI 43 ; XXXVII 
26; Oc XXVI 14; XL 49. 

Hiapaniae Oc I 27 ; 64 ; 101 ; UI 
2; 6; VII 118; XII 12; XXI 
6 ; UXl t; PIY \; Hispa- 
nia Oc XI 17; 71; XXI 1; 
XLII 24; uicarius Oc I 27, 
XXI ; rationalis summarum Or 
XI 1 7 ; rationalis re/um priua- 
tarum per H. Oc Xll 12 ; comes 
Oc VII 118. 

Histria u. Uenetia 

Hiqtrica Or XLI 38 ; XLII 42 ; 
Oc XXXII 52; XXXIII 5S; 
XXXIV 28. 

Honorias Oril04; II 44; XXV 
6=18; Ullb; PIX4; prae- 
ses Or 1 lii4. 

RornemiB [Belg. II] Or XXXVIII 

o. 

Horoha u. Oroba. 
Horrea Margi Or XI 39. 
Hunnum [Brit.) Oc XL 37. 
*Hys8iportu8 [Pnnt.) Or XXXVIII 
34. 

*Iatron [Moes. II) Or XL 8=13. 
*Ihiu [Theb.) Or XXXI 41. 
Idiota [Palaest.) Or XXXIV 37. 
lehibo [Palaest.) Or XXXI V \'l 
Ilium lAsia) P VII 2. 
Hloro [Nouempnp.^ G XIV 12. 
Hlyrici Or XXXII 30. 
lUyriciani Or XXXII 18 = 21; 

XXXIII l'i; 17; 25; 26; 

XXXIV 18 — 22 ; XXXV 15- 
17; XXXVI 19 — 22; XXXVII 
14—17. 

Illyricum praefectura Or I 3; 8; 
54; 74; 117; III 1; 4; 20; 
33; IX 1 ; r; 49; 57; XI 35; 
49; XIII 9; 11 ; PVl=dioe- 
cesis Misiarum U \ \; prae- INDEX 6£0<^BA^HlCUS. ^8d fectuB praetorio Or I 3; III; 
magiflter militum per Ul. Or 
I 8; IX; comes commerciorum 
.per IU. Or XIII 9 ; comes metal- 
lorum per 111. Or XUI 11. 

dioeceeiB Oc I 85 ; II 3 ; 7 ; 28 ; 
VII 40; IX 17; XI 4; *22; 
86; Xn 6; Pannonia Oc I *51 ; 
82 ; Pannoniae 27 VI 1 ; comes 
lU. Oc VII 40; comes largi- 
tioxitun per lU. Oc XI 4; co- 
mes commerciorum per 111. Oc 
XI 86 ; rationales summarum 
duo Oc XI 10; 11; rationaUs 
rei priuatae per 111. Oc XII 6. 

♦lluro {Nouempop.) G XIV 12. 

Indii U Xm 37. 

Inferior limes [Maur. Caes.) Oc 
XXX 5=14. 

Inplateypegiis {Scyth.) Or XXXIX 
35. 

Insulae Or I 102; II 40; XX 
3 = 7; J7III 8; Ciclades P 
Vn 13; praeses Or 1 102. 

Insulae Baleares u. Baleares. 

Intercisa ( Ualer.) Oc XXXIII 4 
= 25; 5 = 26; 17 = 38. 

lordanis Or XXXIV 4 ; 47. 

*Iota {Falaest.) Or XXXIV 37. 

louia {Dalm.) Oc XI 48. 

*Iouia {Osrh.) Or XXXV 28. 

louia {Ualer.) Oc XXXIII 61. 

louiacum [Nor, rip.) Oc XXXIV 
37. 

IrenopoUs {Cilic.) Or XI 24. 

Isaura Or \U 20=56; XXIX 
7; 8. 

Isauri Or V 25 =»66 ; U XHI 44. 

Isauria Or I 37 ; II 15; XXII 
15 = 31; XXIX 1; 6; 18; 17 
I 15 ; P Vni 5; comes rei mi- 
litaris per Isauriam et praeses 
Or XXIX 6; cf. 1 37; [1114] 
XXIX I* *18. 

Isiu {Theb!) OrXXXI 45. 

Italia praefectura Oc I 2; II 5; 
43 ; XLHI 6 ; ItaUae Oc II 1 ; 
praefectus praetorio II, II. 

regio Oc I 79; II 2 = 6; 10; 
VII 2; 158; IX 23; XI 7; 26 
= 27; 63; XLII 2; 45; PI 
2; Italiae Oc I 52; 90=dioe- 
cesis ItaUciana 17 X 1 ; comes 
largitionum Italicianarum Oc 
XI 7. 

NOTITIA OIQMITATUM. dioecesis (regio annonaria) Oc I 
25; XI 12; XH 8; 22; Italia 
mediterranea Oc XLII 48; ui- 
carius Oc I 25 ; rationalis sum- 
marum Oc XI 12; rationaUs 
rei priuatae Oc XII 8 ; procu- 
rator rei privatae Oc Xll 22. 

tractus ItaUae circa^ Alpes Oc 
XXIV 5; ItaUa Oc I 31 ; V 
127; XXIV 1; 3; 4; comes 
II. U. 

ItaUcianus Oc V 86 = 235 = VII 
144; VI 82 = VII 180; XI 7; 
XXXn 27; J7X 1. 

Italicus Or VII 17; 18 = 53; 
54; XL 30—32; Oc V 237; 
XXXIV 37 — 39; XXXV 17 — 
19; 21; 22; XLII 6. 

Ityrei Or XXVIII *42 ; 44 ; Oc 
XXVI 16. 

ludaei Or XXVIII 42 ; XXXV 
7=19. 

luliobriga {Gallaec.) Oc XLII30. 

luthungi Or XXVni43; XXXIII 
31 ; U Xm 22. 

Lactora {Nouempop.) G XIV 4. 
LacufeUcis {Nor. rip.) Oc XXXIV 

33. 
Laederata {Moea. I) Or XLI 8 

= Laedenatae 17'; Laedemata 

36. 
Lagenses Oc XLII 43. 
Lapidariorum castra {Theh.) Or 
. XXXI 6b. 
Lapurdum {Nouempop.) Oc XLII 

19. 
Lataui {Thoen.) Or XXXII 6 = 

21. 
Latauienses Oc XXXVI 5. 
Latine Or XIX 13. 
Latini Oc V 46 = 194 = VII 46. 
Lato {Theh.) Or XXXI 7 = 28; 

50. 
Latris {Moes. /J) Or XL 8 = 

Latius 13. 
Lauatres {Brii.) Oc XL 10 = 25. 
Lauriacum [Nor. rip.) Oc XXXIV 

39; 43; V 109 = 259 = VII 58; 

IX 21. 
*Lederata {Moes. I\ Or XLI 8 

= 17; 36. 
Legio {Gallaec.) Oc XLII 26. 
Lemannae [Brit.) Oc XXVIII 5 

= 15. 

19 290 INDEX GEOGRAPHICUS. LexnouiceB (Aquit. I) G XII 7. 
Lentia [Nor. Ap.) Oc XXXIV 32 ; 

38. 
Leonata {Sau.) Oc XXXII 58. 
Leptitana castra {Afr,) Oc XXV 

Leptitana castra ( Tripol. ) Oc 
XXXI 14 =«29. 

Leuoi ( Jielg, I) O Y 4. 

Lexouii {Luqd, ip O 11 7. 

Libanua u. roenice Libani. 

Llbona {Arab.) Or XXXVH 27. 

J,ibyae Or I 40; XXX 6; dux 
//. //. 

Libya inferior Or I 82; II 26; 
XXIII a=10; Ul 4: Libia 
■loca i' X 5 ; praeses Or I 82. 

Libya superior Or I 81 ; 11 25 ; 
XXlll 2 = 9; C^I 3; Libia 
nentapolis P X ; praeses Or 

Llffuria Oc I 55; H 13; XI 28; 

Sot XLII 8; 03; PI 9; con- 

Hulavia Oo 1 55. 
Lin)(onea {Lugd, I) Oc XLII37; 

09 j f? I 5. 
Llntfonea Oc XL 33; 48. 
♦Looofelioia (iVbr.ri>.) Oc XXXIV 

aa. 

Longouicium {Brit») Oc XL 15 

«-ao. 

Tmcft [Tu8c.) Oc IX 29. 

laioama t/ X 7. 

Lucania et Brittii Oc I 81 ; II 
20 ; Bruttii etLucania OcXIX9; 
XMI 47=50; P I 14; cor- 
reotor Oc I 81 ; XIX 9. 

Luoua [Gallaec.) Oc XLII 29. 

Lutfilunenaia prima Oc I 70; III 
10; XLII 20; CTVin^; PII 
13; f y I 2 ; Lugdunensis Oc 
XXII 4 «»23; conaularis Oc I 
70 ; XXII 23. 

huurdunenaia aecunda Oc I 115; 
11129; XXII 17=37; XXX VH 
28; XLII 34; ?7VIII8; PH 
14; f/ II 1; praesea Oc 1115; 
XXII 37. 

Lutfdunenais Senonia Oc III 31 ; 
XXll 19 = 39; XXXVII 27; 
XLII 22; 33; Lugd. Senonica 
Oo I 117; Senonia P II 16; 
Uutfd. quarta 6r^ IV 1 ; praeaea 
(VI l \i ; XXII 39. 

LugduneuHia tertia Oc I 11 G ; III 30; XXn 18=38; XXXVn29; 
XLn 35; 36: Pn 15; G^m 
1 ; praeaes Oc I 116; XXn3S. 

Lugdunum {Lugd. I) Oc XI 32 ; 

42; 55; *XLII 21 ; G^ I 3. 
*LuguuaIlium [Brit,) Oc XL 46. 

Lusitani Or XXXI 58. 
Lusitania Oc I 66 ; HI 8 ; XXI 

4 = 9; 17X13; PIV5; con- 
sularis Oc I 66; XXI 9. 

Lussonium {Ualer.) Oc XXXHI 
19 = 40; 57; Lusionio 26. 

Luteua {Narb. I) O XV 6. 
Lycaonia Or I 97 ; H 35 ; XXIV 

7 = 16; P Vn 12 ; praeses Or 
I 97. 

Lycia *0r I 100; H 38; XXIV 6 
= 15; P VII 3; praeses Or I 
100. 

Lyco {Theb.) Or XXXI 17 = 23. 

Lycua {Europ.) P VI 6. 

Lydia Or I 67; II 33; XI 30; 

XXIV4 = 13j Um^; PVII 

5 ; consularia Or I 67. 
*Ly tarariza(^rm«n. ) Or XXXVIII 

17. 

Maccomadenaifl limes ( Tripol. ' 

Oc XXXI 8 = 23. 
Macedonia dioecesis Or I 34; 

in 2 = 5 ; 7 ; uicarius Or I 34. 
prouincia Or I- 76; III 9; U \ 

5 [P V 19] ; Haemimontus P 
V 14(?) conaularis Or I 76. 

Macedonia salutaris Or 1 125; 
III 13; 19; Macedonia P V 
19(?); Epirua nooa et pars 
Mac. sal. Or III 13; Praeua- 
litana et pars Mac. aal. Or III 
19; praeses Or I 125. 

Maced onic ua Or VII 4 = 39; 
XXVm 14; XLH 31—33; 39. 

Macomades {Tripol.) Oc XXXI 

8 = 23. 

Madensia castra {Tripol.) Oc 

XXXI 15=30. 
Madensis limea ( Tripol. ) Oc 

XXXI 7 = 22. 
Magi {BHt.) OcXL 14 = 29. 
Magloue {Brit.) Oc XL 13 = 

Maglone 28. 
Magna {Brit) Oc XL 43. 
Magontiacum ( Oerrn. t) G VTI 

2; Oc XLI 9 = 21; tT XV 7. INDEX GE06RAPHICUS. 291 Magontiacensis Oe I 49; V 143; 
XLI 1; 14; dux //. U, 

Maia {Brit) Oc XL 14:^29. 

Maiocarici [Mesop,) Or XXXVI 

36. 
♦Malatha {Palaest.) Or XXXIV 

45. 
Mamucensis limes {TrtpoL) Oe 

XXXI 11 = 26. 
Mannatiaa {Artnor,) Oe XXXVII 

7=18. 
Mantua Oc IX 26. 
Maratha [Osrh.) Or XXXV 33. 
Marcianopolis Or XI 34. 

Marcis {Bdg. II) OcXXXVin?. 

Marcomanni OcV 49; 50 = 198; 

199= Vn 38; VI 22 = 65 = 

Vn 183; XXXIV 24; r/^XIH 

24. 
Margus {Moes. I) Or XLI 24; 

3b; 39; U V i. 
Marinana ( Udler.) Oc XXXIII 

64. 
Marisca u. Transmarisca. 
Marmantarum ( Euphrat. ) Or 

XXXIII 34. 
Marmeridae 1^X11142 = 47. 
Marsonia {Pann. II) Oc XXXII 

43. 
Martenses Or VII 5 = 40 ; Oc V 

115 = 265 = VII 91; XXXVII 

19; XLI 19. 
^Massara {Mesop.) Or XXXVI 

12=26. 
Massilia ( Uienn.) ^ XI16; Mass. 

Graecorum Oe XLII 16. 
Matisco {lAtgd. I) Gll\ Oc IX 

32. 
Matrica {Ualer.) Oc XXXHI 15 

= 36. 
Matthana {Syr.) Or XXXUI 9 = 

18. 
Mattiaci OrV 12 = 53; VI 12 = 

53; Oc V 20; 61=164; 165; 

209 = VII 15; 64; 77; *Vn 52. 
Mauretania U XIV 1 ; cf. Mau- 

ritania. 
Mauri Or XXXI 23 ; XXXII 18 ; 

XXXin 26 ; XXXIV 2 1 ; XXXV 

17; XXXVII 17; Oc\^^\ 55; 

73; 74; 84; 118; 203; 204; 

221; 222; 233; 268; VI 15; 

18 = 58; 61; VII 26; 51; *52; 

56; 94; 136; 137; 164; 177; XXXm 31; XXXIV 23; 
XXXVII 16; 17; XL 47. 

Mauri Bacuates U XIV 5. 
Mauri Bauares U XIV 4. 
♦Mauri Mazices U XIV 3. 

♦Mauri Quinquegentiani Z7X1V 2. 

Mauritania Caesariensis Oc I 38 ; 
II 39; V 134; XX 7 = 15; 
XXX 11; C;'XII 6; P III 7; 
Mauritania Oc XXX 1 ; dux 
Oc I 38; V 134; dux et prae- 
ses O XXX 1; 11 ; 20; prae- 
ses Oc XX 15. 

Mauritania Sitifensis Oc I 99; 

II 3^; XII 25; XX 6=14; P 

III 6 ; Maur. Tabiainsidiana U 
XII 7 ; praeses Oc I 99 ; XX 
14; procurator rei privatae per 
Maur. Sit. Oc XII 25. 

Mauritania Tingitania [7 XI 7 ; 

cf. Tingitania. 
AdMauro8(iVror. rip.) Oc XXXIV 

31. 
Maxima Caesariensis Oc I 76; 

m 33 ; XXIII ;^ = 10 ; U VII 

3 ; Maxima P XI 5 ; consula- 

ris Oc I 76; XXIII 10. 
Maxima Sequanorum Oc I 109; 

III 23; XXII 11=31; P II 

17; 6? IX 1; Sequania Z7VIII 

6; Sequanica Oc I 44; Sequa- 

nicum Oc XII 19; XXXVI 1 ; 

4; praeses Oc 1 109; XXII 31 ; 

dux Oc I 44 ; XXXVI. 
Maximianopolis [Theh.) OrXXXI 

21=29; 48. 
♦Mazices U XIV 3. 
Mediana {Owh.) Or XXXV 10 

= 22. 
Me^olana {Moes. II) OrXL21. 
Mediolanum ( Ligur. ) Oc XI 28 ; 

50 ; P I 9. 
Mediomatrices {Belg. I) tr V 3 ; 

cf. Mettis. 
Mefa {Arah.) Or XXXVII 8 = 19. 
Mefana {Mesop.) Or XXXVI 25. 
♦Meiacariri {Mesop,) Or XXXVI 

36. 
Meldui [Zugd. Senon.) G IV 9. 
Melitena [Armen.) Or XXXVIII 

6 = 14. 
Memfis [Aeg.) Or XXVHI 4= 14. 
Menapii Or VIII 3 = 35; Oc Y 

75 = 224 = VII S3; XLI 10. 

19* 2&2 INDEX GfiOORAPHICuS. Menois {Palaest) Or XXXIV 3 

= Menochiae 19. 
♦Mephaat {Arab.) Or XXXVII 8 

= 19. 
Merenses Or IX 45. 
Mesopotamia Or I 47 ; 93 ; II 22 ; 

XXn 13 = 29; XXXVI 1 ; 18; 

44; Ul \1; P YUI 8; prae- 

ses Or I 93 ; dux Or I 47 ; 

XXXVI. 
Metita {Armen,) Or XXXVIII 27. 
Mettis {Belg. I) Oc XI 59 ; XII 

27; G^ V 3. 
Miliarenses Or XXXI 35; 

XXXVII 28; XLII 23. 
Ad MiUtare ( Udler.) Oc XXXHI 

45. 
Misenum lCampan.) Oc XLII 11. 
*Moab {Palaest.) Or XXXIV 14 

= 29. 
Moahile {Palaest) Or XXXIV 

29 = Mohaile 14. 
Mochora {Pbnt.) Or XXXVIII 38. 
*Moenoenum castrum {Palaeat.) 

Or XXXIV 3= 19. 
Moesia Or XIII 8; cf. Moesia 

secunda. 
Misiarum dioecesis Z7 V 1 ; cf, 

Illyricum. 
Moesia inferior Or XL 50; U 

IV 7; P V 7; VI 4; cf. Moe- 
sia secunda. 

Moesia prima Or I 56; 122; III 
17; XLI 1; 11; Moes. supe- 
rior Or XLI 47 ; P V 7 ; Mi- 
sia super. Margensis {7 V 3; 
praeses Or I 122; dux Or I 
56 ; XLI. 

Moesia secunda Or I 52; 115; 
n 57; XXVI 7=14; XL 1; 
10; Moes. inferior Or XL50; 
Z7IV 7; P VI 4; Moesia Or 
XIII 8; praeses Or I 115; dux 
Or I 52; XL. 

Moesia superior Or XLI 47; P 

V 7; VI 4; U \ 'S\ cf Moes. 
prima. 

Moesiaci Or XL 24; 25; Oc V 

7=150 = VII 8. 
*Mogaro {Pont.) Or XXXVUI 

38. 
Mogontiacum u. Magontiacum. 
Moleatha {Palaest) Or XXXIV 

45. 
Mons Aureus u. Aureus mons. Mons louis {Phoen.) Or XXXII 
. 33. 
Montensis limes {Afr.) Oc XXV 

4 = 22. 
Morbio {Brit) Oc XL 6=21. 
Morini [Bdg. II) G' VI 12 ; Oc 

XL 52. 
Motha {Arah.) Or XXXVU 14 

= 3. 
Mursa [Pann. H) Oc XXXH 52. 
Musmagenses Oc VII 105. 
Muson [Aeg.) Or XXVm 45. 
Mutheos {Theb.) Or XXXI 59; 

*56. 
Muticitanus limes {Maur. Caes.) 

Oc XXX 7 = 16. 

Naargafari {Arab.) Or XXXVH 

28; cf Afaris. 
Naissus Or XI 37. 
Naithu {Aeg.) Or XXVHI 40. 
Namnetes [Lugd. III) G IH 6\ 

*0c XXXVll 7=18. 
Narbo [Narb. I) G XV 2; Oc 

XI 73. 
Narbonensis prima Oc 1 113; III 

27; XXn 15 = 35; 17 1X3; 

P II 3 ; 6? XV 1 ; praeses Oc 

1 113; XXn 35. 
Narbonensis secunda Oc 1 114; 

m 28; XXn 16 = 36; 17 IX 

4; Pn 4; (? XVI 1; praeses 

Oc I 114; XXII 36. 

Narmunthi {Aeg.) Or XXVm 46. 

Nazala {Phoen.) Or XXXU 8= 
23 

Nee '{Aeg.) Or XXVm 25. 
Neia {Phoen.) Or XXXH 36. 
Nemausus {Narb. I) G XV 5. 
Nemetacum Oc XLII 40. 
Nemetes {Germ. I) GVIIA; Oc 

XLI 6=18. 
*Nepti8 {Afr.) Oc XXV 22. 
Neocaesarea ( Euphrat ) Or 

XXXm 4 = 26. 
Neruicanus tractus Oe I 45; 

XXX Vn 13; limes /. /. 24. 
Neruii Or V 6 = 46; OcV 25 = 

= 170 = Vn 121; V 63 = 211 

= VII 75; XXXVm 9; XL 

23 ; 53 ; 56 ; XLII 39. 
♦Neue {Phoen.) Or XXXH 38. 
*Nezala ( moen. ) Or XXXII h 

23. 

♦Nibis '{Theb.) Or XXXI 41. INDEX GEOiiRAPHICUS, 293 Nicomedia Or XI 27 ; 2S. 
Nictrienses U XV 4. 
Nilu8 Or XXVni 9 ; XXXI 5. 
Nisibis Or XXXVI 29. 
Nitnu iTheb,) Or XXXI 62. 
Norici Oc XXXIV 40; 41. 

Noricum mediterraneum Oc *I 
88; II 33; XI 11; U Yl S, P 
V 11 ; praeses Oe *l 88. 

Noricum ripense Oc I 40 ; 89 ; 
1134; V138; XI 11; XXXIV 
13; PVIO; Noricufl riparien- 
818 L'' VI 7 ; praesea Oc I 89 ; 
dux Pannoniae primae et Nor. 
rip. Oc I 40; V 138; XXXIV. 

Nouae {Moes. I) w. Nouas. 

Nouae [Moea, II) Or XL 23; 

30; 31. 
Nouae [Pann. II) Oc XXXII 9 

= 28; 40. 
Nouaria Oc XLII 58. 
Nouarii U X\ b. 

Ad Nouas (Moea. I) Or XLI 10; 

23; 34. 
Nouempopulana Oc I 112; XXII 

14 = 34; XLII 18; 19; PII 7; 

G XIV 1 ; Nouem populi Oc 

III 26; J7IX 5; praeses Oc I 

1 12 ; XXII 34. 
Nouiodunum {Sci/th.) Oc XXXIX 

25; 32; 33. 
Nouiodunus {Sequan.) fr IX 3. 

Nouiomagus IBelg' II) Oc XLII 

41. 
Burg^s Nouus {Dac. rip. ) Or 

XLII 36. 
Numidae Or XXVIII 46. 
Numidia Oc I 63; II 37; XI 16; 

XX 4=11; P III 3; Num. 

Cirtensis {7 XII 4 ; consularis 

Oc 163; XX 11. 
Numidia militiana U XII 5; cf. 

Tripolitana. _ 

Nursia Ualeria P I 6 ; cf. Ualeria. 

Oasis maior [Theh.) Or XXXI 

10 = [41] = 55. 
Oasis minor [Theh.) Or XXXI 

56; {Aeg.) Or XXVIII 12=22. 
Occariba {Syr.) Or XXXIII 8 = 

17. 
Occidentis partes Oc I 1. 
Oceanus PII 14; IV 9. 
Octodurum {Alp. Grai.) 6r X 3. *Ocurura [Fhoen.) Or XXXII 3 

= 18. 
Odiabo {Ualer,) Oc XXXHI 8 = 

29. 
Oescus {Dac. rip.) Or XLII 26 ; 

33. 
Olenacum iBrit.) Oc XL 55. 
Olinone {Sequan.) Oc XXXVI 3 

= 01itione 5. 
*01otoedariza {Armeniae) Or 

XXXVIII 17. 
Ombos {Theh.) Or XXXI 31 = 

Ambos 20. 
Castellum Onagrinum {Pann. II) 

Oc XXXII 41 ; 48. 
Oneuatha(PAoe«.) Or XXXII 41. 
Opitergium Oc XLII 52. 
Orcades P XI 7. 
Oresa [Syr.) Or XXXIH 14=^23. 
Orientis partes Or I 1. 
praefectura Or I 2 ; II l ; 59 

*72 ; praefectus praetorio //. // 
dioecesis Or I 6; 28; 42; 58 

86; II 2; 8; VII 1; 23; 59 

68; XI 19; 46; XIII 7; XXII 

I; 17; 33; 43; Ul'l\ P VIII 

1 ; comes Or I 28 ; XXII ; ma- 

gister militum Or I 6; VII. 
Onentalis Or VI 13; 14=54; 

55; VII 26; 28; XXXII 44; 

Oc XI 79 — 83; XII 28. 
*Oriza [Syr.) Or XXXIII 14=23. 
Oroba {Osrh.) OrXXXW 8 = 

Oraba 20; Horoba 31. 
*Oruba {Syr.) Or XXXHI 14 = 

23. 
Osismii u. Ossismii. 
Osrhoena Or 146; 92; II 21; 

XXn 12=28; XXXV 1; 14; 

42; Ul 18; P VIII 10; prae- 

ses Or I 92; dux Or I 46; 

XXXV. 
Osrhoeni ' Or XXXV 23 ; U XIH 

39. 
Ossismii {Lugd. III) G III 9; 

Oc XXXVn 6=17. 
Ossismiaci OcY 1 1 8 = 268 = VII 

94; XXXVII 17. 
Othona {Brit.) Oc XXVHI 3 = 

13. 
Otthara [Phoen.) OrXXXn3 = 

18. 

Pacatiana {Ting.) Oc XXATI 8= 
18. 294 INDEX GEOGRAPHICUS. Pacatiana Oc XUI 27. 
Pacatianenses Oc V 81=230 = 

VII 55. 
Pacenses Oc XL 29 ; XLI 15. 
Paetaonium (Gallaec. ) Oc XLII 27. 
Pafenses Or XXXVI 26. 
Paflagones Or XXXV 29. 
Paflagonia Or l 128; XXV 5 = 

17 ; Ull 5 ; PIX 6 ; corrector 

Or 1 128. 
Palaestina Or I 45 ; XXXIV 1 ; 

17; 56; Ul 10; Siria Palae- 

stina P Vril 3 ; dux Or I 45 ; 

XXXIV. 
Palaestina iprima) Or I 59; 11 

9; XXn2 = 18: XLnil — 4*; 

14 ; consularis Or I 59 ; XLIII. 
Palaestina salutaris Or I 87; 11 

16; XXII 8 = 24; praeses Or 

1 87. 
Palaestina secunda Or I- 88; 11 

17; XXII 7 = 23; praeses Or 

I 88 

Palaestini Or XXXIV 28 ; 46. 
Palmyra (moen,) Or XXXH 15 

= 30. 
Palmyreni Or VH 34; XXXI 49; 

i;'Xni 40 
Pamfylia Or I 65 ; n 31 ; XXIV 

3=12; U m2) P Vn 8; 

consularis Or 1 65. 
Pampanis [Theb.) Or XXXI 52. 
Pannonia dioecesis OcI^51; 82; 
. Pannoniae U YL 1 ; cf. Illyri- 

cum. 
Pannonia inferior Z7 VI 2; cf, 

Pann. secunda. 
Pannonia nrima Oc I 40 ; 87 ; 

II 32; V 138; XI 11; 25; 
' XXXIV 1; 13; PV 3; Pann. 

superior 17 VI 6 ; praeses Oc 

I 87 ; dux Pann. pnmae et No- 
rici ripensis Oc I 40; V 138; 
XXXIV. 

Pannonia secunda Oc I 41 ; *51 ; 

II 29; V136; XI 10; 46; 47; 
P V 4 ; Pann. sec. ripariensis 
Oc XXXn 21 ; Pann. inferior 
C;^ VI 2; Pannonia Oc 1 *51 ; 
XXXn 1 ; co^sularis Oc I 51 ; 
dux Pann. sec. ripariensis et 
Sauiae Oc XXXII; cf 1 41; 
V 136. 

Pannonia superior 17 VI 6; cf. 
Pann. prima. Pannoniciani Or VIQ 16=48; 

Oc V 6=149=Vn 7. 
Pannonicus Oc XXXII 55; 56. 
Pannonii Or XXVm 41; Oc 

XXXV 30; 34. 
*Panu (Theb.) Or XXXI 61. 
*Papa (Theb.) Or XXXI 52. 
Parembole (Aeg.) Or XXVHI 10 

= 19. 
Parembole (Pont.) Or XXX Vm 

35. 
Parisii (Lugd. Senon.) Oc XLII 

23; 66; (? IV 8. 
Parrodunum (Raet.) Oe XXXV 

28. 
Partiii Or V40; VI 40; Vn32; 

XXXV 30; Oc Vr 25; 30 = 

68; 73 = Vn 186; 192. 
Parthicus Or Vn 19=55; XXXV 

24; XXXVI 29; 30. 
Passerentiacenses Oc VI 14 = 57 

= VII 175. 
Patauium Oc XLII 53. 
Peamu (Theb.) Or XXXI 61. 
Pelusium (Aeg.) Or XXVni 5 = 

16. 
*Peo8Artemido8(!Z%e6.) OrXXXI 

43. 
*Permun (Theb.) Or XXXI 61. 
Persae Or VI 32 ; U Xm 46. 
Pescla (Theb.) Or XXXI 44. 
*Petauonium (Gallaec.) Oc XLII 

27. 
Petraei Or XXX Vm 27. 
Petriani (Brtt.) Oc XL 45. 
Petrocorii (Aquit. II) G Xm 7. 
Petuerienses Oc XL 31. 
Ph. u. F. 

Picenum CT X 4 ; P I 8. 
Picenum annonarium u. Flaminia. 
Picenum suburbicarium Oc\h^\ 

II 16; XIX 5; consularis //. //. 
Pictaui (Aquit. II) G Xm 6; 

Oc XLH 65. 
Picti U Xm 3. 
Pincus (Moe$. I) OrXLI 4 «18; 

12. 
Piniana (Raet.) Oc XXXV 29. 
Pisidia Or I 96; H 34; XXIV 

8=17; I7m 9; P VH 9; 

praeses Or I 96. 
*Rtyu8 (Pont.) = Pithiae Or 

XXX Vni 32. 
*P6eniconon (Theb.) Or XXXI 

49. INDEX GfiOORAPHtCUS. 295 PoisarietemidoB [Theb.) OrXXXI 

43. 
PoUeiitia {Liaur.) Oe XLH 63. 
Pone Nauata ( Ualer.) Oc XXXIII 

47. 
Pons AeU {Brit.) Oc XL 34. 
Pons Aeni {Raet) Oc XXXV 15 ; 

♦V 113=:*263 = *Vn 39. 
Pontica dioecesis Or I 32; 49; 

68; 103; HS; 41; XI 25; 48; 

XXV 1; 14; 35; VU 1; Pon- 

tu8 P IX 1 ; uicarius Or I 32 ; 

XXV. 
Ponticum mare C XVI 10. 
Ponticus Or XXX VUI 16. 
Pontus Or XIH 8; XXXVIH 15 ; 

PIX 1. 
Pontus Amasia P IX 3; cf. He- 

lenopontUB. 
Pontus Polemoniacus Or I 108; 

n 47; XXV 11 = 23; U Hl ; 

PIX 2; praeses Or I 1»8. 
Portus Abucini {Max. Sequ.) G 

IX 10. 
Portus Adumi {Brit) Oc XXVIII 

11=21. 
Portus Epatiaci {Belg. II) Oc 

XXXVIII 5 = 9. 
Praesentia (Theh.) Or XXXI 15 

= 33. 
Praesidium {Brit) Oc XL 4 = 19. 
Praesidium (Pa/ae««.) Or XXXIV 

35; 41. 
Praesidienses Oc V *94 = *243 = 

vn 86 ; *xxxn 42. 

Praeualitena Or I 123; III 19; 

Uy 7 = 8; Preualis P V 6; 

Praeu. et pars Macedoniae sa- 

lutaris Or m 19; praeses Or 

I 123. 
Prectis [Theh.) Or XXXI 57. 
Prista {Moes. II) Or XL 3 ; cf. 

Sexagintaprista. 
Procolitia {Brit.) Oc XL 39. 
Proconsularis Oc XVIII 3 ; PIII 

2 ; C;- XII 2 ; c/ Africa. 
Psinaula {Theh.) Or XXXI 54. 
Pyramides {Aeg.) Or XXVIII 6. 

Quadi OrXXXI 56; CTXin 25. 
Quadratae {Ital) Oc XLII 62. 
Quadratum [I^ann. I) Oc XXXIV 

12 = 23. 
Quadriburgium {Parm. I) Oc 

XXXIV 6=^17. Quadriburffium {Ualeriae) Oc 

XXXm 60. 
Quartensis locus {Belg. II) Oc 

XXXVIII 4 = 8. 
♦Quinquegentiani U XIV 2. 

Quinque prouinciae Oc XI 18; 

XU 14; cf. Septem prouinciae. 
Quintani {Itaet) Oc XXXV 12 

= 23. 

Sub Radice {Thrac.) Or XL 48. 

Raeti Or XXVIH 30 ; XXXVin , 
28; Oc V 43 = 191=VII 44; 
XXXV 23 ; 27 ; 28'. 

Raetia Or XXXV 1; U X 10, 

Raetiae Oc XXXV 31. 

Raetia prima Oc I 43 ; 92 ; II 22 ; 
V 139; XXXV 13; P I 15; 
praeses Oc I 92. 

Raetia secunda Oc I 43 ; 93 ; II 
23; V139; XI 30 ; XXXV 13; 
P I 16; praeses Oc I 93 ; dux 
Raetiae primae et secundae Oc 
I 43; V 139; XXXV 13. 

Raetobarii Or V 17 = 58. 

Rasis (0»rA.) OrXXXW 11 = 23. 

Ratiaria {Dac. rip.) Or XLII 38 ; 

43 ; XI 38. 
♦Ratumagus {Lugd. II) 6? II 2 ; 

Oc XXXVII 21 = 10. 
Rauenna {Flamin.) Oc XLII 6 ; 

7; XI 63; PI 7. 
Rauracum {Sequan.) G IX 9. 
Reat^ {Ualer.) P I 6. 
Redones ( Lugd. III) C m 4 ; 

Oc XLH 36. 
Regii Or VI 8 = 49 ; Oc V 80 = 

229 = Vn 32. 
Castra Regina {Raet.) Oc XXXV 

17. 
Contra Reginam {Moes. I) Or 

XLI 21. 
Regium {Aemil,) Oc XLII 60. 
Regium {Bruit.) P I 14. 
Regulbium {Brit.) Oc XXVHI 8 

= 18. 
Reii {Narhon. II) G XVI 4. 
Remi {Belg. II) (? VI 2 ; Oc IX 

36; XI 34; 56; 76; XLH 42; 

67. 
Rene {Fhoen.) Or XXXII 38. 
Renufl r^XV 1; 7; Pn 11. 
Resaina ( Osrhoene) Or XXXV 30 ; 

{Mesop.) Or XXXVI 20. 296 INDEX GEOGRAPHICUS. ♦Resapha (Euphrat,) Or XXXm 

5=27. 
Rhinocorura [Aeg.) Or XX Vm 

28. 
Rhodanus Oc XLII 14. 

Rhodopa Or I 1 14; II 56 ; XXVI ^ 
6 = 13; XL 45 ; C/- IV 3 ; P 
VI 7; praeses Or I 114. 

Ricti (Fann, II) Oc XXXH 17 
= 36. 

Rigomagus [Alp. marit.) G XVII 
4. 

Ripa alta (Uale^\) Oc XXXm 
27; 20 = 41; cf. Alta ripa. 

Ripaltha (Mesop.) Or XXXVI 16; 
33. 

Riparensis prouincia (Galliae) Oc 

XLII 43. 
*Risapha (Euphrat.) Or XXXIII 

5 = 27. 
*Riscipha (Mesop.) Or XXXVI 

13 = 30. 
*Ritti (Pann. II) Oc XXXII 17 

= 36. 
Rizena Or XXXVIII 17. 
Robatha ( Palaest. ) Or XXXIV 

1I=*27. 
Rodumnensis tractus Oc XLII 68. 

Roma Ocl 4; 24; IV I; XI 13; 
29; 41; 51; XII 9 ; 23 ; XIX 
1 ; 012; PI 4 ; praefectus ur- 
bis Romae Oc I 4; IV; dioe- 
cesis urbis Romae Oc I 24 ; XI 
13; XII 9; 23; XIX 1; c/. Sub- 
urbicariae regiones ; uicarius Oc 
I 24; XIX; rationalis summa- 
rum Oc XI 13; rationalis rei 
privatae Oc XII 9; procurator 
rei priuatae Oc XII 23. 

Romanenses Oc V 124 = 274 = 
VII 106. 

Romani Or XXXI 59 ; XXXVHI 
34; Oc XXXII 59; U X\ 7. 

Rosapha (Euphrat.) Or XXXm 
5 = 27. 

Rotomagus ( Zugd. II) G^ 11 2 ; 

oc xxxvn 10=21. 

Rugi UXm 5 = 31. 
Ruteni (Aquit. I) G^ XII 4. 
Rutupiae ( Brit. ) Oc XX Vm 9 
= *19. Sabaia [Palaest.) Or XXXIV 9 
= 23; cf. Asabaia. Sabaria (Pann. I) Oc XI 25; V 

9=152 = Vn 82. 
Sabbu (Armen.) XXXVra3=lI. 
Sabini Oc V 47= l95=Vn 22. 
Sabure (Palaest ) Or XXXIV 28. 
♦Sabus (Artnen.) Or XXXVIII 3 

= 11. 
Sacidaua (Sct/th.) Or XXXIX 12 ; 

cf. Sucidaua. 
♦Safenses Or XXXVI 26. 
Saii (Lugd. II) 6? 11 6. 
Sala (Ttng.) Oc XXVI 7 = *L7. 
Saletio (Magunt.) OcXLI3 = 15. 
Salii Or V 10 = 51; Oc V 29= 

177 = VII 67; V 62=210 = 

VII 129. 
*Salinae (Alp. marit.) G XVII 5. 
Salona (Batmat.) Oc IX 22; XI 

23; 46; 66. 
Salsouia (Scyth.) Or XXXIX 26. 
Salthatha (P^cn.) Or XXXII 5 

= 20. 
*SaIua (Ualer.) Oc XXXm 3= 

24; 10=31. 
Salutaria (Euphrat.) Or XXXm 

31. 

Sambricus Oc XXXVm 8. 
Samnium Oc I 94 ; H 24 ; XIX 

11; [XLn 60] PI12; praeses 

Oc I 94; XIX 11. 
*Sancitu8 (Tripol.) Oc XXXI 16 

= 31. 
Sanisio (Alp. marit.) G XVII 6. 
Santones (Aquit. II) G Xm 5. 
Sapaudia Oc XLII 15; 17. 
*SaDphuris (Palaest.) Or XXXIV 

Saraceni Or XX Vm 17; XXXn 

27; 28 
Sarcitanus limes (Tripol.) Oc 

XXXI 16 = 31. 
Sardes (Lyd.) Or XI 30. 
Sardinia Oc I 96; n 26; XI 14; 

XIX 12; PI 18; praeses (k 

I 96; XIX 12. 
Sarmatae Or XXVm 26 ; Oe XL 

54; XLII 46—70; CTXm 29. 
Satala (Armen.) Or XXX Vm V^- 
Sauaria (Pann. I) Oc XI 25; V 

9=152 = Vn82. 
Sauia Oc I 83; n 30; XI 10; 

24; Xn 21; XXXH 21; PV 

12; Sauensis CT.VI 3 ; corrector 

Oc I 83 ; dux Fannoniae secun- 

dae et Sauiae Oc XXXH 21. INDEX GEOGKAFHICUS. 297 Saxones Or XXXII 37; t;'Xni 7. 
Saxonicum litus per Britannias 

Oc 1 36; Vi;J2; XXVin 1; 

12; in tractu Armoricano Oc 

XXX VU 2=14; in Belgica se- 

cunda Oc XXXVm 3=7. 
Scampenses Or IX 48. 
*Scarabantia {Pann.I) Oc XXXIV 

30. 
Scenae extra Gerasa ' ( Aeg. ) Or 

XXVin 29. 
Scenae Mandrorum {Aeg } Or 

XXVra 26. 
Scenae Ueteranorum {Aeg.) Or 

XXVIII 17; 30. 
Sciri ?7XIII 32; *0c VII 204. 

Scoti u xm 2. 

Scupenses Or IX 43. 

Scythae Or VI 4 = 44; U XIII 

34. 
Scythia Or I 53; 116; II 58; 

XinS; XXVI 8=15; XXXIX 

1; 11; 43; [P V 16] U TV 6; 

Scythia inferior P VI 5 ; prae- 

ses Or I 116; dux Or 1 53; 

XXXIX. 
Scythieu8 0cXXXni23; XXXIX 

22' 24" 35. 
Sebaite Or XXXIV 22. 
Sebastopolis {Fbnt) Or XXXVIII 

36. 
Secundaeforum limes {Afr.) Oc 

XXV 33. 
Secundarum (PanM. II) Oc XXXII 

8 = 27. 
Securisca {Moes, II) Or XL 5 = 

11. 
S^edunum [Brit.) Oc XL 33. 
Segestero (Narh. II) G XVI 7. 
Seguntienses Oc V 65 = 213 = 

VII 49. 
*Sele {Aeg.) Or XXVUI 27. 
♦Selinum^ {Theb.) Or XXXI 60. 
Selle {Aeg.) Or XXVIII 27. 
Senones [Lugd. Senan.) 6r IV 2. 
Senonia u. Lugdunenf^is Senonia. 
*Sepphori8 {Palaest) Or XXXIV 

28. 
Septem prouinciae (dioecesis Gal- 

liae meridionalis) 6^ XI 1 ; Uien- 

nensis ^7 IX 1 ; Quinque pro- 

uinciae Oc XI 18; XII 14; ra- 

tionalis summarum Oc XI 18; 

rationalis rei priuatae Oc XII 

14; Gallia tota nomine septem prouinciarum nuncupata Oc 1 

28; m3; 14; XXU 1; 20; ui- 

carius Oc I 28 ; XXH. 
Sequani Oc V 44 = 192 = VII 43; 

XXXV 33. 
Sequania U VLIl 6; Sequanica 

Oc 1 44; Sequanicum Oc XII 

19; XXXVI 1; 4; dux Oc I 

44; XXXVI; cf. Maxima Se- 

quanorum. 
Senane (Sj/r.) Or XXXIII 7=16. 
Seruitium (Sauia) Oc XXXII 55. 
Seueri burgus (Theb.) Or XXXI 

63. 
Sexagintaprista (Moes II) Or XL 

♦3=14; 32. 
Sicilia Oc I 60; II 18; XI 14; 

68; XII 10; 17; XIX 6; PI 

17; consularis Oc I 60; XIX 

6; rationalis rei priuatae Oc 

XII 10; procurator rei priua- 

tae Oc XII 17. 
*Sile (Aeg.) Or XXVm 27. 
SiHli (Theh.) Or XXXI 60. 
Siluana {Armen.) Or XXXVIII 

8 = 19. 
Siluanectes [Belg. II) Oc XLII 

42 ; G VI 9. 
Sina ludaeorum (Osrh.) Orl^Xj^y 

7 = 19. 
Singidunum (Moes. I) Or XLI 

3(». 
Siosta {Dac. rip.) Or XLII 40; 

cf. Sostica. 
Sirmium (Pann. II) Oc IX 18; 

XI 47; XXXn 49; 50; 54; 

P V 3. 
Siscia (Sauia) Oc XI 24; 39; 

XXXn 56; 57. 
Sisila [Armen.) Or XXXVIII 30. 
Sitifis u. Mauritania Sitifensis. 
Solenses Or VIU 2 = 34; 18 = 

50; XXXIX 13; XL 12; Oc 

XL 28. 
Solinienses (Alp. marit.) G XVII 

5. 
Solua ( Ualer.) Or XXXIII 3 = 

24; 10 = 31. 
Sophanene P VIII 11. 
Sosteos ^Aea.) Or XXVIII 33. 
Sostica Or aLII A\\ cf. Siosta. 
Speluncae ( Arah. ) Or XXXVII 

6=18. 
Ad Statuas ( Ualer.) Oc XXXIII 

21=42; 47. 298 INDEX GE0GRAPHICU8. Stobenges Or VIII 12 = 44. 
Stradensis Or XLI 39. 
Submuntorium {Baet.) Oc XXXV 

5 = 16; 18. 
Sub Radice (Thrac.) Or XL 48, 
Suburbicariae regiones Oc XII 

9; urbicariae regiones Oc XII 

24; cf. Koma; Ficenum. 
Sucidaua {Dac. np.) Or XLII 39. 
Sucidaua {Moes, II) Or XL 7 = 

17; *{Scyth.) Or XXXIX 12. 
Suebi Oc XLII 34 ; 35 ; *42 ; 44 ; 

UXm 19. 
^Suenenses Or XXXI 65; cf. 

Syene. 
Suessiones {Belg. II) 6? VI 3; 

Oc IX 35. 
♦Sugambri Or XXXI 66. 
Suissa {Armen. ) Or XXXVIII 23. 
Sura {Euphrat.) Or XXXIII 6 

= 28. 
Syce C VII 4; 11; XIV 2. 
Syene ( Thd>. ) Or XXXI 14 = 35; 

65. 
Syracusae Oc XI 68. 
Syri Oc VII 204. 
SyriaOcI 44; 61; II 11; XXII 

4 = 20; XXXIII 1; 15; 43; 

Syria Coele CTI 12; P VIII 2; 

consularis Or I 61 ; dux Syriae 

etEufratensis Or 1 44; XXXm. 
Syria Palaestina P VQI 3 ; cf 
■ Palaestina. 
Syria Phoenice P Vin 4; cf 

Foenice.* 
Syria salutaris Or I 91; n 20; 

XXII 11 = 27; praeses Or I 91 . 

Tabernae {Mogont.) Oc XLI 4 = 

16. 
Tabernae {Tmgit.) OcXXVI 9 = 

19. 
Tablariense "castellum ( Amien. ) 

Or XXX Vm 25. 
Tablatensis Umes {Afr.) Oc XXV 

13 = 31. 
Tacasiria {Aeg.) Or XXVIII 39. 
Taifali Or V 31 ; Oc VI 16 = 59 ; 

Vn 205 ; XLII 65 ; V Xill 

26=35. 
Talalatensis limes ( Tripol. ) Oc 

XXXI 3 = 1.8. 
Taleimomum {Scyth.) Or XXXIX 

10 = 18. 
Taliata {Moes, I) Or XLI 27 ; 35. Tamalleni {Afr.) Oc XXV 3 =21. 
Tamalluma {Afr.) Oc XXV 10= 

28 
Tamucus {Ting.) Oc XXVI 3= 

13. ^ 
Tangensis limes {Afr,) Oc XXV 

16 = Taugen8is 34. 
Tarba {Palaest) Or XXXIV 40. 
Tarentum {Calabr.) Oc XI 65; 

PI 13. 
Tarraconensis Oc I 102; m 10; 

XXI 12; XLn 31; ^7X16; 

P IV 2; praeses Oc 1 102; 

XXI 12. 
Tarsus Or XXIX 4. 
Taugensis limes {Afr.) Oe XXV 

34 = Tangen8es 16. 
Taurini Oc XLII 56, 
Taurunum {Pann. II] Oe XXXII 

19 = 38; 43; V 111=261. 
Taurus Or XXIX 5 ; P Vm 6. 
Tautantum {Ualer.) Oe XXXIII 

55 
Teglicium {Moea. II) Or XL 25. 
Tegra {Moes. II) Or XL9=15. 
Telo Oc XI 72. 
♦Tencteri U XV 4. 
Tentyra {Theh.) Or XXXI 8=25. 
*Terenuthi8 {Aeg.) Or XXVHI 

24. 
♦Terenuthis {Theb.) Or XXXI 56. 
Terioli {Baet.) Oe XXXV 11 = 

22; 31. 
Tertona Oc XLII 57. 
Teruingi Or VI 20 = 61. 
Teutiburgium {Pann. II) Oc 

XXXn 4 = 23; ♦11 = *30; 47. 
Teutoniciani Oc XLH S3. 
*Thaiman {Palaest.) Or XXXIV 

46. 
Thainatha (^raft.) Or XXX VII 29. 
Thalamonium(iS<^A.) Or XXXIX 

10=18. 
Thama {Fhoen.) Or XXXII 44. 
Thamallensislimes^^/r.) OcXXV 

3 = 21. 
Thamallomensis limes {Afr) Oc 

XXV 10 = 28 
Thamana {Palaest.) Or XXXIV 

46. 
♦Thamara {Palaest.) Or XXXIV 

40. 
niamudeni Or XX Vm 7=17; 

XXXIV 22. 
*Thana (Palaest.) Or XXXIV 46. INDEX GKOGRAPHICU8. 209 Thannuris (Mesop,) Or XXXVI 

17 = 28; XXXV 31. 
*Thantia (Arab,) Or XXXVII 29. 
Tliaubastis {Aeg.) Or XXVIII 39. 
Thebae {Theh.) OrXXXI 12=38; 

C VI 12. 
Thebaei Or VII 10; 11=^5; 46; 

Vni4; 5 = 36; 37; XXXI 32; 

Oc V ll = 154 = Vn 29. 
Thebais Or I 41 ; 83 ; II 27 ; XXHI 

4=11 [XXVni 18] XXXI 1; 

22; 68; 75; XLIV 1; 3 — 5; 

15; Z7I5; PX4; praeses Oc 

I 83; XLIV; dux Or I 41; 

XXXI. 
*Thebeta Or XXXVI 27. 
Thelsee [JPhoefi.) Or XXXII 13 

= 28. 
Thentettanus limes ( Tripol, ) Oc 
, XXXI 4 = 19. 
TheodosiopoUfl (Mesopotam.) Or 

XXXVI 4 = 20. 
Theraco [Theh.) Or XXXI 58. 
Thessalia Or I 118; III 11 ; U 

V 8 ; P V 20 ; praeses Or I 

118. 
Thessalonice Or XI 36. 
Theui U Xin 43 
Thibithenses Or. XXXVI 27. 
Thilbisme {Mesop.) Or XXXVI 

14 = 27. 
Thillacama {Osrh.) Or XXXV 27. 
Thillafica iOsrh.) Or XXXV 29. 
Thillazamana {Osrh.) Or XXXV 

21 = Thillazamara 9 = Thilla- 

amana 32. 
Thinunepsi {Aeg.) Or XXVIII 31. 
Thmou {Theh.) Or XXXI 46. 
*Thornia {Palaht.) Or XXXIV 

46. 
^Thou {Aeg,) Or XXVni 41. 
Thraces Or VI 19 = 60 ; XXVIII 

45 ; XXXVn31; 32 ; Oc XXXH 

59; XL 50. 
Thraciae dioecesis Or 17; 33 

51; 71; 112; VIII 1; 23; 54 

62; XI 31 = 33; 49; XXVI 1 

9 ; 25 ; P VI 1 ; Thracia Or II 

6; 52; 77 IV 1; uicarius Or I 

33; XXVI; magister militum 

or 1 7 ; yni. 

Thracia prouincia Or I 73 ; 11 54 ; 
XXVI 4=11; XL 47; U I\ 
4; Thracia prima P VI 2 ; con- 
suiaris Or 1 73. Thracia secunda P VI 3 ; ef. Hae- 

mimontus. "^ 

Tiberis Oc IV 6. 
Ticenum. Oc IX 28. 
*Tigra {Moea. II) Or XL 9 = 15. 
Tigris Or VII 22 = 58 ; XXXVI 

6 ; P VIII 8. 
Tigrisienses Oc XL 22. 
Tiflibarensiacastraf-^/r.) Ocl^V 

15=33; — sis limes [Tripol) 

Oc XXXI 6 = 21. 
Timacenses Or IX 40. 
Tingitania ,0c I 33 ; 104 ; m 12 ; 

V129; VII 135; 206; XXI 14; 

XXVI 1; 11; Tingitana P IV 

8 ; Mauritania Tingitania U XI 

7 ; }»*aese8 Oc 1 104 ; XXI 14 ; 

comes Oc I 33; V 129; VII 

135; 206; XXVI. 
Tingitanus Or XXVIII 31. 
Tintiberitanus limes {Trtpol.) Oc 

XXXI 9 = 24. 
*Tmou {Theh.) Or XXXI 46. 
♦Tmunepsi {Aeg,] Or XXVIII 31 . 
Tohu {Aeg.) Or XXVin 41. 
Toloha {Palaest.) Or XXXIV 34. 
Tolosates {Narh. I) O XV 3. 
Tornacum u. Tumacum. 
Touia {Osrh,) Or XXXV 28. 
Transacinco ( Ualer.) Oc XXXIII 

65. 
Transalba ( Dac. rip. ) Or XLII 

23. 
Transdierna {Dac rip,) Or XLII 

29; cf. Zetna. 
Transdrobeta {Dac, rip.) Or XLII 

35. 
Transluco ( Dac. rip, ) Or XLII 

27. 
Transmarisca {Moes. II) Or XL 

23 * 34 • 35. 
Transtigritani Or VII 22 = 58. 
Trapezus {Pbnt) Or XXXVIII 9 

= 16. 
Tres prouinciae Oc XI 14 ; ratio- 

nalis summarum /. /. 
Treueri {Belg. I) G Y 2; P II 

9 ; Triberi Oc IX 37 ; 38 ; XI 

35; 44; 58; 77; XII 26. 
Tricasses {Lugd. Senon ) G IV (). 
Tricastini ( Utenn.) Cr XI 9. 
Tricomia {Arah.) Or XXXVII 4 

= 15. 
Tricornium {Moes. I) Or XH 

5=14; 22; 28, ' 300 INDEX GEOGRAPHICUS. Trimammiuin (Moes. 11) OrXL 

20. 
Trimthis (Theh.) Or XXXI 56. 
Tripolis Oc II 40 ; P III 5 ; Tri- 

politana Oc I 39; 100 ; V 135 ; 

XI 70; XX 5 = 13; XXXI 1; 

1 7 ; Numidia militiana U XII 

5; praeses Oc I 100; XX 13; 

dux Oc 139; V 135; XXXI. 
Troadensis C VI 15; XIII 9 
Trosmis (Sci/th.) Or XXXIX 23; 

29* 31. 
Tubantes' Or VI 10 = 51; Oc V 

28 = 176 = VII 123; U XY 3. 
Tubuniensis limes (A/r.) OcXXV 

7 = 25. 
Tubusubditanus limes (A/r.) Oc 

XXV 9 = 27. < 

TuUum (Belg. ' I) G^ V 4. 
Tungrecani Oc V 5= 148 = VII 

6; XXVni 14. 
Tungri (Germ. II) 0\1112, Oc 

XLII 43; V 174=VII 41; V 

71 =219= VII 50; XL 40. 
Tunnocelum (Brit.) Oc XI| 51. 
Turba (Nouempop.) G XIV 11 
*Turdetani U XIV 7. 
Turini U XIV 7. 
Turnacum (Belg. 11) f? VI 8; 

Oc XI 57 ; X:XVIII 15. 
Turoni (Lugd. III) G l\l 2. 
Tuscia et Umbria Oc I 57; II 

15; XIX 4; 1^X5; PI4;con- 

sularis Oc I 57 ; XIX 4 . 
Tyrrhenum mare P I 17 — 19. 
Tzani Or VIII 17 = *49; XXXI 

62. 

Uade Afaris (Arah.) Or XXXVII 

34 ; c/. Naarsafari. 
Ualenses (Alp» Grai ) G X ^. 
Ualentia Oc I 77 ; III 34 ; XXIII 

4=11 ; Ualentiniana P XI 6; 

consularis Oc I 77 ; XXIII 11. 
Ualentia (Pont.) Or XXXVIII 33. 
Ualentia ( Uienn.) G XI 8. 
Ualeria (Italiae) Oc I 95 ; II 25 ; 

XIX 14; P I 6; praeses Oc 1 

95; XIX 14. 
Ualeria (Pannoniarum) OcXI 11 ; 

XXXIII 1 ; CT VI 5 ; P V 5 ; 

Ualeria ripensis Oc I 42 ; V 137 ; 

XXXIII 23 ; rationalis summa- 

rum Pannoniae primae , Uale- 

riae , Norici mecUterranei et ri- pensis Oc XI 11; dux Ualer. 
rip. Oc 142; V 137; XXXIU. 

Uallatum (Baet.) Oc XXXV 6 = 

17; 26. 
Uallenses (Alp. Grai.) 6? X 3. 
Uallis Alba (Phoen.) Or XXXU 

42. 
Uallis Diocletiana (Phoen.) Or 

XXXII 43. 
Ualtha (Arah.) Or XXX VH 33. 
Uandali U XIII 28; Uandili Or 

XXVIII 25. 
Uangiones (Germ. I) G VII 5; 

Oc XLI 8 = 20. 
Uappincum (Narh. II) G XVI 6. 

Uarensis limes ( Tripol. ) Oc XXXI 

13 = 28. 
Uariana (Dac. rip.) Or XLII »9 

= *18; *31. 
Uasates (Nouempop.) G XIV 10. 
Uasio (Uienn) G XI 10. 
Ucetia (Narh. I) G XV 7. 

Uelaui (Aquit. I) G Xll 9; ^Oc 

XLII 68. 
Ueleia {Tarrac.) Oc XLII 32. 
Uemania (Raet,) Oc XXXV 19; 

33. 
Uenaxamodorum(i2ac<.) OcXXX^ 

27. 
Uenetes (Ital.) Oc XLII 4. 
Ueneti (Luqd. III) Glll^\ Oc 

XXX Vll 16=5. 
Uenetia et Histria Oc 1 53; XI 

67; UX2\ Pl 10; Uenelia 

Oc II 11; *XI 27; consulari» 

Oc 1 53. 
Uenetia inferior OcXI49; XLII 3. 
Uenta (Brit.) 06 XI 60. 
♦Uenusia {Apul.) Oc XI 52. 
Ueranoca (Phoefi.) Or XXXII 40. 
Uercellae Oc XLII 59. 
Ueriaraca (Phoen.) Or XXXII 34. 
Uerodunum (Belg. I) G \ i. 
Uerofabula (Phoen.) Or XXXIl 

37. 
Ueromandui (Belg. II) G VI 5. 
Uerona Oc IX 25; *XLII 54. 

*Uersaminum castrum (Palaesi,' 

Or XXXIV 10 = 22. 
Uerterae {Brit.) Oc XL 11=26. 
Uesontio (Sequan.) 6? IX 2; ♦Oc 

XXXVI 3 = 5. 
Ueterocaria (Palaest.) Or XXXIV 

28 = Ueterocania 13. INDbX OE06RAI^HtCt;S. 301 UetusaHna {Ualer.) Oc XXXIII 

16=37. 
Uiamata {Thrac.) Or XL 48. 
Uicus luliuB (Mogoni.) Oc XLI 

5 = 17. 
Uienna ( Uienn.) (? XI 3 ; Oc XI 

t)2; XLII 14. 
Uiennensis dioecesis 27 IX 1 ; c/. 

Septem prouinciae. 
prouincia Oc I 69; III 15; XI 

54; XXII3 = 22; t7 IX 2; P 

II 2 ; (? XI 2 ;- consularis Oo 

I 69* XXII 22. 
Uimania (Raet,) Oc XXXV 19; 

33. 
Uiminacium (Moes» I) Oc XLI 

7=16; 31; 38. 
Uincentia (Ualer.) Oc XXXIII 

59; XLI 36. 
Uindausca ( Uienn.) O XI 12. 
Uindeliceusis Oc XI 30. 
Uindobala (Brit.) Oc XL 3«>. 
Uindobona u. Ulndomana. 
Uindolana (Brit.) Oc XL 41. 
Uindomana (Pann, I) Oc XXXIV 

25; 28. 
Uindonissa (Sequan.) O YL b. 
Uingium (Mogont.) Oc XLI 10 = 

22. 
Uinidi U XIII 37. 
*Uinouia (Brit.) Oc XL 6 = 21. 
Uintio (Alp. marit.) G XVII 9. 
Uirosidum (Brit.) Oc XL 56. 
Uisi Or V 20 = 61. 
Uiuarium (Uienn.) 6r XI 6; Oc 

XII 27. Ulpiana Or IX 44. 

Ulucitra [Khodofe) Or XL 46. 
Umbria u Tuscia. 

Urbicariae regiones u. Suburbi- 
cariae regiones. 

Ursaria Oc V 95 = 244 = VII 85 ; 

♦VII 104; XXXIII 47 ; XXXV 

20; XXXVII 21. 
Usipii U XV 2. 
Uto (Dac. rip.) Or XLII 21 = 

Lito 8. 
♦Uxelodunum (Brit.) Or XL 49. 

Ysiportus (Font.) Or XXXVIII 
34. 

Zabdeni Or XXXVI 36. 

Zabensis limes (Afr.) Oc XXV 

8 = 26. 
♦Zadagatta (Palaest.) Or XXXIV 

8 = 24. 
♦Zamartha [Osrh) Or XXXV 33. 
*Zanaatha (Palaeat.) Or XXXIV 

S = 24. 
Zerna (Dac. rip.) Oc XLII 29; 37. 
Zeugitana 17X11 2; cf. Africa. 
Ziganne (Pont.) Or XXXVIII 37. 
Ziza (Arah.) Or XXXVII 7=16. 
Zmirna (Moes. I) Or XLI 37. 
Zoara (Palaest.) Or XXXIV 7 = 

26. 
Zodocatha (Palaest.) Or XXXIV 

8 = 24. 
Burgus Zonus [Dac. rip.)Or XLII 

28. MAaiSTRATUS ET OFFICIA. Ab actis Or n 64 ; III 25 ; XX 
14; XXI 11; XXII 38; XXIII 
20; XXIV 25; XXV 31 ; XXVI 
21; XXIX 15; XLIII 11 
XLIV 12; Oc II 48; III 43 
IV 23; XVIII 11; XIX 21 
XX 21; XXI 21; XXII 45 
XXIII 21; XLIII 11; XLIV 
12; XLV 12. 

Adiutor Or II 62 ; III 23 ; VIII 
64; XI, 41; 43; XVII 9; XX 12; XXI 10; XXII 37; XXIII 
1 S ; XXIV 24 ; XXV 30 ; XXVI 
20; XXVIII 51; XXIX 14; 
XXX 3; XXXI 71 j XXXII 
49; XXXIII 40; XXXIV 
53; XXXV 39; XXXVI 41; 
XXXVII 40; 49 ; XXXVIII 43 ; 
XXXIX 40 ; XL 41 ; XLI 44 ; 
XLII 48; XLIII 9; XLIV lO ; 
Oc II 46; III 41; IV 21; V 
279; VI 91; VII 115; IX 41; 1 •302 MAGISTRATUS ET OFFICIA. 42; XV 10; XVIII 10; XIX 
20; XX 23; XXI 23; XXII 47; 
XXIII 23 ; XXV 40 ; XXVI 
26; XXVIII 27; XXIX 10; 
XXX 25 ; XXXI 37 ;, XXXII 
03; XXXIII 70; XXXIV 
51; XXXV 39; XXXVI 10; 

XXXVII 34; XXXVIII 14; 
XL 61; XLI 30; XLIII 9; 
XLIV 11; XLV 11; adiutor 
de scola notariorum Or XVIII 
6; adiutores Or II 70; III 31; 
Oc II 54; III 49; IV 30; XVI 
6; adiutores de scriniis, quos 
uoluerit [quaestor) Or XII 6; 
adiutores electi de scriniis Or 
XIX 1 4 ; adiutores memoriales 
de scriniis diuersis Oc X 6; 
adiutores numerariorum Or 
*XX VIII 49 ; XXX 1 ; XXXI 
70; XXXII 47; XXXIII 38; 
XXXIV 51; XXXV37; XXXVI 
39 ; XXXVII 38; 48 ; XXXVIII 
41 ; XXXIX 38 ; XL 39 ; XLI 
42; XLII 46. 

Admissionales Oc IX 14; offi- 
cium admissionum Or XI 17. 

Agentes in rebus ; scola agentum 
in rebus et deputati eiusdem 
scolae Or XI 11; Oc IX 9 ; 
officium de scola agentum in 
rebus Or XI 40; Oc IX 40; 
princeps de scola ag. in reb. 
Or XX VI 17; XXXI 69; XXXII 
46; XXXIV 50; XXXV 36; 
XXXVI 38; XXXVII 37; 

XXXVIII 40; princ. de sc. 
• ag. in reb. ducenarius Or XXI 

6; XXII 34; XXIII 16; XXIV 
21; XXV 27; XXVIII 48; Oc 
XVIII 5; XIX 16; XX 17; ex 
ducenariis Oc XXI 17; XXII 
41 ; XXIII 17. 
A libellis OrXXI 13; XXII 40; 
XXIX 16; XLIII 12; *XLIV 
13; a lib. siue subscribendarius 
Or XXVIII 52; XXX 4; XXXI 
73; XXXII 50; XXXIII 41; 
XXXIV54;XXXV40; XXXVI 
42 ; XXXVII 41 ; XXXVIII 44 ; 

XXXIX 41; XL 42; XLI 45; 
XLII 49; a lib. siue regeren- 
darius Or XXXVII 50 ; quarto 
loco libellos tractat Or XIII 
34. Apparitores Or V 74; VI 77; 
VII 67; Vni61; IX 56; XXI 
Oc 14; V 281; VI 93; YU 
117; cf. officiales, cohortalini. 

Cancellarii Oc IX 15. 

Castrensis Or XVII 1; 2; 6; Or 
XV 3; 7; castr. sacri palatii 
Or 119; Oc I 17; XV 1. 

Censuales Oc IV 31. 

Centenarius portus Oc IV 16. 

Chartularius et scrinium ipsius 
Or XVII 10; Oc XV 11. 

Cohortalihi, quibus non licet ad 
aliam transire militiam sine an- 
notatione clementiae principa- 
lis Or XLIII 13; XLIV 14; 
OcXLIlIl3; XLIV14;XL\ 
14. 

Collegiati, qui e diuersis corpo- 
ribus ordinati incendiorum so- 
lent casibus subuenire CII 25: 
cf. III 21; IV 21; V 24; W 
30; VII 21; VIII 26; 1X20; 
X 19; XI 24; XII 22; XIII 
22 ; XIV 22 ; ♦X V 26 ; XVI 46. 

Comes u, Comes rei militaris. 

Comes auri Oc XI 6. 

Comes comnierciorum per Illyri- 
cum [praefecturam) OrXIll9; 
[dioeces,) Oc XI 86; per Moe- 
siam , Scythii^m et Pontum Or 
XIII 8; per Orientem et Ae- 
gyptum Or XIII 7. 

Comes domesticorum equitum Or 
I 15; XV; Oc I 13; XIIL 

Comes domesticorum peditum Or 
I 16; XV; Oc I 14; XIIL 

Comes et magister equitum Of 
VI 41; cf magister militum. 

Comes et rationalis summarum 
Aegy^ti Or XIII 12. 

Comes formarum Oc IV 5. 

Comes Gildoniaci patrimonii Oc 
XII 5. 

Comes largitionum Italicianaram 
Oc XI 7 ; com. larg. per Illy- 
ricum Oc XI 4; com. titulo- 
rum largitionalium per Africam 
Oc XI 8 ; comites largitionum 
per omnes dioeceses Or XIII 5. 

Comes largitionum priuatarum Oc 
XII 4. 

Comes limitis Or XXVIII 1 ; Oc 
V 126; cf, comes rei militaris. MAOIRTRATUS ET OFPICIA. 303 Comes metallorum per Illyricum 
Or Xm 11. 

Gomes portus Oc IV 7. 

Comes rei militaris Or I 35; [II 
14]; XXVIII 13; XXIX 6; Oc 
I 30 ; comes limitis Or XXVIII 
1 ; Oc V 126 ; comes passim ; 
com. per — Or XXVlII 13; 
XXIX 1 ; 6 ; cum genetiuo no- 
minis prouinciae passim ; comes 
Aegypti Or 1 36; XXVIII; 
Africae Oc I 32; V 128; VII 
140; 179; XXV; tractus Ar- 

fentoratensis Oc I 34 ; V 1 30 ; 
:X VII ; Britanniarum Oc 1 35 ; 
y 131; VII 153; 199; XXIX; Uto- 
ris Saxonici per Britannias Oc I 
36; V 132; XXVIII; Hispa- 
niae Oc VII 118; IUyrici Oc 

VII 40; Isauriae Or I 37; 
XXIX ; Italiae Oc I 31 ; V 127 ; 
XXIV; Tingitaniae Od I 33; 
V129; VII 135; 206; XXVI; 
comes rei militaris per Isau- 
riam et praeses Or XXIX 6. 

Comes rerum priuatarum Or I 

13; XIV 2; 8; 15; Oc I 12; 

XII 3; 30; com. priuatarum 

Or Xiy 1; Oc XII 1. 
Comes riparum et aluei Tiberis 

et cloacarum Oc IV 6. 
Comes sacrarum largitionum Or 

I 12; XIII 4; 21; Oc *1 11; 

XI 1 ; 3 ; 87 ; com. largitionum 

Or XIII 1 ; 35. 
Comes titulorum largitionalium 

Eer Afrioam Oc XI 8 ; cf, comes 
irgitionum. 
Commentariensis Or II 63 ; III 
24; V 71; VI 74; VII 63; 

VIII 58; IX 53; XX 13; XXI 
8; XXII 36; XXIII 19; XXIV 
23; XXV 29; XXVI 19; 
XXVIII 50; XXIX 12; XXX 
2; XXXI 72; XXXII 48; 
XXXm 39; XXXIV 52; XXXV 
38 ; XXXVI 40 ; XXXVII 39 ; 
47 ; XXXVIII 42 ; XXXIX 39 ; 
XL 40; XLI 43; XLII 47; 
XLIIIS; XLIV 9; Oc II 47 ; 
III 42; IV 22; V278; VI 90; 
VII 113 ; XVIII 9; XIX 19; XX 
20 ; XXI 20 ; XXII 44 ; XXIII 
20 ; XXXII 64 ; XXXIII 69 ; 
XXXIV 50; XXXVIII 13; XLIU 10; XLiy 10; XLV 10; 
comm. ex officiis magistrorum 
militum altemis annis Oc XXV 
41; XXVI 23; XXIX 7 ; XXX 
23; XXXI 35; XXXV 38; 
XXXVII 33; XL 59; ex offi- 
ciomagistri militum praesenta- 
lis a parte peditum Oc XXVIII 
25 ; XXXVI 9 ; a parte pedi- 
tum semper Oc XLI 29. 

Consularis Or I 57 - 78 ; XLIII ; 
XLV 6; 8; 13; 14; 22; Oc I 
50 — 77; XIX 2 — 6; XX 9 — 
11; XXI 7—10; XXII 21—27 ; 
XXm 9— 11; XLIIL 

Consularis aquarum Oc IV 11. 

Cornicularius Or II 61 ; III 22 ; 

XX 11; XXI 7; XXII 35; 

XXIII 17; XXIV 22; XXV 
•28; XXVI 18; XXIX 11; 
XXXVII 45 ; XLIII 7 ; XLIV 
8; Oc II 45; III 40; IV 20; 
XVIII 6; XIX 17; XX 18; 

XXI 18; XXII 42; XXIII 18; 
XXV 39 ; XXVI 25 ; XXVm 
26 ; XXX 24 ; XXXI 36 ; XLIII 
7; XLIV 8; XLV 8. 

Corrector Or I 126 — 128; XLV 
30; Oc I 78—83; XIX 7—9; 
XLIV. 

Cura epistularum Or II 67; III 
28; *XXII 40; XXIU 22; 

XXIV 27 ; XXV 33 ; XXVI 23 ; 
OcU 51; III 46; IV 27 ; XIX 
22 ; XX 22 ; *XXI 22 ; XXII 
46; XXIII 22. 

Curae palatiorum Or XVII 5; 

Oc XV 6. 
Curator {regionis primae urhis 

Constant. ) unus , qui totius re- 

gionis sollicitudinem gerat C II 

21; III 19; IV 19; V 22 ; VI 

28; VII 19; VIII* 24; IX 18; 

X 17; XI 22; XU 20; XUI 

20; XIV 20; XVI 44. 
Curator horreorum Galbanorum 

Oc IV 15. . 
Curator operum maximorum Oc 

IV 12. 
Curator operum publicorum Oc 

IV 13. 
Curator statuarum Oc IV 14. 
Curiosus cursus publici praesen- 

talis unus Or Xl 50 ; cur. curs. 

publ. in praesenti Oc IX 44. 304 MAGlSTIlAI^US BT O^FlClA. Ouriosi per omnes prouincias Or 
XI 51; cur. umnium prouin- 
ciarum Oc IX 45. Dispositionum , scrinium Or XI 
16; Oc IX 11. 

Domestici equites, domestici pe- 
dites, *et deputati eorum Or 
XV 3; 4 = (i— 8; Oc XIII 3; 
4 = 6 — 8; cf, comBs domesti- 
corum. 

Ducenarius Or XXI 6 ; XXH 34 ; 
XXm 16 ; XXIV 21 ; XXV 27; 
XX VIII 48; Oc XVni 5; XIX 
16; XX 17; XXI 17; XXII 
41 ; XXm 17. 

Dux Orl 38—56 [H 14]; XXX 
— XLII; Oc I 37—49; V 133 
— 143 ; XXX — XLI ; dux limi- 
tis Oc I 38; 39; V 133; dux 
prouinciae Oc XXXI 1; 17; 
XXXII 21; XXXm 1; 23; 
XXXV 13; XXXVI 1; 4; dux 
et praeses prouinciae Maurita- 
niae Caesariensis Oc XXX 1 ; 
11 ; c/. 20; dux Arabiae et 
praeses Or XXXVII 36; dux 
Arabiae Or I 48 [II 14] ; 
XXXVII ; Armeniae Or I 50 ; 
XXXVm; tractus Armoricani 
et Neruicani Oc 1 45 ; XXX VH ; 
Belgicae secundae Oc I 46; V 
140; XXX Vm; Britanniarum 
Oc I 48; V 142; XL ; Daciae 
ripensis Or I 55 ; XLII ; Eu- 
fratensis et Syriae Or I 44; 
XXXm ; Foenicis Or I 43 ; 
XXXn ; Germaniae primae ; Oc 
I 47; V 141; LibyArum Or 1 
40; XXX; Mauritaniae Caesa- 
riensis Oc I 38 ; V 134 ; XXX 
Mesopotamiae Orl 47; XXXVI 
Moesiae primae Or 1 56 ; XLI 
Moesiae secundae Or 1 52 ; XL 
Mogontiacensis Oc I 49; V 
143; XLI; Osrhoenae Or I 46; 
XXXV r Palaestinae Or I 45 ; 
XXXIV; Pannoniae primae et 
Norici ripensis Oc I 40 ; V 138; 
XXXIV; Pannoniae secundae 
Oc 141; V136; XXXII; Rae- 
tiae primae et secundae Oc I 
43; V 139; XXXV; Scythiae 
Or I 53 ; XXXIX ; Sequanicae 
Oc I 44; XXXVI; Syriae et Eufratenais Or I 44 ; XXXffl ; 
Tripolitanae Oc I 39; V 135; 
XaXI; Ualeriae ripensis Ocl 
42; V137; XXXm. 

Exceptores Or 11 69; m 30; V 
74; VI 77; VH 67; Vm61; 
1X56; Xm32; XX 18; XXI 
14; XXn 42; XXm 23; XXIV 
28; XXV34; XXVI24; XXVm 
53; XXIX 17; XXX 5; XXXI 
74; XXXn 51; XXXm 42; 
XXXIV 55 ; XXXV 4 1 ; XXX\1 
43; XXXVn42; 51 ; XXXVffl 
45 ; XXXIX 42 ; XL 43 ; XLI 
46; XLII 50; XLin 13; XLIV 
14; Oc n 53; m 48; IV 29; 
V 281; VI 93; VII 117; XI 
98; XVin 13; XIX 24; XX 
25 ; XXI 25 ; XXH 49 ; XXffl 
25; XXV 45; XXVI 29; XX Vffl 
30; XXIX 13; XXX 28; XXXI 
40; XXXn 67; XXXm 73; 
XXXIV 54 ; XXX V42 ; XXXM 
13; XXXVII 37; XXXVmiT; 
XL 64; XLI 33; XLm 13; 
XLIV 14; XLV 14. 

Interpretes diuersarum gentium 
Or XI 52; int. omnium gen- 
tium Oc IX 46. 

Lampadarii Or XI 12. 

Legati proconsulis AMcae duo 

Oc xvin 3. 

Magister census IV Oc 8. 

Magister epistularum Or I 22; 
XIX 3; 8; 9; Oc I 2U; X\TI 
3; 6; 8; 10; 12. 

Magister epistularum Qraecaruin 
Or XIX 12; mag. Graecarum 
Or I 24; XIX 5. 

Magister equitum Oc VI 1 ; comes 
et magister equit. praesentalis 
Oc VI 41 ; mag. eq. in praesenti 
Oc I 6; mag. eq. CFalliarum 
Oc Vn 63; 166; mag. eq. per 
GalUas Oc I 7; VII 111; ef. 
magister militum. 

Magistei* equitum et peditum Or 
I 5 — 8; c/. magister militum. 

Magister libellorum Or 1 23; XLX 
4; 10; Oc I 21; XVH 4; U. 

Magistri lineae uestis Or XIII i-^- MAGISTRATUS ET OPFfCIA. 305 Magister memoriae Or 1 2 1 ; XIX 
2; 6; XLV24; Ocl 19; XVII 
2; 11. 
Magister niilitam Or V — IX ; 
Oc XXV :iS; 41; 42; XXVI 
22; XXVllI 23: XXIX 7; 
XXX 21; XXXI; SA ■ XXXV 
:J6j XXXVI 7; XXXVII 31; 
XL 58 ; XLI 27 ; XLII 1 ; ma- 
gister equittmi et peditum Or 
15 — 8; mag. mil. per — Or 
I U— 8; VII 1; 23; 59; 68; VIII 
1; 23; 24; 02; IX 1; 17; 49; 
57 ; Oc I 7; VII 111; cum ge- 
uetiiw iwminis prouinciae Oc 
VII C3 ; 1U6 ; mae. mil. in piae- 
senti Or I 5 ; V 67 ; 75 ; VI 
70 ; 78 ; mag. equitum in prae- 
senti Oc I 6; mag. peditum in 
praesenti Oc I 5; mag. mil. 
praesentalis O/* V 1 ; 26 ; VI 1 ; 
26 ; Oc XXV 38 ; 41 ; 42 ; XXVI 
22: XXVm23; XXIX 7; XXX 
21; XXXI 33; XXXV 36; 
XXXVI 7; XXXVII 31; XL 
58 ; XLI 27 ; XLII 1 ; mag. eq. 
praesentalis Oc VI 41 =:mag. 
eq. Oc VI 1 ; mag. peditum 
praesentalis Oc VI 125; 275 = 
= mag. peditum Oc V 1 ; mag. 
equitum per Gallias Oc I 7 ; 
VU 63; 111; 166; mag. mil. 
per Illyricum Or I 8 ; IX ; 
mag mil. per Orientem Oc I 
6 ; Vn ; mag. mil. per Thracias 
Or I 7 ; Vm. 

Magister officiorum Or I 10; XI; 
Oc I 9; IX. 

Magister peditum ««. magister mi- 
litum. 

Magistri priuatae Or XIII 15. 

Magistri scriniorum Or I 20 — 
24; XIX; Oc 118 — 21; XVII. 

Magistri uicorum u. Uicomagistri. 

Memoriales de scriniis diuersis Oc 
X 6. 

Mensores Or VII 66; XI 12. 

Ministeriales dominici Or X VII 4 ; 
min. domini Oc XV 5. 

Nomenculatores Oc IV 32. 
Notarii, adiutor de schola nota- 

riorum Or XVIII 6; c/. pri- 

micerius notariorum. 
Numerarius Or XLm 10; XLIV 

NOTITIA DIOiriTATUM. 11; Oc V277; VI 88; XXXII 
62;; XXXIII 68; XXXIV 49; 

XXXVIII 12; numerarius ex 
officio magistri militum prae- 
sentalis a parte peditum Oc 
XXXVI 8 ; numerarius a parte 
peditum semper Oc XLl 28; 
numerarius a parte peditum 
*omni anno Oc XXX VII 32 
nuraerarii Or II 65; XX 15 
XXI 12; XXII 39; XXm 21 
XXIV 26; XXV 32; XXVI 22 
XXVIII 49; XXIX 13; Oc II 
49 ; III 44 ; *IV 24 ; numerarii 
et adiutores eorum Or *XXVIII 
49; XXX 1 ; XXXI 70; XXXII 
47; XXXIII 38; XXXIV 51; 
XXXV 37;XXXVI 39; XXXVII 
38; 48; XXXVIII 41 ; XXXIX 
:i8; XL39; XLI 42; XLn46; 
numerarii duo Or V 70 ; VI 73 ; 
VII 62; VIII 57; IX 52; Oc 
XVIII 7; XIX 18; XX 19; 

XXI 19; XXII 43; XXIII 19; 
numerarii duo ex utrisque offi- 
ciis magistrorum militum prae- 
sentalium singuli Oc XXV 42; 
XXVI 24; XXIX 9; XXX 22; 
*XXXI34; XXXV37; nume- 
rarii ex utrisque officiis singu- 
lis annis Oc Vll 1 14 ; nume- 
rarii ex utrisque officiis omni 
anno Oc XL 60 ; numerarii duo 
ex officio magistri militum prae- 
sentalis a parte peditum Oc 
XXIII 24 ; numerarii quattuor, 
in his auri unus , operum alter 
Or III 26. 

Officiales Or YiK. 18, XXII 42; 
XXIII 23 ; XXIV 28 ; XXV 34; 
XXVI 24; XXVIII 53; XXIX 
17; XXX 5; XXXI 74; XXXII 
51 ; XXXIII 42 ; XXXIV 55 
XXXV 41; XXXVI 43 
XXXVII 42 ; 51 ; XXXVIU 45 

XXXIX 42; XL 43; XLI 46 
XLII50; Oc XIX 25; XX 26 

XXII 50 ; XXm 26 ; XXV 46 
XXVI 30; XXVin 31; XXIX 
14; XXX29; XXXI41 ; XXXII 
68; XXXm 74; XXXIV 55; 
XXXV43; XXXVI 14; XXXVn 
38; XXXVIII 18; XL 65; XLI 
34. 20 306 MAGISTRATUS ET OFPICIA. Officium, sub dispositione magi- 

stratus positum Or II 59 — 71; 

11120—32; Oc II 43 — 55; m 

38—50; IV 18—33; V 275— 

281; VI 86—03; ab eis quae 

8ub dispositione suni, partictda 

autem diuisum , passim , offi- 

ciiun magisteriae — potestatis 

in numeris mlHtat et in officio 

deputatur Or V 67; VIII 54; 

IX 49; officium magisteriae — 

potestatis cardinale habetur Or 

Vl 70; yil 59; officium magi- 

stri officiorum de scola agen- 

tum in rebus Or XI 40; Oc 

IX 40; officium deest Or X 

Xn; XV; XVIII; XIX; OcX 

XIH; *XIV; XVI; XVH 

XXIV ; XXVII officium duplex 

XXXVII 36-51. 

Officium admissionum Or XI 17; 
cf. admissionales. 

Ordinarii Or XXXVII 46. Paedagogia Or XVII 3 ; Oc XV 4. 

Palatini Or XUI 34; XIV 14; 

XVII 11; Oc Xn 38; XV 12. 

Praefectus alae Oc XXVI 13; 

XXXV 23; 26; 33; XL 35; 

37; 38; 45; 55. 

Praefectus annonae Oe IV 3. 

Praefectus annonae Africae Oc II 

41. 
Praefectus Augustalis Or I 29; 

XXIII. 
Praefectus classis Or *XXXIX 
35 ; XLI 38 ; 39 ; XLII 42 ; 43 
Oc XXXII 50 — 52; 55; 56 
XXXIII 58 ; XXXIV 28 ; 42 
43; XXXVIII 8; XLD 4; 7 
9; 11; 14; 15; 21; 23; prae- 
fectus classis Rauennatium 
(Comensis), cum curis eiusdem 
ciuitatis Oc XLII 7; 9. 
Praefectus equitum Oc XL 19 — 
21; cf. praefectus Sarmatarum, 
praepositus equitum. 
Praefectus fundorum patrimonia- 

lium Oc n 42. 
Praefectus laetorum Oc XLII 33 

— 44. 
Praefectus legionis Or XXXII 30 ; 
31; XX Xm 23; 28; XXXIV 
30; XXXV 24; *25; XXXVI 
29; ;jO; XXX VU 21; 22; 
XXXVIII 13; 14; 16; XXXIX 29—35; XL 30—35; XLI 30 

— 32;XLII31— 39; OcXXVm 

19; XXXn 44-48; XXXIII 

51—57; 65; XXXIV 25-27; 

37—41; XXXV 17 — 19; 21; 

22; XL 18; XLII 26. 
Praefectus militum Or XL 36; 

XLI 33—37; XLII 29; Oc 

XXXII 49 ; XXXV 20; XXXVU 

15—23; XLI 15^25; XIJIO; 

16; cf, praepositus militum. 
Praefectus nauium amnicarum^et 

militum ibidem deputatorum Or 

XL 36. 
Praefectus numeri Oc XXXV 32; 

XL 22 — 31; 47; c/. praeposi- 

tus numeri. 
Praefectus praetorio per — Or 11 

1; ini;4; 20; Oc II 1; cum 

geneiiuo mminis regionis Or I 

2; n 59; *72; I 3; IH 33; 

Oc I 2; 3; II 5; 43; m 1; 

38; XLin 6; GaUiarum Ocl3; 

m; IUyrici Or I 3; III; Italiae 

Oc 12; II; XLm6; Onentis 

Or I 2; n. 
Praefeotus ripae legionis Or 

XXXIX 30; *3i; 33—35; XL 

31; 32; »34; 35. 
Praefectus Sarmatarum ipentilium 

Oc XLH 46 — 70. 
Praefectus uigilum Oc IV 4. 
Praefectus urbis Oc IV 2; 18; 

praef. urb. Constantinopolita- 

nae Or I 4 ; praef. urb. Komae 

Oc I 4; IV 1. 
Praepositi bastagarum Or XIII 

19; Oc XI 78 — 85; XII 28; 2». 
Praepositi branbaricariorum siue 

argentariorum Oc XI 74—77. 
Praepositus equitum Oc XX\T1I 

l^; 17; c/. praefectus equitum. 
Praepositi gregum et stabulorum 

Or XIV 6. 
Praepositus limitis Oc XXV 2! 
-36; XXX 12-19; XXXI 
18—28; 31. 
Praepositus militum Oc XXVIII 

14; c/ praefectus militum. 
Praepositus numeri Oc XXVIII 
13; 15; 20; 21; c/. praefectus 
numeri. 
Praepositus rei priuatae per Se- 
quanicum et Germaniam pri- 
mam Oc XII 19. MAGI8TRATUS ET OFFICIA. 307 Praepositus sacri cubiculi Or I 

9; X; Oc I 8. 
Praepositi thesaurorum Or XIII 

10; Oc XI 21—37. 
Praeses 0/179— 125; XXIX 6; 

XXX Vn 36; 43 ; XLIV; *XLV 

31; Ocl S4 — 121; XIX lO— 
14; XX 12—15; XXI 11—15; 

XXII 28 — 39; XXIII 12-15; 

XXX 1; 11; 20; XLV; dux 

et praeses Or XXX VII; Oc 

XXA; comes rei militaris et 

praeses Or XXIX. 
Pnmicerius exceptorum Or XIII 

32; Oc XI 98. 
Primicerius notariorum Or I 18; 

XVIII; Oc I 10; XVI. 
Primicerius sacri cubiculi Or 1 

17; Oc I 15; XIV. 
Primicerius scrinii ab argento Oc 
XI 95; argenti Or Xni 29; 
a miliarensibus Or XIII 30; 
Oc XI 90 ; a pecuniis Or XIII 
31 ; Oc XI 97 ; aureae massae 
Or Xin 26; Oc XI 92; auri 
ad responsum Or XIII 27 ; Oc 
XI 93; canonum Or XIII 23; 
Oc XI 89; largitionum priua- 
tai*um Or XIV 13; numerorum 
Or Xm 25; Oc XI 91 ; tabula- 
riorum Or XIII 24 ; Oc XI 90 ; 
uestiarii sacri Or XIII 28 ; Oc 
XI 94; cf. primiscrinius. 
P*'imicerius totius officii Or XIII 
22; XIV 9; Oc XI 88; XU 31. 
Primiscrinius Oc IV 25; VI 89; 
XVin 8; primiscrinii iduo) 
qui numerarii fiunt Or V 72; 
VI 75; Vin 59; IX 54; pri- 
miscrinius beneficiorum OrXIV 
lo; Oc XII 32; canonum Or 
XIV 11; Oc XII 33; largitio- 
num priuatarum Oc XII 35 ; 
securitatum Or XIV 12; Oc XII 
34; cf. primicerius scrinii. 
Princepa Or II 60 ; III 21 ; V 69 ; 
VI 72; VII 61; VIII 56; IX 
51; XXXin37; Oc II 44; III 
39; IV 19; V 276; VI 87; 
princeps de eodem officio Or 
XX 10; XXIX 10; XXXVII 
44; XLIII 6; XLIV 7; Oc 
XXXU 61; ex eod. off. Oe 
XLIV7; XLV7; deeodemcor- 
pore Oc XXXIII 67; XXXIV 48 ; ex eod. corp. Oc XXXVIII 
11; pr. de eod. off. qui com- 
pleta militia adorat protector 
Or XXXIX 37; XL 38; XLI 
41; XLII 45; — princ. de of- 
ficio praefecti praetorio Italiae 
Oc aIjUI 6; ex officiis magi- 
strorum militum praesentalium, 
uno anno a parte peditum, alio 
a parte eqmtum Oc VII 112; 
XXV 38 ; XXVI 22 ; XXIX 7 ; 
XXX 21; XXXI 33; XXXV 
36; XXXVII 31 ; XL 58 ; XLI 
27; ex olficio magistri militum 
praesentalis a parte peditum 
Oc XXVIII 23; XXXyi 7; 
princ. de schola agentum in re- 
bu8 Or XXVI 17; XXXI 69; 
XXXII4ii; XXXIV 50; XXXV 
36; XXXVI 38; XXXVH 37; 
XXXVIII 40; pr. de sch ag. 
in reb. ducenarius Oc XVIII 
5; XIX 16, XX 17; ex duce- 
nariis Oc XXI 17; XXII 41; 
XXIII 17; pr. qui de sch. ag. 
in reb. ducenarius adorata cle- 
mentia principali cum insigni- 
bus exit Or XXII 34; XXIU 
16; XXIV 21; XX Vm 48; 
princ. qui — exit transacto bi- 
ennio Or XXI 6; XXV 27. 

Proconsul Achaiae Or 1 27; XXI ; 

Africae Oc I 22; XVIII; Asiae 

Or 1.26; XX. 
Procuratores bafiorum Or XIII 

17; Oc XI 64—73. 

Procuratores gynaeciorum Or XIII 
16; Oc XI 45—60; XII 26; 
27 

Procuratores linyfiorum Or XIII 
20; Oc XI 61 — 63. 

Procuratores monetarum Or XIII 

\i W; Oc XI 38 — 44. 

Procuratores rei priuatae Oc XII 

17—26. 
Procuratores saltuum Or XIV 7 ; 

Oc Xn 18. 

Questora Or I 11; XII; Oc I 

10; X. 
Quaestor [proconsulis Achaiae) 

Or XXI 9. 
Quarto loco libellos tractat Or 

XIII 34. 20 308 MAGISTRATUS ET OFFICIA. Rationales rerum priuatarum Or 
XIV 4; Oc Xn 6—16. 

Rationales summarum *0r XIII 
13; Oc XI 9—20; comes et 
rationalis summarum Aegypti 
Or Xm 12. 

Rationalis uinorum Oc IV 9. 

Regerendarius Or II 68 ; III 29 ; 
Oc II 52 : jn 47 ; IV 28 ; V 
280; VI 92; VU 116; XXV 44; 
XXVI 28; XXVIII 20; *XXIX 
12; XXX 27; XXXI 39; 
XXXII 66; XXXni72; XXXIV 
53; XXXV 41; XXXVI 12; 
XXXVII 36 ; XXXVIII 16 ; XL 
63 ; XLI 32 ; a libellis siue re- 
gerendarius Or XXXVII 50. 

Schola Or XI 4 -11 ; XVm 5; 
6; Oc Vn 197; IX 4 — 9; cf. 
agentes in rebus. 

Scriniarii Or V 73; VI 76; VII 
65; VIII 60; 1X55; XmSl; 
XIV 13; XX 16; Oc XI 97; 
XII 36. 

Scrinium Or XH 6; XIH 31; 
XIV 13; Oc X6; XI 97 ; XH 
36; ab argento Or XUl 29; 
Oc XI 95; a miliarensibus Or 
Xin30; OcXI 96; a pecuniis 
Oi- XIII 31; Oc XI 97; au- 
reae massae Or Xm 26; Oc 

XI 92; auri ad responsum Or 
Xm 27; Oc XI 93; beneficio- 
rum Or XIV 11; Oc Xil 33; 
canonum Or XIII 23; XIV 11; 
Oc XI 89; XII 33; chartularii 
Or XVII 10; Oc XV 11; dis- 
positionum Or XI 1 6 ; Oc IX 
1 1 ; epistularum Or I 22 ; XI 
14; XIX 3; Oc I 20; IX 12; 
XVU 3; epistularum graecarum 
Or I 24; XIX 5; largitionum 
priuatarum Or XIV 13; Oc 

XII 35; libellorum Or I 23;. 
XI 15; XIX 4; Oc 1 21; IX 
13; XVII 4; memoriae Or I 
21; XI 13; XIX 2; Oc l 19; 
IX 10; XVII 2; numerorum 
Or XIII 25; Oc XI 91; secu- 
ritatum Or XIV 12; Oc XII 
34; tabulariorum Or XUl 24; 
Oc XI 90; uestiarii sacri Or 

XIII 28; Oc XI 94. Secundocerius officii, qui primi- 
cerius est exceptorum Or XIII 
32; Oc XI 98; qui tractat char- 
tas ipsius officii Or XIV 14; 
Oc XII 37. 

Singulares Oc XVm 14; XIX 
2.; XX 26; XXI 26; XXII 
50; XXIII 26; XXV 46; XXVI 
30; XXVni 31; XXIX 14; 
XXX 29; XXXI 41; XXXII 
68; XXXIII 74; XXXIV 55; 
XXXV 43; XXXVI 14; 
XXXVII 38; XXX\in IS; 
XL 65; XLI 34. 

Singularii Or II 7 1 ; III 32 ; Or 
II 55; III 50; IV 33 

Subadiuua Oc XXV 43 ; XX\1 
27; XX\TII 28; XXIX II; 
XXX 26; XXXI 38; XXXII 
65; XXXm 71; XXXIV 52; 
XXXV 40; XXXVI 11; 
XXXVII 35; XXXVm 15; 
XL 62; XLI 31; XLIII 12; 
XLIV 13; XLV 13; subadiu- 
uae Or II 66; *m 27; XI 42 
— 49; XXn 41; Oc II 50; 
m 45; IV 26; IX 42; 43; 
XVni 12; XIX 23; XX 24; 
XXI 24 ; XXn 48 ; XXm 24 ; 
subadiuuae adiutoris duo Or 
XI 43; subadi. adiut. Or IX 
42 ; subiadiuuae fabricarum di- 
uersarum Oc IX 43; fabrica- 
rum tres Or XI 44 ; barbari- 
cariorum quattuor Or XI 45 — 
49. 

Subscribendarius u. a libellis. 

Tabularius dominicus Or XVII 

7; tab. domini Oc XV 8. 
Tabularius dominarum Augusta- 

rum Or XVn 8; tab. dominae 

Augustae Oc XV 9. 
Tabularii Or XIII 24 ; Oc XI 90 ; 

tab. duo Oc XLIII 8; XLIV 

9; XLV 9; c/, numerarii. 
Tertiocerius ofncii , qui tractat 

bastagas Or XlLl 33 ; Oc XI 

99. 
Tribunus cohortis Or XLII 40; 

41 ; Oc XXVI 14-20; XXVIII 

18; XXXn 53; 57—59; 

XXXm 59-64; XXXIV 29; 

30; 44 — 46; XXXV 24; 25; 

27 — 30; 34; XXXVn 14; XL LEGIONES 309 33; 34; 36; 39 — 44; 48 — 53; 

56; XLU 17; 19; 27 — 30; 32. 
Tribunus fori suarii Oc IV 10. 
Tribunus gentis per Kaetias de- 

putatae Oc XXXV 31; tr. g. 

Marcomannorum Oc XXXIV 24. 
Tribunus milituro Neruiorum Oc 

XXXVIII 9. 
Tribunus rerum nitentium Oc IV 

17. 

Uernaculus unus , uelut seruus in 
omnlbus et internuntius regio- 
nis C II 23; III 20; IV 20; 
V 23 ; VI 29 ; VII 20 ; VIII 
25; IX 19; X18; XI 23; Xn 
21; XIII 21; XIV 21; *XV 
26; XVI 45. Uicarius Or I 30—34; Oc I 23 
— 29; Africae Oc I 26; XX; 
Asianae Or 131; XXIV; Bri- 
tanniarum Oc I 29; XXIII; 
Hispaniarum Oc I 27; XXI; 
Italiae Oc I 25; Macedoniae 
Or I 34 ; Ponticae Or I 32 ; 
XXV; Septem prouinciarum 
Oc I 28; XXII; Thraciarum 
Or I 33; XXVI; Urbis Romae 
Oc 124; XIX. 

Uicomagistri , quibus per noctem 
tuendae urbis cura mandata est 

• CII28; III 22; IV 22; V 25 ; 
VI 31; VII 22; VIII 27; IX 
21; X 20; XI 25; XII 23; 
XIII 23; XIV 23; *XV 26; 
XVI 47. LEGIONES 

quae ante Constantinum imperatorem institu- 

tae esse uidentur. I(?) Primani «emorcs? [paLpraes,] 

Or VI 5 = 45; iumores \com, 

in Brit.) Oc VII 155. 
I adiutrix , Bregetione ( Ualer. ) 

Oc XXXIII 51. 
I Illyricorum, Palmyra (PAocw.) 

Or XXXII 30. 
I louia, Nouioduno; Aegisso; In- 

plateype^is (^cy<A.)Or XXXIX 

32 — 35 ; louiani seniores ipalat. 

in Ital) Oc V 2= 145 = VII 

3; iuniores {pal. praes.) Or V 

3 = 43. 
I Italica, Nouas; Sexagintaprista 

[Moes. II) Or XL 30—32; 

{pseud. in Or) Or YLl 17 = 53. 
I Maximiana, Filas [Theb.) Or 

XXXI 37 ; I Max. Thebaeorum 

[comit. in Thrac.) Or VIII 4 

= 36. 
I Noricorum militum liburnario- 

rum, Adiuuense; Fauianae {No- 

ric.) Oc XXXIV 40; 41. 
I Parthica Nisibena, Constantina 

(Mesop.) Or XXXVI 29. I Pontica, Trapezunta {Pont.) Or 
XXX Vni 16. 

II (?) Secundani [comit. in Illyr.) 
Or IX 35. 

II adiutrix, Aliscae; Florentiae; 
Acinco ; in castello contra Tau- 
tantum ; Cirpi ; Lussonio ( Ua- 
ler.) Oc XXXIII 52 — 57. 

II Augusta, Kutupis [Brit.) Oc 
XXVin 19f secundani iunio- 
res [comit. in Brit.) Oc VII 156 
= secundani Britanniciani [co- 
mit. in Gall.) Oc VII 84 = 
secunda Britannica Oc V 241 = 
Britannici Oc V 92. 

II Herculia, Trosmis; Axiupoli; 
Inplateypegiis ( Scythiae) Or 
XXXIX 29— 31; 35; Hercu- 
liani seniores {pal. in Ital.) Oc 
V 3 = 146 = Vn 4 ; iuniores 
{pal. praes.) Or V 4 = 44. 

II Italica, Lentiae ; Lauriaco(iVb- 
ric.) XXXIV 38; 39; II Ital. 
militum liburnariorum , louiaco 
/. l. 37; secundani Italiciani 310 LEGIONES {comit. inAfr.) OcV 86=235 
= VII 144. 
II Parthica, Cefae (Mesop.) Or 
XXXVI 30. 

II Traiana, Parembole [Aeg.) Or 
XXVIII 19; Apollonos supe- 
rioris [Theb.) Or XXXI 34. 

m Augusta ; tertio Augustani {co- 
mit. in Afr.) Oc V 105 = 254 
= VII151. 

III Cyrenaica, Bostra [Arab.) 
Or XXX Vn 21. 

III Diocletiana, Andro [Aeg.) Or 
XXVni 18; Ombos; Praesen- 
tia; Thebas [Theh.) Or XXXI 
31 ; 33; 38; III Diocl. Thebaeo- 
rum [comit, in Thrac.) Or VHI 
5 = 37. 

III Gallica, Danaua (Fhoen.) Or 

xxxn3i. 

III Herculia [comit. in Illyr.) Oc 
V 89 = 238 = Vn 54. 

III Italica, Castra Regina nunc 
Uallato ; Submuntorio ; prae- 
tendens a Uimania Cassiliacum 
usque , Cambiduno ; transue- 
ctioni specierum deputata, Foe- 
tibus; transu. spec. dep. Te- 
riolis {Raet.) Oc XXXV 17 — 
19; 21; 22; [comit. in Illyr.] 
Oc V 237 = tertiani V 88 = VII 
53. 

*III Parthica , Apadna { Osrh. ) 
Or XXXV 25. 

IV Flauia, Singiduno [Moes, I) 
Or XLI 30. 

IV Italica {pseudoc. in Or.) Or 
VII 18=54. 

IV Martia, Betthoro iArab.) Or 
XXX Vn 22; Martenses senio- 
res ico7n. in Or.) Or VEI 5 = 40; 
Martenses iuniores? [pseud. in 
Gall.) Or Vn5 = 265 = VII 91. 

IV Parthica, Circesio [Osrh:) Or 
XXXV 24 

IV Scythica, Oresa ^ Syr.) Or 
XXXIII 23. 

V louia, Bononiae; Burgenas; in 
castello Onagrino Pann. II) 
Oc XXXII 44; 46; 48. 

V Macedonica, Cebro; Uariana; 
Oesco; Sucidaua 'l)ac. rip.) Or 
XLn31— 33; 39; Memfi [Aeg. 
Or XXVIII 14; [comit. ' in 
Or. Or VII 4=39; Moesiaci seniores [pal. in Ital.) Oc V 
7 = 150 = Vn 8; cf C. L L 
III 6241; Wilmanns, exempl 
inscr. lat. 1647. 

VI Herculia , Aureomonte ; Teu- 
tiburgio; in castello Onagrino 
[Pann. II) Oc XXXn 45; 47; 
48. 

VI Parthica ipseud. in Or.) Or 
VII 19 = 55. 

VI uictrix, Ehuraco [Brit. Oc 
XL 3=18. 

Vn (?) Septimani [pseud. in Oall.) 
Oc V 123 = 273 = septimani 
iuniores VII 1 03 ; septimani 
seniores {comit. in Hisp.) Oc 
y 79 = 228 = Vn 132; sept. 
iuniores [comit. in Ital.) Oc V 
93 = 242 = VII 31 ; pseud. iw 
Ting.) Oc VII 139. 

VII Cflaudia, Uiminacio; Cuppis 
[Moes. I) Or XLI 31 ; 32. 

Vn Gemina, Legione {Gallaec. 
Oc XLII 26; {comit. in Or. 
Or VII 6 = 41; septimani se- 
niores {comit. in Hisp.) Oc V 
79 = 228 = VII 132. 

VIII Augusta ; octauani ipal. ) 
Oc V 10=1 53 = icomit. i« liai 
Oc VII 28. 

X Fretenais, Ailae iPialaest.) Or 
XXXIV 30. 

X gemina , Uindobonae ; mili- 
tum libumariorum, Acrabonae 
[Pann. I) Oc XXXIV 25; 27; 
[comit. in Or.) Or VII 7=42. 

XI Claudia, Durostoro; Trans- 
mariscae {Moes. II) Or XL SS 
— 35 ; undecimani [jifal. praex. 
Or VI 6 = 46; lconnt. in Hiftp. 
Oc V 85= 234 = VII 134. 

XII fulminata, Melitena Armefi. 
Or XXXVIII 14. 

XIII gemina, Aegeta ; Transdro- 
beta ; Burgo Nouo ; Zernis ; 
Katiaria [Dac. rip. Or XLII 
34 — 38; Babylona [Aeg.\ Or 
XXVIII 1 5; tertiodecimani iconi. 
in Thrac.) Or \1II 6 = 3S. 

XIV gemina militum libumarid- 
mm , Carnunto ; Arrahonac 
iPunn. I) Or XXXIV 26; 27, 
quartodecimani {com. in Thrar. 
Or Vm 7 = 39. ALAB. 3ii XV Apollinaris, Satala {Armen.) 
Or XXXVm 5=13. 

XVI Flauia ftrma , Sura {Eu- 
phrat.) Or XXXIH 28. XXX Znpia uictrix ; truncehai- 
mani (pseudoc. in Gall.) Oc VII 
108. ALAE. I Abasgorum, Hibeos; Oasi ma- 
iore (Theh.) Or XXXI 41; 55. 

I Aegyptiorum, Selle [Aeg.) Or 
XXVin 27. 

II Aegyptiorum, Tacasiria {Aeq.) 
Or XXVIII 39. 

II noua Aegyptiorum, Cartha 
[Me8op.] Or XXXVI 32. 

II Ulpia Afrorum, Thaubasteos 
{Aeg.) Or XXVIII 38. 

I Alamannorum , Neia ^ Phoen. ) 
Or XXXII 36. 

Antana dromedariorum, Admatha 
{Palaest.) Or XXXIV 33. 

Apriana, Hipponos [Aeg.) Or 
XXVin 32. 

III Arabum, Terenuthi [Aegypt.) 
Or XXVIII 24. 

Arcadiana nuper constituta [Aeg.) 

Or XXVIII 8 = 21. 
n Armeniorum , Oasi minore 

(Aeg.) Or XXVm 22. 

II Assyriorum, Sosteos [Aeg.) 
Or XXVIII 33. 

I' Asturum, Conderco [Brit.) Oc 

XL35. 
II Asturum, Cilurno [Brit.) Oc 

XL 38. 
Augusta u. Colonorum, Thracum. 
Auriana, Dascusa [Armen.) Or 

XXXVIII 22. 

IV Britonum, Isiu {Theh.) Or 
XXXI 45. 

XV Flauia Carduenorum, Caini 
iMesop.) Or XXXVI 34. 

I louia catafractariorum , Pam- 
pane [Theh.) Or XXXI 52. 

I Augusta Colonorum, Chiaca 
[Armen.) Or XXXVIH 21. 

Constantiana , Toloha [Palaest.) 
Or XXXIV 34. 

II Constantiana , Libona [Arah.) 
Or XXXVII 27. I UlpiaDacorum, Suis8a(^rwiew.) 

Or XXX Vm 23. 
I Damascena,Monte Iouis( PAoe».) 

Or XXXII 33. 
Noua Diocletiana , Ueriaraca 

[Phoen.] Or XXXII 34. 
I noua Diocletiana, inter Than- 

nurin et Horobam [Osrh.) Or 

XXXV 31. 
Antana dromedariorum , Adma- 

tha [Palaest.) Or XXXIV 33. 

I Ualeria dromedariorum , Pre- 
cteos [Theh.) Or XXXI 57. 

II Herculia dromedariorum, Psin- 
aula [Theh.) Or XXXI 54. 

ni dromedariorum Maximiano- 
poli [Theh.) Or XXXI 48. 

Feiix u. louia , Theodosiana, Ua- 
lentiana , Ualentiniana. 

Flauia u. Carduenorum, Franco- 
rum, Raetorum. 

I Foenicum, Rene [Phoen.) Or 
XXXII 38. 

I Francorum, contra Apollonos 
[Theh.) Or XXXI 51; Cunna 
[Phoen.) Or XXXII 35. 

Vin Flauia Francorum, Kipaltha 
[Mesop.) Or XXXVI 33. 

Ueterana Gallorum, Rinocorura 
[Aeg.) Or XXVIII 28. 

II Gallorum, Aeliana [Armen.) 
Or XXXVIII 24. 

Germanorum, Pescla [Theh.) Or 
XXXI 4. 

I Herculia , Olenaco (Brit.) Oc 
XL 55 ; Scenas extra Gerasa 
[Aeg.) Or XXVIII 29. 

I noua Herculia , Ammuda [Syr.) 
Or XXXIII 30. 

II Herculiadromedariorum^Psin- 
aula [Theb.) Or XXXI 54. 

VII Herculia uoluntaria, contra 
Lato [Theh.) Or XXXI 50. 312 ALAE. I Hiberorum, TYimon (Theb.) Or 
XXXI 46. 

II Hispanonim, Pois Arietemi- 
dos [Theb.) Or XXXI 43. 

VI Hispanorum, Gomoha [Arab.) 
Or XXXVn 26. 

I louia catafractariorum,Pampane 

[Theb.) Or XXXI 52 
I louiafelix, Chaszanenica iFont.) 

Or XXX Vin 31. 
I luthungorum, Salutaria [Eu- 

phrat.) Or XXXIII 31. 

I Miliarensis, Naarsafai^i [Arab,) 

Or XXXVII 28. 
I railiaria , Hasta ( Palaest. ) Or 

XXXIV 36. 

I miliaria Sebastena, Asuada 
[Palaest.) Or XXXIV 32. 

IX miliaria, Auatha (Arab.) Or 
XXXVII 25. 

Neptunia, Chenoboscia [Theb.) 

Or XXXI 47. 
Noua u. Aegyptiorum, Diocle- 

tiana, Herculia. 

II Paflagonum, Thillafica [Osrh.) 
Or XXXV 29. 

Vin Palmyrenorum , Foenicionis 

[Theb.) Or XXXI 49. 
I Parthorum , Kesaina ( Osrh. ) 

Or XXXV 30. 
Petriana, Petrianis [Brit.^ Oc 

XL 45. 
Phoenicum u. Foenicum. 

V praelectorum,Diony8iada(^£?«.) 
Or XXVIII 34. 

VII Ualeria praelectorum , Thil- 
lacama( 0«rA.) Or XXXV 27. 

I praetoria nuper constituta [Ar- 
men.) Or XXXVIII 26. 

I Quadorum, Oasi minore — 
Trimtheos {TA«6.) Or XXXI 56. 

*I quingenaria lota constituta ( Pa- 
laestma) Or XXXIV 37. 

I Flauia Kaetorum, Quintanis 
iRaet.) Oc XXXV 2:i. 

V Ilaetorum, Scenas Ueterano- 
rum [Aeg.) Or XXVIII 30. 

Rizena , Aladaleariza ( Armen. ) 
Or XXXVIII 17. Sabiniana, Hunno IBrit.) OcXL 
37. 

I salutaria , Duodecimo constituta 
[Osrh.) Or XXXV 34. 

II Salutis, Arefa [Phoen.) Or 
XXXn 39. 

VII Sarmatarum, Scenas Man- 
drorum [Aeg ) Or XXVIH 2fi. 

I Saxonum, l)erofabula [Phoen.. 

Or XXXII 37. 

I miliaria Sebastena, Asuada (Pa- 
laest.) Or XXXIV 32. 

H Ualeria Sequanorum, Uimania 
[Raet.) Oc XXXV 33. 

II Ualeria singularis, Uallato 
^[Raet.) Oc XXX\ 26. 

Sirmensis, Sirmi [Pann. II) Or 
XXXII 54. 

Theodosiana apud Auaxsun iAr- 

men.) Or XXXVHI 18. 
Theodosiana nuper constituta 

[Aea-) Or XXYOI 11 ==20. 
Felix Theodosiana , Siluanis 'Ar- 

men.) Or XXX VHI 19. 
I felix Theodosiana,Pithiae ( Pont. ' 

Or XXX Vm 32. 
I Tingitana , Thinunepsi f Aeg. ' 

Or XX Vm 31. 

I Ualentiana, Thainatha [Arab. 
Or XXXVII 29. 

II felix Ualentiana, apud Prae- 
sidium ( Palaest, ] Or XXXIV 
35. 

n felix Ualentiniana , apud Adit- 
th^. [Arab.) Or XXX VH 30. 

Ualeria u. dromedariorum , prae- 
lectorum , Sequanorum, smgu- 
laris. 

VIII Uandilorum, Nee lAeg.) Or 
XXVIII 25. 

Ueterana u. Gallorum. 

1 Uictoriae, Touia — contra Bin- 

tha fO«rA.) Or XXXV 28. 
Uipia u. Afrorum , Dacorum. 
Uoluntaria u. Herculia. 

VIII , Abydum — Abo- 

cedo [Theb.) Or XXXI 53. 

sine nomine, castello Tablariensi 
constitutaf^rmm.) OrXXX VHI 
26. C0H0RTB8. 313 COHORTES. II Aegyptiorum , UaUe Diocle- 
tiana {Phoen.) Or XXXII 43. 

AeUa u. classica, Dacorum. 

V pacata Alamannorum, Oneua- 
tha [Phoen.] Or XXXII 41 . 

IX Alamannorum, Burgo Seueri 
[Theb.) Or XXXI 03. 

in Alpinorum, apud Arnona 
iArab.) Or XXXVII 35; Si- 
sciae [Sau.] Oc XXXII 57. 

TTT AlpinorumDardanorum [Pan'' 
non. in Oc XXXn 53. 

I Apamenorum, Silili {Theb.) Or 

XXXI 60. 

Apuleia ciuium Romanorum, Hys- 
8iporto(Po«<.) Or XXX Vni 34. 

Quinquagenaria Arabum, Bethal- 
laha [Mesop.) Or XXXVI 35. 

in felix Arabum , in ripa Uade- 
Afaris fluuii in castris Arno- 
nensibus [Arab.) Or XXXVII 
34. 

I noua Armoricana , Grannona in 
litore Saxonico {Armor.) Oc 
XXXVII 14. 

II Aatarum, Busiris {Aeg.) Or 
XXVin 36. 

I Asturum, Aesica [Brit.) Oc XL 
42. 

III Asturum, Tabernas [Tingit.) 
Oc XXVI 19. 

Augusta u. Pannoniorum. 
I Aureliana, Sub Radice — Uia- 
mata [Thrac.) Or XL 48. 

Bacarum w. Bracaraugustanorum . 
I Baetasiorum , Regulbio [Brit.) 

Oc XXVin 18. 
Noua Batauorum , Batauis {Raet.) 

Oc XXXV 24. 
I Batauorum, Procolitia [Brit.] 

Oc XL 39. 
Miliaria Bosporiana , Arauraca 

{Armen.) Or XXXVni 29. 
III Ualeria *Bracaraugustanorum, 

Drasdea [Thrac.) Or XL 49. 
ni *Britannorum,Abusina iRaet) 

Oc XXXV 25. 

Caratensis {Pann. I) Oc XXXIV 
30. X Carthaginensis , Cartha {Pa- 
laest.) Or XXXIV 39. 

Celtibera , Brigantiae nunc lulio- 
briga Gallaec.) Or XLII 30. 

*Centenaria, Tarba [Palaest.) Or 
XXXIV 40. 

XI Chamauorum, Peamu [Theb.) 
Or XXXI 61. 

Ciuium Romanorum u. Apuleia, 

scutata, Thracum. 
I Aeliaclassica, Tunnocelo [Brit.) 

Oc XL 51. 
I Claudia equitata, Sebastopolis 

{Pont.) Or XXXVIII 36. 

I Cornouiorum, Ponte Aeli {Brit.) 
Oc XL 34. 

II Cretensis , iuxta lordanem flu- 
uium {Palaest) Or XXXIV 47. 

I Aelia Dacorum , Amboglanna 
{Brit.) Oc XL 44. 

I Ulpia Dacorum , Claudiana ( Si/r. ) 
Or XXXIII 33. 

II Dalmatarum , Magnis ( Brit. ) 
Oc XL43. 

m Alpinorum Dardanorum {Pan- 
non. II) Oc XXXII 53. 

I equitata; Calamona iPalaest.) 
Or XXXIV 43 ; cf. Claudia. 

I Eufratensis, Maratha [Osrh.) 
Or XXXV 33. 

Felix u. Arabum, Theodosiana. 
I Flauia , Moleatha ( Palaest. ) 
• Or XXXIV 45; cf. Pacatiana, 

Sapaudica. 
VII Francorum, Diospoli {Theb.) 

Or XXXI 67. 
Friglensis , Friglas ( Tingit. ) Oc 

XXVI 20. 
I ^Frisiauonum, Uindobala(.Brt^.) 

Oc XL 36. 

IV Frygum, Praesidio [Palaest.) 
Or XXXIV 41. 

V Ualeria Frygum . Pinianis 
{Raet.) Oc XXXV 29. 

I Gaetulor um , Thillazamana ( Osrh . ) 

Or XXXV 32. 

II Galatarum, Arindela(Pa/ac«^) 
Or XXXIV 44. 314 COHORTES. III Galatarum, Cefro {Aeg.) Or 
XXVIII 35. ^ 

I Gallica, Ueleia {Tarrac.) Oc 
XLII 32. 

II Gallica, ad cohortem Gallicam 
• iGallaec.) Oc XLII 28. 

IV Gallorum, Ulucitra {Bkodope) 
Or XL 46 ; Uindolana {Brit.) 
Oc XL 41. 

Miliaria Germanorum, Sisila lAr- 
men.) Or XXXVni 30. 

I Gothorum, Helela {Euphrat.) 
Or XXXm 32. 

II Gratiana, lehibo {Palaest.) Or 
XXXIV 42. 

I Herculia, Aulucos {Tingit.) Oc 
XXVI 15; cf. Pannoniorum, 
Raetorum. 

ni Herculia, Ueranoca {Pkoen.) 
Or XXXII 40. 

I Hispanorum, Uxeloduno {Brit.) 
Oc XL 49. 

II Hispanorum , Duga ( Tinqit. ) 
Oc XXVI 14. 

I louia , Leonatae ( Sau. ) Oc 

XXXn 58. 
I Ituraeorum, Castra Bariensi 

{Tingit.) Oc XXVI 16; Castra 

ludaeorum {Aeg.) Or *XXVin 

42. 
n Ituraeorum, Aiy {AeOk) Or 

XXVin 44. 
lulia u. lectorum. 
IV luthungorum, Afrodito {Aeg.) 

Or XXVIII 43. 

I lulia lectorum, Ualle Alba 
{Phoen.) Or XXXII 42. 

I Lepidiana, Caene — Parembole 
{Pont,) Or XXXVIII 35. 

II *Lingonum, Congauata {Brit.) 
Oc XL 48. 

IV *Lingonum, Segeduno {Brit.) 

Oc XL 33. 
Lucensis , Luco ( Gallaec. ^ Oc 

XLII 29. 
I Lusitanorum, Hieracon {Theh.) 

Or XXXI 58. 

Miliaria u. Bosporlana, Germa- 
norum, Petraeorum, Thracum. 

I Morinorum, Claniuenta (Brit.) 
Oc XL 52. in Neruiorum, Alione [Brit.) 

Qc XL 53. 
VI Neruiorum, Uirosido {Brit.) 

Oc XL 56. 
Noua u. Armoricana , Batauorum, 

Sostica. 
Nouempopulana , Lapurdo (JVb- 

uempo^.) Oc XLII 19. 
IV Numidarum,Narmunthi {Aeq.' 

Or XXVm 46. 

I OrientLlis, Thama {Phoen.) Or 
XXXII 44. 

Pacata u. Alamannorum. 

II Flauia Pacatiana, Petauonio 
{Gallaec.) Oc XLH 27. 

Pacatianensis , Pacatiana ( Tinqit. 

Oc XXVI 18. 
Palaestinorum,Thamana iPalaest. 

Or XXXIV 46. . 
I Augusta Pannoniorum, Tohu 

{Aeg.) Or XXVIII 41. 
Herculia Pannoniorum , Arbore 

{Raet.) Oc XXXV 34. 

III Herculia Pannoniorum, Caelio 
{Raet.) Oc XXXV 30. 

III Ulpia miliaria Petraeorum, 
Metita {Armen.) Or XXXVIH 
27. 

Ph. u. F. 

*I quingenaria lota constituta 

{Palaest.) Or XXXIV 37. 
Quinquagenaria u. Arabum. 

I Herculia Kaetorum , Parroduno 
{Raet.) Oc XXXV 28. 

IV Raetorum, Analiba {Armen. 
Or XXXVm 28. 

VI Ualeria Kaetorum, Uenaxa- 
modorum {Raet.) Oc XXXV 27. 

II Reducum, Siosta {Dae. np- 
Or XLII 40. 

VI Saginarum, in Castris Lapi- 

dariorum {Theh.) OrXXHl^^^- 
I sagittariorum , Naithu {Aeg. 

Or XXVIII 40. 
1 salutaria , inter Aeliam et Hie- 

richunta {Palaest.) Or. XXXIV 

48. 
I Flauia Sapaudica, Calaruoae 

{Gall.) Oc XLII 17. 
♦Scarabantensis {Pann, I, Oc 

XXXIV 30. CLASSE8. 315 Scutata ciuium Romanorum, Mu- 
theos {Theh.) Or XXXI 59. 

Noua SoBtica [Dac. rip.) Or XLII 
41. 

V ^Suenensium , Suene ( Theb. ) 
Or XXXI 65. 

VI *Suffambrorum , in castris La- 
pidariorum {Theb.) Or XXXI 
66. 

I Theodosiana, Uaientia (^rmen.) 

Or XXXVm 33. 
1 felix Theodosiana, apud Ele- 

phantinem ( Theb ) Or XXXI 

64. 
I Thracum, Asabaia (Arab.) Or 

XXXVII 32. 

I miHaria Thracum , Adittha 
{Arab.) Or XXXVII 31. 

I Thracum ciuium Romanorum, 
CaputBasantis [Sau.) Oc XXXII 
59. 

n Thracum, Muson {Aeg.) Or 
XXVni 45 ; Gabrosenti {Brit. ) 
Oc XL 50. 

I Tungrorum, Borcouicio {Brit.) 
Oe XL 40. IX Tzanorum, Nitnu (Theb.) Or 
XXXI 62. 

II Ualentiana, Ziganne {Pmt.) 
Or XXXVIIT 37. 

III Ualeria, Marmantarum (Eu- 
phrat.) Or XXXIII 34; cf. 
Bracaiaugustanorum , Frygum, 
Raetorum, Zabdenorum. 

XII Uaieria, Afro [Palaest.) Or 

XXXIV 38. 
I uictorum, Ammattha 'Uuphrat.) 

Or XXXIII 35. 
Ulpia M. Dacorum, Petraeorum. 
VIII uoluntaria, Ualtha {Arab.) 

Or XXXVII 33. 

XIV Ualeria Zabdenorum, Maio- 
cariri {Mesop.) Or XXXVI 36. 

8%ne nomine, Mochora {Amien.) 
Or XXXVIII 38; Uincentiae; 
Quadriburgio ; louia; ad bur- 
gum Centenarium; Aliscae ; 
Marinianae ( Ualer.) Or XXXIII 
59 — 64 ; Arrianis ; Caratensis 
Pann. I) Oc XXXIV 29; 30; 
Boioduro ; Asturis ; Cannabiaca 
{Nor. rip.) l. l. 44—46. CLASSES. Aegetensium siue secunda Pan- 

nonica, nunc Sisciae 

[Sau.) Oc XXXII 56. 
Naues amnicae et milites ibidem 

deputati {Moes. II) Or XL.36. 
Anderetianorum , Parisiis {Luqd. 

Senon.) Oc XLII 23. 
Ararica, Caballoduno {Lugd. I) 

Oc XLII 21. 
Ariapensis {Nor. rip.) Oc XXXIV 

42. 
Augusta u. Flauia. 
Barcariorum , Ebroduni Sapau- 

diae Oc XLII 15. 
Numerus barcariorum , Confluen- 

tibus siue Brecantia {Raet.) Oc 

XXXV 32. 
Numerus barcariorum Tigrisien- 

sium, Arbeia {Brit.] Oc XL 22. 
* Comaginenais {Nor. rip.) Oc 

XXXIV 42. Comensis, Como {Ligur,) Oc 

XLII 9. 
Egetensium u. Aegetensium. 
Euphratis u. fabrica scutaria et 

armamentaria Edesa Or XI 

23. 

I Flauia Augusta, Sirmi [Pann, 
II) Oc XXXII 50. 

II Fiauia, Graio {Pann. II) Oc 
XXXn 51. 

Germensis, Margo iMoes. I) Or 
XLI 39. 

Histrica, Uiminacio {Moes. I) Or 
XLI 38; Aegetae [Dac. rip.) 
Or XLII 42; Mursae {Pann. 
II) Oc XXXII 52 ; Florentiae 
[Val.) Oc XXXm 58; Car- 
nunto siue Uindobonae {Pann. 
I) Oc XXXIV 28. 

Lauriacensis {Nor. rip. i Oc 
XXXIV 42. 316 NUMERT RKLIQUI : I EQUITES. Liburnarii; praef. leg. XIV ge- 
minae militum liburnariorum 
cohortis V partis superioris, 
Carnunto ; praef. leg. X et XIV 
geminarum mil. lib., Arrabonae 
{Pann. I) Oc XXXIV 26; 27; 
praef. leg. II Italicae mil. llb. 
louiaco ; praef. leg. I Norico- 
rum mil. lib. cohortis V partis 
superioris, Adiuuense; praef. 
leg. I Nor. mil. lib., Fatianae 
(Nor. rip.) Oc XXXIV 37 ; 40 ; 
41. 

Misenatium, Miseno [Campan.) 

Oc XLii n. 

Musculorum Scythicorum, Inpla- 
teypegiis [Scyth.) Or XXXIX 
35. I Pannonica, Seruitii [Sau.) Or 
XXXII 55. 

II Pannonica u. Aegetensium. 
Katiarensis {Dac. rip.< Or XLII 

43. 

Rauennatium , Rauennae ( Fla- 
min.) Oc XLII 7. 

Fluminis Rhodani, Uiennae siue 
Arelati Oc XLII 14. 

Sambrica, in loco Quartensi 
siue Ilornensi [Belg. II] Oc 
XXXVIII 8. 

Scythica u. musculorum. 

Stradensis, Margo (Moes. 1] Or 
XLI 39. 

Tigrisienses u. barcarii. 

Uenetum, Aquileia Oc XLII 4. NUMERI RELIQUI. 
I EQUITES. Acti u. laeti. 

Africani u. stablesiani. 

Alani, comites Al. {uex. pal. in 

Ital.) OcVI 8 = 50 = VII 163. 
Albigenses u. catafractarii. 
Alites u. Mauri. 
Ambianenses u. catafractarii. 
Arabanenses u. sagittarii indige- 

nae. 
Arcades (uex. pal. praes.) Or V 

32; Talamonio {Scyth.] Or 

XXXIX IS. 
Arcadiaci, comites Arc. [uex. pal. 

in Thrac.) Or VIII 25. 
Armaturae seniores [schola pal. ) 

Oc IX 6; iuniores [schol. pal.) 

Or XI 9. 
Armeni, comites sagittarii Arm. 

[uex. fal. praes.) Or VI 31. 
Armigen , Aegissos ( Sct/th. ) Or 

XXAIX 17 ; Sexagintaprista 

[Moes. II) Or XL 14; secundi 

arm., Tegra l. l. 15; arm. [uex. 

com. in Gall.) Oc VI 11 = 54 

= arm. seniores VII 173; arm. 

seniores [uex. com. in Afr.) Oc 

yi 23 = 66 = VII 184; arm. 

iuniores [uex. com, in Afr.) OcW 37 = 80 = Vn 198; arm. 
seniores Gallicani [uex. eom. 
praes.) Or V 35; arm. sen. 
Orientales \,uex. com, in Or. 
Or Vn 26. 
Aureliaci u. scutarii. 

Bataui seniores [tiex. pal. in Galk 
Oc VI 5 = 47 = VII 167; iu- 
niores [ii.) Oc VI 9 = 51 = 
VII 169; [uex. pal. praes.' Or 
VI 30 ; laeti Bataui u. laeti. 

Biturigenses u. catafractarii. 

Brachiati {uex. pal. in Ital. Oe 
VI 4 = br. seniores Oc XI 45 
= VII 161; br. iuniores uejr. 
pal in Gall.) Oc * VI 46 = \1I 
170; [uex. pal. praes,] Or VI 
29. 

Branodunenses u, Dalmatae. 

Bucellarii u. catafractarii. 

Cardueni {uex. com. in Ting.) Oe 
VI 40 = VII 209 = sagittarii 
Card. Oc VI 83. 

Catafractarii , Arubio [Seyth.) Or 
XXXIX 16; Morbio [Brit) Oe 
XL 21; [uex, com. praes.) Or NUMERE RELIQUi: I EQUITES. 317 VI 35 ; cat. iuniores {uex. cotn. 
in Brit.] Oc VII 2(»0; cat. Al- 
bigenses {uex. com. in Thrac.) 
Or VriT 29 ; Ambianenses [uex. 
com. praes.) Oi' VI :iH; Hitu- 
rigeuses {id.) Or V :i4; comi- 
tes catafr. Bucellarii iuniores 
(uex. com. in Or.) Or VII 25. 

Cetrati seniores {uex. com. inAfr.) 
Oc VI 31 =74 = VII 187; iu- 
niores («/.) Oc VI 35 = 78 = 

VII 193. 

Clibanarii {uex. com. in Afr.) Oc 

VI 24= VII l85 = 8agittarii 
clib. Oc VI 07 ; comites clib. 
( uex. pal. praes. ) Or V 29 ; 
secundi clio. Palmyreni [uex. 
com. in Or.) Or VII 34 ; primi 
clib. Parthi {uex. com. praes.)^ 
Or V 40 ; secundi clib. Parthi 
{id.) Or VI 40; quarti clib. 
Parthi {uex. com. in Or.) Or 

VII 32 ; Persae clib. {uex. paL 
praes.) Or VI 32 ; promoti 
clib. [uex. com. in Or.) Or VII 
31 ; schola scutariorum cliba- 
nariorum Or XI 8. 

Comites [uel. pal. in Ital.) Oc 
VI 2 = com, seniores Oc VI 
43= VII 159; {uex. pal. praes.) 
Or VI 28; iuniores {uex. com.) 
' Oc VI 32 = 75; com. Alani 
iuex. paL in ItaL) Oc VI 8 = 
50=vII 163; com. Arcadiaci 
{ud. paL in Thrac.) Or VIII 
25; com. catafractarii Bucella- 
rii iuniores {uex. corn. in Or.) 
Or VII 25; com. clibanarii {uex. 
paL praes.) Or V 29; com. 
Honoriaci {uex. paL in Thrac.) 
Or VIII 26 ; com. sagittarii Ar- 
meni {uex. paL praes.) Or VI 
31 ; com. sagittarii iuniores {id.) 
Or V 30; com. Taifali {id.) 
Or V 31. 

Constantes, Aciminci {Pann. II) 
Oc XXXII 26; const. Ualen- 
tinianenses seniores [uex. paL ) 
Oc VI 52 = Ualentinianenses 
Oc VI 10 = const. Ualentinia- 
nen«e.-j iuniores {uex. com. ? in 
ItaL) Oc VII 165. 

Constantiaci , Constantiani, Pinco 
[Moes. I) Or XLI 12; Burge- 
nas {Fann. II) Oc XXXII 24; Lussonio , nunc Intercisa ( Ua- 

ler.) Oc XXXIII 26 ; [uex. com. 

in GalL) Oc VI 19 = Const. 

feroces Oc VI 62 = VII 178. 
Constantiniani , Uto [Dac. rip.) 

Or XLII 21. 
Contra^innenses u. laeti Bataui.. 
Cornuti seniores [uex. paL in ItaL 

aut in GalL) Oc VI 6= 48= VII 

162 aut 168; iuniores \id.] Oc 

VI 7 =49=* VII 162 aut 168. 
Crispiani, Dano [Bi-it.) O<»XL20. 

Dalmatae [Moes. I) Or XLI 15; 
18; 19; {Dac. rip.) Or XLII 
17; 18; {Pann. Il) 0« XXXII 
23; 28; 29; 31; 33; 34; 36; 
37; {Ualer.) Oc XXXIII 25; 
29; 32 — 35; 37; 39 — 43; 
{Pann. I) Oc XXXIV 14; Ih 
—20; {Nor. rip.) Oc XXXIV 
34 ; 35 ; {Belg. II) Oc XXXVIII 
7; {BHt.) Oc XL 19; tertio 
Dalmatae {uex. com. in Or.) Or 

VII 27; quinto Dalm. [uex. 
com. praes.) Or V 36; sexto 
Dalm. {id.) Or VI .17; octaub 
Dalm. {uex. com. in GalL) Oc 
VI 13 = 56= VII 174; nono 
Dalm. {uex. com. praes.] Or W 
37; Dalm. Branodunenses, Bra- 
noduno [Brit.) Oc XXVIU 16; 
Dalm. Diuitenses [Dac. rip.) 
Or XLII 14; 16; Dalm. For- 
tenses {ihid.) Or XLII 13; 
Dalm. Illyriciani [Phoen.) Or 
XXXII21; (^«;>Ar.) Or XXXIII 
25; [Palaest.) Or XXXIV 18; 
[Osrh.) Or XXXV 15; [Arab.) 
Or XXXVII 16; Dalm. Pas- 
serentiacenses [uex. com. iti 
GuU.) Of;VI14 = 57=VII175. 

Diuitenses u. Dalmatae. 
Domestici equites Or I 15; XV 

1; 3; 6; Of-l 13; XIII 1 ; 3; 6. 
Ducatores Illyriciani , Amidae 

[Mesop.) Or XXXVI 21. 

Felices u. Honoriani, Palaestini. 
Feroces u. Constantiaci , Mauri. 
Flauianenses , ad Miliare ( Ualer,) 

Oc XXXIII 45. 
Fortenses, Altino ( Ualer.) Oc 

XXXIII 28; cf Dalmatae. 
Franci u. laeti. 318 NUMERI RELIQUI : I EQUITES. Oallicani, primi GalL {uex, com, 
in Gall.),Oc V *J2==*55=: 
VII 176; cf. armigeri. 

Gariannonenses u. stablesiani. 

Qentiles; schola gentilium senio- 
rum Or XI 6 ; Oc IX 7 ; iunio- 
rum Or XI 10; gentiles Sueui 
u. laeti ^entiles Sueui ; Sarma- 
tae gentiles u. Sarmatae; Tai- 
fali gentiles u. Taifali. 

Germaniciani seniores [uex. com. 
in Elyr.) Or IX 20. 

Honoriaci , Honoriani seniores 
[uex. co7n. in Gall. et Brit.) 
Oc VI 17 = 60 = VII 171 = 202; 
iuniores [uex. com. in Afr.) Oc 
VI 36 = 79= yil 196; comites 
Hon. [uex.pal. inThrac.) OrVIII 
26; felicesHon. Asfynis [Theh.) 
Or XXXI 40 ; felices Hon. IUy- 
riciani, Constantina [Mesop.) 
Or XXXVI 22; Hon. Taifali 
iuniores ( uex. com. in Gall. ) 
Oc VI 59 = Taifali Oc VI 16 
= Hon. iuniores Oc VII 172 

Illyriciani u. Honoriani, Dalma- 
tae, Mauri, promoti, scutarii, 
Thamudeni. 

Indigenae u. sagittarii, Saraceni, 

Sromoti. 
iciani, Secundarum [Pann.II) 
Oc XXXII 27 cf. stablesiani. 

Laeti Acti, Epuso [Belg. I) Oc 
XLII 38 ; laet. Bataui , Baio- 
casses et Constantiae ^ Lugd. II i 
Oc XLII 34 ; laet. Bataui Con- 
traginnenses, Nouiomago [Belg. 
II) Oc XLII 41; laet. Bat 
Nemetacenses, AtrabatesiJJc^r/. 
II) Oc XLII40; laeti Franci, 
Redonas [Lugd. III\ Oc XLII 
36; laeti gentiles Sueui, Baio- 
casses et Constantiae [Lugd. II] 

Oc XLII 34 ; et Ceno- 

mannos [Lugd. III) Oc XLII 
35 ; Kemos et Siluanectas [Belg. 
II) Oc XLII 42; Aruernos 
[Aquit. I) Oc XLII 44; laeti 
Lagenses, prope Tungros ( Germ. 
II) Oc XLII 43 ; laeti Lingo- 
nenses per diuersa dispersi Bel- 
gicae primae Oc XLII 37 ; laeti 
Neruii , Fano Martis [Belg. II, Oe XLII 39 ; iaeti Teutoniciani, 
Camunta ( Ijugd. Senon.) Oe 
XLII 33. 

Lagenses u. laeti. 

Lingonenses u. laeti. 

Marcomanni [itex. com. in Afr.) 
Oc VI 22 = 65 = VII 183. 

Mauri, Solua [Ualer.] Oc XXXIIl 
31; Quadrato [Fann. I) Oc 
XXXIV 23 ; Mauri aUtea [uex. 
com. in Gall.) Oc VI 15 = 5b 
= Vll 177; feroces iuex. com. 
in Ital.) Oc \1 18 = 61 = VII 
164; IUyriciani {Phoen.] Or 

XXXII 18; [Euphrat.) Or 

XXXIII 26; [Palaest.) Or 

XXXIV 22; [Osrh.) OrX^\ 
16; (Mesop.) Or XXXVI 20; 
[Arab.) Or XXXVII 17; acu- 
tarii, Lyco [TJieb.) Or XXXI 
23. 

Medianenses u. sagittarii indige- 
nae. 

Nemetacenses u. laeti Bataui. 
Neruii u. laeti. 

Orientales u. armigeri, scutarii. 
Osrhoeni , primi Osrh. Rasin 
[Osrh.) Oc XXXV 23. 

Pafenses u. sagittarii indigenae. 
Palaestini , primi felices Pal. Sa- 

bure siueUeterocariae(Ptf/a<?»t.) 

Or XXXIV 28. 

Palmyreni u. clibanarii. 

Parthi u. clibanarii , sagittarii. 

Passerentiacenses u. Dalinatae. 

Persae u. clibanarii. 

Promoti iMoes. I) Or XLI 13; 
16; (Pann. II) OcXXXU25; 
30 ; 38 ; ( Ualer. . OrXXXUl30 ; 
36; [Pann. I) Oc XXXIV 16; 
22; {Xor. rip.j Oc XXXIV 31; 
36 ; ( uex. com ] Oc VI 85 ; 
prom. seniores [uex.pal.praes.] 
Or V 28; [uex. pal. in Itaf.. 
Oc Yl 3=44 = VlI 160; iu- 
niores iuex. com. praes. Or V 
39 ; [uex. cum. in Afr.) Oc VI 33 
= 7 6= VII 194 ; clibanarii uex. 
com. in Or) Or VII 31 ; lllv- 
riciani PlMcti., *Or XXXII 20; 
[Sgr.) Or XXXIII 17; Pa- 


NUMERI HBLIQUIT : I EQUITBS. 919 laest.) Or XXXIV 19; {Ogrh.) 
Or XXXV 16; [Mesop.) Or 
XXXVI 20; [Arah,) Or XXXVII 
15 ; indigenae (Tl^h.) Or XXXI 
au; [Fhoen.) Or XXXII 22; 
23; iSyr.) Or XXXIII 19; 
[Buphrat.) Or XXXHI 27; 
[Pataest.) Or XXXIV 23 ; 24 ; 
{Osrh.) Or XXXV 18; 19; 
[Mesop.) Or XXXVI *23; *24; 
[Arah.) Or XXXVII 18; 19. 

Saffittarii [Syr.) Or XXXHI 21 ; 
22 ; [Amum.) Or XXXVIII 11 ; 
12; [Moes. 1) OrXLl 14; 17; 
[Pann. II) Oc XXXII 32; 35; 
[Ualer.) Oc XXXIII 38; 44; 
{Fan7i. I) Oc XXXIV 17; 21; 
[Nor. rip.) Oc XXXIV 32 ; 33 ; 
sag. seniores (uex. com. in 
Thrac.) Or VIII 30; [uex. com. 
in Illyr.) Or IX 19; [uex. com. 
in Tingit.) Oc VI 84 = VII 
208; iunioreslweic. com.enTArac.) 
Or VIII 31 ; primi sagittarii 
[aex. com. in Or.) Or VII 33; 
(uex. com. in Afr.) Oc VI 26 = 
69 = VII 188; secundo, tertio, 
quarto sagitt. [uex. com. in 
Afr.) Oc VI 27 -29 = 70—72 
==VII 189 — 191; sagitt. Car- 
dueni [uex. com. in Tinait.) Oc 
VI 83 = Cardueni Oc VI 40 = 
Vn 209; sag. clibanarii [uex. 
com. in Afr.) Oc VI 67 = cli- 
banarii Oc VI 24== VII 185; 
comites sag. Armeni [uex. pal. 
praes.) Or VI 31 ; comites sag. 
seniores [id.) Or V 30; sagitt. 
indigenae [Theh.) Or XXXI 25 

- 29 ; ( Phoen. ) Or XXXII 24 

— 26; 29; [Syr.) Or XXXIII 
18; 20; [Palaest) Or XXXIV 
25 — 27 ; 29; [Osrh.) Orl^^^V 
20; 21; (Mesop.) Or XXXVI 
28; [Arah.) Or XXXVIl 20; 
23; sagitt. indig. Arabanenses 
[Mesop.) Or XXXVl 25; sag. 
indig. Medianenses [Osrh.) Or 

XXXV 22; sag. ind. Pafenses 
iMesop.) Or XXXVI 26; sag. 
indig. Thibithenses {ibd.) Or 

XXXVI 27 ; sag. Parthi senio- 
res [uex. cum. in Afr ) Oc VI 
25 = 68 = VII 186 ; iuniores 

L) OcWl 30 = 73 = VII 192; schola scutariorum sagittario- 
rum Or XI 7. 

Saraceni , Thelsee ( Phoen. ) Or 
XXXU 28; Sarac. indigenae, 
Betproclifl [ihd.) Or XXXII 27; 
Sarac. Thamudeni , Scenas Ue- 
teranorum [Aeg.) Or XXVIII 17. 

Sarmatae, Bremetenuiico {Brit.) 
Oc XL 54; Sarm. gentiles Oc 
XLII 46 — 70. 

Scutarii (Theh.) Or XXXI 24; 
[Scyth.) Or XXXIX 12; [Moes. 
II) OrXL 11; 13; 16; [Moes. 
I) Or XLI15; {Dac. rip.) Or 
XLII 20 ; (Pflww. //) Oc XXXII 
22 ; ( Ualer. ) Oc XXXIII 24 ; 
{uex. com.praes.) Or VI 39 ; (uex, 
com. in Afr. et Tingit.) Oc VI 
20 = 63 = scut. seniores Oc VII 
181 = 207; scut. iuniores {vtex, 
com. in Ajfr.) Oc VI *34 = *77 
= VII 1 95 ; primi scutarii {uex, 
com, praes.) Or Y 38; secundi 
scut. {id.) Or VI 38; secundi. 
scut. iuniores {uex. com. inAfr.) 
Oc VI 38 = 81 = VII 197; 
schola scutariorum prima Or 
XI 4; Oc IX 4; secunda Or 
XI 5; Oc 1X5 (c/. VII 197); 
tertia Oc IX 8; scutarii Aure- 
liaci {ttex. com. in Brit.) Oc 
VII 209; schola scutarlorum 
clibanariorum Or XI 8 ; scutarii 
IUyriciani {Phoen.) Or XXXII 
18; [Syr.) Or XXXIIl 16; {Pa- 
laest.) OrXXXlV20.; {Mesop.) 
Or XXXVI 19; {Arah.) Or 
XXXVII 14; Mauri scutarii, 
Lyco [Theb.) Or XXXI 23; 
primi scut. Orientales {uex. com. 
in Or.) Or VII 28; schola scu- 
tariorum sagittariorum OrXI 7. 

Solenses, Capidaua ( Scyth. ) Or 
XXXIX 13; Dimo [Moes. II) 
Or XL J 2. 

Stablesiani Ueg.) Or XXVIII 16; 
[Seyth.) Or XXXIX 14; 15; 
[Moes. II) Or XL 17; [Dac, 
rip.) Or XLU 19; [Ualer.) Oc 

XXXIII 27; [Pann. I) Oc 

XXXIV 15; [uex. com. in JBrit.) 
Oc VII 203; [uex. com. inAfr.) 
Oc VI 2 1 = stables. seniores Oc 
VII 182 = stabl. Africani Oc 
VI 64; stabl. seniores, Augu- 320 NUMERI RELIQUl : II PEDITES. stanis {Raet.) Oc XXXV 14; 
iuniores, Ponte Aeni nunc Fe- 
bianis ; Submuntorio ( Maet ) 
Oc XXXV 15; 16; secundi 
stablesiani [uex. com. in Or. ) 
Or VII 29 ; tertii stabl. ( td. ) 
Or VII 30; stables. Africani 
{uex. com. in Afr.) Oc VI 64; 
stables. Gariannorienses, Garl- 
annonos (^n^.)Oc XXV III 17 ; 
stabl. ItaUciani [uex. com. in 
Afr.) Oc VI 39 = 82 = VII 180. 

Sueui u. laeti gentiles. 

Syri [uex. com. in Brit. ) Oc VII 20 4 . 

Taifall [uex. com.inBrit.) Oc VII 205; comites Taif. [uex. pal. 
praes.) Or V 31 ; Taif. gentilea, 
Pictauis ; Oc XLII 65 ; Hono- 
riani Taif. iuniores [uex. com. 
in Gall.) Oc VI 59 = Taifali 
Oc VI 16 = Honoriam seniores 
Oc VII 172. 

Teutoniciani u. laeti. 

Theodosiaci, Theodosiani senio- 
res [uex. pal. praes.] Or VI 
33; iuniores [tiex. pal. in Thrac. 
Or VIII 27 ; primi Theod. Mej. 
com. in Thrac.) Or VIII 32. 

Thibithenses u. sagittarii indige- 
naet", 

Ualentiniahenses u. constantes. II PEDITES. Abrincateni [pseud. in Gall.) Oc 

V 116 = 266 = VII 92. 

Abulci ipseudocom. in Gall.) Oc 
VII 109; numerus Abulcorum, 
Anderidos [Brit.) Oc XXVIII 
20. 

Acincenses [pseudocom. in Gall.) 
Oc VII 101 ; milites Acinc. , An- 
tonaco [Magunt.) Oc XLI 25. 

Alexandria , lulia Al. [leg. com. 
in Thrac.) Or VIII 19 = 51. 

Alpina; prima Alp. [pseudocorn. 
in Ital.) Oc V 257 = Alpini Oc 

V 107 = prima lulia Oc VII 
34 ; secunda lulia Alplna [pseu- 
docom. in Illyr.) Oc W 108 = 
258 = secunda lulia Oc VII 
60; tertia lulia Alp. [le{/. com.) 
Oc V 99 = 248 = tertia lulia 
[pseudocom. in lial.) Oc VII 35. 

Altinenses u. nauclarii. 

Ampsiuarii [aux. pal. in (jfaU.) 
Oc V 40 = 188 = VII 70. 

Anderetiani i^seudocom. in Gall.) 
Oc VII 100 ; milites And., Uico 
lulio [Magunt.) Oc XLI 17; 
classis Anderetianorum, Pari- 
siis [Lugd. Sen.) Oc XLII 23. 

Angleuarii [aux. pal. praes.) Or 

V 18 = 59. Antianenses [pseudocom.) Oc V 

112 =16-?, 
Arcadiani . fefices Arc. seniores 

[aux. pal. in Or.) Or VII 2 = 

36 ; felices Arc. iuniores [aux. 

pal. praes.) Or VI 22 = 21 = 

63 = 65. 

Armeniaca, prima Arm . [psendoeotn . 
in Or.) Or VII 13 = 49; se- 

cunda Arm. [id.} Or VII 14 = 
50. 
Armigeri , milites arm. , Mogon- 
tiaco Oc XLI 21 ; arra. defen- 
sores seniores [leg. cmn. in Gall.. 
Oc V 78 = 227 = VII 80 ; arm. 
propugnatores seniores [ley. pai. i 
Oc V 8 = 151 = [leg. cmn iii 
Afr.) Oc VII 142; *arm. pro- 
pugn. iuniores [leg. pid.) Oc V 
13 = 156 = [leg. com. in Afr.) 
Oc VII 143. 

Ascarii, auxilia ascarii, Tauruno 
siue Marsonia [Pann. II) Oc 
XXXII 43; asvi. seniores [atix. 
pal. in Illyr.) Or IX 3 = 24; 
[aux. pal. in Hisp.) Oc V 21 = 
166 = VII 119; iuniores [anx. 
pal. in Illyr.) Or IX 4 = 25; 
[aux. pal. in Hisp.) Oc V 22 
= 167 = VII 120; Honoriani NUMERI RELIQUI ; II PEDITES. 321 asc. seniores {aux. pal. in GalL) 
Oc V 68 = 216 = VII 79. 

Atecotti [aux. pal. in ^fe^») Or 
IX 8 = 29; iuniores Gallicatii 
[aux. pal. in Oall) Oc V 70 = 
*218 = VII7S ; Honoriani Atec. 
senioreg [id.) Oc V 48 = 197 = 
Vn 74 ; Honoriani Atec. iunio- 
res [aux. pal. in Italia) Oc V 51. 
= 200 = Vn24. 

Augustei {aux. pal.) Oc V 35 = 
183. 

AugustenfieB {Uff. com. in Thrae.) 
Or VIII 20 = 52 ; auxilia Aug. 
contra Bononiam in Darbarico 
in castello Onagrino {Pann. II) 
Oc XXXII 41 ; lanciarii Aug. 
{leg. eom. in Illyr.) Or IX 14 
= 36. 

Aureliani u. Mauri. 

Aureomontanum , auKilium Aur., 
Tricornio {Moes. I) Or XLI 28. 

Auxiliarii sagittarii [pseudocom. 
praes.) Or VJ 69; Fortenses 
aux. [pseudocom. in Or.) Or VII 
15 = 51 ; Tlmacenses aux. 
{pseudocom. in Illyr.) Or IX 40. 

Balistarii [pseudocom. in GaU.) Oc 
VII 97; milites balistarii, Bo- 
dobrica [Mogont.) Oc XLI 23 ; 
bal. seniores {leg. com. in Or.) 
Or VII 8 = 43 ; iuniores (%. 
com. in Thrac.) Or Vm 15 = 
47 ; bal. Dafnenses {id.) Or VIH 
14=46; bal. Theodosiaci (p9CM- 
docom. in Or.) Or VII 21 = 57 ; 
bal. Theodosiani iuniores {pseu- 
docom. in Illyr.) Or IX 47. 

Barcarii u. p. 315. 

Bataui seniores [aux. pal. inltal.) 
Oc V *19 = *163 = VII 14; 
[aux. paL praes.) Or V 8 = 49 ; 
Bataui iuniores {aux. paL in 
GalL) Oc V *38 = 58 = 186 = 
VU 72 ; c/". Latauienses. 

Bingenses. milites Bing., Bingio 
{Mogont.) Oc XLI 22. 

Brachiati seniores [aux. paL in 
ItaL) Oc V /15 = 159 = Vll 
10; brach. iuniores [aux. paL 
in GalL) Oc *V 196 = VII 66 : 
{aiix. paL pi'aes.) OrY 9 = 50. 

Brisigaui seniores {aux. pcU. in 

NoTrm DlOHITATUM. Hisp.) Oc V 52 = 201 = VII 

128; Bris. iuniores {aux, pal. 

in Italia) Oc V 53 = 202 = 

VII 25. 
Britannica , legio II Brit. siue se- 

cundani {leg. cotn. in GaU.) Oc 

V 92 = 241 = Secundani Bri- 

tones Vn 84. 
Britanniciani u. exculcatores , in- 

uicti, uictores. 
Britones {aux. paL in GalL) Oc 

VII 73; Brit. seniores {leg.paL 

in Illyr ) Or IX 2 = 22. 
Bructeri {aux. paL in GaU.) Oc V 

39 = 187 = VII 69. 
Bucinobantes {aux. paL praes.) 

Or VI 17 = 58. 
Bugaracenses {pseud, in lUyr.) 

Or IX 42. 

Calcarienses , milites Calc. Sirmi 
{Pann, II) Oc XXXII 49. 

Carronenses, milites Carr. Blabia 
[Armor.) Oc XXXVII 15 ; c/. 
Garronenses. 

Catarienses [pseud. in lUyr.) Oc 
Vn 62. ♦ 

Celtae seniores {aux. paL in Ital.) 
Oc V*17 = 161 = Vni2; iu- 
niores {aux. paL in Afr.) Oc V 
56 = 205= VII 141. 

Cetrati u. Mauri. 

Cimbriani ( leg. pal. ) Oc V 1 2 = 
155 = {leg. com. %n Afr.) Oc 
Vn 145 ; milites Cimbr. Cim- 
brianis {Moes. II) Or XL 27. 

Claustrini, auxilium Claustrino- 
rum, Transluco {Dac. rip.) Or 
XLIl 27. 

Comaginenses u. lanciarii. 

Constantes u. mattiarii. 

Constantia {pseudocom. in GaU.) 
Oc V 1 14 = prima Flauia Gal- 
licana Const. Oc V 264 = prima 
Flauia Gallicana Oc VU 90; 
prima Flauia Const. {leg. com. 
tn Or.) Or VII 9 = 44 ; secun- 
da Flauia Const. Thebaeorum 
{id.) Or VII 10 = 45; Cusas 
{Theb.) Or XXXI 32. 

Constantiaci, Constantiani [aux, 
paL praes.) Or V 11 = 52; 
{pseud. in Ting.) Oc V 121 = 
271 = *VII 138; (leg. com. in 
Afr.) VII 150 = V 103 = Fla- 

21 322 NUMBRI RELIQUI : II PBDITES. uia uictrix Constantiana V 252 ; 
milites primi Const Nouioduno 
[Scyth.) Or XXXIX 25; milites 
secundi Const. Trosmis {ibd.) 
Or XXXIX 23 ; milites *tertii 
Const., Trimammio [Moes, II) 
Or XL 20; milites quarti Const. , 
Durostoro [tbd. ) Or XL 26 ; mi- 
lites quinti Const. , Salsouia 
[Scyth.) Or XXXIX 26. 

Constantini seniores {feg. com. in 
Thrac.) Or VIII 10 = 42; 
Const. Dafnenses (i<^.) Or VIII 
13 = 45. 

Constantiniani [aux. pal. praes.) 
Or VI 11 = 52 ; [teg. com. in 
Afr.) Oc V 104 = Vll 149 = 
secunda Flauia Constantiniana 
Oc V 253. 

Cornacenses [pseud. in GalL) Oc 

V 122 = 272 = Vn 102. 
Cornuti [aux. pal. praes.) Or VI 

9 = 50; com. seniores [aux. 
pal. in Ital.) Oc V *14 = 158 
= VII 9; iuniores [id.) Oc V 
*24 = 169 = VII 18. 
Cortoriadenses [leg. com. in Oall.) 
Oc V 96 = 245 = VII 88. 

Crispitiense, auxilium Crisp., Cris- 
pitia [Dac. rip,) Or XLII 25. 

Cuppense, auxilium Cupp., Cup- 
pis [Moes. I) Or XLi 25. 

Cursarienses iuniores [pseudocom. 
in Gall) X)c VII 104; cf. Ursa- 
rienses. 

Daci [leg. pal. praes.) Or VI 3 
= 43. 

Dacisci, milites Dac, Mediolana 
[Moes. II) OrXL21; auxilium 
primorumDaciscorum, Drobeta 
[Dac. rip.) OrXLII24j auxi- 
lium secundorum Daciscorum, 
Burgo Zono [ibd.) Or XLII 28. 

Dafnenses w. balistarii, Constan- 

tini. 
Dalmatae, milites Dalm., Abrin- 

catis [Armor.) Oc XXXVII 22. 

Defensores [aux. pal. praes.) Or 

V 16 = 57 ; numerus defenso* 
rum, Braboniaco [Brit.) Oe XL 
27 ; milites defensores, Conflu- 
entibus [Magunt.) Oc XLI 24 ; 
def. seniores [pseudocom. in Gall.) Oc V 117 = 267 =Vn 

93; iuniores [id.) Oc VII 98; 

armigeri def. seiriores [leg. com. 

in Gall.) Oc V *78 = 227 = 

Vn 80. 
Dianenses [leg. com. in lUyr.) Or 

IX 11 = 33. 
Dictenses u. Neruii. 
Directores, numerus directorum, 

Uerteris [Brit.) Oc XL 26. 
Diuitenses seniores [leg. pal. in 

Ital.) Oc V *4 = 147 = Vn 5 ; 

Diuit. Gallicani [Ug. cotn. in 

Thrac.) Or VIII 11 = 43. 

Domestici pedites Or I 16; XV 
1; 4; 7; Oc I 14; XHI 1; 
4; 7. 

Dominici u. sagittani. 

Exculcatores seniores [aux. pal. 
in Ital.) Oc V 173 = VII 20; 
iuniores [aux. pal. in Hisp.. 
Oc V 175 = Vn 122; exc. iu- 
niores Britaniuciani [aux. pal. 
Oc V *59 = 207. 

Exploratores [pseudocom. tn GalL 
Oc VII 110; numeruB explora- 
torum, Portum Adumi {Brit.) 
Oc XXVIII 21 ; Laualre8(^r*r.; 
Oc XL 25 ; milites exploratores 
[Moes. I) OrXLI34; 35; 37; 
[Dac. rip.) Or XLH 29. 

Falchouarii [aux. paL praes.) Or 
VI 18 = 59. 

Felices seniores [aux.pal. inHisp.^ 
Oc V31 = 179 = Vn 124; iu- 
niores [aux. paL in ItaL) Oc V 
32 = 180 = VII 23 ; fel. iuni- 
ores Gallicani [aux, pal.) Oc V 
♦69 = 217; cf. Arcadiani, Ho- 
noriani, Isauri, Placidi, Theo- 
dosiani, Ualentinianenses , Ua- 
lentis. 

Flauia, milites primae Flauiae, 
Constantia(^rmor.) OcXXXVII 
20; milites secundae Flauiae, 
Uangiones [Magunt.) Oc XLl 
20; prima Flauia gemina [leg. 
com. in Thrac.) Or VIII 8 = 
40 ; secunda Flauia gemina [id. 
Or VIII 9 = 41; prima Flauia 
Martis [leg. pseud. in GalL) Oc 
V *119 = *269 = prima Flauia NUMBRI BELIQUI : II FEDITBS. 323 Oe VII 95; prima Flau. Pacis 
[Ug, com. in Afr.) Oe V 100 = 
249 = pnmani Oo VII 146 ; se- 
cunda ¥[. Uirtutis {id.) Oc V 
101 = 250 = gecundani Oe VII 
147; tertia Flauia Salutis (id.) 
Oc V 102 = 251 = tertiani Oc 
VII 148; cf. Constantia, Con- 
stantiaci, Constantiniani, Theo- 
dosiana; p. :)10 leg. IV; XVL 

Fortenses [leff. pal. praes.) Or V 
5 = 45; {leg. oom. in Hisp.) Oc 
V 76 = 225 = VII 130; (%. 
com, in Afr.) Oc V 106 = 2d5 
= VII 152; milites Fort. in 
castris Leptitanis [TripoL) Oc 
XXXI 29; auxilia Fortensia, 
Cirpe ( Ualer.) Oe XXXIII 49 ; 
numerus Fortensium, Othonae 
'Brit.) Oc XXVIII 13 ; Forten- 
ses auxiliarii {paeud. in Or.) Or 
VII 15 = 61. 

Fundltores Ipseud. in Or.) Or VII 
16 = 52. 

Galli uictores {aux. pal. in Ital.) 
Oc V 66 = 214 = VII 27. 

Oallicani ti. Atecotti, Constantia, 
Diuitenses, felices» Honoriani, 
louii» lanciarii. Mattiaci, Mat- 
tiarii, sagittarii, Salii, Solenses. 

Garronenses {paeud, in GalL) Oc 
VII 99. 

Gemina, prima Flauia gem. [leg, 
corn. in Thrac.) Or VIII 8 = 
40; secunda Flauia gem. iid) 
Or VIII 9 = 41 ; cf. p. 310 
leg. VII; X; XIII; XIV. 

Geminiacenses {leg. coni. in Gall.) 
Oc V 97 = 246 = VII 87. 

Qens per Baetias deputata, Terio- 
lis Oc XXXV 31 ; gens Marco- 
mannorum (Panw.J) Oc XXXIV 
24. 

Germaniciani seniores {leg. com. 
in lUyr.) Or IX 12 *» 34; iu- 
niores {leg. com, in Ital.i Oc V 
87 = 236 = Germaniciani Oc 
VII 33. 

Grannonenses , milites Grann. 
Grannono (Armm.) Oc XXXVII 
23, 

Grati [aux, paL in ItaL) Oc V 30 
= 178 = VII 21. Gratianensea {leg. com. in Thrac.) 
Or VIII 22; auxilium Gratia- 
nense, Gratiana {Moee. I) Or 
XLI 26; milites primi Grat., 
Gratiana {Scyth.) Or XXXIX 
27 ; Grat. seniores {aux. paL in 
GaU.) Oc V 33 =;:: 181 = Gra- 
tianenses Oc VII 68; iuniores 
{aux. pal in Ital*) Oc V 41 = 
189 = VII 37. 

Herculensia, auxiliaHerc, adHer- 
culem [Pann. II) Oc XXXII 
39; [Ualer.) Oc XXXIII 46. 

Herculiani seniores [leg. paL in 
ItaL) Oc V 3 = 146 = VII 4; 
iuniores {leg. paL praea.) Or V 
4 = 44. 

Heruli seniores {aux.paL in ItaL) 
OcV 18 = 162 = VII 13. 

Hiberi {aux. paL praes.) Or V 19 
= 60. 

Honoriani, felices Hon. seniores 
{aux. paL in Or.) Or VH 3 = 
37 ; felices Hon. iuniores {aux. 
paL praes.) Or V 21 = 62 ; 
Hon. felices Gallicani lleg. cwn. 
in GaU.) Oc V 98 = 247 = VII 
89; c/. Ascarii, Atecotti, lan- 
ciarii, Marcomanni, Mattiarii, 
Mauri, uictores. 

Illyrici, legio prima Illyricorum, 
Palmyra (PAocn.) Or XXXII 30. 

Insidiatores {pseudocom. in GaU.) 
Oc VII 107 ; auxilia insidiato- 
rum , Cardabiaca ( Ualer.) Oc 
XXXm 50. 

Inuicti seniores [aux.paL in Hisp.) 
Oc V 34 = 182 = VII 125 ; iu- 
niores {aux. paL in lUyrico) Or 
IX 7 = 28; iuniores Britanni- 
ciani {aux. pal. in Hisp.) Oc V 
*57 = 206 = *VII 127. 

louiani seniores (leg. paL in ItaL) 
Oc V *2 = 145 = Vn 3 ; iuni- 
ores {leg. paL praes.) Or V 3 

louii seniores (aux. paL in ItaL) 
Oc V 23= 168 = Vni6; iu- 
niores (attx. paL in lUyr.) Oc 
V 36 = 184 = VII 42 ; luniores 
Gallicani {aux. paL in GalL) 
Oc V 64 = 212 = VII 76. 

Isaura, legio secunda Is. {Isaur.) 

21* 324 NUMERI KELIQUI : II PEDITES. Or XXIX 7 ; legio tertia Is. 
{ihd.) Or XXIX 8; prima Is. 
sagittaria [pseudocom. in Or.) 
Or yil 20 = 56 ; felices Theo- 
dosiani Isauri [aux. pal. praes. ) 
Or V 25 = 66. 

Italica, prima It. {pseudocom. in 
Or.) Or yil 17 = 53; secun- 
dani Italiciani {leg. com. in Afr*) 
Oc V 86 == 23^ = VII 144; 
quarta Italica {pseudocom. in 
Or,) Or VII 1 8 = 54 ; milites iu- 
niores Italici, Rauennae {Flam.) 
Oc XLII 6. 

lulia u. Alexandria, Alpina. 

luniores u. Italica. 

Lanciarii seniores {leg,pal,prae8,) 
O/ V 2 :*= 42 ; iuniores {id.) Or 
VI 7 = 47 ; {leg. com. in Illyr.) 
Or IX ]6 = 3S; Aueustenses 
{leg. com. in Illyr.) Or IX 14 
= 36; Comaginensds [pseudocom. 
in III.) Oc y 110 = 260 = VII 
59; Honoriani Gallicani {leg. 
com. in GalL) Oc V 90 = 239 
= VII 81 ; Lauriacenses {pseu- 
docom, in Illyr.) Oc\ 109 = 
259 = VII 58; Sabarienses {leg. 
pal.) Oc V 9 = J 52 = {leg- com. 
in Gall.) Oc VII 82; Stobenses 
[leg. com. in Th7'ac.) Or VIII 
12 = 44. 

Latauienses, milites Lat. Olitione 
{Se^uan,) Oc XXXVI 5. 

Latini {aux. pal. in Illyr.) Oc V 
46 = 194 = VII 46. 

Lauriacenses u. lanciarii. 

Lecti u. sagittarii. 

Leones seniores {aux.pal, in GaU,) 
Oc V26 = 171 = Vn 65; iu- 
niores {aux. pal. in Ital.) Oc V 
27 = 172= VII 19. 

Longouicani, numerus Longoui- 
canorum, Longouicio {Brit.) Oc 
XL 30. 

Marcomanni {aux. pal, in Ital.) 

Oc VII 38; Honoriani Marc. 

seniores {id.) Oc V 49 = 198; 

iuniores [id.) Oc V 50 = 199; 

gens Marcomannorum {Pann. I) 

Oc XXXIV 24. 
Margeiise, auxilium M. Margo 

{Moes. I) Or XLI 24. Mariensium, auxilium Mar. Oesco 
[Dac. rip.) Or XLII 26. 

Martenses {jpseudocom, in GaiL, 
Oc V 1 15 = 265 = Vn 91 ; mi- 
lites Mart. Aleto {Artnor,) Oc 
XXXVn 19; Alta Ripa [Ma- 
gunt.) Oc XLI 19; auxiliiim 
Martensium, Oesco (Dac. rip.) 
Or XLII 26; Mart. seniores 
{leg, com. in Or. ) Or VII 5 = 40. 

Martia, legio quartaMart.Betthoro 
{Arah.) Or XXXVII 24. 

Martii [leg. com. in Illyr.) Or IX 
10 = 32. 

Martis u. Fiauia. 

Mattiaci seniores [aux.pal. praes.) 
Or V 12 = 53; {aux. pal. in 
Ital.) Oc V 164 = VU 15; lu- 
niores {aux. paL praes.) Or \l 
12 = 53; [aux. paL in Gall.) 
Oc V ^20 = 165 = VII 64; iu- 
niores Gallicani {id.) Oc V 61 
= 209 = VII 77 ; Matt. Hono- 
riani Gallicani {aux. pal. in 11- 
lyr.) Oc *VII 52 = Honoriani 
Gallicani Oc V 72 = 220. 

Mattiarii seniores {leg.pal.praea.) 
Or VI 2 = 42 ; iuniores [ieg. 
pal. praes.) Or V 7 = 47 ; {leg. 
com. in ItaL) Oc V 83 = 232 
= VII 30 ; Matt. constantes [leg. 
com. in Illyr.) Or IX 9 = 3J ; 
Matt. Honoriani Gallicani [aux' 
paL in Illyr.) Oc VII 52 = Ho. 
noriani Gallicani Oc V 72 = 220. 

Mauri, numerus Maurorum Aure- 
lianorum, Aballaua [Brit.] Oc 
XL 47 ; Mauri cetrati [leg. eom. 
in lUyr,) Oc V 84 = 233 = \U 
56; Mauri Honoriani seniores 
{aux. paL in lUyr.) Oc\ h\^ 
203 = VII 51 ; iuniores [aux. 
paL in Ital,) Oc V 55 = 2u4 = 
VII 26; Mauri Honoriani Oal- 
licani [aux. jtaL in lUyr,) Oe 
*VII 52 = Honor. Gallicani Oc 

V 72 = 220 ; Mauri Osismiaci 
[pseudocom. in GaU.) Oc V IIS 
= 168 = VII 94 ; milites Mauri 
Osismiaci, Osismis (Antior., Oc 
XXXVIl 17; Mrturi tonantcs 
seniores [aux. paL in Ting.) Oc 

V 73 = 221 = VII 136; iunio- 
res [id,) Oc V 74 = 222 = VD 
137. KUMBRI RELIQUI : II FEDITES. 325 Menapii {leg, eom. in Thrac) Or 
\%II 3 = 35 ; milites Menapii, 
Tabernis (Moffont.) Oc XLI 1 6 ; 
Men. seniores [leff, cotn. in (toII.) 
Oc V 75 = 224 ■= VII 83. 

Merensea [pseudocom. in lUyr.) 
Or IX 45. 

Miliarenses, milites Mil. Syene 
[Theh.) Or XXXI 35; auxi- 
lium Miliarensium , Transalba 
iDac.rip.) Or XLII 23. 

Mineruii [leq. cmn. in lUyr.) Or 
IX 15 «37. 

Moesiaci, milites Moes. Teglicio 
[Moes. II) Or XL 25; Moes. 
seniores {leg. pal. in Ital.) Oc 
V 7 = 150 == Vn 8; milites 
primi Moes. Candidiana {Moes. 
II) Or XL 24. 

Munifices, mil. munif. in castris 
Madensibus {Tripol.) OcXXXI 
30. 

Muscularii u. p, 316. 

Musmagenses [pseud. in GaU.) Oc 
VII 105. Nauclarii.milites naucl., Flauiana 
[Scyth.) Or XXXIX 20; milites 
tertii naucl., Appiaria {Moes, II) 
Or XL 22 ; mihtes naucl. Alti- 
nenses, Altino {Moes. II) Or 
XL28. 

Neruii {leg. pal. praes.) Or V 6 
=a 46; milites Neruii, Portu 
Ep&tlaci{Bela. II) Oc XXXVIII 
9 ; numerus Neruiorum Dicten- 
sium, Dicti {Brit.) OcXL23; 
cf. sagittarii. 

Nouenses, milites Nou. , Transma- 
riscae {Moes II) Or XL 23; 
auxiliares Nou . , ad Nouas ( Moes. 

I) Or XLI 23 ; auxilia Nouen- 
sia, Arsaciana siueNouas {Pann. 

II) Oc XXXII 40. Octauani {leg. pal.) Oc \ 10 = 
153 = {leg. com. in Ital.) Oc 
VII 28: 

Orientales u. sagittarii. 

Osismiaci u. Mauri. 

Pacatianenses {leg. com. in lUyr.) 
Oc V 81 =f 230 = VII 55. 

Pacenses, milites Pac. , Saletione 
{Mogont) Oc XLI 15; numerus Pacensium, Magis (Brit.) Oe 

XL 29. 
Pacis u. Flauia. 
Pannoniciani seniores (leg. paL in 

Ital.) Oc V 6 = 149 = VII 7 ; 

iuniores {leg. com. in Thrac.) Or 

VIII 16 = 48. 

Parthica u. p. 309 leg. I; II; 

III; IV; VL 
Petuerienses u. superuenientes. 
Petulantes seniores {aux. pal. in 

Ital.) Oc V 16 = 160 = VII 1 1 ; 

iuniores (aux. pal. in lUyr.) Or 

IX 5 = 26. 

Placidi Uaientinianici felices 

{pseud. in Ital.) Oc VII 36. 
Pontaenenses [pseud. in Ital. ) 

Oc V *113 = *263 = *VII 39. 
Pontica, legioprimaPont., Trape- 

zunta [Fttnt.) Or XXXVIII 16. 
Praesidienses [leg. com. in GaU.) 

Oc y *94 ^ *243 = VII 86; 

auxilia Praesidiensia in castris 

HercuUs {Pann. II) Oc XXXII 

42. . 
Praeuentores, milites praeu. Au- 

samo {Moes. II) Or XL 19. 
Primani {leg. pah praes.) Or VI 
. 5 = 45 ; iuniores [leg. com. in 

Brit.) Oc VII 155 ; c/. Flauia. 
Propugnatores seniores [kg. com. 

in Bisp.) Oc Y 71 := 226 = 

VII 131; iuniores {leg. com. in 

lUyr.) Oc V 91 = 240 = VII 

57 ; cf. armigeri. 

Quartodecimani [leg. com. in 
Thrac.) Or VIII 7 = 39. 

Raeti {atix. pal. in lUyr.) Oc V 

43 = 191 = VII 44. ' 
Raetobarii (aux.pal. praes.) OrY 

17 = 58. 
Regii {aux. pal. praes.) Or VI 8 

= 49; {leg. com. in Ital.) Oc 

V 80 = 229 = VII 32. 
Reginenses, auxiliares Reg., con- 

tra Reginam (Moes. I) Or XLI 

21. 
Romanenses {pseud. in GaU.) 

OcV 124 = 274 = VII 106. 

Sabini {aux. pai. in Ital.) Oc V 

47 = 195 = VII 22. 
Sagittarii, auxiliarii sag. ipseu- 

docom. praes.) Or VI 69; sag. 326 NUMERI RELIQUI '. II PEDITES. dominici iatix. pal. praes.) Or 
VI 15 s= 56 ; seniores Gallicani 
{id.) Or Y 13 ss 54; iuniores 
Gallicani [id.) Or V 14 « 55; 
primfi Isaura sagittaria [pseu- 
docom. in Or.) Or VII 20 « 56 ; 
sag. lecti [attx pal. in Hlyr.) Or 
IX 6 =3 27 ; sag. Neruii [atix. 
pal. in ffisp.) Oc V 25 = 170 
« yn 121 ; sag. Neruii Galli- 
cani [atkc. pal. in GaU.) Oc V 
63 =« 211 = VII 75; sag. seni- 
ores Oiientales [atus.pal.praes.) 
Or VI 13 = 54 ; iuniores Orien- 
tales [id.) Or VI 14 = 55 ; sag. 
Tungri [aux.ped. in Illyr.) Oc. 

V 174 = VII 41 ; tertii sagitt. 
Ualentis [attx. pai. praes.) Or. 

V 15 = 56 ; sag. uenatores [aux. 
pal in Illyr.) Oc V 45 = 193 
= VII 45. 

Salii [aux. pal. praes.) Or V 10 
= 51; [aux. pah in Oall.) Oc. 

V 29 = 177 = Salii seniores Oc 
VII 67 ; Salii iuniores Gallicani 
[aux.pal. in Hisp.) Oc VII 1 92 = 
Salii Gallicani Oc V 62 = 210. 

Salutis u. Flauia. 

Scampenses [pseud, in Illyr.) Or 

IX 48. 
Scupenses [pseud. in Illyr.) Or 

IX 43. 
Scythae [leg. pal. praes.) Or VI 

4 = 44. 
Scythici , miiites Scyth. , Carso ; 

Dinigothia [Scyth.) Or XXXIX 

22; 24 
Secundani [ley. eom. in Illyr.) Or 

IX 13 = 35 ; sec. Italiciani [leg. 

com. in Afr.) Oc V 86 = 235 = 

VII 144 ; cf. Britannica, Flauia. 
Seguntienses [aux. pal. in lUyr.) 

Oc V 65 = 213 = VII 49. 
Septimani [pseudocom. in Gall.) 

Oc V 123 = 273 = sept. iunio- 

res VII 1 03 ; seniores [leg, cotn. 

in Hisp.) Oc V 79 = 228 = VII 

132; luniores [ley. com.) Oc\ 

93 = 242= [in Ital.) Oc VII 31 

= [in Tingit.) Oc VII 139. 
Sequani [aux pal. in lUyr.) Oc V 

44 = 192 = Vn 43. 
Solenses, numerusSolensium, Ma- 

glone [Bnt.) Oc XL 28 ; Sol. 

seniores [leg. com. in Thrtic.) Or Vni 2 = 34 ; Sol. Gallicani 
(id.) Or Vm 18 = 50. ' 

Stobenses u, lanciarii. 

Superuenientes., numerus super- 
uenientium Fetueriensium, Der- 
uentione [Brit.) Oc XL 31. 

Superuentores, milites sup., Axiu- 

goU [Scyth.) Or XXXIX 21 ; 
lannatias (-4rmor.) Oc XXX VII 
18; sup. iuniores [pseudocom. 
in GaU.) Oc V 120 = 270 = 
Vn96. 

Taliatense, auxilium Tal. Taliata 

[Moes. I) Or XLI 27. 
Taurunenses [pseud.) Oc V 111 

= 161. 
Tertiodecimani [leg.com, in Thrac. 

Or Vni 6 = 38. 
Teruingi [aux, pal. praes.) Or VI 

20 = 61. 

Thebaei [leg. pal) Oc V 11 = 154 
= [leg. com. in IM.) Oe Vll 
29; c/. Constantia, Ualentis. 

Theodosiani, primi Theod. [aux. 
pal.praes.) Or V 23 = 64; se- 
cun^ Theod. [id.) Or VI 23 = 
64 = 66; [pseudoeom. in lUyr.) 
Or IX 46 ; tertii Theod. (cttr. 
pal. praes.) Or V 24 = 65; 
quarti Theod. [id.) Or VI 25 = 
67 ; balistarii Theod. ipseudocom. 
in Or.) Or VII 21 = 57 ; balista- 
rii Theod. iuniores (pseudocom. 
in lUyr.) Or IX 47; felices 
Theod, (aux. pal. praes.) Or VI 

21 = 62 ; felices Theod. Isauri 
iid.) Or y 25 = 66; felicea 
Theod. iuniores [pseudocom. w 
lUyr.) Or IX 41 j prima Flauin 
Theodosiana [leg. cmn. in Or. 
Or VII 12 = 47. 

Thraces (aux. pal. praes.) Or VI 

19 = 60. 
Timacenses auxiliarii [pseud. in 

lUyr,) Or IX 40. 
Transtigritani [pseud, in Or. Or 

VII 22 = 58. 
Tricomienses, auxiliarea Tric. Tri- 

comio [Moes. I) Or XLI 22. 

Truncesimani [pseud. inGaU.) Oc 

Vn 108. 
Tubantes (atw. pal. praes. ) Or Yl 

10 = 51 ; iaux. pal. in Hixjt. 

Oc V 28 « 176 « VII 123. NOTAHILIA IJARIA. 327 Tungrecani,niilite8 Tungr. , DubiiB 
{Brit) Oc XXVIII 14; Tungr 
seniores (ieg, pal. in ItaL) Oc 

V o = 148 =» VII 6. 

Tungri [aux. pal. %n lUyr.) Oc V 

71 = 219 = VII 50; cf. aagit- 

tarii. 
Tumacenses , numerus Turna- 

cenflium, Lemannis [Brit.) Oc 

XXVIII 15. 
Tzanni [teg. com. in Thrac.) Oc 

VIII 17 = 49. 

Ualentiniana , legio prima Ual. 
Copto [Theb.) Or XXXI 36; 
legio secunda Ual. Hermunthi 
tW.. Or XXXI 39. 

Ualentinianenses ( leg. com. in 
Thrac' Or VIII 21 = 53 ; [aujc. 
pal. in Illyr.) Oc VII 61 = [pseu- 
docom. in Oall.) Oc VII 71 = 
[aux. pal.) V 42 = Ualent. iu- 
niores Oc\ 190 ; felices Ualen- 
tinianenses [aux. pal. in lUyr.) 
Oc V HO = 208 = VII 47. * 

Ualentinianici u. Placidi. 

Ualentis, secunda felix Ual. The- 
baeorum [leg. com. in Or.) Or 
VII 11 = 46 ; cf. sagittarii. 

Uenatores u. sagittarii. 

Ueneti u. Mauri. 

Uesontes [leg. com. in Hisp.^ Oc 

V 82 = 231 = VII 133. 
Uictores [aux. pal. praes.) Or V 22 = 63 ; seniores [attx. pal. in 
Ital.) Oc VII 17; iuniores [aux, 
pal. in Hisp.) Oc V 37 = 185 
= VII 126; uict. iuniores Bri- 
tanniciani [aux. pal. in Brit.) 
Oc VII 154; Honoriani uict. 
iuniores {aux. pal. in lUyr.) Oc 

V 67 = 215 = Honoriani uicto- 
res Oc VII 48. 

Uigiles, numerusuigilum, Concan- 
gios (Brit.) Oc aL 24 ; auxilia 
uigilum, contra Acinco in bar- 
barico (Ualer.)^ Oc XXXIII 48. 

Uincentienses, milites Uinc, Lae- 
derata [Moes. I) Or XLI 36. 

Uindices [aux. pal. praes.) OrYl 
16 = 57 ; milites uind. , Neme- 
tis (Mogont.) Oc XLI 18. 

Uirtutis u. Flauia. 

Uisi [aux. pal. praes.) Or V 20 = 
61. 

Ulpianenses [pseud. in lUyr.) Or 
IX 44. 

Undecimani [lea. pal. praes.) Or 

VI 6 =46; [Jeg. com. in Hisp.) 
OcV 85 = 234 = VII 134. 

Ursarienses [leg. com. in GaU.) 
Oc V 95 = 244 = VII 85 ; mi- 
lites Urs. , Guntiae [Raet.) Oc 
XXXV 20; Rotomago [Armor.) 
Oc XXXVII 21 ; auxilia Ursa- 
riensia, Pone Nauata nunc ad 
Statuas [Ualer.) Oc XXXIII 
47. NOTABILIA UARIA. Acta u. p. 301 ab actis. 

Administrationes Or XVHI 4 = 
Oc XVI 5; Oc IV 2. 

Admissiones Or XI 17; Oc IX 
14. 

Adnotatio clementiae principalis 
Or XLIII 13 = XLIV 14 =0c 
XLin 13 = XLIV 14 = XLV 
14 ; adnotationes dictare Or 
XIX 7r=0c XVII 11. 

Adorare Or XXXIX 37 = XL 38 
XLI 41 =XLn 45 ; clementiam 
principalem Or XXI 6 = XXII 
34 = XX1II 16 = XXIV 21 = 
XXV 27 = XXVIII 48. Alueum Tiberis Oc IV 6. 
Amnicae naues Or XL 36. 
Amphitheatrum C III 12. 
Angiportus II 14; III 13. 
Annona Oc H 41; IV 3; XVIII 

insign. ; cf. annonaria regio p. 

279. 
Annus [militiae tempus) Oc VII 

112; 114; XXV 38; 41; XXVI 

22; 23; XXIX 7; 8; XXX 21 ; 

23; XXXI 33 — 35; XXXV 36; 

38 ; XXXVII 31 - 33 ; XL 58 

— 60; XLI 27; cf. biennium. 
Ansati codices OrXIX; Oc XVII 

insign. 328 NOTABILIA UARIA. Apostoli C Xn 7. 

Aquae Oc IV 6. 

Arcuaria fabrica Oe IX 28. 

Argentaria u. barbaricaria. 

Argentum Or XIII 29 ; Oc XI 95. 

Armamentaria fabrica Or XI 23. 

Armorum fabrica Or XI 20; 21 ; 
27; 30; 32; 34; Oc IX 18; 
22; 25; 31. 

Augusteum C V 7 ; XYl 52. 

Aurum Or III 26i; Oc XI 6 ; Or 
XIII 26 = Oc XI 92 ; Or XUI 
27 =0c XI 93. 

AuxiUa Or XLI 20-28; XLII 
22—28; Oc XXXII 39 — 43; 
XXXIII 46 — 50; cf. milites, 
numeri ; aux. palatina Or V 48 ; 
VI 48; *Vn 35; IX 23; Oc 
V 1 57 ; auxiliarii sagittarii [pseu- 
docom) Or VI 69; Fortenses 
auxiliarii (td.) Or VII 51. Balistaria fabrica Oc IX 33; 38. 

Balneae priuatae C II 17; III 16 
IV 17; V 19: VI 23; VII 15 
VIII 21; IX 14; X 13; XI 18 
XII 16; XIII 17; XIV 16; XV 
23 ; XVI 39 ; cf. Thermae. 

Baphia Or XIII 17 ; Oc XI 64 

— 73. 
Barbari U XIII 1 ; XV 7 ; cf 

p. 281 Barbaricum. 
Barbaricaria Or XI 45; branba- 

ricaria siue argentaria Oc XI 

74—77. 
Barcarii u. p. 315. 
Basilica C V 8 ; XVI 26 ; Theo- 

dosiana C IX 9. 
Bastaga Or XIII 19; 33; Oc XI 

78 — 85; 99; priuata Or XIV 

5 ; rei priuatae Oc XII 28 ; 29. 

Beneficia Or XIV 10= Oc XII 

32. 
Biennium [militiae tempu&) Or 

XXI 6= XXV 27; c/. annus. 
Bos aereus C XII 10. 
Burgus u. p. 282. Canones Or XIII 23 = Or XI 89; 

Or XIV 1 1 = Oc XII 33. 
Capitolium (? IX 10; XVI 53. 

Cardinale ; ofticium card. habetur 
Or VI 70= VII 59; cf depu- 
tare. Carruca Or III ; Oc II ; IV in- 

sign. 
Castrum, Castellum UXV 1\ G 

16; 7; 1X6—9; XIV 11; XV 

9; cf p. 283. 
Census Oc IV 8; cf 31, 
Cereae Or III; Oc II insign. 
Chartae officii Or XIV 14= Oc 

XII 37 ; c/^. p. 302 chartularius. 
Circus I V 3 ; XVI 33 ; maxi- 

mus >C LV 7. 
Cisterna C XVI 34; Arcadiaca 

C XII 11; Modestiaca C XII 

12; Theodosiana C VI 8. 
Ciuilis dignitas Or I 1 = Oc II; 

Or XYill 4=0c XVI 5. 
Ciuitas Or XIX 9= Oc XVH 12; 

Oc XLII 7; 9; CIV4; XI 2; 

XIII 2; XV 5; 10; XVI 16; 
U XV 1 ; 7 ; G^ passim, 

Clarissimus uir Or XUII 3; 

XLIV4 ; Oc XLm 3 ; XLIV 4. 
Classes u. p. 315. 
Clementia principalis u. adnota- 

tio, adorare. 
Clibanaria fabrica Or XI 22; 26; 

28; Oc IX 33. 
Cloacae Oc IV 6. 
Codicilli dignitatum in omnibus 

insignium tabttlis depicti sunt. 
Cognitiones Or XIX 1 1 = Oc XVII 

13. 
Cohors quinta legionis Or XXXIX 

30; 31; 33; 34; ^35; XL 31; 

32; 34; 35; OcXXXn44; 45; 

XXXm 51 ; *52; XXXIV *26; 

40; cf.p. 313 etp. 302 cohor- 

talini. 
Collegium u. p. 302 collegiati. 
Colossus C XVl 50. 
Columna purpurea Constantini C 

VII 7; VIII 5; XVI 48; col. 

gradibusperuiaCVIII13; Xm 

1 1 ; XVI 49 ; Theodosii C VIII 

13. 
Comitatensis u. legio, uexillatio. 

Commercia u. p. 302 comes com- 

merciorum. 
Constitutus in loco aliquu Or 

XXXIV 37 ; XXXV 34 ; 

XXXVIII 25; nuner const. Or 

XXVin 20; 21 ; XXXVIII 26 
Consularitas Or I 7S. 
Consultationes Or XIX \\=0r 

XVII 12. N^OTABILIA UARIA. 329 Corpus Oc XXXIII 67 = XXXIV 
48 = XXXVmn;CI18;n25. 

Cubiculum sacrum u. p. 307 prae- 
positufl 8. c. et primicerius s. c. 

Cuneus Oc XL 54 ; cuneus equi- 
tum Or VII 34; Oc VI 85; 
Or XXXI 23 ; 24 ; XXXIX 1 2 
— 18; XL 11 — 17; XLI 12 — 
19; XLH 13-21; Oc XXXII 
22 — 27; XXXni 24 — 28; 
XXXIV 14; 15. 
' Cura, flub cura pro sub dispo- 
sitione positum Oc XVI 4 ; cu- 
rae ciuitatis Oc XLII 7 ; 9 ; cf. 
p. 303. 

Cursus publicus Or XI 50 = Oc 

IX 44; cf. euectio. 

Deputare; officium in numeris 
militat et in officio deputatur 
Or V 67 = VIII 54 = IX 49; 
cf. cardinale; deputati scholae 
agentum in rebus Or XI 11 = 
Oc IX 9; deputati domestico- 
rum Or XV 8=0c XHI 7; 
naues amnicae et milites ibi- 
dem deputati Or XL 36 ; legio 
deputataripaeprimae OcXXXY 
18; legio transuectioni specie- 
rum deputata /. /. 21 ; 22 ; gens 
per Kaetias deputata l. l. 31. 

Dictare leges Or XII 4 = Oc 

X 4; adnotationeg Or XIX 7 
= Oc XVII 1 1 ; epistulas Or 
XIX 13. 

Dignitates; notitia dignitatum Or 

I 1 = Oc I 1 ; not. dign. et ad- 
ministrationum Or XVIII 4 = 
Oc XVI 5; dignitates officii 
Or V 68 = VI 71= VII 60 = 
VIII 55 = IX 50 ; dignitates ho- 
norariae : protector Or XXXIX 
37 = XL 38 = XLI 41=XLII 
45. 

Dioecesis Or II 1=111 -1=0« 

II 5 = 111 1 ; Or XIII 5; XXIV 
1 = 11 = 20; XXV 1 = 14; 
XXVI 1 = 9; U12- II 1; III 
1 etc. 

dispersi; laeti per diuersa dis- 
persi Belgicae primae Oc XLII 
37. 

Dispositio Or II 1 ; III 4; V 26; 
Yl 26 etc.; cf. cura; iuris- dictio; scrinium dispositionum 
Or XI 16; Oc IX 11. 

Diuisio prouinciae Or III 13; 
19* ?7 II 5. 

Domus CII i5; HI 14; IV 15; 
V 17; VI 21; VII 13; Vni 
19; IX 12; X 11; XI 16; XII 
14; Xm 15; XIV 14; XV 21; 
XVI 37 ; domus diuinae Or XIV 
3 ; domus diuina per Cappado- 
ciam Or X 2 ; fundi domus 
diuinae per Africam Oc XII 
16 ; domus diuinae Augustarum 
C XVI 23 ; domus Augustae 
Eudociae C XI 12; Placidiae 
Augustae C II 11; XI 11; 
Pufcheriae Augustae O IV 8 ; 
XU 9 ; domus nobilissimae C 

XVI 24; nob. Arcadiae CX 
7; XI 13; nob. Marinae II 
12. 

Ecclesia C XIV 9 ; XV 1 3 ; XVI 
22; Anastasia C VIII 11; an- 
tiqua C III 7 ; Caenopolis C 
X 5; Homonoea /. l. Irene C 
Vin 1 1 ; magna C III 6 ; sancti 
Pauli C VIII 1 2 ; eccles. siue 
martyrium sancti Acacii C XI 
9; sancti Menae C V 13. 

Emittere euectiones Or II 72; 
III 33; XI 53; XIX 7 ; Oc 

XVII 1 1 ; dignitatum codicil- 
lo8 Or XXVIII 23 = XXXI 42 
= XXXII 32 = XXXIII 29 
= XXXIV 31 = XXXV 26 = 
XXXVI 31 = XXXVII 24 = 
XXXVIII 20 = XL 44 ; epistu- 
las Or XIX 13. 

Epistulae Or XIX 13; u. p. 303 
cura epistularum , magister epi- 
stularum, scrinium epistularum. 

Equites magni C VIII 15. 

Euectiones Or II 72; numerus 
euectionum annualium indicatur: 
quotiens usus exegerit Or XIII 
35; XIV 15; quindecim Or V 
75; VI 78; *Vn 68; Vm 62; 
*IX 57 ; duodecim Or XXV 35 ; 
octo Or XXXVI 44; septem Or 
XXVIII 54 ; XXXVIII 46 ; sex 
OrXXIX 18 ; *XXX 6 ; quinque 
Or XXXI 75; XXXII 52; 
XXXIII 43 ; XXXIV 56 ; XXXV 330 NOTABILIA UAIUA. 42 ; XXXVII 52 ; XXXIX 43 ; 
XL50; *XLI 47; XLII 51; 
quattuor Or XXI 15; cf. XV 
9; 10; XX19;XXII43;XXIII 
24 ; XXIV 29 ; XXVI 25 ei 
emittere. 
Exire {militiam deponere) u. in- 
signia. 

Fabrica C I V 11; fabricae Or 
XI 2; 18-39; 44; Oc IX 2; 
16 — 39; 43. 

Formae Oc IV 5. 

Formula; ciuitates in formulam 
Belgicae primae redactae U 
XV7. 

Forum C XVI 27; Constantini 
C IV 13; VII 3; IX 7; Ho- 
norianum C XIV 1 1 ; suarium 
Oc IV 10; TheodoBiacum C 
VI 11; XIII 10; Theodosu C 
VIII 6; Ifi. 

Fundi domus diuinae per Afri- 
cam Oc XII 16; fundi patri- 
moniales Oc II 42. 

Gentes U XIV 1; barbarae U 
XIII 1 ; interpretes diuersarum 
gentium Or XI 52 = Oc IX 46 ; 
tribunus gentis Marcomanno- 
rum ^ Oc XXXIV 24 ; tribunus 
gentis per Kaetias deputatae 
Oc XXXV31 ; cf. ».317 gentiles. 

Gradus CII 20; 111 18; *IV 18 
V21; VI 26; VII 18; VIII 23 
1X16; X16; XI 21; XII 19 
XIII 19; XIV 19; XV 26 
XVI 42. 

Graecus sermo in rescriptis im- 
peratorum adhibitus OrXIX 13. 

Greges et stabula Or XIV 6. 

Gynaecea Or XIII 16; Oc XI 45 
— 60; XII 26; 27. 

Hastaria fabrica Or XI 24. 
Honorarii codicilli u. dignitates. 

Horrea C XVI 29; Alexandrina 
0X6; Constentiaca O VI 17 ; 
Galbana Oc IV 15; olearia C 
VI 13; Troadensia C \l 15; 
Ualentiaca C VI 16; horreum 
Theodosianum C X 9. 

IUustris uir Or II 1 ; 59; IH 1; 
4; 20; VI; 26; VI 1 ; 26; VII 1; 23; VIII 1 ; 23; IX 1; 
17; X 1; XI 1; 2; 40; XH 
1; 3; XIII 1; 4; 21; XIV 1 
2, 8; XV 5; Oc n 1; 5; 43 
III 1; 38;'IV1; 2; 18; VI 
125; VI 1; 41; VII 63; 111 
166; IX l; 3; 40; X 1; 3 

XI 1; 3; 87; Xn 1; 3; 30 

xm 5. 

Incendia C II 25. 
Insignia Or IH 1 ; V 1 ; VI 1 ; 
VII 1 ; Vni 1 ; IX 1 ; XI 1 ; 

XII 1 ; XIII 1 ; XIV 1 ; Oc n 
1 ; IV 1 ; VI; VI 1 ; IX 1 ; 
XI; XI 1 ; XII 1 ; princeps, 
qui adorata clementia princi- 
pslli cum insignibus exit Or 
XXI 6; XXII 34; XXIII 16; 
XXIV 21; XXV 27; XXVHI 
48. 

Internuntius regionis C II 23. 
Inuictus princeps O I 14; 
lussus Augusti Or XLIV 2 ; do- 

mini Or XLV 6; 8; 13; 14; 

22; 24; 30; Oc XLIV 2; do- 

minorum OrXLV 31 ; OcXVII 

6; 8, 10; XLV 2. 

Laeti Oc XLII 33 — 44. 

Largitiones Or XIII 2= Oc XI 
2; priuatae Or XIV 13; Oe 
Xn 4 ; 35 ; cf p. 302 comes lar- 
gitionum, comes sacranun lar- 
gitionum. 

Laterculum maius Or XVni 2 = 
Oc XVI 3; cf. notitia digni- 
tatum; laterculum minus Or 
XXVm 23 = XXXI 42 = 
XXXn 32 = XXXIII 29 = 
XXXIV 31 = XXXV 26 = 
XXXVI 31 = XXXVII 24 = 

XXXVIII 20 = XL 44.. 

Legationes ciuitatum Or XIX 9 
= 0c XVII 12. 

Leges salutares Or XII 2; salu- 
bres Oc X 2 ; dictandae Or XII 
4 = 0c X 4. 

Legiones Or XLI 29; XLII 30; 
comitatenses Or YU 38; VIII 
33 ; IX 30 ; Oc V 223 ; pala- 
tinae Or V 41 ; VI 41 ; IX 21 ; 
Oc V 144; riparienses Or 

XXXIX 28 ; XL 29 ; cf p. 309. 
Leuga U XV 7 his. NOTABILIA tJARIA. 331 Libelli u. p. 302 A libellis, magi- 

Bter libellonim. 
Libarna marmorea naualii uicto- 

riae monumentum C V 11. 
Libumarii Oc XXXIV 26; 27; 

37; 40; 41. 
Ligneus , pons sublicius nue lig- 

neus C XV 19. 
Limes Or XXVin 1 ; Oc I 38; 

39; V126; 133 ; XXV 21 —36; 

XXX 12-19; XXXI18— 28; 

31 ; tractus Armoricani et Ner- 

uicani limitis Oc XXXVH 24. 
Limitanei Oc XXV 20; XXVI 

12. 
Linea ualli Oc XL 32. 
Linea uestia Or XIII 14. 
Linyphia Or XIII 20; OcXI 61 

—63. 
Litus u. p. 297 Saxonicum litus. 
LocuB Oc XXXVIII 8; quarto 

loco m omtto Or XIII 34. 
Loricaria fabrica Oc IX 26; 33. 

Luaorium C II 9; XV 18; XVI 
31. 

Macelli C VI 27; IX 17; XVI 

43. 
Magiateria potestas Or V 67; 
.VnO; VII 59; VIII 54; IX 

49; Oc VI 86. 
Martyrium Apostolorum C XII 

7; ecclesia siue mart. sancti 

Acacii C XI 9; sancti Menae 

C V 13. 
Massa aurea Or XIII 26 := Oc 

XI 92. 

Memoria u. p. 305 magister me- 
moriae, scrinium memoriae. 

Metalla per Illyricum Or XIII 

11. 
Miliarenses Or XIII 30 «Oc XI 

96. 
Miliarium aureum C V 2; 6. 

Militare in numeris Or V 67"= 
VIII 54 = IX 49. 

Militaris dignitas Or I 1 = Oc I 
1; Or XVIII 4=0c XVI 5; 
res militaris u. p. 303 comes rei 
militaris. 

Milites Or XXXI 35; XXXIX 
20 — 27; XL 19 — 28; 36; XLI 
33—37; XLII 29; Oc XXVIII 
14; XXXI 29; 30; XXXII 49; XXXIV 26; 27; 37; 40; *41 ; 

XXXV 20; XXXVI 5; XXXVII 
15—23; XXXVIII 9; XLI 15 

— 25; XLII6; 16; c/. auxiUa, 
numeri. 

Militia completa Or XXXIX 37 
«=XL 38«XLI 41 =XLII 45; 
c/. exire; ad aliam transire mi- 
litiam Or XLIII 13«XLIV 
14 = 0c XLIII 13=XLIV 14 
=. XLV 14. 

Moenia C XIII 5; c/. murus. 

Moneta Or XIII 18; Oc XI 38 

— 44; CXIII 12; XVI 54. 
Monumentum uictoriae naualis C 

V 11. 

Murus C XV 4; XVI 14; c/. 

moenia. 
MuscuU Or XXXIX 35 ; Oc XLII 

16. 
Mutatio nominis «rftwOrXXXVI 

20; G XI 6; 12. 

NauaHa C XIV 13. 
Naualis uictoria C V 11. 
Naues amnicae Or XL 36. 
Neorium C VII 9. 
Nitentes; ree nit. Oc IV 17. 
Nobilis C II 5; nobiUssimus C 

II 12; X 7; XI 13; XVI 24. 
Notitia C I 13; 19; dignitatum 

Or I 1 = Oc I 1 ; dign. et 

administrationum Or XVIII 4 

= Oc XVI 5. 

Numerus Oc VII 1 ; XXVIII 13; 
15; 20; 21; XXXV 32; XL 
22 — 31; 47; c/. auxilia, miU- 
tes ; scholas et numeros tractat 
Or XVIII 5 ; in nuraeris mili- 
tare Or V 67 = VIII 54 — IX 
49; scrinium numerorum Or 
XIII 25= Oc XI 91. 

Nympheum C V 9; VI 14; XV 
15; XVI 35; maius C XI 14. 

ObeUscus Thebaeus quadrus C 

VI 12. 

Olearia horrea C VI 13. 

Opera maxima Oc IV 12; jju- 

blica Oc IV 13; numerarius 

operum Or III 26, 

Palatinus u. auxiUa, legiones, 

uexillationes. 
Palatium CII 3; XV 14; XVI 332 NOTABILIA UARIA. 21; FlaccilHanum C XII 8; 
magnum C II 8; Placidianum 
C fl 10; c/. p. 302 curae pala- 
tiorum, castrensis sacri palatii. 

Partes Occidentis Oc I 1 ; Orien- 
tis Or I 1; partes Macedoniae 
salutaris dioecesibus diuersis at- 
tributae Or III 13; 19; pars 
Faustinae Oc XII 9; legionis 
cohortis quintae pars superior 
Oc XXXII 44; 45; XXXIII 
51; 62; 54; XXXIV 26; 40; 
XXXV 17; 18; inferior Oc 
XXXIII 53; XXXIV 38; 
*XXXV 17; media OcXXXW 
19; c/. pedatura; magistrorum 
militum a parte peditum Oc 
VII 112; XXV 38; XXVI 
22; XXVIII 23; XXXVI 7; 
XXXVII 32; XLI ,28; 29; 
XLII 1 ; a parte equitum Oc 
VII 112; XXV 38; XXVI 22; 
*XXXVII 32. 

Patrimoniales fundi Oc II 42. 

PatrimoniumGildoniacum Oc XII 
5. 

Pecuniae Or XIII 31 = Oc XI 97. 

Pedatura; legionis cohortis quin- 

tae pedatura super. Or XXXIX 

*30; 33; XL 31 ; 34; inferior 

Or XXXIX 30; 31; 34; XL 

.32; 35; c/. pars. 

Perfectissimus uir *0r XLIV 4 ; 
Oc XLV 4. 

Pistrinum priuatum CII 19; III 
17; IV 18; V 20; VI 25; VII ' 
17; VIII 22; IX 15; X 14; 
XI 20; XII 18; XIII 18; XIV 
18; XV 25; XVI 41 ; publicum 
II 18; VI 24; VII 16; X 15; 
XI 19; XII 17; XIV 17; XV 
24; XVI 40. 

Platea C XI 3; XIV 5; XV 8. 

Pons sublicius siue ligneus C XV 
19; cf.p. 295. 

Porta C XIII 2 ; XV 6 ; aurea 
C XIII 8; XVI 56; c/. Tetra- 
pylum. 

Porticus C VIII 6; XVI 38; 
Fanionis C V 10; magna CIII 
15; IV 16; V 18; VI 22 ; VII 
14; VIII 20; maior C IX 13; 
X 12; XI 17; XII 15; XIII 
16; XIV 15; XV 22; perpetua 
C II 16; semirotundAi quae ex similitudine fabricae sigma 
nuncupatur C IV 10 ; sinistra 
CIX 8; Troadenaes C XIII 9. 

Portus Oc IV 7; 16; C VH 10; 

XVI 11; 32; nouus C IV 9; 

Prosforianus C VI 18; Theo- 

dosiacus C XIII 13; c/. jp. 

295. 
Potestas u, magisteria. 
Praesentalis, magister militum Or 

V 1; 26; VII; 26; Oc Y 125; 
275; VI 41; XXV 38; 41; 42 
= XXVI 22 = XXVIII 25; 
XXIX 7 = XXX 21 = XXXI 
33 = XXXV 36; 37 = XXXVI 
7 = XXXVII31=XL58 = XLI 
27 ; XLII 1 ; curiosus cursus 
publici Or XI 50 ; o(ficium Oc 
XXXV 37; in praesenti; ma- 
gister militum Or I 5; V 67; 

VI 70; Oc I 5; 6; curiosus 
cursus publici Oc IX 44. 

Praetendere ; legio III Italica pro 
parte media praetendens a Ui- 
mania Cassihacum usque Oc 
XXXV 19; c/. pars. 

Preces Or XII 5 = Oc X 5 ; pre- 
cibus respondere Or XIX 7 = 
Oc XVlI 11 ; preces tractare 
Or XIX 9; 11 = 0c XVII 12; 
13. 

Princeps C I 14. 

Priuatus u. balnea, bastaga, pi- 
strina, largitiones; c/. p. 303 
comes rer. priuatar. , magistri 
priuatae, rationales rei priuatae, 
procuratores rei priuatae. 

Promotionis ordo : primiscrinii, 
qui numerarii fiunt OrV 72 = 

VI 75 = VIII 59 = IX 52 ; prin- 
ceps, qui completa militia ad- 
orat protector Or XXXIX 37 
= XL 38 = XLI 41 = XLII 45 ; 
cohortalini, quibus non licet 
ad aliam transire militiam Or 
XLIII 13 = XLIV 14= Of 
XLIII 13 = XLIV 14 = XLV 
14; c/ annus, biennium. 

Prytaneum C VI 9. 

Pseudocomitatenses Or VI 68 

VII 48; IX 39; Oc V 256. 
Publicus u. opera, pistrinum. 
Pyramides Or XXVIII 6. NOTABILIA UAEIA. 333 )neR urbis Constantinopoli- 
. .•.ijie C passim; suburbicariae 
ih- XII y; urbicariae Oc XII 

M 

.V, tcius C II 5. 
: ? luliani Oc XII 24. 

llespondere precibus Or XIX 7 

= ()c XVII 11. 
llesponsum; aurum ad resp. Or 

XIII 27=Oc XI 93. 
llipae et alueum TibenB Oc IV 

ti; ripa leeionis Or XXXIX 30; 

*31; 33-^35;XL31;32;»34; 

35; legio deputata ripae primae 

Oc XXXV 18. 

Riparienses m. legiones. 

Sacer m, cubiculum , largitiones, 

palatium, uestiarium. 
Sagittaria fabrica Oc IX 24; 32. 
Saltus Or XIV 7 ; Carminianen- 

sis Oc XII 18. 
Scalae maritimae C XVI 55 ; scala 

Chalcedonensis C VI 19; Sy- 

cena VII 4; 11; Timasi C 

V 15. 
Scholas tractare Or XVIII 5; 

equites scutarii iuniores scolae 

secundae Oc VII 197; schola 

agentum in rebus * u. p. 302 

agentes; armaturarum seniorum 

Oc IX 6 ; iuniorum Or XI 9 ; 

gentilium seniorum Or XI 6; 

Oc IX 7 ; iuniorum Or XI 10 ; 

notarforum u. f. 305 notarii; 

scutariorum prima Or XI 4; 

Oc IX 4 ; secunda Or XI 5 ; 

Oc IX 5 ; tertia Oc IX 8 ; scut. 

clibanariorum Or XI 8 ; scut. 

sagittariorum Or XI 7. 
ScoiSiscorum fabrica Oc IX 18. 
Scrinia u. p. 308. 
Scutaria fabrica Or XI 20; 21; 

23; 27; 30; 32; 31; 39; Oc 

IX 18-21; 25; 27; 34; 37; 

39 
Secuiritates Or XIV 12 = Oc XII 

Senttu8CIII8;VII8;XVI28. 

Siffma C IV 11. 

Spatharia fabrica Oc IX 29; 36; 

39 
Speci^ Oc XXXV 21; 22. 
SpectabiUs uir Or XVII— XLII pas9im; Oc VII 40; 118; 135; 

140; 153; 179; 199; 206; XIV 

— XLI passim, 
Stabula Or XIV 6. 
Stadium C V 14. 
Statuae Oc IV 14. 
Strategium C VI 1 1 . 
Suarium forum Oc IV 10. 
Sublicius pons C XV 19. 
Summae u. p. 308 rationales sum- 

marum. 

Taurus C IX 2 ; 8. 

Tetrapylum aureum C XVI 51 ; 
cf. porta. 

Theatrum C III H; XIV 12; 
XV 17; XVI 30; maius II 3; 
minus III 2. 

Thermae C XV 16; XVI 25; 
Anastaaianae C X 8 ; Arcadia- 
nae C II 13 ; Carosianae C VIII 
17; Constantinianae C XI 10; 
Eudocianae C VI 10; Hono- 
rianae C VI 7 ; XIV 10 ; Zeu- 
xippi C III 10; ef. balnea. 

Thesauri Or XIII 10 = 0c XI 
21 — 37 ; thesauri priuatarum 

Oc XII 2. 
Tituli largitionales per Africam 

Oc XI 8. 

Tractare bastagas Or XIII 33 s= 
Oc XI 99; chartas officii Or 
XIV J4=0c XII 37; cogni- 
tiones et preces Or XIX 11 = 
Oc XVII 13; legationes ciui- 
tatum , consultationes et preces 
Or XIX 9=0c XVII 12; li- 
bellos Or XIII 34; scholas et 
numeros Or XVIII 5. 

Tractus Oc I 34; 45; XXIV 5; 
XXVII 5; XXXVII 1; 13; 

24. 

Traiectus Sycenus C VII 4. 

Transferre ; epistulas latine dicta- 
tus transfert in Graecum Or 
XIX 13. 
' Translationes gynaeceorum Oc 
XI 46; 48; 59; XII 27; nu- 
merorum militarium Or XXXI 
41; 53; 56; XXXIV 28; 
*29; XXXV 28; XXXVI 25; 
XXXVII 23; XXXVIII 35; 
XL 48; Oc XXXII 56 ; XXXIII 
26; 27; 44; 47; XXXIV 28; 334 NOTAmLIA UARIA. XXXV 15; 17; 32; XXXVIII 

8; XLII 14; *21; 30. 
Traiuiire ad aliam iniUtiam u. mi- 

Utia. 
Traiuiuectio ; legio transuectioni 

«pecierum ^oputata Oc XXXV 

21; 22. 
Tribunal fori ConBtantini C IV 

13; trib. purpureis gradibus 

extructum C Ul 9. 
Tuendae urbis per noctem cura 

C II 28. 
Turrei C XVI 15. 

Uallum Britannicum Oc XL 32. 
U«Mtiarium Oc XI 5; sacrum Or 
XIII 2S = 0c XI 94. UeBtig Unea Or XIII 14. 

UexiUata dea Or VIII 1 adn. 

UexiUatio Oc VII 157; comita- 
tengis Or V 33 ; VI 34 ; VII 
24; VIII 28; IX 18; Oc VI 
53 ; palatina Or V 27 ; VI 27 ; 
VIII 24; Oc VI 42. 

Uici C IV 14; V 16; VI 20; 
VII 12; VIII 18; IX 11; X 
10; XI 15; XII 13; XIII 14; 
XV 20; XVI 36; uici siue an- 
giportus O II 14; III 13. 

Uictoria nauaUs O V 11. 

Uigiles Oc IV 4. 

Uina Oc IV 7. CONSPECTUS OFFIOIOBTJM CIUILIUM. 335 o S (3 C • 


^ 2 • 5ss.| 3S 

oa.S « OB » 

■0 OB «M 

« « Ki 

§ss • «^ s 

2'3-c 1® |s|i 

£5- .3 o J. ED • 

• ae 9 

o»Bg |"S^ 

1-2 JS oe I I o ..oe* I *|.2 I Oi so , 
9 « 

H I I t X •C o 


»^ A ■ 

o a> OD «^ S." I 18 •^ I " 

.o ^ 

9 • « 
W Ki I I I I 


»ag (S 


I I I I eo 
I* I « « I I I I 1*3 -gao 
'C oJ2? I :3 fl °° 

S " 

a s 

S.S ::|-S|' 2 1 II I I- I « « 

M 

U I I I I s^g-ais ^iS l^fl:;3 0So 


fl 

l»5 5.P I II I 00 2si 

;:3 p.» 
« « 

H I I I I •C-S«.2 

Pi «^ loo L 2.S 

;5 


fl I, 00 

P «M 

« 00 

> S g I O^ 

's-S I-- 

o5 OB 

:is 

•< 
I I .21 
2.« 

OD 00 
■ Pl ^ « 

• « " 

« 
■ u oo 

•s ** & 
» »4 n JL OD 
M .*4 

« OD 

A E ^ 

2 « 
S'C 

t>5 o 1« ^ «|. •^ o •i0 

OD I 

o 

• « 

M •3 • 

OD ' 

o*2 

^^ 
00 o»2^ .o 

•< o 

00 s 

P. 00 
« 0) 

H I I I •*4 

OQ g »« 2.0 • 

«5 S 

>^ C h I co M.M 

« 00 

^is 1^2 00 .a 
•<!Z5 ..!. 

Sli* 

51 1 I I 

o 
« « 

s* 1 I I I • 2^ 

• ^ • „ 


00 • 

S'S 
C 0.2 12 I •^ A "0 

O « 00 

•s a s 
05« 

S « s I CDCO » « • 

••ai 

ja Sl II l«l I 


I I I 00 .M 
«•*' 

l-c 12 fio «•S 

2 00 

i-s 2 

0eo 

•o 

•< 


cs 2 
•0» * « 

eB 
^ 2 

1 f* i 

O og^S * p 

••S a 
S B !S 

"C 0.2 12 p 00 h ^ 
«*a.2 1-252 •.§e 

*Sa''S I I I 1 n 5* I l P.00 
« « 

« M 

M 

H 

o 

P. OB 
« « I I I I I I I I & 10« 

O 08 (« 

P^ o • gǤs 

S-3.2 § g-C I 2 O O 00 

•«J05 o ■♦* !r • 

«S'C •c 

eS 
fl 

•c 

OQ .2'-* I 


I I I I o 

s o-e OQ • 

Sg-cl- 

•■•4 S eB .J o ■ 
O O 00 

2|g I Oo. .0 
•< cn I 

a 
•c 2« •p.a 

el eS d ea 

_0 S «8 c« I «2 S«i ^ ^' Ssi 

«■r««.5od«So wrr 

On3*< JS j^ O-^"'* «'W ^ o * j. 

P.0 i^ 
• o S 

2fl-S I 2 Pk« ^ s^s 

o o 00 

I ^12 

^i"C 

•^o * I coso • I 

5:S 5 Bl 18 -^ PN 00 « I 
'C o O.S « 

■83 -« 


yc ^c» «o-^r »0 «•> ooo»o ^cieo ^ »o«d »* ?552 S S3 S 

^ ^ ^ .M ^ ^ ^.N ^ ^^c^ ff.^ «•e c^ 336 CONSPBCTUS OFFICIORUM MILITAEIUM. cetOH^ Magister militnoi 
Orientis. Magistri mil. reliqai 
in partibns Orientis. Magister peditnra in 
pambas Occidentis. Mi^ster eqnitnm 

in partibns Ocei- 

dentis. Magister e^uitnm 
per Gallias. Dnx Tbebaidos. Comites et dnce» 

reliqni in parti- 

bns Orientis.i) 
Comes Afrieae. Comes Tingitaaiae. Coraea litoris Smx*>- 
dnces Manre- 
taniae et Tripoli- 
tanae. Comes 
Britanniamm. Dnx 
Britanniarnn. Dnz Raetise. Dux Pannonise ^e- 
cnndae. Dnces Ualeriae,P»n- 
noniae prinuM , 8«- 
qnanioi, Armoricse, 
Beh[icae se(nind»«, 
Mogontiacensis. ADDENDA ET CORRIGENDA. 

p. 7 72 adn. scribe prefectura prefect Ppro praefectus prefectus (P). 
p. 23 1 adn. dea uexillata in contextnm recipiendum erat. 

p. 32 8 commemoratnr schola scutariorum clibanariorum in c. Th.fxiv 

17, 9. 

p. 47 6 scr. ducenarium pro ducenarum. 

p. 63 11 adn. scr. P pro (P). 

p. 64 41 scr. Hibeos [Oaseos maioris] pro Hibeos — Oaseos ma- 

ioris. 
p. 70 30 adn. scr. Smuda CPV amuda M pro amuda CV amuda 

(P) M. 

p. 76 adn. 5 scribe 'Acp^paSova pro 'Atppa5dtva. 
p. 83 y adn. dele trapezus (P). 
p. 87 23 Bcrib. nidetnr Constantiani pro Constantini. 
p. 90 20 sorib. uidetnr Milites tertii Constantiani pro Milites Con- 
Stantini; n. die Zeit des Yegetins , Hennae t. XI p. 79. 

p. 92 8 adn. dele laederatae P. 
p. 131 62 Bcr. feroces pro felices. 

p. 142 204 fortasse scr. Sctri pro Syri. 

p. 157 3. 4 adn. dele (P?j. 

p. 165 3 adn. dele byzacium (P). 

p. 169 17 scr. Lugdonensis secunda pro Lugdonensis prima. 
18 scr. Lugdonensis tertia pro Lugdonensis secunda. 

p. 221 14 adn. scr. habet CVM pro habet C(P)VM. 

i. 262 I 1 adn. adde: item nomina prouintiarum uel ciuitatum in 
prouintiis gallicanis quae ciuitates sint. incipiunt nomina 
ciuitatum prouintiarum galliae a^ huic continentur pro- 
uim gallicanis quae ciuitatesunt gallicani metropolis h^ in 
prouinciis gallicanis quae ciuitates sunt metropolitane c^ 
incipit numerus ciuitatum prouintiarum gallicanarum et 
aliarum prouintiarum et quae sint ciuitates metropolita- 
nae et quae eis sint subiectae c^ in nomine domini nostri 
iesu christi numerum ciuitatum prouincia galliarum e^. 

I 2 adn. adde: prouintia lugdunensis habet ciuitates IIU 
d^ prouint lugdonensis prima numero ciuitatum amisso 

NOTITIA DIONITATUU. 22 ^38 ADDENDA ET CORRIGENDA. 

52 prouintia lugdonensium nuin VI c* prouintia lug- 

dunensium prima numero VI c^ lugdunensis prima 

habet ciuitates numero IIII e^ 
p. 263 J4 adn. scr. hoc est agustodunum (pro augustodunum ) 

add. 52. 
II 1 adn. adde lugdonenss V^ {om, secunda) lugd c^ lugdon 

c2 lugdonens e^. 
II 2 adn. scr. e^ pro e; adde rotomaginsis e^. 

II 4 adn. scr. Aa^hcde^ pro Aa^hcd\ dele abrintitkarum e^. 

p. 264 III 1 adn. adde lugdonenss 62 lugd c* lugdon c2 lugdo- 
nens e^. 

III 7 adn. scr. -4*c2 pro A^ ; ac'^^ pro ace^. 

III 8 adn. scr. ciantium pro uantium. 

IV 1 scribe quarta pro Senonia. 

IV 1 adn. adde om. c* lugdonens 62 lugdonensium c* lugd 
c2; scribe IIII Bhc^^e quarta Ca^ pro IIII Bh^e'^ quar- 
ta C. 

p. 265 IV 4 adn. scr. C^ pro (c2)^ 

IV 5 adri. scr. a^ secunda manu pro a^; c2 manu multo re- 
centiore pro c2. 

IV 9 scr. C pro C* ; dele c2. 

V 1 adn. scr. 6 pro 6^ ; adde belgeca «2. 

V 3 dele Mettis. 

V 3 adn. dele c; scr. BCcde^ pro BCde^, 

V 4 adn. scribe a* pro a ; adde leuicorum a2. 
VI 1 adn. scr. a^hd pro a^h^d\ adde belgeca c^. 
VI 2 adn. dele (c) ; adde remmorum c. 

p. 266 VI 6 sdn. scr. atrauitum «2 pro artrauitum «2. 
VI 7 adn. dele C^; scr. C pro c2. 
VI U adn. scr. c2 pro c; adde ambianensius C*. 

VI I3adn. scr. bonomensium c^ pro bononinsium c*. 

VII 1 adn. scr. germanica c* pro germanica prima c*. 

VII 2 adn. scr. id est magont add» a^ pro id est magontis 
add. a2. 

p. 267 VII 5 adn. scr. a pro a* .dele warmatia add» a^. 

VIII 2 adn. scr. C^c^ agrippiniensium c2 pro C^c"^ agripinnen- 
sium c*. 

VIII 3 adn. scr. c* pro c; adde tungorium C^. 

IX 1 adn. scr. X a pro X a*. 

IX 5 adn. scr. a pro a^, dele basilia odd, aK 

p. 268 IX 6 adn. scr. castrum] BCohc^de^ ciuitas Ac^^eK pro castrum 
BCahcde^ ciuitas Ae^. 

IX 8 adn. scr. c pro c^; deie argenturiense cK 

X 1 adu. adde alpium graiarum et penninarum d^ alpiuxn ADDENDA BT C0RRI6ENDA. 339 

gracarum et peninarum c^ alpium gratiarum et poe- 
ninarum c- alpium gratarum et^ pennanensium e^. 

X 3 adn. scr. id est ortodorus a^ pro octoduro (a^) ; deie 

(&2); adde hoc est octodorum b^. 

XI 1 adn. Bcr. om. BCabce pro om. BCa^b^e^\ adde expli- 
ciunt nomina ciuitatum regionis galliae inser. a^. 

XI 2 adn. scr. ce pro e^ ; adde uionensis a^ uieneni I b'^. 
p. iuy XI :\ adn. scr. BCab^cW pro BCab^c^de; b^cU^ pro b^cK 

XI 5 adn. 8cr. BC^a pro B C^ab^c^e^ ] bde^ pro b^d \ adde 

gratiQpolitanorum c^. 
XI » adn. 8cr. a^ pro a; adde nunc iuuarium a^. 
XI 7 adn. dele c^ ] adde om. c^; 8cr. C^ detensium ade pro 
C^a^ detensium a^de. 

XI 14 adn. scr. c^ pro e; adde auentinorum c^. 
p. 270 XII 1 adn. adde inequitaniae b^ aquitaneca e^. 

XII 3 adn. 8cr. ABbc^e^ pro ABa^b[c^e'^) \ scr. a pro a*. 
XII 6 adn. 8cr. b^ pro 6; adde cardurchorum &^. 

XII 8 adn. scr. c* pro c; adde gaualum c^. 

XIII 1 adn. adde aequitanie b^ aquitaneca e^. 

XIII 4 adn. scr. a^e'^ pro a^; deie ecolismensium (c2). 
p. 271 XIII 5 adn. scr. l^ pro (ft^). 

XIV 1 adn. 8cr. b pro 6^ ; dele acquitaniae III a(2ei?. 5^; adde 
nou' pupolaf c^. 

XIV 4 adn. scr. de\ pro de^ ; dele latoratium e^. 
XIV 6 adn. dele 62; scr. C6 pro C^>. 

XIV i) adn. scr. ae2£?. a^ manu secunda pro a(2(^. a^. 

p. 272 XV 1 adn. scr. c^d pro d; adde narbonensium a2 narbonens 1 
c* narbons prin e^. 

XV 2 adn. acr. c^ pro c ; adde narbons C^ 
XV 9 adn. scr. A^'^abcde^ pro A^'^ab(c)d{e^). 

p. 273 XVI 1 adn. adde narb II c^ narbonensium II c^ narbonsm 
II c2. 
XVII 1 adn. scr. (uiens IIII et in 62) pro (et in 62). Typis Breitkopfii A Haertelii LipsienBliiin . I i .*• p cz/i-cme 

Bookbifuling Co., Inc. 

300 Summer Streel 

Boston, Mass. 02210 
, * * ,*f The bcnTower must letum this item on Qrbefore 

the last date stamped below« If another user 

places a recall for this item» tfae borrower wiU 
be ^j^jjjjj^i^^ 

Non-receipt ofcverdue notices does nat exempt 
the borwwerfrom overdue fines. Hamurd CoUege Widener Ubrary 
Cambridge, MA 02138 617-495-2413 ( Please handle with care. 

Thank you for helping to preserve 
library collections at Harvard ) 
w.-*